Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA
www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa
Urząd Miasta Tarnobrzeg www.tarnobrzeg.pl
Ikona statystyk

Ikona statystyk

Spis formularzy B

/DECYZJE/

B/1/10

Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest dla Firmy „Spe-Bau” Sp. z o.o., ul. Mielecka 21/1, 53-401 Wrocław.

„Spe-Bau” Sp. z o.o.,          

ul. Mielecka 21/1,               

53-401 Wrocław.

B/2/10

Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa stadionu w Tarnobrzegu”.

Gmina Tarnobrzeg

B/3/10

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa stadionu w Tarnobrzegu”.

Gmina Tarnobrzeg

B/4/10

Decyzja zezwalająca Zakładowi Produkcji Urządzeń Sterowych Sp. z o.o. w Tarnobrzegu, ul. Sienkiewicza 159 pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza

Zakładowi Produkcji Urządzeń Sterowych Sp. z o.o.,

ul. Sienkiewicza 159,

39-400 Tarnobrzeg

B/5/10

Decyzja zmieniająca pozwolenie z dnia 2006-09-25 znak ŚR.II.76600-5/06  na wytwarzanie odpadów dla Drukarni przy ul. Zakładowej

Media Regionalne sp. z o.o. ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa

B/6/10

Decyzja odmawiająca wydania pozwolenia na wytwarzanie odpadów firmie „JAREMA AKRYL”  i prowadzenia działalności w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów w Zakładzie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów „Fabryka odzysku” zlokalizowanego w Tarnobrzegu przy ul. Zakładowej 50.

„Jarema Akryl”

Ul. Lipowa 22a

39-120 Sędziszów Małopolski

B/7/10

Decyzja odmawiająca wydania pozwolenia na zbieranie odpadów firmie „JAREMA AKRYL”  i prowadzenia działalności w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów w Zakładzie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów „Fabryka odzysku” zlokalizowanego w Tarnobrzegu przy ul. Zakładowej 50.

„Jarema Akryl”

Ul. Lipowa 22a

39-120 Sędziszów Małopolski

B/8/10

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Zabudowa linii produkcyjnej obejmującej linię technologiczną Voortman, kabiny malarską i śrutownicą w ramach której wytwarzane będą konstrukcje stalowe w Tarnobrzegu, przy ul. Zakładowej” na działkach o nr ewidencyjnych 957/78, 957/77, 957/79, 959/1, 957/80, 957/83, 959/3, 959/2

TARKON Sp. z o. o

ul. Zakładowa 50,

39-405 Tarnobrzeg

B/9/10

Postanowienie w sprawie ustalenia zakresu raportu dla przedsięwzięcia pn.  „Instalacja do pełnej mineralizacji odpadów komunalnych i przemysłowych” na działkach o nr ewidencyjnych 957/37, 967/7.

Przedsiębiorstwo Termicznej

Utylizacji Odpadów

„RA-TAR” Sp. z o.o., 

ul. Zakładowa 50,

39-400 Tarnobrzeg

B/10/10

Postanowienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Podniesienie konkurencyjności i jakości usług zakładu blacharsko-lakierniczego Piotra Pawlaka w Tarnobrzegu – doposażenie warsztatu w: -kabinę lakierniczą, -kompresor śrubowy, -podnośnik kabinowy, -dozer, -system pomiaru karoserii samochodowych, -samochód pomocy drogowej” na działce ewidencyjnej nr 649, obręb Zakrzów w Tarnobrzegu przy ul. Warszawskiej 103

Piotr Pawlak

Blacharstwo- Lakiernictwo

Samochodowe

ul. Warszawska 103,

39-400 Tarnobrzeg

B/11/10

Postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  przedsięwzięcia pn. „Tymczasowa naziemna stacja paliw poj. 5 m3”, realizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 500/5, obręb Nagnajów

Zakład Surowców

Chemicznych i Mineralnych

„PIOTROWICE II” Sp. z o.o. 

ul. Zakładowa 1,

39-400 Tarnobrzeg

B/12/10

Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie do rowu melioracyjnego ścieków deszczowych z odwodnienia terenu projektowanego Tarnobrzeskiego Parku Przemysłowo- Technologicznego w Tarnobrzegu oraz na wykonanie wylotów kanalizacyjnych.

