Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA
www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa
Urząd Miasta Tarnobrzeg www.tarnobrzeg.pl
Ikona statystyk

Prezydent Miasta Tarnobrzega informuje o zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta Tarnobrzega www.tarnobrzeg.eobip.pl. na okres 21 dni tj. od dnia 22.10.2021 r. do dnia 12.11.2021 r. wykazu:

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Stanisław Czuchara - z up. Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Sara Kantor
Data wytworzenia:
2021-10-21
Data publikacji:
2021-10-22
Data ostatniej zmiany:
2021-10-22

Prezydent Miasta Tarnobrzega informuje o zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta Tarnobrzega www.tarnobrzeg.eobip.pl. na okres 21 dni tj. od dnia 14.10.2021 r. do 04.11.2021 r. wykazu:

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Małgorzata Jasłowska- z up. Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Sara Kantor
Data wytworzenia:
2021-10-13
Data publikacji:
2021-10-14
Data ostatniej zmiany:
2021-10-14

Prezydent Miasta Tarnobrzega podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku pierwszego nieograniczonego przetargu ustnego przeprowadzonego w dniu 28.09.2021 r. o godz. 1000 w sali narad Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. Kościuszki 32 na sprzedaż nieruchomości ozn. nr ewid. 2197 o powierzchni 0,1323 ha stanowiącej własność Miasta Tarnobrzega objętej księgą wieczystą Nr TB1T/00048408/9 położonej w Tarnobrzegu obręb Wielowieś.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Katarzyna Urbaniak
Data wytworzenia:
2021-10-05
Data publikacji:
2021-10-06
Data ostatniej zmiany:
2021-10-05

Prezydent Miasta Tarnobrzega podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 21.09.2021 r. o godz. 1030 w sali narad Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. Kościuszki 32, pok. 201. dot. sprzedaży nieruchomości objętych księgą wieczystą nr TB1T/00030899/8 położonych w Tarnobrzegu przy ul. Borów i ul. Strzeleckiej stanowiących własność Miasta Tarnobrzega przeznaczonych pod zabudowę handlowo – usługową.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Katarzyna Urbaniak
Data wytworzenia:
2021-09-28
Data publikacji:
2021-09-29
Data ostatniej zmiany:
2021-10-01

Prezydent Miasta Tarnobrzega podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku siódmego przetargu ustnego nieograniczony przeprowadzonego w dniu 21 września 2021 r. o godzinie 10.30 w sali narad Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. Kościuszki 32 dotyczącego sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnobrzeg położonych w Tarnobrzegu przy Al. Warszawskiej, przeznaczonych pod zabudowę handlowo – usługową.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Katarzyna Urbaniak
Data wytworzenia:
2021-09-28
Data publikacji:
2021-09-29
Data ostatniej zmiany:
2021-10-01

Prezydent Miasta Tarnobrzega podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku pierwszego przetargu przeprowadzonego w dniu 14.09.2021 r. o godz. 1000 w hali widowiskowo – sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji im. Alfreda Freyera, Tarnobrzeg, Al. Niepodległości 2 dot. sprzedaży nieruchomości objętych księgą wieczystą nr TB1T/00050984/7 położonych w Tarnobrzegu przy ul. Św. Onufrego stanowiących własność Miasta Tarnobrzega przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Katarzyna Urbaniak
Data wytworzenia:
2021-09-21
Data publikacji:
2021-09-22
Data ostatniej zmiany:
2021-09-22

Prezydent Miasta Tarnobrzega informuje o zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta Tarnobrzega www.tarnobrzeg.eobip.pl. na okres 21 dni tj. od dnia 22.09.2021 r. do dnia 13.10.2021 r. wykazów:

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Małgorzata Jasłowska- z up. Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Sara Kantor
Data wytworzenia:
2021-09-21
Data publikacji:
2021-09-22
Data ostatniej zmiany:
2021-09-22

Prezydent Miasta Tarnobrzega podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku pierwszego przetargu przeprowadzonego w dniu 07.09.2021 r. o godz. 10:00 w hali widowiskowo – sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji im. Alfreda Freyera, Tarnobrzeg, Al. Niepodległości 2 dot. sprzedaży nieruchomości objętych księgą wieczystą nr TB1T/00050984/7 położonych w Tarnobrzegu przy ul. Litewskiej i ul. Tarninowej stanowiących własność Miasta Tarnobrzega przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne:

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Stanisław Czuchara - z up. Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Sara Kantor
Data wytworzenia:
2021-09-15
Data publikacji:
2021-09-15
Data ostatniej zmiany:
2021-09-16

Prezydent Miasta Tarnobrzega podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Tarnobrzega przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Małgorzata Jasłowska - Z up. Prezydenta Miasta
Informację wprowadził:
Monika Kopeć
Data wytworzenia:
2021-09-09
Data publikacji:
2021-09-09
Data ostatniej zmiany:
2021-09-09

Prezydent Miasta Tarnobrzega podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku pierwszego przetargu przeprowadzonego w dniu 31.08.2021 r. o godz. 1000 w hali widowiskowo – sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji im. Alfreda Freyera, Tarnobrzeg, Al. Niepodległości 2 dotyczącego sprzedaży nieruchomości objętych księgą wieczystą nr TB1T/00030328/5 położonych w Tarnobrzegu obręb Ocice stanowiących własność Miasta Tarnobrzega przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Katarzyna Urbaniak
Data wytworzenia:
2021-09-06
Data publikacji:
2021-09-08
Data ostatniej zmiany:
2021-09-08

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości ozn. nr ewid. 2197 o powierzchni 0,1323 ha stanowiącej własność Miasta Tarnobrzega objętej księgą wieczystą Nr TB1T/00048408/9 położonej w Tarnobrzegu obręb Wielowieś.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Katarzyna Urbaniak
Data wytworzenia:
2021-08-23
Data publikacji:
2021-08-26
Data ostatniej zmiany:
2021-08-26

Prezydent Miasta Tarnobrzega informuje o zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta Tarnobrzega www.tarnobrzeg.eobip.pl. na okres 21 dni tj. od dnia 24.08.2021 r. do dnia 14.09.2021 r. wykazu:

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Stanisław Czuchara - z up. Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
s.kantor
Data wytworzenia:
2021-08-20
Data publikacji:
2021-08-23
Data ostatniej zmiany:
2021-08-23

Prezydent Miasta Tarnobrzega informuje o zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta Tarnobrzega www.tarnobrzeg.eobip.pl. na okres 21 dni tj. od dnia 16.08.2021 r. do 06.09.2021 r. wykazu:

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Małgorzata Jasłowska- z up. Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Sara Kantor
Data wytworzenia:
2021-08-13
Data publikacji:
2021-08-16
Data ostatniej zmiany:
2021-08-16

Prezydent Miasta Tarnobrzega informuje o zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta Tarnobrzega www.tarnobrzeg.eobip.pl. na okres 21 dni tj. od dnia 20.07.2021 r. do 10.08.2021 r. wykazu:

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Małgorzata Jasłowska- z up. Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Sara Kantor
Data wytworzenia:
2021-07-19
Data publikacji:
2021-07-20
Data ostatniej zmiany:
2021-07-20

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza siódmy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnobrzeg położonych w Tarnobrzegu przy Al. Warszawskiej, przeznaczonych pod zabudowę handlowo – usługową.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Katarzyna Urbaniak
Data wytworzenia:
2021-07-13
Data publikacji:
2021-07-19
Data ostatniej zmiany:
2021-07-19

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-08-04 14:41:53, zmian dokonał(a): Witold Czech

WCAG 2.0 (Level AA)