Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA
www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa
Urząd Miasta Tarnobrzeg www.tarnobrzeg.pl
Ikona statystyk

RADA SENIORÓW NA KADENCJĘ 2019-2023

Ikona statystyk

Podczas I sesji Rady Seniorów kadencji 2019-2023 w dniu 8.10.2019 r., wybrano w tajnym głosowaniu Prezydium Rady w składzie:

 

1. Józefa Biernacka- Przewodnicząca Rady Seniorów

2. Barbara Turczyk- Wiceprzewodnicząca Rady Seniorów

3. Ewa Grabowska- Sekretarz Rady Seniorów.

 

Wybory do Rady Seniorów  Miasta Tarnobrzega odbyły sie w dniu 17.09.2019 r. Wzięło w nich udział 46 kandydatów, spośród których wybrano 21 radnych:

 1. Poznańska Danuta- 29 głosów
 2. Lichota Wiesław- 28 głosów
 3. Turczyk Barbara- 27 głosów
 4. Gadawski Tadeusz- 26 głosów
 5. Grabowska Ewa- 24 głosów
 6. Skotnicka Jadwiga- 24 głosów
 7. Widz Stanisław- 24 głosów
 8. Kłos Zenobia- 24 głosów
 9. Młynarczyk Alicja- 23 głosów
 10. Pietryka Anna- 22 głosów
 11. Polecka Renata- 22 głosów- mandat wygasł na podst. § 38 ust. 2 Statutu Rady Seniorów Miasta Tarnobrzega,  z dniem 25.03.2020 r.
 12. Palacz Jan- 21 głosów
 13. Pietrow Maria- 21 głosów
 14. Mikrut Stanisław- 20 głosów
 15. Dusak Bronisława- 19  głosów
 16. Frąszczak Krystyna 19 głosów
 17. Woźniak Tadeusz- 19 głosów
 18. Biernacka Józefa- 18 głosów
 19. Partyka Henryk- 18 głosów
 20. Procak Bogusław- 18 głosów
 21. Sycz Andrzej- 18 głosów
 22. Leon Gardynik.

Podczas obrad II sesji w dn. 12.11.2019 r. zostały powołane Zespoły, w których pracowali radni:

1. Zespół ds. zdrowia i bezpieczeństwa w składzie: Stanisław Widz, Krystyna Frąszczak, Zenona Kłos, Tadeusz Gadawski, Tadeusz Woźniak

2. Zespół ds. społecznych w składzie: Stanisław Mikrut, Andrzej Sycz, Krystyna Frąszczak

3. Zespół ds. kultury i edukacji w składzie: Maria Pietrow, Renata Polecka (mandat wygasł na podst. § 38 ust. 2 Statutu Rady Seniorów Miasta Tarnobrzega, z dniem 25.03.2020 r.), Jan Palacz, Bronisława Dusak, Alicja Młynarczyk, Danuta Poznańska

4. Zespół ds. kultuy fizycznej , sportu, turystyki i rekreacji w składzie: Bogusław Procak, Jadwiga Skotnicka, Henryk Partyka

 

Na III sesji w dniu 30.01.2020 r., Rada Seniorów Miasta Tarnobrzega przyjęła Plan Pracy na 2020 r. oraz zgłoszono nastepujących radnych do pracy w komisjach stałych Rady Miasta:

1. Komisja Finansowo- Budżetowa: Józefa Biernacka i Barbara Turczyk,

2. Komisja Techniczno- Inwestycyjna: Ewa Grabowska i Stanisław Widz,

3. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu: Renata Polecka (mandat wygasł na podst. § 38 ust. 2 Statutu Rady Seniorów Miasta Tarnobrzega,  z dniem 25.03.2020 r.), Maria Pietrow i Bogusław Procak,

4. Komisja Zdrowia, Rodziny i Ochrony Śrdowiska: Tadeusz Woźniak, Bronisława Dusak i Stanisław Mikrut.

 

Podczas obrad IV sesji w dn. 2.07.2020 r. nastąpiły zmiany w składach osobowych wybranych Zespołów, które będą pracować w gronie:

Zespół ds. zdrowia i bezpieczeństwa w składzie: Stanisław Widz, Krystyna Frąszczak, Zenona Kłos, Tadeusz Gadawski, Tadeusz Woźniak, Leon Gardynik

Zespół ds. kultury i edukacji w składzie: Maria Pietrow, Jan Palacz, Bronisława Dusak, Alicja Młynarczyk, Danuta Poznańska, Leon Gardynik, Krystyna Frąszczak

 

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Kuszaj (rada)
Data wytworzenia:
2019-10-09
Data publikacji:
2019-10-09
Data ostatniej zmiany:
2020-07-06

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-09-17 12:46:40, zmian dokonał(a): Anna Wrona

WCAG 2.0 (Level AA)