Gmina Tarnobrzeg

B/13/10

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. . „Tymczasowa naziemna stacja paliw poj. 5 m3”, realizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 500/5, obręb Nagnajów

Zakład Surowców

Chemicznych i Mineralnych

„PIOTROWICE II” Sp. z o.o. 

ul. Zakładowa 1,

39-400 Tarnobrzeg

B/14/10

Postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i modernizacja istniejącej hali warsztatowej Przedsiębiorstwa Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnobrzegu przy ul. Zwierzynieckiej 30”

PKS Tarnobrzeg Sp. z o.o.

ul. Sikorskiego 86,

39-400 Tarnobrzeg

B/15/10

Postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  przedsięwzięcia pn. „Poprawa powiązań komunikacyjnych regionu poprzez modernizację dróg gminnych ul. Targowa z rondem w ul. Piłsudskiego i ul. Szerokiej z ul. Szpitalną wraz ze skrzyżowaniem z ul. Mickiewicza w formie ronda”.

Gmina Tarnobrzeg

B/16/10

Postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  przedsięwzięcia pn. „Budowa bazy spółki A.S.A. w Tarnobrzegu przy ul. Zwierzynieckiej 34”

A.S.A. Tarnobrzeg Sp. z o.o.

ul. Jasińskiego 19

39-400 Tarnobrzeg

B/17/10

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i modernizacja istniejącej hali warsztatowej Przedsiębiorstwa Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnobrzegu przy ul. Zwierzynieckiej 30”

PKS Tarnobrzeg Sp. z o.o.

ul. Sikorskiego 86,

39-400 Tarnobrzeg

B/18/10

Postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  przedsięwzięcia pn. Przebudowa sieci cieplnej na odcinku od wymiennikowni W-5 przy ul. Gwarków do komory 320 przy ul. Kazimierza Wielkiego.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Tarnobrzegu

B/19/10

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa bazy spółki A.S.A. w Tarnobrzegu przy ul. Zwierzynieckiej 34”

A.S.A. Tarnobrzeg Sp. z o.o.

ul. Jasińskiego 19

39-400 Tarnobrzeg

B/20/10

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Poprawa powiązań komunikacyjnych regionu poprzez modernizację dróg gminnych ul. Targowa z rondem w ul. Piłsudskiego i ul. Szerokiej z ul. Szpitalną wraz ze skrzyżowaniem z ul. Mickiewicza w formie ronda”.

Gmina Tarnobrzeg

B/21/10

Postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  przedsięwzięcia pn. „Poprawa powiązań komunikacyjnych regionu poprzez modernizację dróg powiatowych: ul. Sobowska wraz z rozwiązaniem skrzyżowania z ul. Warszawską – sygnalizacja świetlna oraz ul. Szlachecka”.

Gmina Tarnobrzeg

B/22/10

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz zakładu przetwarzania zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego  wraz z infrastrukturą techniczną”

„Stacja demontażu pojazdów, składnica złomu”,

Twardosławice 28B,

97-306 Grabica

B/23/10

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Poprawa powiązań komunikacyjnych regionu poprzez modernizację dróg powiatowych: ul. Sobowska wraz z rozwiązaniem skrzyżowania z ul. Warszawską – sygnalizacja świetlna oraz ul. Szlachecka”

Gmina Tarnobrzeg

B/24/10

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa sieci cieplnej na odcinku od wymiennikowni W-5 przy ul. Gwarków do komory 320 przy ul. Kazimierza Wielkiego.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Tarnobrzegu

B/25/10

Postanowienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa stacji paliw przy ul. Sienkiewicza w Tarnobrzegu na działce nr ew. 1500”.

Marek Tymków

F.H. „TANK”

ul. Sienkiewicza 59/14

39-400 Tarnobrzeg

B/26/10

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku magazynowego na zakład produkcji stolarskiej w Tarnobrzegu na ul. Sienkiewicza 129”

SPEED GAZ Sp. C.

Grzegorz Magda, Jarosław Magda

ul. Sienkiewicza 129

39-400 Tarnobrzeg 

B/27/10

Postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ulicy Niepodległości i 1-go Maja w Tarnobrzegu na odcinku od skrzyżowania z ulicą Mickiewicza do skrzyżowania z ulicą Sokola”

Gmina Tarnobrzeg

B/28/10

Postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  przedsięwzięcia pn. „Tarnobrzeski Park Przemysłowo-Technologiczny” na działkach o nr ew. 406/28, 406/29 obr. 10 Zakrzów przy Al. Warszawskiej.

Gmina Tarnobrzeg

B/29/10

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ulicy Niepodległości i 1-go Maja w Tarnobrzegu na odcinku od skrzyżowania z ulicą Mickiewicza do skrzyżowania z ulicą Sokola”

Gmina Tarnobrzeg

B/30/10

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Tarnobrzeski Park Przemysłowo-Technologiczny” na działkach o nr ew. 406/28, 406/29 obr. 10 Zakrzów przy Al. Warszawskiej.

