Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA
www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa
Urząd Miasta Tarnobrzeg www.tarnobrzeg.pl
Ikona statystyk

Uchwała Nr LXIV/680/2018 z dn. 27.09.2018 r. w sprawie Statutu Miasta Tarnobrzega

Ikona statystyk

1. Uchwała Nr LXIV/680/2018 z dn. 27.09.2018 r. w sprawie Statutu Miasta Tarnobrzega

2. Uchwała Nr LXV/698/2018 z dn. 18.10.2018 r. w sprawie zmian w Statucie Miasta Tarnobrzega

3. Uchwała Nr II/28/2018 z dn. 29.11.2018 r. w sprawie zmian w Statucie Miasta Tarnobrzega

4. Uchwała Nr V/50/2019 z dn. 16.01.2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Miasta Tarnobrzega

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Kuszaj (rada)
Data wytworzenia:
2019-01-22
Data publikacji:
2019-01-22
Data ostatniej zmiany:
2019-01-22

Uchwała Nr XXX/298/2016 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Tarnobrzega

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Rada Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
rzecznik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2016-07-07
Data ostatniej zmiany:
2016-07-08

Uchwała Nr XXVI/380/2012 Rady Miasta Tarnobrzeg z dnia 31 maja 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Tarnobrzega

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Rada Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Marzena Wójtowicz
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2012-07-16
Data ostatniej zmiany:
2012-07-16

Uchwałą Nr XV/194/2007 Rady Miasta Tarnobrzeg z dnia 27 grdunia 2007 r. w sprawie zmian w Statucie Miasta Tarnobrzeg

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Rada Miasta Tarnobrzeg
Informację wprowadził:
Paweł Antończyk
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2008-01-18
Data ostatniej zmiany:
2008-09-18

Uchwała Nr VI/64/2007 Rady Miasta Tarnobrzeg z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie zmian w Statucie Miasta Tarnobrzeg

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Rada Miasta Tarnobrzeg
Informację wprowadził:
Paweł Antończyk
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2007-05-15
Data ostatniej zmiany:
2007-12-05

Uchwała Nr XXXVIII/438/2005 Rady Miasta Tarnobrzeg z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zmian w Statucie Miasta Tarnobrzeg

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Rada Miasta Tarnobrzeg
Informację wprowadził:
Paweł Antończyk
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2005-05-31
Data ostatniej zmiany:
2006-12-15

Statut Miasta Tarnobrzega

Ikona statystyk

Uchwała nr VI/50/2003
Rady miasta Tarnobrzega
Z dnia 26 lutego 2003 r.

W sprawie uchwalenia Statutu Miasta Tarnobrzega

Na podstawie art. 22ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.  z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami).

Rada Miasta Tarnobrzega postanawia co następuje:

§ 1
uchwalić Statut Rady Miasta Tarnobrzega stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta

§ 3
Traci moc uchwała Nr XI/118/99 z dnia 1 lipca 1999 r. Rady Miasta Tarnobrzega w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Tarnobrzega zm. Uchwałą Nr XXVI/368/2000 z dnia 24 sierpnia 2000 r. uchwałą Nr XXVII/372/2000 z dnia 27 września 2000 r., Nr XXX/434/2000 z dnia 28 grudnia 2000 r., uchwałą Nr XXXVI/503/2001 z dnia 27 czerwca 2001 r.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Miasta

Tadeusz Zych

Statut Miasta Tarnobrzega

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Adam Kumor
Informację wprowadził:
Adam Kumor
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2003-06-30
Data ostatniej zmiany:
2003-06-30

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-08-04 14:41:53, zmian dokonał(a): Witold Czech

WCAG 2.0 (Level AA)