Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA
www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa
Urząd Miasta Tarnobrzeg www.tarnobrzeg.pl
Ikona statystyk

Organizacja urzędu

Ikona statystyk

Komórki organizacyjne rzędu Miasta mieszczące się w budynku przy ulicy Kościuszki 32


Biuro Promocji Miasta i Współpracy z Mediami
Kierownik Biura (rzecznik prasowy): Wojciech Lis
tel. 15 81 81 545
e-mail: w.lis@um.tarnobrzeg.pl

Wydział Organizacji i Pratycypacji Społecznej
Naczelnik Wydziału: Robert Chrząstek
tel. 15 81 81 525
r.chrzastek@um.tarnobrzeg.pl

Wydział Budżetu i Finansów
Naczelnik Wydziału: Aleksandra Pagacz
tel. 15 81 81 555
Z-ca Naczelnika: Krzysztof Walczyk

Biuro Kard i Polityki Zatrudnienia
Kierownik Biura: Agnieszka Kopeć
tel.  15 8181 586

Biuro Rady Miasta
Kierownik Biura: Sylwia Witczak
tel. 15 81 81 566; 15 822 67 75
fax: 15 822 50 42

 


Komórki organizacyjne Urzędu Miasta mieszczące się w budynku przy ulicy Mickiewicza 7


Wydział Podatków
Naczelnik Wydziału: Mateusz Bąk
tel. 15 81 81 267

Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska
Naczelnik Wydziału: Piotr Pawlik
tel. 15 81 81 231
Z-ca Naczelnika Wydziału: Jolanta Hyla
tel. 15 81 81 246

Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
Naczelnik Wydziału: Anna Feręs - Niezgoda
tel. 15 81 81 253

Wydział Techniczno - Inwestycyjny i Drogownictwa
Naczelnik Wydziału: Barbara Trzeciak
tel. 15 81 81 262
Z-ca Naczelnika Wydziału: Magdalena Walkiewicz
tel. 15 81 81 293

Wydział Komunikacji
Naczelnik Wydziału: Adam Napieracz
tel. 15 81 81 238

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
Naczelnik Wydziału: Piotr Kanios
tel. 15 81 81 233
Zastepca Naczelnika: Przemysław Rawski (budynek przy ul. Kościuszki 30)
tel. 15 81 81 519; 15 822 65 72

Urząd Stanu Cywilnego
Kierownik: Krystyna Rycombel
tel. 15 81 81 274
Z-ca Kierownika: Mariusz Dadia - tel. 15 81 81 272
Z-ca Kierownika: Adam Siek - tel. 15 81 81 273

Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami
Naczelnik Wydziału, Geodeta Powiatowy: Stanisław Czuchara
tel. 15 81 81 240
Z-ca Naczelnik: Małgorzata Jasłowska
tel. 15 81 81 210

Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Pomocowych
Naczelnik Wydziału: Joanna Kozub
tel. 15 81 81 236

Biuro Obsługi Interesantów
e-mail: um@um.tarnobrzeg.pl;

Sektor A  Sala 1
Kierownik  Biura Obsługi  Interesantów

Monika Ruszowska
tel/fax: 15 822 52 81
tel. 15 81 81 242

Miejski Rzecznik Konsumentów
Robert Kwiatkowski
przyjmuje interesantów w każdy wtorek, środę i piątek w godz. od 7.30 do 15.30
tel. 15 81 81 516

Sektor A  Sala 1
Urbanistyka, Architektura i Budownictwo

tel. 15 81 81 275

Sektor A  Sala 1 St. 2
Wydział. Geodezji  i Gospodarki  Gruntami – GODGiK

tel. 15 81 81 276

Sektor A  Sala 1  St. 3
Ewidencja Gruntów i Budynków

tel. 15 81 81 277

Sektor A  Sala 1 St. 4
Gospodarka  Nieruchomościami

tel. 15 81 81 278

Sektor A  Sala1  St. 5
Edukacja, Zdrowie, Kultura, Środowisko
, Fundusze Pomocowe
tel. 15 81 81 279

Sektor A  Sala 1  St. 6-7
Podatki  i Opłaty Lokalne

tel. 15 81 81 270

Sektor A  Sala 2  St. 1
Wydział  Komunikacji i Rejestracja  pojazdów

tel. 15 81 81 271

Sektor A  Sala 2  St. 2
Wydział Komunikacji i Rejestracja pojazdów

tel. 15 81 81 280

Sektor A  Sala 2  St. 3
Wydz. Komunikacji Transport, Licencje, Ośrodki Szkolenia Kierowców

tel. 15 81 81 237

Sektor A  Sala 3  St. 2
Wydz. Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, Ewidencja  działalności gospodarczej. Zezwolenie na alkohol

tel. 15 81 81 282

Sektor B  Sala 2
Wydz. Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, Dowody Osobiste

tel. 15 81 81 281

Sektor B  Sala 1, St. 1 i 2
Wydz. Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, Ewidencja Ludności
tel. 15 81 81 243

Sektor B  Sala 1  St. 3
Wydz. Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, Ewidencja Działalności Gospodarczej

tel. 15 81 81 230

KASA
tel. 15 81 81 201

Informacja  Kancelaria
tel. 15 81 81 200

 


Komórki organizacyjne Urzędu Miasta mieszczące się w budynku przy ulicy Mickiewicza 7a


 

Straż Miejska
Komendant: Robert Kedziora
tel. 15 81 81 294

 


Komórki organizacyjne Urzędu Miasta mieszczące się w budynku przy ul. Kościuszki 30


Wydział Edukacji, Zdrowia, Sportu i Kultury
Naczelnik Wydziału: Tomasz Krawczuk
tel. 15 81 81 213

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego (biuro Zastępcy Naczelnika)
Zastepca Naczelnika: Przemysław Rawski 
tel. 15 822 20 72

Biuro Informatyki
Kierownik Biura: Marta Kamysz-Turbak
tel. 15 81 81 515

Biuro Inspektorów Ochrony Danych 
Borowiec Błażej, Przemysław Rękas
tel. 15 81 81 510

Biuro Audytu Wewnętrznego i Analiz
Kierownik Biura - Audytor Wewnętrzny: Urszula Wesolińska
tel. 15 81 81 567

Samorządowego Centrum Usług Wspólnych
Dyrektor: Mazurek Małgorzata
tel. 15 847 94 01 wew. 116

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
P.o. Powiatowy Inspektor: Wojciech Rawski
tel. 15 822 68 64 wew. 249

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek (r.chrzastek)
Data wytworzenia:
2003-06-26
Data publikacji:
2003-06-26
Data ostatniej zmiany:
2021-08-13

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-08-04 14:41:53, zmian dokonał(a): Witold Czech

WCAG 2.0 (Level AA)