Gmina Tarnobrzeg

B/31/10

Postanowienie  o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  przedsięwzięcia polegającego na budowie – Centrum Handlowo- Usługowego w Tarnobrzegu przy ul. Sikorskiego na działkach o numerach ewidencyjnych 3695 i 1899/1

Pracownia Projektowania Budownictwa Ogólnego i Przemysłowego „PRO - ARCH” M.W. Lisiak Sp. J.

ul. Korczaka 5a, 41-300 Dąbrowa Górnicza

B/32/10

Postanowienie  o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  przedsięwzięcia pn. „Budowa Stacji Paliw na działce nr ewid. 651/130 w Tarnobrzegu przy ul. Sikorskiego” 

„LOTOS PALIWA” Sp. z o.o. ul. Elbląska 135,

80-718 Gdańsk

B/33/10

Zezwolenie na usunięcie 19 szt. drzew z nieruchomości nr ewid. 1508/92, os. Mokrzyszów

Elżbieta Koprowska

B/34/10

Zezwolenie na usunięcie 3 szt. drzew z nieruchomości nr ewid. 99, os. Sobów

Aneta Czech

Artur Czech

B/35/10

Przedłużenie terminu załatwienia sprawy

Elżbieta Koprowska

B/36/10

Odroczenie terminu wykonania nasadzeń zastępczych do dnia 31 grudnia 2010 r.

Elżbieta Koprowska

B/37/10

Zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z nieruchomości nr ewid. 1205, os. Mokrzyszów

Anna Paź

Stanisław Paź

B/38/10

Wiesław Stala

Parafia Rzym.-Kat.

oo. Dominikanów

ul. Kościuszki 2

39-400 Tarnobrzeg

B/39/10

Przekazanie Konserwatorowi Zabytków wg właściwości wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa z nieruchomości nr ewid. 3619/14 os. Stare Miasto

Marzena Gudz

Marian Gudz

B/40/10

Zezwolenie na usunięcie 23 szt. drzew z terenów osiedli Stare Miasto i Serbinów

Tarnobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa

ul. Wyspiańskiego 3

39-400 Tarnobrzeg

B/41/10

Zezwolenie na usunięcie 6 szt. drzew z nieruchomości nr ewid. 1228/3, os. Miechocin

Wiesław Stala

B/42/10

Zezwolenie na usunięcie 2 szt. drzew z nieruchomości nr ewid. 1112/26, os. Serbinów

Waldemar Czapliński

B/43/10

Umorzenie postępowania o wydanie zezwolenia na usunięcie 7 szt. drzew i 12 m2 krzewów z nieruchomości nr ewid. 651/35, os. Dzików

Tarnobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa

ul. Wyspiańskiego 3

39-400 Tarnobrzeg

B/44/10

Zezwolenie na usunięcie   2 szt. drzew z nieruchomości nr ewid. 1198, os. Mokrzyszów

Krystyna Żarów

Tadeusz Żarów

B/45/10

Zezwolenie na usunięcie   20 szt. drzew z terenu osiedla Przywiśle

Gmina Tarnobrzeg

B/46/10

Zezwolenie na usunięcie   1 drzewa z nieruchomości nr ewid. 964, os. Sobów

Zofia Gorczyca

B/47/10

Zezwolenie na usunięcie   3 szt. drzew z nieruchomości nr ewid. 685, os. Sobów

Kazimiera Szwedo

B/48/10

Zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z nieruchomości nr ewid. 97, os. Sobów

Justyna Rodzoś

B/49/10

Zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z nieruchomości nr ewid. 997/2, os. Sobów

Marta Krysa

B/50/10

Zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z nieruchomości nr ewid. 191, os. Sobów

Dominik Maciąg

B/51/10

Zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z nieruchomości nr ewid. 2330, os. Mokrzyszów

Janina Jajko

B/52/10

Zezwolenie na usunięcie 3 szt. drzew z nieruchomości nr ewid. 178, os. Sobów

Teresa Stefańska

Jan Stefański

B/53/10

Zezwolenie na usunięcie 56 szt. drzew i 20 m2 krzewów z nieruchomości nr ewid. 1105/2, os. Mokrzyszów

Grzegorz Prokop

B/54/10

Zezwolenie na usunięcie 19 szt. drzew i 90 m2 krzewów z nieruchomości nr ewid. 2850/16, os. Piastów

Gmina Tarnobrzeg

B/55/10

Zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z nieruchomości nr ewid. 2337, os. Mokrzyszow

Teresa Zbyrad

B/56/10

Zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z nieruchomości nr ewid. 473, os. Miechocin

Małgorzata Tokarz

B/57/10

Zezwolenie na usunięcie 78 sztuk drzew z nieruchomości nr ewid. 102/100, os. Wielowieś

