Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA
www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa
Urząd Miasta Tarnobrzeg www.tarnobrzeg.pl
Ikona statystyk


Zmiana przeznaczenia działki w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Natalia Figórska (n.figorska)
Data wytworzenia:
2021-06-14
Data publikacji:
2021-06-14
Data ostatniej zmiany:
2021-06-18

Wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy oraz wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2018-05-25
Data publikacji:
2018-05-25
Data ostatniej zmiany:
2018-05-25

Zgłoszenie o zamiarze rozbiórki obiektu budowlanego.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2018-05-24
Data publikacji:
2018-05-24
Data ostatniej zmiany:
2018-05-24

Wydanie zaświadczenia potwierdzającego samodzielność lokalu.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2018-05-24
Data publikacji:
2018-05-24
Data ostatniej zmiany:
2021-06-14

Wydanie dziennika budowy.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2018-05-24
Data publikacji:
2018-05-24
Data ostatniej zmiany:
2018-05-24

Wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę- zatwierdzeniu istotnego odstępstwa od projektu budowlanego.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2018-05-24
Data publikacji:
2018-05-24
Data ostatniej zmiany:
2021-07-14

Wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy oraz wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2018-05-24
Data publikacji:
2018-05-24
Data ostatniej zmiany:
2018-05-24

Wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę, lub decyzji zatwierdzającej projekt budowlany.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Marta Uzar (m.uzar)
Data wytworzenia:
2018-05-24
Data publikacji:
2018-05-24
Data ostatniej zmiany:
2021-07-15

Przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze przystąpienia do wykonywania robót budowlanych w tym budowy budynku mieszkalnego, którego obszar oddziaływania w całości znajduje się na terenie inwestora.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Marta Uzar (m.uzar)
Data wytworzenia:
2018-05-24
Data publikacji:
2018-05-24
Data ostatniej zmiany:
2021-07-14

Wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonej zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Natalia Figórska-Bąk
Data wytworzenia:
2018-05-24
Data publikacji:
2018-05-24
Data ostatniej zmiany:
2021-08-05

Wydanie zaświadczenia, wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Natalia Figórska (n.figorska)
Data wytworzenia:
2018-05-24
Data publikacji:
2018-05-24
Data ostatniej zmiany:
2021-08-05

Wydanie decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę na rzecz innego inwestora, przeniesieniu zgłoszenia na rzecz innego inwestora.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2018-05-24
Data publikacji:
2018-05-24
Data ostatniej zmiany:
2021-07-14

Przyjmowanie zgłoszeń o zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2018-05-24
Data publikacji:
2018-05-24
Data ostatniej zmiany:
2021-07-14

Zmiana przeznaczenia działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Natalia Figórska (n.figorska)
Data wytworzenia:
2018-05-24
Data publikacji:
2018-05-24
Data ostatniej zmiany:
2021-06-18

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-08-04 14:41:53, zmian dokonał(a): Witold Czech

WCAG 2.0 (Level AA)