Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA
www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa
Urząd Miasta Tarnobrzeg www.tarnobrzeg.pl
Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
tytuł artykułuliczba wizyt
Urząd Miasta148990
Procedura naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze lub wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Tarnobrzeg98392
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie i oświadczenie o niekaralności97878
Organizacja urzędu75229
Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza nabór na wolne stanowisko Urzędnicze w Urzędzie Miasta Tarnobrzega75175
Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Tarnobrzega74033
Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Tarnobrzega72708
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Tarnobrzega72608
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Tarnobrzega72138
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Tarnobrzega71654
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Tarnobrzega.71090
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Tarnobrzega70067
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Tarnobrzega68296
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Tarnobrzega68296
Dyrektor Żłobka Miejskiego nr 1, ul Dekutowskiego 4, 39-400 Tarnobrzeg Ogłasza nabór na stanowisko opiekunki67818
Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza nabór na wolne stanowisko Urzędnicze w Urzędzie Miasta Tarnobrzega ds. planowania przestrzennego w Wydziale Architektury, Budownictwa i Inwestycji Urzędu Miasta Tarnobrzega66996
Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza nabór na wolne stanowisko Urzędnicze w Urzędzie Miasta Tarnobrzega ds. służby zdrowia w wydziale Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu66539
Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza nabór na wolne stanowisko Urzędnicze w Urzędzie Miasta Tarnobrzega65951
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Tarnobrzega65936
Informacja o wyniku naboru na stanowisko opiekunka w Żłobku Miejskim nr 1, ul. Dekutowskiego 4, 39-400 Tarnobrzeg61486
Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza nabór na wolne stanowisko Urzędnicze w Urzędzie Miasta Tarnobrzega58988
Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze - Dyrektora Miejskiego Oświatowego Zespołu Ekonomicznego w Tarnobrzegu.58168
Baza Aktów Własnych Miasta Tarnobrzega56879
Procedura naboru na wolne stanowiska urządnicze w Straży Miejskiej Miasta Tarnobrzeg.56792
Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnobrzegu ul. Kopernika 3, 39-400 Tarnobrzeg ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy terapeuta56054
Informacja dla Interesantów Urzedu Miasta Tarnobrzega55137
Informacja o wyniku naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Zastępcy Naczelnika Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Miasta Tarnobrzega.52838
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko ds. obsługi i ewidencji wyposażenia w Urzędzie Miasta Tarnobrzeg52010
OBWIESZCZENIE - Zawiadomienie, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle w dniu 15.12.2017r została wydana przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE Dn 63 mm, na działkach w Tarnobrzegu przy ul. Zagórze – obręb 9 Wielowieś.51694
OBWIESZCZENIE - zawiadomienie, że na wniosek Tarnobrzeskich Wodociągów Sp. z o.o. w dniu 21.12.2017r. została wydana przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z rur PE Dn 200 mm, na działkach w Tarnobrzegu Al. Warszawska – obręb 10 Zakrzów”.51005
OBWIESZCZENIE - zawiadomienie, że na wniosek Tarnobrzeskich Wodociągów Sp. z o.o. w dniu 21.12.2017r. została wydana przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa sieci wodociągowej z rur PE Dn 225 mm, na działce w Tarnobrzegu Al. Warszawska – obręb 10 Zakrzów”.50879
Komunikaty i ogłoszenia50467
Dyrektor Żłobka Miejskiego nr 1 w Tarnobrzegu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy – kucharz50293
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Tarnobrzega na wieloosobowe stanowisko ds. realizacji inwestycji i remontów zasobów komunalnych w Wydziale Techniczno–Inwestycyjnym i Drogownictwa.49941
P.o. Prezydenta Miasta Tarnobrzega ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Tarnobrzega na stanowisko pracy: Sekretarz Miasta Tarnobrzega.49609
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w postanowieniu Wojewody Podkarpackiego stwierdzającego uchybienie terminu do wniesienia odwołania od decyzji Prezydenta Miasta Tarnobrzega o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Modernizacja drogi powiatowej w Tarnobrzegu, w tym: rozbudowa ul. Mickiewicza oraz rozbudowa ul. Orląt Lwowskich wraz z budowa i przebudową chodników, ścieżki rowerowej, ciągów pieszo-jezdnych oraz przebudową istniejących sieci uzbrojenia terenu.49412
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. remontów zasobów komunalnych w Wydziale Spraw Komunalnych w Urzędzie Miasta Tarnobrzeg48584
Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Tarnobrzega ds. kadrowych oraz polityki zatrudnienia47605
Informacja o wyniku naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Tarnobrzega na kierownicze stanowisko urzędnicze Sekretarza Miasta Tarnobrzega.47600
Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Tarnobrzega - Stanowisko pracy Wieloosobowe stanowisko ds. lokalowych w Wydziale Spraw Komunalnych i Środowiska.47238
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko specjalisty ds. zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Tarnobrzeg47215
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w straży miejskiej miasta Tarnobrzeg46744
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze kierownicze - Naczelnika Wydziału Spraw Komunalnych i Środowiska w Urzędzie Miasta Tarnobrzeg,46724
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze kierownicze w Urzędzie Miasta Tarnobrzeg - stanowisko Naczelnika Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu46711
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie i oświadczenie o niekaralności46569
Procedura naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze lub wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Tarnobrzeg46253
Prezydent Tarnobrzega ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Tarnobrzeg45872
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIASTA TARNOBRZEG45443
Uchwały Rady Miasta Tarnobrzega45381
Prezydent Tarnobrzega ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Tarnobrzeg ds. rozwoju miasta i funduszy pomocowych w Wydziale Rozwoju Miasta i Funduszy Pomocowych45334

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-11-19 11:38:20, zmian dokonał(a): Witold Czech

WCAG 2.0 (Level AA)