Gmina Tarnobrzeg

B/58/10

Zezwolenie na usunięcie 11 sztuk drzew z nieruchomości nr ewid. 2012/11, os. Przywiśle

Tarnobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa

ul. Wyspiańskiego 3

39-400 Tarnobrzeg

B/59/10

Zezwolenie na usunięcie 4 sztuk drzew z nieruchomości nr ewid. 1732/3, os. Siarkowiec

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. St. Tarnowskiego

ul. Sienkiewicza 50

39-400 Tarnobrzeg

B/60/10

Zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z nieruchomości nr ewid. 531/4, os. Zakrzów

Piotr Szewc

B/61/10

Zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z nieruchomości nr ewid. 463/6, os. Zakrzów

Gmina Tarnobrzeg

B/62/10

Zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z nieruchomości nr ewid. 1146/18, os. Serbinów

Emilia Borowiecka

Anna Kulczyńska

B/63/10

Zezwolenie na usunięcie 2 szt. drzew z nieruchomości nr ewid. 1113/8, os. Serbinów

Parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy

ul. Konstytucji 3-go Maja 11

39-400 Tarnobrzeg

B/64/10

Zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z nieruchomości nr ewid. 1109, os. Sobów

Teresa Rutyna

B/65/10

Zezwolenie na usunięcie 7 szt. drzew i 12 m2 krzewów z nieruchomości nr ewid. 651/35, os. Dzików

Tarnobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa

ul. Wyspiańskiego 3

39-400 Tarnobrzeg

B/66/10

Zezwolenie na usunięcie 84 szt. drzew z nieruchomości nr ewid. 500/22, 500/23, 154/71, os. Nagnajów

Kopalnia Siarki „Machów” S.A., ul. Zakładowa 50

39-405 Tarnobrzeg

B/67/10

Zezwolenie na usunięcie 9 szt. drzew i 28 m2 krzewów z terenów osiedli Piastów i Stare Miasto

Gmina Tarnobrzeg

B/68/10

Zezwolenie na usunięcie 73 m2 krzewów z nieruchomości nr ewid. 2002/2 , os. Wielopole

Skarb Państwa reprezentowany przez Prezydenta Miasta Tarnobrzeg

B/69/10

Zezwolenie na usunięcie 2 szt. drzew z nieruchomości nr ewid. 1458/1 i 1458/2, os. Mokrzyszów

Dorota Buczek

Janusz Buczek

B/70/10

Zezwolenie na usunięcie 3 szt. drzew z nieruchomości nr ewid. 2022/22, os. Wielopole

Biblioteka Pedagogiczna

ul. Wyspiańskiego 2a

39-400 Tarnobrzeg

B/71/10

Zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z nieruchomości nr ewid. 2503, os. Piastów

Sabina Rożek

Jolanta Sadecka

B/72/10

Zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z nieruchomości nr ewid. 2781, os. Piastów

Alicja Zych

B/73/10

Zezwolenie na usunięcie 24 szt. drzew z nieruchomości nr ewid. 274 i 275, os. Ocice

Janina Bogacz

B/74/10

Zezwolenie na usunięcie 5 szt. drzew i 15 m2 krzewów z nieruchomości nr ewid. 310/33, 2029, 1727/62, 2020/2, os. Przywiśle

Gmina Tarnobrzeg

B/75/10

Zezwolenie na usunięcie 9 szt. drzew z nieruchomości nr ewid. 1508/22, os. Mokrzyszów

Hanna Skrodzka-Bałata

Tadeusz Bałata

B/76/10

Zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z nieruchomości nr ewid. 1018/22, os. Sielec

Katarzyna Szostak

B/77/10

Zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z nieruchomości nr ewid. 544, os. Zakrzów

Marta Dyjak

Jan Dyjak

B/78/10

Zezwolenie na usunięcie 2 szt drzew z nieruchomości nr ewid. 14/11, os. Ocice

Gmina Tarnobrzeg

B/79/10

Zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z nieruchomości nr ewid. 1869/11, os. Siarkowiec

Gmina Tarnobrzeg

B/80/10

Zezwolenie na usunięcie 7 szt. drzew i 9 m2 krzewów z nieruchomości nr ewid. 1858/21, os. Siarkowiec

Miasto Tarnobrzeg na prawach powiatu reprezentowane przez Prezydenta Miasta Tarnobrzeg

B/81/10

Zezwolenie na usunięcie 4 szt. drzew z nieruchomości nr ewid. 387, os. Przywiśle

Szkoła Podstawowa Nr 5

ul. Kochanowskiego 1

39-400 Tarnobrzeg

B/82/10

Zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z nieruchomości nr ewid. 1179/18, os. Serbinów

Tarnobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa

ul. Wyspiańskiego 3

39-400 Tarnobrzeg

B/83/10

Zezwolenie na usunięcie 19 szt. drzew z nieruchomości nr ewid. 1510/2, 2203/1, 22/2, os. Mokrzyszów, Siarkowiec, Nagnajow

Prezydent Miasta Tarnobrzeg

B/84/10

Zezwolenie na usunięcie 2 szt. drzew z nieruchomości nr ewid. 3522 i 3523, os. Piastów

Marian Kasiarz

B/85/10

Zezwolenie na usunięcie 36  szt. drzew i 5,51 m2 krzewów z terenów osiedli Przywiśle i Siarkowiec

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Siarkowiec” ul. Moniuszki 3

39-400 Tarnobrzeg

B/86/10

Zezwolenie na usunięcie 6 szt. drzew z nieruchomości nr ewid. 2366/7, os. Mokrzyszów

Gmina Tarnobrzeg

B/87/10

Zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z nieruchomości nr ewid. 2123/8, os. Wielopole

Gmina Tarnobrzeg

B/88/10

Zezwolenie na usunięcie 6 szt. drzew z nieruchomości nr ewid. 416, os. Miechocin

Danuta Kowalczuk

Bogusław Kowalczuk

B/89/10

Zezwolenie na usunięcie 4 szt. drzew z nieruchomości nr ewid. 2564, os. Piastów

Anna Osmala

Roman Osmala

B/90/10

Zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z nieruchomości nr ewid. 2779, os. Piastów

Małgorzata Makowska

Józef Dryś

Zofia Dryś

B/91/10

Zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z nieruchomości nr ewid. 2684, os. Piastów

Genowefa Staszewska

Eugeniusz Staszewski

B/92/10

Zezwolenie na usunięcie 7 drzew z nieruchomości nr ewid.662/3, os. Mokrzyszów

Halina Hałka

B/93/10

Zezwolenie na usunięcie 7 drzew z nieruchomości nr ewid.351/1, os. Przywiśle

Parafia Rzymsko-Katolicka

oo. Dominikanów

ul. Kościuszki 2

39-400 Tarnobrzeg

B/94/10

Zezwolenie na usunięcie 5 drzew i 2 m2 krzewów z nieruchomości nr ewid.  437/3 i 437/4, os. Ocice

Barbara Kuszek

B/95/10

Zezwolenie na usunięcie 7 drzew z nieruchomości nr ewid.  1498/10, os. Serbinów

Handlowa Spółdzielnia Samopomoc Chłopska

ul. Sienkiewicza 145

39-400 Tarnobrzeg

B/96/10

Zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z nieruchomości nr ewid.  1873/2, os. Siarkowiec

Barbara Gładysz,

Jan Gładysz,

Anna Pietraszkiewicz

B/97/10

Zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z nieruchomości nr ewid.  1546, os. Siarkowiec

Podkarpacki Zarząd Melioracji Wodnych w Rzeszowie,

Oddział w Tarnobrzegu

ul. Sienkiewicza 86

39-400 Tarnobrzeg

B/98/10

Zezwolenie na usunięcie 2 drzew z nieruchomości nr ewid.  3632/1, os. Przywiśle

Przedszkole nr 15

ul. Św. Barbary 20

39-400 Tarnobrzeg

B/99/10

Zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z nieruchomości nr ewid.  364/5, os. Dzików

Lucyna Gronek

Piotr Obuchowski

B/100/10

Zezwolenie na usunięcie 5 drzew z nieruchomości nr ewid.  1279/2, os. Mokrzyszów

Ryszard Rzeźnik

Urszula Rzeźnik

B/101/10

Zezwolenie na usunięcie 2 drzew z nieruchomości nr ewid.  967, os. Sielec

Maria Świeboda

Tadeusz Świeboda

B/102/10

Zezwolenie na usunięcie 2 drzew z nieruchomości nr ewid.  1121/3, os. Serbinów

Gmina Tarnobrzeg

B/103/10

Zezwolenie na usunięcie 10 drzew z nieruchomości nr ewid.  2371/2, os. Mokrzyszów

Małgorzata Reizer

Piotr Reizer

B/104/10

Zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z nieruchomości nr ewid.  429, os. Ocice

Janina Kazimierska

B/105/10

Zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z nieruchomości nr ewid.  1873/2, os. Ocice

Jan Gładysz

Bożena Gładysz

Anna Pietraszkiewicz

B/106/10

Zezwolenie na usunięcie 66 drzew z nieruchomości nr ewid.  1507/18 i 1507/20, os. Mokrzyszów

Iwona Kołek

Dariusz Kołek

B/107/10

Zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z nieruchomości nr ewid.  1427, os. Mokrzyszów

