Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA
www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa
Urząd Miasta Tarnobrzeg www.tarnobrzeg.pl
Ikona statystyk

Ikona statystyk

 

 


Dokumenty wytworzone przed 2016 rokiem udostępnione zostały w menu po lewej stronie w odpowiedniej zakładce.


 

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek (r.chrzastek)
Data wytworzenia:
2018-01-30
Data publikacji:
2018-01-30
Data ostatniej zmiany:
2021-03-25

Wsparcie finansowe "Powszechnej nauki pływania dla uczniów klas I-II szkół podstawowych w mieście Tarnobrzeg"

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Preydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
rzecznik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2016-03-03
Data ostatniej zmiany:
2016-03-03

Gmina Tarnobrzeg informuje o przystąpieniu do podpisania umowy z Klubem Sportowym „SIARKA” na realizację zadania „Zabawa Mikołajkowa na sportowo”.

Ikona statystyk
Gmina Tarnobrzeg informuje o przystąpieniu do podpisania umowy z Klubem Sportowym „SIARKA” na realizację zadania „Zabawa Mikołajkowa na sportowo”.
Oferta wpłynęła w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie i została na 7 dni zamieszczona na oficjalnej stronie miasta, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz została wywieszona na tablicy ogłoszeń. W związku z brakiem zgłoszonych jakichkolwiek uwag do w/w oferty, Gmina przystępuje do podpisania umowy na realizację zadania.

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agata Rybka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2015-11-27
Data ostatniej zmiany:
2015-11-27

Gmina Tarnobrzeg informuje o przystąpieniu do podpisania umowy ze Stowarzyszeniem ESTEKA na realizację zadania „XII Parada Mikołajów”.

Ikona statystyk
Gmina Tarnobrzeg informuje o przystąpieniu do podpisania umowy ze Stowarzyszeniem ESTEKA na realizację zadania „XII Parada Mikołajów”.
Oferta wpłynęła w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie i została na 7 dni zamieszczona na oficjalnej stronie miasta, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz została wywieszona na tablicy ogłoszeń. W związku z brakiem zgłoszonych jakichkolwiek uwag do w/w oferty, Gmina przystępuje do podpisania umowy na realizację zadania.
Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agata Rybka
Data wytworzenia:
2015-11-27
Data publikacji:
2015-11-27
Data ostatniej zmiany:
2015-11-27

Oferta Klubu Sportowego Siarka na realizację zadania „Zabawa mikołajkowa na sportowo”

Ikona statystyk

Oferta złożona w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie przez Klub Sportowy Siarka na realizację zadania pn. „Zabawa mikołajkowa na sportowo”.

Jeśli w terminie 7 dni nie zostaną zgłoszone uwagi, z Klubem Sportowym Siarka zostanie podpisana umowa na realizację w/w zadania.
Uwagi należy zgłaszać na załączonym formularzu w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7, 39-400 Tarnobrzeg. Decyduje data wpływu do Urzędu.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Agata Rybka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2015-11-18
Data ostatniej zmiany:
2015-11-18

Oferta Stowarzyszenia ESTEKA na realizację zadania pn. "XII Parada Mikołajów w Tarnobrzegu" złożona zgodnie z art. 19a UoPPioW

Ikona statystyk
Oferta Stowarzyszenia ESTEKA na realizację zadania pn. "XII Parada Mikołajów w Tarnobrzegu" złożona zgodnie z art. 19a UoPPioW.
Oferta podana do publicznej wiadomości na 7 dni od daty publikacji.
Jeśli w/w terminie nie zostaną zgłoszone uwagi, ze Stowarzyszeniem zostanie podpisana umowa na realizację w/w zadania. Uwagi należy zgłaszać na załączonym formularzu w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7, 39-400 Tarnobrzeg. Decyduje data wpływu do Urzędu.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Agata Rybka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2015-11-13
Data ostatniej zmiany:
2015-11-13

Informacja o podpisaniu umowy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Szkoły „BARTOSZ”

Ikona statystyk
Gmina Tarnobrzeg informuje o przystąpieniu do podpisania umowy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Szkoły „BARTOSZ” na realizację zadania pn. „Kultura muzyczna formą terapii młodzieży ze środowisk destrukcyjnych”.

Oferta wpłynęła w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie i została na 7 dni zamieszczona na oficjalnej stronie miasta, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz została wywieszona na tablicy ogłoszeń. W związku z brakiem zgłoszonych jakichkolwiek uwag do w/w oferty i uznaniem celowości realizacji zadania, Gmina przystępuje do podpisania umowy na realizację zadania.

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Agata Rybka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2015-11-12
Data ostatniej zmiany:
2015-11-12

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisjach konkursowych opiniujących oferty na realizację zadań publicznych w 2016 r.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agata Rybka (agata)
Data wytworzenia:
2015-11-04
Data publikacji:
2015-11-04
Data ostatniej zmiany:
2015-11-04

Oferta Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły „Bartosz” na realizację zadania pn. "Kultura muzyczna formą terapii młodzieży ze środowisk destruktywnych" złożona zgodnie z art. 19a UoPPioW

