Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA
www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa
Urząd Miasta Tarnobrzeg www.tarnobrzeg.pl
Ikona statystyk

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem od dnia 15 czerwca 2021 r. do 30 września 2021 r terenów położonych w Tarnobrzegu przy ulicy Żeglarskiej i Plażowej – Jezioro Tarnobrzeskie pod sezonowe mobilne punkty gastronomiczne.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Stanisław Czuchara - z up. Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Monika Kopeć
Data wytworzenia:
2021-05-12
Data publikacji:
2021-05-12
Data ostatniej zmiany:
2021-05-12

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem nieruchomości gruntowych położonych nad Jeziorem Tarnobrzeskim na sezon letni, tj. od 01.06.2021 r. do 30.09.2021 r. z przeznaczeniem pod wypożyczalnie sprzętu pływającego.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Stanisław Czuchara - z up. Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Monika Kopeć
Data wytworzenia:
2021-05-10
Data publikacji:
2021-05-10
Data ostatniej zmiany:
2021-05-10

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Tarnobrzegu przy ul. Żniwnej stanowiących własność Miasta Tarnobrzega przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne:

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Katarzyna Urbaniak
Data wytworzenia:
2021-05-07
Data publikacji:
2021-05-10
Data ostatniej zmiany:
2021-05-10

Prezydent Miasta Tarnobrzega informuje o zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta Tarnobrzega www.tarnobrzeg.eobip.pl na okres 21 dni tj. od dnia 10 maja 2021 r. do dnia 31 maja 2021 r. wykazów.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Katarzyna Urbaniak
Data wytworzenia:
2021-05-07
Data publikacji:
2021-05-10
Data ostatniej zmiany:
2021-05-11

Prezydent Miasta Tarnobrzega podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Tarnobrzeg położonych w Tarnobrzegu przy ul. Żeglarskiej i Plażowej przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres 10 lat w trybie przetargu ustnego nieograniczonego z przeznaczeniem pod działalność gastronomiczną.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Stanisław Czuchara - z up. Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Monika Kopeć
Data wytworzenia:
2021-04-29
Data publikacji:
2021-04-29
Data ostatniej zmiany:
2021-04-29

Prezydent Miasta Tarnobrzega podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej infrastrukturą parku linowego stanowiącej własność Gminy Tarnobrzeg, położonej w Tarnobrzegu nad Jeziorem Tarnobrzeskim przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat w trybie przetargu ustnego nieograniczonego z przeznaczeniem na prowadzenie parku linowego.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Stanisław Czuchara - z up. Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Monika Kopeć
Data wytworzenia:
2021-04-20
Data publikacji:
2021-04-20
Data ostatniej zmiany:
2021-04-20

Prezydent Miasta Tarnobrzega podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Tarnobrzeg, położonych nad Jeziorem Tarnobrzeskim przeznaczonych do oddania w najem na sezon letni od 15.06.2021 r. do 30.09.2021 r. w trybie przetargu ustanego nieograniczonego pod sezonowe mobilne punkty gastronomiczne.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Stanisław Czuchara - z up. Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Monika Kopeć
Data wytworzenia:
2021-04-20
Data publikacji:
2021-04-20
Data ostatniej zmiany:
2021-04-20

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości objętych księgą wieczystą nr TB1T/00050984/7 położonych w Tarnobrzegu przy ul. Borów stanowiących własność Gminy Tarnobrzeg przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Katarzyna Urbaniak
Data wytworzenia:
2021-04-12
Data publikacji:
2021-04-16
Data ostatniej zmiany:
2021-04-16

Prezydent Miasta Tarnobrzega podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Tarnobrzeg, położonych w Tarnobrzegu nad Jeziorem Tarnobrzeskim przeznaczonych do oddania w najem na sezon letni od dnia 01.06.2021 r. do 30.09.2021 r. w trybie przetargu ustnego nieograniczonego pod wypożyczalnie sprzętu pływającego.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Małgorzata Jasłowska - Z up. Prezydenta Miasta
Informację wprowadził:
Monika Kopeć
Data wytworzenia:
2021-04-16
Data publikacji:
2021-04-16
Data ostatniej zmiany:
2021-04-16

Prezydent Miasta Tarnobrzega informuje o zamiezaczeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta Tarnobrzega wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Tarnobrzeg, Miasta Tarnobrzega na prawach powiatu i Skarbu Państwa, połozonych w Tarnobrzegu z przeznaczonych do oddania w najem lub dzierżawę na okres do 3 lat.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
s.kantor
Data wytworzenia:
2021-04-14
Data publikacji:
2021-04-15
Data ostatniej zmiany:
2021-04-15

Prezydent Miasta Tarnobrzega podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własnosć Gminy Tarnobrzeg, Miasta Tarnobrzega na prawach powiatu i Skarbu Państwa połozonych w Tarnobrzegu przeznaczonych do oddania w najem lub dzierżawę na okres do 3 lat.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Małgorzata Jasłowska- z up. Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
s.kantor
Data wytworzenia:
2021-04-14
Data publikacji:
2021-04-15
Data ostatniej zmiany:
2021-04-15

Prezydent Miasta Tarnobrzega informuje o zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta Tarnobrzega www.tarnobrzeg.eobip.pl. na okres 21 dni tj. od dnia 12.04.2021 r. do 03.05.2021 r. wykazu lokalu mieszkalnego nr 4 przy ul. Marii Dąbrowskiej 16

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Katarzyna Urbaniak
Data wytworzenia:
2021-04-09
Data publikacji:
2021-04-12
Data ostatniej zmiany:
2021-04-12

Prezydent Miasta Tarnobrzega podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku drugiego przetargu ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 23 marca 2021 r. o godz. 1000 w sali narad Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. Kościuszki 32 na sprzedaż nieruchomości 406/67 o powierzchni 0,8344 ha stanowiącej własność Gminy Tarnobrzeg objętej księgą wieczystą Nr TB1T/00030628/8 położonej w Tarnobrzegu obręb Zakrzów, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod usługi komercyjne i obiekty produkcyjne.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Katarzyna Urbaniak
Data wytworzenia:
2021-03-31
Data publikacji:
2021-03-31
Data ostatniej zmiany:
2021-03-31

Prezydent Miasta Tarnobrzega podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku drugiego przetargu przeprowadzonego w dniu 23.03.2021 r. o godz. 1030 w hali widowiskowo – sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji im. Alfreda Freyera, Tarnobrzeg, Al. Niepodległości 2 dotyczącego sprzedaży nieruchomości objętych księgą wieczystą nr TB1T/00067920/3 położonych w Tarnobrzegu przy ul. Szafirowej i Szmaragdowej obręb Mokrzyszów stanowiących własność Gminy Tarnobrzeg przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Katarzyna Urbaniak
Data wytworzenia:
2021-03-31
Data publikacji:
2021-03-31
Data ostatniej zmiany:
2021-03-31

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH w TARNOBRZEGU przy ul. SZAFIROWEJ I SZMARAGDOWEJ - ZMIANA MIEJSCA

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Katarzyna Urbaniak
Data wytworzenia:
2021-03-19
Data publikacji:
2021-03-19
Data ostatniej zmiany:
2021-03-22

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-05-13 14:25:3, zmian dokonał(a): Alina Ziobroń

WCAG 2.0 (Level AA)