Paweł Wójciak

B/108/10

Zezwolenie na usunięcie 49 drzew z nieruchomości na zlokalizowanych na os. Siarkowiec

SM Siarkowiec

ul. Moniuszki 3

39-400 Tarnobrzeg

B/109/10

Zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z nieruchomości nr ewid.  1722/36, os. Siarkowiec

F.H.U. Marel

ul. Graniczna 20

33-200 Dąbrowa Tarnowska

B/110/10

Zezwolenie na usunięcie 44 drzew z nieruchomości nr ewid.  406/29, os. Zakrzów

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Marii Dąbrowskiej 15

39-400 Tarnobrzeg

B/111/10

Zezwolenie na usunięcie 13 drzew z nieruchomości nr ewid.  1111/22, os. Serbinów

Przedsiębiorstwo Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Tarnobrzegu

ul. Zwierzyniecka 30

B/112/10

Zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z nieruchomości nr ewid.  2747/8, os. Piastów

Lidia Liśniewska

Andrzej Liśniewski

B/113/10

Zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z nieruchomości nr ewid.  728, os. Miechocin

Dorota Prosowska

B/114/10

Zezwolenie na usunięcie 3 drzew z nieruchomości na zlokalizowanych na os. Przywiśle

SM Siarkowiec

ul. Moniuszki 3

39-400 Tarnobrzeg

B/115/10

Zezwolenie na usunięcie 2 drzew z nieruchomości nr ewid.  409/19, os. Przywiśle

Gmina Tarnobrzeg

B/116/10

Zezwolenie na usunięcie 2 drzew z nieruchomości nr ewid.  970, os. Wielowieś

Mieczysław Ramus

B/117/10

Zezwolenie na usunięcie 29 drzew z nieruchomości nr ewid.  1398 i 423, os. Sobów

Gmina Tarnobrzeg

B/118/10

Zezwolenie na usunięcie 2 drzew z nieruchomości nr ewid.  281, os. Wielowieś

Irena Strzępka

B/119/10

Zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z nieruchomości nr ewid.  543, os. Zakrzów

Irena Skórska

B/120/10

Zezwolenie na usunięcie 12 drzew z nieruchomości nr ewid.  504, os. Nagnajów

Zakłady Chemiczne „ANSER Tarnobrzeg”

ul. Zakładowa 48

39-400 Tarnobrzeg

Marcin Zaworski

ul. Budowlanych 17

39-400 Tarnobrzeg

B/121/10

Zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z nieruchomości nr ewid.  328, os. Sobów

Andrzej Kołata

B/122/10

Zezwolenie na usunięcie 2 drzew z nieruchomości nr ewid.  689/1, os. Sobów

Wiesław Kutyła

B/123/10

Zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z nieruchomości nr ewid.  322, os. Sobów

Dorota Wójcik

Adam Wójcik

B/124/10

Zezwolenie na usunięcie 29 drzew z nieruchomości nr ewid.  3648/16, 3648/13, 3648/12, 3648/11, 3648/10, 3648/9, 3648/8, 3648/6, os. Serbinów

Gmina Tarnobrzeg

B/125/10

Zezwolenie na usunięcie 3 drzew z nieruchomości nr ewid.  898, os. Wielowieś

Parafia Rzymskokatolicka

Św. Gertrudy i Michała

ul. Piętaka Nr 46

39-400 Tarnobrzeg

B/126/10

Zezwolenie na usunięcie 5 drzew z nieruchomości nr ewid.  246, os. Sobów

Krystyna Wartoń

Zygmunt Wartoń

B/127/10

Zezwolenie na usunięcie 4 drzew z nieruchomości nr ewid.  1562, os. Siarkowiec

Statoil Poland Sp. z o.o.

ul. Puławska 86

02-603 Warszawa

Stacja Paliw Nr 566 Tarnobrzeg

ul. Sienkiewicza 78

39-400 Tarnobrzeg

B/128/10

Zezwolenie na usunięcie 8 drzew z terenów osiedla Przywiśle

SM Siarkowiec

ul. Moniuszki 3

39-400 Tarnobrzeg

B/129/10

Zezwolenie na usunięcie 2 drzew z nieruchomości nr ewid.  335, os. Przywiśle

Przedszkole nr 1

ul. Kosmonautów 4

39-400 Tarnobrzeg

B/130/10

Zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z nieruchomości nr ewid.  848, os. Zakrzów

Zofia Tkacz

B/131/10

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 27 drzew z nieruchomości nr ewid.  31/33 i 371/6, os. Przywiśle