Ikona statystyk
.
Oferta Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły „Bartosz” na realizację zadania pn. "Kultura muzyczna formą terapii młodzieży ze środowisk destruktywnych" złożona zgodnie z art. 19a UoPPioW.
Oferta podana do publicznej wiadomości na 7 dni od daty publikacji.
Jeśli w/w terminie nie zostaną zgłoszone uwagi, ze Stowarzyszeniem zostanie podpisana umowa na realizację w/w zadania. Uwagi należy zgłaszać na załączonym formularzu w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7, 39-400 Tarnobrzeg. Decyduje data wpływu do Urzędu.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Agata Rybka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2015-10-30
Data ostatniej zmiany:
2015-10-30

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Zdrowia i zapobiegania patologiom - konkurs nr 4 określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Z up. PREZYDENTA MIASTA - Józef Motyka Zastępca Prezydenta
Informację wprowadził:
Agata Rybka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2015-09-25
Data ostatniej zmiany:
2015-09-25

Informacja o podpisaniu umowy ze Stowarzyszeniem Integracja

Ikona statystyk
Gmina Tarnobrzeg informuje o przystąpieniu do podpisania umowy z Integracją -  Stowarzyszenie Sprawnych Inaczej i Przyjaciół na realizację zadania „Organizacja XIV Turnieju w Wyciskaniu Sztangi Leżąc Bartosz 2015”.
Oferta wpłynęła w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie i została na 7 dni zamieszczona na oficjalnej stronie miasta, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz została wywieszona na tablicy ogłoszeń. W związku z brakiem zgłoszonych jakichkolwiek uwag do w/w oferty, Gmina przystępuje do podpisania umowy na realizację zadania.

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Agata Rybka (agata)
Data wytworzenia:
2015-09-25
Data publikacji:
2015-09-25
Data ostatniej zmiany:
2015-09-25

Oferta Integracji - Stowarzyszenia Sprawnych Inaczej i Przyjaciół na realizację zadania pn. "Organizacja XIV Turnieju w Wyciskaniu Sztangi Leżąc Bartosz 2015" złożona zgodnie z art. 19a UoPPioW.

Ikona statystyk
Oferta Integracji -  Stowarzyszenia Sprawnych Inaczej i Przyjaciół na realizację zadania pn. "Organizacja XIV Turnieju w Wyciskaniu Sztangi Leżąc Bartosz 2015" złożona zgodnie z art. 19a UoPPioW.
Oferta podana do publicznej wiadomości na 7 dni od daty publikacji.
Jeśli w/w terminie nie zostaną zgłoszone uwagi, ze Stowarzyszeniem zostanie podpisana umowa na realizację w/w zadania. Uwagi należy zgłaszać na załączonym formularzu w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7, 39-400 Tarnobrzeg. Decyduje data wpływu do Urzędu.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Agata Rybka (agata)
Data wytworzenia:
2015-09-15
Data publikacji:
2015-09-15
Data ostatniej zmiany:
2015-09-15

Informacja o przystąpieniu do podpisania umowy ze Stowarzyszeniem Mokrzyszów na realizację zadania „Chleba naszego powszedniego ... znaczenie dawniej i dziś".

Ikona statystyk
Gmina Tarnobrzeg informuje o przystąpieniu do podpisania umowy ze Stowarzyszeniem Mokrzyszów na realizację zadania „Chleba naszego powszedniego ... znaczenie dawniej i dziś".


Oferta wpłynęła w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie i została na 7 dni zamieszczona na oficjalnej stronie miasta, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz została wywieszona na tablicy ogłoszeń. W związku z brakiem zgłoszonych jakichkolwiek uwag do w/w oferty, Gmina przystępuje do podpisania umowy na realizację zadania.

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Agata Rybka (agata)
Data wytworzenia:
2015-07-13
Data publikacji:
2015-07-14
Data ostatniej zmiany:
2015-07-13

Informacja o przystąpieniu do podpisania umowy ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Artystycznym FRAM na realizację zadania „Warsztaty taneczne polsko-ukraińskie".

Ikona statystyk
Gmina Tarnobrzeg informuje o przystąpieniu do podpisania umowy ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Artystycznym FRAM na realizację zadania „Warsztaty taneczne polsko-ukraińskie"


Oferta wpłynęła w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie i została na 7 dni zamieszczona na oficjalnej stronie miasta, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz została wywieszona na tablicy ogłoszeń. W związku z brakiem zgłoszonych jakichkolwiek uwag do w/w oferty, Gmina przystępuje do podpisania umowy na realizację zadania.
Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Agata Rybka (agata)
Data wytworzenia:
2015-07-13
Data publikacji:
2015-07-13
Data ostatniej zmiany:
2015-07-13

Oferta Stowarzyszenia Mokrzyszów na realizację zadania pn. "Chleba naszego powszedniego ... znaczenie dawniej i dziś" złożona zgodnie z art. 19a UoPPioW Oferta Stowarzyszenia Mokrzyszów na realizację zadania pn. "Chleba naszego powszedniego ... znaczenie dawniej i dziś" złożona zgodnie z art. 19a UoPPioW Oferta złożona w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie przez Stowarzyszenie Mokrzyszów. Jeśli w terminie 7 dni nie zostaną zgłoszone uwagi, ze Stowarzyszeniem Mokrzyszów zostanie podpisana umowa na realizację w/w zadania. Uwagi należy zgłaszać na załączonym formularzu w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7, 39-400 Tarnobrzeg. Decyduje data wpływu do Urzędu.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Agata Rybka (agata)
Data wytworzenia:
2015-07-06
Data publikacji:
2015-07-06
Data ostatniej zmiany:
2015-07-06

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-08-04 14:41:53, zmian dokonał(a): Witold Czech

WCAG 2.0 (Level AA)