Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA
www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa
Urząd Miasta Tarnobrzeg www.tarnobrzeg.pl
Ikona statystyk

Odpowiedzi na pytania w postępowaniu pn.: „Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz sprzętu multimedialnego dla Urzędu Miasta Tarnobrzega”- składającym się z dwóch zadań

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Dariusz Bożek - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-05-07
Data ostatniej zmiany:
2021-05-07

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn.: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych wraz z nadzorem autorskim dla zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowy i budowy dróg w Tarnobrzegu : Zadanie 1. Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy Litewskiej wraz z oświetleniem. Zadanie 2. Przebudowa ul. Garażowej w Tarnobrzegu. Zadanie 3. Budowa ciągu pieszo-jezdnego od ul. Żeglarskiej do Mariny. Zadanie 4. Budowa chodnika od wjazdu do schroniska dla psów. Zadanie 5. Budowa chodnika na ul. Piekarskiej w Tarnobrzegu. Zadanie 6. Budowa chodnika wzdłuż ulicy Sieleckiej w Tarnobrzegu. Zadanie 7. Przebudowa drogi gminnej ul. Sztygarów od skrzyżowania z ul. Królowej Jadwigi do skrzyżowania z ul. Św. Kingi w Tarnobrzegu.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Dariusz Bożek - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-05-07
Data ostatniej zmiany:
2021-05-07

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza postępowanie w trybie podstawowym pn.: „Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz sprzętu multimedialnego dla Urzędu Miasta Tarnobrzega”- składające się z dwóch zadań

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Dariusz Bożek - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-05-06
Data ostatniej zmiany:
2021-05-06

Informacje z otwarcia ofert w postępowaniu pn.: „Bieżące utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnej na terenie Miasta Tarnobrzega”

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Dariusz Bożek - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-05-06
Data ostatniej zmiany:
2021-05-06

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn.: Bezgotówkowy zakup paliw płynnych dla potrzeb Rejonu Dróg Miejskich w Tarnobrzegu

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Artur Anioł - Prezes Rejonu Dróg Miejskich
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-05-06
Data ostatniej zmiany:
2021-05-06

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia pn.: „Bieżące utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnej na terenie Miasta Tarnobrzega”

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Dariusz Bożek - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-05-06
Data ostatniej zmiany:
2021-05-06

Prezydent Miasta Tarnobrzega zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn.: „Wykonanie ekspertyzy /opinii biegłego/specjalisty w zakresie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnej dotyczącej zmiany stanu wody na działce nr ewid. 2773 i działce sąsiedniej nr ewid. 2772 położonych przy ul. Królowej Jadwigi w Tarnobrzegu”:

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Dariusz Bożek - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-05-06
Data ostatniej zmiany:
2021-05-06

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym pn. Pielęgnacja roślin okrywowych w korze na terenach rekreacyjnych nad Wisłą w latach 2021-2022.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Dariusz Bożek- Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-04-30
Data ostatniej zmiany:
2021-04-30

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn. Przebudowa dróg gminnych w Tarnobrzegu: Zadanie nr 1 - Przebudowa ul. Gwarków w Tarnobrzegu oraz ul. Skarbka w Tarnobrzegu Zadanie nr 2 - Przebudowa ul. Łokietka w Tarnobrzegu

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Dariusz Bożek- Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-04-30
Data ostatniej zmiany:
2021-04-30

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia pn. Pielęgnacja roślin okrywowych w korze na terenach rekreacyjnych nad Wisłą w latach 2021-2022.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Dariusz Bożek- Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-04-30
Data ostatniej zmiany:
2021-04-30

Modyfikacja SWZ w postępowaniu pn. Pielęgnacja roślin okrywowych w korze na terenach rekreacyjnych nad Wisłą w latach 2021-2022.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Dariusz Bożek - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-04-27
Data ostatniej zmiany:
2021-04-27

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn.: Opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego (PFU), założenia techniczne i funkcjonalne, określenie planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych dla zadań pn.: 1/ Przebudowa drogi - ul. Chmielowskiej. 2/ Przebudowa ciągu drogi - ul. Siarkowa - Wakacyjna -Turystyczna. 3/ Przebudowa drogi - ul. Górniczej.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Mirosław Pluta - Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-04-27
Data ostatniej zmiany:
2021-04-27

Informacje z otwarcia ofert w postępowaniu pn.: Opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego (PFU), założenia techniczne i funkcjonalne, określenie planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych dla zadań pn.: 1/ Przebudowa drogi - ul. Chmielowskiej. 2/ Przebudowa ciągu drogi - ul. Siarkowa - Wakacyjna -Turystyczna. 3/ Przebudowa drogi - ul. Górniczej.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Dariusz Bożek - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-04-23
Data ostatniej zmiany:
2021-04-23

Informacje z otwarcia ofert w postępowaniu pn.: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych wraz z nadzorem autorskim dla zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowy i budowy dróg w Tarnobrzegu

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Mirosław Pluta - Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-04-23
Data ostatniej zmiany:
2021-04-23

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-05-13 14:25:3, zmian dokonał(a): Alina Ziobroń

WCAG 2.0 (Level AA)