Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA
www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa
Urząd Miasta Tarnobrzeg www.tarnobrzeg.pl
Ikona statystyk

Informacja Przewodniczącego Rady Miasta w sprawie debaty przed przyjęciem raportu o stanie miasta za 2019 r.

Ikona statystyk

RAPORT O STANIE MIASTA TARNOBRZEGA ZA 2019 ROK

Prezydent Miasta Tarnobrzega na podstawie art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. ( tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), w związku z  art. 15 zzzzzz ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) przedstawia Radzie Miasta raport o stanie Miasta Tarnobrzega, który obejmuje jego działalność w 2019 r.

Raport ten zostanie rozpatrzony podczas sesji Rady Miasta w dniu 24 czerwca 2020 r., która rozpocznie się o godzinie 11:00 w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Tarnobrzegu przy Al. Niepodległości 2.

W debacie nad raportem mogą wziąć udział mieszkańcy Miasta Tarnobrzega. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 50 osób, do Przewodniczącego Rady Miasta Tarnobrzega.

Zgodnie z art. 28 aa ust. 8 ustawy o samorządzie gminnym: „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia”.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 23 czerwca 2020 roku na Kancelarii Ogólnej w Urzędzie Miasta w Tarnobrzega przy ul. Mickiewicza 7, lub za pośrednictwem operatora pocztowego (liczy się data wpływu do Urzędu - w godzinach pracy Urzędu).

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Kuszaj (rada)
Data wytworzenia:
2020-06-04
Data publikacji:
2020-06-04
Data ostatniej zmiany:
2020-06-09

Raport o stanie miasta Tarnobrzega za 2019 rok

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Kuszaj (rada)
Data wytworzenia:
2020-06-04
Data publikacji:
2020-06-04
Data ostatniej zmiany:
2020-06-04

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-08-04 14:41:53, zmian dokonał(a): Witold Czech

WCAG 2.0 (Level AA)