Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA
www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa
Urząd Miasta Tarnobrzeg www.tarnobrzeg.pl
Ikona statystyk

Klauzula informacyjna dla osób składających oświadczenia majątkowe.

Ikona statystyk

Klauzula informacyjna dla osób składających oświadczenia majątkowe

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Tarnobrzega jest Prezydent Miasta Tarnobrzega, z siedzibą przy ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg.
  2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Miasta Tarnobrzega, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować  z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Tarnobrzega za pomocą adresu: iod@um.tarnobrzeg.pl  lub pisemnie na adres siedziby administratora.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 24h ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, w celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych osobowych związanego z przyjmowaniem, analizą, przekazywaniem do właściwych organów i instytucji oraz publikacją oświadczeń majątkowych.
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne ściśle określone przypisami prawa, a jawna część  oświadczenia majątkowego /część A/  będzie publikowana w Biuletynie Informacji Publicznej na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej. 
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowych.  
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas określony w szczegółowych przepisach.
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
  8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania przez Pana/Panią danych osobowych jest naruszenie przepisów ustawy z dnia z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.
  10. Administrator Danych Osobowych nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania w oparciu o otrzymanie od Pani/Pana dane osobowe.
Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2018-08-02
Data publikacji:
2018-08-02
Data ostatniej zmiany:
2018-08-06

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-08-04 14:41:53, zmian dokonał(a): Witold Czech

WCAG 2.0 (Level AA)