Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA
www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa
Urząd Miasta Tarnobrzeg www.tarnobrzeg.pl
Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
tytuł artykułuliczba wizyt
Urząd Miasta149888
Procedura naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze lub wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Tarnobrzeg98471
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie i oświadczenie o niekaralności97972
Organizacja urzędu77045
Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza nabór na wolne stanowisko Urzędnicze w Urzędzie Miasta Tarnobrzega75253
Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Tarnobrzega74114
Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Tarnobrzega72786
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Tarnobrzega72694
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Tarnobrzega72215
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Tarnobrzega71731
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Tarnobrzega.71173
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Tarnobrzega70146
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Tarnobrzega68373
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Tarnobrzega68373
Dyrektor Żłobka Miejskiego nr 1, ul Dekutowskiego 4, 39-400 Tarnobrzeg Ogłasza nabór na stanowisko opiekunki68193
Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza nabór na wolne stanowisko Urzędnicze w Urzędzie Miasta Tarnobrzega ds. planowania przestrzennego w Wydziale Architektury, Budownictwa i Inwestycji Urzędu Miasta Tarnobrzega67080
Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza nabór na wolne stanowisko Urzędnicze w Urzędzie Miasta Tarnobrzega ds. służby zdrowia w wydziale Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu66624
Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza nabór na wolne stanowisko Urzędnicze w Urzędzie Miasta Tarnobrzega66033
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Tarnobrzega66014
Informacja o wyniku naboru na stanowisko opiekunka w Żłobku Miejskim nr 1, ul. Dekutowskiego 4, 39-400 Tarnobrzeg61820
Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza nabór na wolne stanowisko Urzędnicze w Urzędzie Miasta Tarnobrzega59067
Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze - Dyrektora Miejskiego Oświatowego Zespołu Ekonomicznego w Tarnobrzegu.58248
Baza Aktów Własnych Miasta Tarnobrzega57320
Procedura naboru na wolne stanowiska urządnicze w Straży Miejskiej Miasta Tarnobrzeg.56873
Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnobrzegu ul. Kopernika 3, 39-400 Tarnobrzeg ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy terapeuta56405
Informacja dla Interesantów Urzedu Miasta Tarnobrzega55323
Informacja o wyniku naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Zastępcy Naczelnika Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Miasta Tarnobrzega.53093
OBWIESZCZENIE - Zawiadomienie, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle w dniu 15.12.2017r została wydana przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE Dn 63 mm, na działkach w Tarnobrzegu przy ul. Zagórze – obręb 9 Wielowieś.52117
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko ds. obsługi i ewidencji wyposażenia w Urzędzie Miasta Tarnobrzeg52088
OBWIESZCZENIE - zawiadomienie, że na wniosek Tarnobrzeskich Wodociągów Sp. z o.o. w dniu 21.12.2017r. została wydana przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z rur PE Dn 200 mm, na działkach w Tarnobrzegu Al. Warszawska – obręb 10 Zakrzów”.51425
OBWIESZCZENIE - zawiadomienie, że na wniosek Tarnobrzeskich Wodociągów Sp. z o.o. w dniu 21.12.2017r. została wydana przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa sieci wodociągowej z rur PE Dn 225 mm, na działce w Tarnobrzegu Al. Warszawska – obręb 10 Zakrzów”.51290
Komunikaty i ogłoszenia50876
Dyrektor Żłobka Miejskiego nr 1 w Tarnobrzegu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy – kucharz50659
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Tarnobrzega na wieloosobowe stanowisko ds. realizacji inwestycji i remontów zasobów komunalnych w Wydziale Techniczno–Inwestycyjnym i Drogownictwa.50161
P.o. Prezydenta Miasta Tarnobrzega ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Tarnobrzega na stanowisko pracy: Sekretarz Miasta Tarnobrzega.49853
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w postanowieniu Wojewody Podkarpackiego stwierdzającego uchybienie terminu do wniesienia odwołania od decyzji Prezydenta Miasta Tarnobrzega o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Modernizacja drogi powiatowej w Tarnobrzegu, w tym: rozbudowa ul. Mickiewicza oraz rozbudowa ul. Orląt Lwowskich wraz z budowa i przebudową chodników, ścieżki rowerowej, ciągów pieszo-jezdnych oraz przebudową istniejących sieci uzbrojenia terenu.49832
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. remontów zasobów komunalnych w Wydziale Spraw Komunalnych w Urzędzie Miasta Tarnobrzeg48658
Informacja o wyniku naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Tarnobrzega na kierownicze stanowisko urzędnicze Sekretarza Miasta Tarnobrzega.47843
Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Tarnobrzega ds. kadrowych oraz polityki zatrudnienia47688
Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Tarnobrzega - Stanowisko pracy Wieloosobowe stanowisko ds. lokalowych w Wydziale Spraw Komunalnych i Środowiska.47322
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko specjalisty ds. zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Tarnobrzeg47300
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w straży miejskiej miasta Tarnobrzeg46871
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze kierownicze - Naczelnika Wydziału Spraw Komunalnych i Środowiska w Urzędzie Miasta Tarnobrzeg,46808
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze kierownicze w Urzędzie Miasta Tarnobrzeg - stanowisko Naczelnika Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu46786
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie i oświadczenie o niekaralności46652
Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu ogłasza nabór na wolne stanowisko: pomoc nauczyciela (30/40 etatu)46550
Procedura naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze lub wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Tarnobrzeg46336
Prezydent Tarnobrzega ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Tarnobrzeg45955
Uchwały Rady Miasta Tarnobrzega45813
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIASTA TARNOBRZEG45520

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-08-04 14:41:53, zmian dokonał(a): Witold Czech

WCAG 2.0 (Level AA)