Gmina Tarnobrzeg

B/132/10

Zezwolenie na usunięcie 4 drzew z nieruchomości nr ewid.  1267/1, os. Mokrzyszów

Katarzyna Juryś

B/133/10

Zezwolenie na usunięcie 6 drzew z nieruchomości nr ewid.  379/6, os. Przywiśle

Polskie Stowarzyszenie  na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tarnobrzegu

ul. Niepodległości 2

39-400 Tarnobrzeg

B/134/10

Zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z nieruchomości nr ewid.  1026, os. Mokrzyszów

Ewa Dąbek

B/135/10

Zezwolenie na usunięcie 5 drzew z nieruchomości nr ewid.  2335, os. Mokrzyszów

Czesława Konieczna

B/136/10

Zezwolenie na usunięcie 20 drzew z nieruchomości nr ewid.  351/1, os. Przywiśle

Parafia Rzymskokatolicka przy Klasztorze oo. Dominikanów

ul. Kościuszki 2

39-400 Tarnobrzeg

B/137/10

Zezwolenie na usunięcie 2 drzew z nieruchomości nr ewid.  191/15, os. Miechocin

Lucyna Zdyrska

Marek Zdyrski

B/138/10

Zezwolenie na usunięcie 3 drzew z nieruchomości nr ewid.  453, os. Dzików

Halina Konefał

Jan Konefał

B/139/10

Zezwolenie na usunięcie 3 drzew z nieruchomości nr ewid.  2015/142, os. Wielopole

Tarnobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa

ul. Wyspiańskiego 3

39-400 Tarnobrzeg

B/140/10

Zezwolenie na usunięcie 6 drzew z nieruchomości nr ewid.  2015/168, os. Wielopole

Tarnobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa

ul. Wyspiańskiego 3

39-400 Tarnobrzeg,

Współwłaściciele Nieruchomości nr ewid. 2015/168

B/141/10

Zezwolenie na usunięcie 2 drzew z nieruchomości nr ewid.  334/3, os. Przywiśle

Przedszkole nr 1

ul. Kosmonautów 1

39-400 Tarnobrzeg

B/142/10

Zezwolenie na usunięcie 2 drzew z nieruchomości nr ewid.  2431, os. Mokrzyszów

Halina Jajko

B/143/10

Zezwolenie na usunięcie 10 drzew z nieruchomości nr ewid.  310/33,  2862, 1014/91, 2851/1, 2862, 1/14 i 14/3, os. Serbinów

Gmina Tarnobrzeg

B/144/10

Zezwolenie na usunięcie 7 drzew z nieruchomości nr ewid.  1530, os. Siarkowiec

Antoni Kisała

B/145/10

Postanowienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy

Renata Mroczek

Mariusz Mroczek

B/146/10

Zezwolenie na usunięcie 11 drzew z nieruchomości nr ewid.  1954/3, os. Miechocin

Renata Mroczek

Mariusz Mroczek

B/147/10

Zezwolenie na usunięcie 14 m2 krzewów z nieruchomości nr ewid.  2167/2, os. Serbinów

Gmina Tarnobrzeg

B/148/10

Zezwolenie na usunięcie 28 szt. drzew i 22,50 m2 krzewów z terenów osiedli Przywiśle i Siarkowiec

SM Siarkowiec

ul. Moniuszki 3

39-400 Tarnobrzeg

B/149/10

Zezwolenie na usunięcie 11 drzew z nieruchomości nr ewid. 557/1

Julita Tryka

B/150/10

Zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z nieruchomości nr ewid. 79

Janina Wiącek

B/151/10

Zezwolenie na usunięcie 10 drzew z nieruchomości nr ewid. 369

Wiesława Zych

B/152/10

Zezwolenie na usunięcie 4 drzew z nieruchomości nr ewid. 1097/2

Prokuratura Okręgowa w Tarnobrzegu

ul. Sienkiewicza 27

39-400 Tarnobrzeg

B/153/10

Zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z nieruchomości nr ewid. 346/24

Tarnobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa

ul. Wyspiańskiego 3

39-400 Tarnobrzeg

B/154/10

Zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z nieruchomości nr ewid. 834

Krzysztof Piernicki

B/155/10

Zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z nieruchomości nr ewid. 1035/2

Lidia Grabska

Ewa Hermann

B/156/10

Zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z nieruchomości nr ewid. 3740/4

Gmina Tarnobrzeg

B/157/10

Zezwolenie na usunięcie 7 drzew z terenów osiedli Przywiśle i Siarkowiec

SM Siarkowiec

ul. Moniuszki 3

39-400 Tarnobrzeg

B/158/10

Zezwolenie na usunięcie 4 drzew z nieruchomości nr ewid. 514/2

Anna Rokosz

Wojciech Rokosz

B/159/10

Zezwolenie na usunięcie 2 drzew z nieruchomości nr ewid. 459

Barbara Janczyk

Jerzy Janczyk

B/160/10

Zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z nieruchomości nr ewid. 929

