Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA
www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa
Urząd Miasta Tarnobrzeg www.tarnobrzeg.pl
Ikona statystyk

Informacja dotycząca publikowanych dokumentów

Ikona statystyk

Oświadczenia majątkowe zarządzających spółkami handlowymi z poszczególnych lat publikowane są w odpowiednich zakładkach znajdujących się po lewej stronie, w dziale: Oświadczenia majątkowe / Zarząd spółki.

 

UWAGA! Oświadczenia majątkowe przechowuje się przez 6 lat. Oświadczenia złożone przed tym terminem usuwane są z Biuletynu Informacji Publicznej w sposób automatyczny. Podstawa prawna: art. 24h ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz 506 z późn. zm.).

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2018-08-20
Data publikacji:
2018-08-20
Data ostatniej zmiany:
2019-11-27

Józef Motyka - na dzień objęcia funkcji Likwidatora kopalni Siarki "Machów" S.A. w likwidacji.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Józef Motyka
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2018-04-22
Data publikacji:
2018-05-18
Data ostatniej zmiany:
2018-05-18

Damian Bogdański - na dzień zakończenia pełnienia funkcji Likwidatora kopalni Siarki "Machów" S.A. w likwidacji.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Damian Bogdański
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2018-04-30
Data publikacji:
2018-05-18
Data ostatniej zmiany:
2018-05-18

Oświadczenie majątkowe Romana Lichoty – Prezes Zarządu Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnobrzegu – złożone na dzień powołania na w/w funkcję.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Roman Lichota
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2018-02-01
Data publikacji:
2018-02-13
Data ostatniej zmiany:
2018-02-13

Oświadczenie majątkowe Krzysztofa Zbyrada – Prezes Zarządu Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnobrzegu – złożone na dzień odwołania.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Krzysztof Zbyrad
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2018-01-04
Data publikacji:
2018-02-13
Data ostatniej zmiany:
2018-02-13

Oświadczenie majątkowe Wacława Pintala – Prezes Zarządu Samorządowego Wydawnictwa Sp. z o. o. w Tarnobrzegu – złożone na dzień objęcia przez Gminę Tarnobrzeg pakietu większościowego udziałów w/w Spółki.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Wacław Pintal
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2017-12-29
Data publikacji:
2018-02-13
Data ostatniej zmiany:
2018-02-13

Oświadczenie majątkowe Mariana Cąpały - na dzień zaprzestania pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o. o.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Marian Cąpała
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2017-03-27
Data publikacji:
2017-05-12
Data ostatniej zmiany:
2017-05-12

Oświadczenie majątkowe Leszka Mazurka - na dzień zakończenia likwidacji Spółki Miejska Telewizja Tarnobrzeg sp. z o. o. w likwidacji

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Leszek Mazurek
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2017-03-17
Data publikacji:
2017-05-12
Data ostatniej zmiany:
2017-05-12

Oświadczenie majątkowe Krzysztofa Zbyrada - na dzień objęcia funkcji Prezesa Zarządu Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoje Regionalnego S.A.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Krzysztof Zbyrad
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2017-04-20
Data publikacji:
2017-05-12
Data ostatniej zmiany:
2017-05-12

Oświadczenie majątkowe Anny Wach -na dzień zaprzestania pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoje Regionalnego S.A.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Anna Wach
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2017-03-24
Data publikacji:
2017-05-12
Data ostatniej zmiany:
2017-05-12

Korekty do oświadczeń majątkowych złożonych za 2015 rok

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Autorzy oświadczenia majątkowego
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2017-01-24
Data publikacji:
2017-01-24
Data ostatniej zmiany:
2017-01-24

Oświadczenie majątkowe na dzień zaprzestania pełnienia funkcji prezesa MTVT sp. zo.o. oraz na dzień obiecia funkcji likwidatora MTVT sp. z o.o.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
rzecznik
Data wytworzenia:
2016-10-05
Data publikacji:
2016-10-05
Data ostatniej zmiany:
2016-10-05

Oświadczenie majątkowe na dzień obięcia funkcji prezesa RDM sp.z o.o.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
rzecznik
Data wytworzenia:
2016-10-05
Data publikacji:
2016-10-05
Data ostatniej zmiany:
2016-10-07

Oświadczenie majątkowe na dzień zaprzestania pełnienia funkcji prezesa RDM sp.z o.o.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
rzecznik
Data wytworzenia:
2016-10-05
Data publikacji:
2016-10-05
Data ostatniej zmiany:
2016-10-07

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
rzecznik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2016-06-17
Data ostatniej zmiany:
2016-06-17

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-11-19 11:38:20, zmian dokonał(a): Witold Czech

WCAG 2.0 (Level AA)