Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA
www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa
Urząd Miasta Tarnobrzeg www.tarnobrzeg.pl
Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
tytuł artykułuliczba wizyt
Urząd Miasta142511
Procedura naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze lub wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Tarnobrzeg98192
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie i oświadczenie o niekaralności97632
Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza nabór na wolne stanowisko Urzędnicze w Urzędzie Miasta Tarnobrzega74957
Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Tarnobrzega73843
Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Tarnobrzega72500
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Tarnobrzega72383
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Tarnobrzega71942
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Tarnobrzega71446
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Tarnobrzega.70889
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Tarnobrzega69869
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Tarnobrzega68087
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Tarnobrzega68087
Organizacja urzędu67485
Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza nabór na wolne stanowisko Urzędnicze w Urzędzie Miasta Tarnobrzega ds. planowania przestrzennego w Wydziale Architektury, Budownictwa i Inwestycji Urzędu Miasta Tarnobrzega66804
Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza nabór na wolne stanowisko Urzędnicze w Urzędzie Miasta Tarnobrzega ds. służby zdrowia w wydziale Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu66338
Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza nabór na wolne stanowisko Urzędnicze w Urzędzie Miasta Tarnobrzega65756
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Tarnobrzega65743
Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza nabór na wolne stanowisko Urzędnicze w Urzędzie Miasta Tarnobrzega58780
Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze - Dyrektora Miejskiego Oświatowego Zespołu Ekonomicznego w Tarnobrzegu.57970
Procedura naboru na wolne stanowiska urządnicze w Straży Miejskiej Miasta Tarnobrzeg.56590
Baza Aktów Własnych Miasta Tarnobrzega54103
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko ds. obsługi i ewidencji wyposażenia w Urzędzie Miasta Tarnobrzeg51810
Informacja o wyniku naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Zastępcy Naczelnika Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Miasta Tarnobrzega.49497
Dyrektor Żłobka Miejskiego nr 1, ul Dekutowskiego 4, 39-400 Tarnobrzeg Ogłasza nabór na stanowisko opiekunki49482
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wokół Jeziora Tarnobrzeskiego w Tarnobrzegu.49477
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. remontów zasobów komunalnych w Wydziale Spraw Komunalnych w Urzędzie Miasta Tarnobrzeg48387
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wokół Jeziora Tarnobrzeskiego w Tarnobrzegu.47479
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Mokrzyszów w Tarnobrzegu.47453
Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Tarnobrzega ds. kadrowych oraz polityki zatrudnienia47395
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Dzików w Tarnobrzegu.47319
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tarnobrzegu wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko.47231
Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Tarnobrzega - Stanowisko pracy Wieloosobowe stanowisko ds. lokalowych w Wydziale Spraw Komunalnych i Środowiska.47043
OBWIESZCZENIE - Zawiadomienie, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle w dniu 15.12.2017r została wydana przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE Dn 63 mm, na działkach w Tarnobrzegu przy ul. Zagórze – obręb 9 Wielowieś.47037
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko specjalisty ds. zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Tarnobrzeg47011
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Tarnobrzega na wieloosobowe stanowisko ds. realizacji inwestycji i remontów zasobów komunalnych w Wydziale Techniczno–Inwestycyjnym i Drogownictwa.46780
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w straży miejskiej miasta Tarnobrzeg46518
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze kierownicze w Urzędzie Miasta Tarnobrzeg - stanowisko Naczelnika Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu46509
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze kierownicze - Naczelnika Wydziału Spraw Komunalnych i Środowiska w Urzędzie Miasta Tarnobrzeg,46506
P.o. Prezydenta Miasta Tarnobrzega ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Tarnobrzega na stanowisko pracy: Sekretarz Miasta Tarnobrzega.46420
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Centrum w Tarnobrzegu.46386
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie i oświadczenie o niekaralności46329
OBWIESZCZENIE - zawiadomienie, że na wniosek Tarnobrzeskich Wodociągów Sp. z o.o. w dniu 21.12.2017r. została wydana przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z rur PE Dn 200 mm, na działkach w Tarnobrzegu Al. Warszawska – obręb 10 Zakrzów”.46244
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Mokrzyszów w Tarnobrzegu.46220
OBWIESZCZENIE - zawiadomienie, że na wniosek Tarnobrzeskich Wodociągów Sp. z o.o. w dniu 21.12.2017r. została wydana przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa sieci wodociągowej z rur PE Dn 225 mm, na działce w Tarnobrzegu Al. Warszawska – obręb 10 Zakrzów”.46126
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tarnobrzegu.46046
Procedura naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze lub wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Tarnobrzeg46018
Komunikaty i ogłoszenia45778
Prezydent Tarnobrzega ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Tarnobrzeg45548
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIASTA TARNOBRZEG45265

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-07-27 15:08:55, zmian dokonał(a): Anna Zygiert

WCAG 2.0 (Level AA)