Przemysław Czech

B/161/10

Zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z nieruchomości nr ewid. 1156

Janusz Gard

B/162/10

Zezwolenie na usunięcie 1 drzewa i 3 m2 krzewów z nieruchomości nr ewid. 2405

Helena Rębisz

B/163/10

Zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z nieruchomości nr ewid. 628/26

Kazimiera Stawowa

Paweł Stawowy

B/164/10

Zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z nieruchomości nr ewid. 518/2

Paweł Skrzypczak

B/165/10

Zezwolenie na usunięcie 2 drzew z nieruchomości nr ewid. 321/1 i 322/12

Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o., ul. Wiślna 1

39-400 Tarnobrzeg

B/166/10

Zezwolenie na usunięcie 14 drzew z nieruchomości nr ewid. 1964/1

Naczelna Organizacja Techniczna

ul. 1-go Maja 8

39-400 Tarnobrzeg

B/167/10

Zezwolenie na usunięcie 7 drzew z nieruchomości nr ewid. 969/13

Paweł Baran

B/168/10

Zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z nieruchomości nr ewid. 1161/3

Andrzej Kucharzyk

B/169/10

Zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z nieruchomości nr ewid. 1283

Zbigniew Rolek

B/170/10

Zezwolenie na usunięcie 4 drzew z nieruchomości nr ewid. 536

Maria Gospoś

B/171/10

Zezwolenie na usunięcie 4 drzew z nieruchomości nr ewid. 1009/1

Elżbieta Bolanowska

B/172/10

Zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z nieruchomości nr ewid. 312

Irena Sobieraj

B/173/10

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie – Centrum Handlowo- Usługowego w Tarnobrzegu przy ul. Sikorskiego na działkach o numerach ewidencyjnych 3695 i 1899/1

Pracownia Projektowania Budownictwa Ogólnego i Przemysłowego „PRO - ARCH” M.W. Lisiak Sp. J.

ul. Korczaka 5a, 41-300 Dąbrowa Górnicza

B/174/10

Postanowienie  o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi gminnej nr 122142R klasy „L” – lokalnej ul. Por. Sarny – zakres km0+000,00÷0+190,00 (od stacji paliw PKN „ORLEN” do skrzyżowania z ul. Sikorskiego)

Gmina Tarnobrzeg

B/175/10

Zmiana zezwolenia na odzysk odpadów

DARTE Sp. z o.o. Tarnobrzeg, ul. Zakładowa 50

B/176/10

Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadów

Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej

Tarnobrzeg, ul. Szpitalna 1

B/177/10

Decyzja zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi

Specjalistyczny Zakład Robót Budowlanych EURO-WIERT Sp. z o.o. Tarnobrzeg, ul. Zakładowa 50

B/178/10

Zmiana zezwolenia na transport odpadów

Krusztar Sp. z o.o. Tarnobrzeg, ul. Wisłostrada

B/179/10

Zezwolenie na zbieranie odpadów

Grzegorz Łakomy FHU PELI Tarnobrzeg, ul. 12-go Październik

B/180/10

Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadów

Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej

Tarnobrzeg, ul. Szpitalna 1

B/181/10

Postanowienie o pozytywnym zaopiniowaniu wniosku o zmianę pozwolenia Wojewody Podkarpackiego na wytwarzanie odpadów 

Małgorzata Paź Demontaż Pojazdów KAMIL Tarnobrzeg, ul. Senatora Wiącka 16

B/182/10

Postanowienie o pozytywnym zaopiniowaniu wniosku o zmianę pozwolenia Starosty Tarnobrzeskiego na wytwarzanie odpadów 

Zakład Transportu Kolejowego ”Siarkopol” Tarnobrzeg, ul. Zakładowa 50

B/183/10

Decyzja odmawiająca wydania pozwolenia na wytwarzanie  i prowadzenia odzysku i unieszkodliwiania odpadów w Zakładzie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów „Fabryka odzysku”

Magdalena  Przygórzewska-Małek Jarema Akryl

Sędziszów Młp, ul Lipowa 22a  - Zakład w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 50

B/184/10

Decyzja odmawiająca wydania zezwolenia na zbieranie odpadów w Zakładzie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów „Fabryka odzysku”

Magdalena  Przygórzewska-Małek Jarema Akryl

Sędziszów Młp, ul Lipowa 22a  - Zakład w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 50

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paulina Długoń (lisiaa)
Data wytworzenia:
2010-01-22
Data publikacji:
2010-01-22
Data ostatniej zmiany:
2011-01-28

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-05-13 14:25:3, zmian dokonał(a): Alina Ziobroń

WCAG 2.0 (Level AA)