Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA
www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa
Urząd Miasta Tarnobrzeg www.tarnobrzeg.pl
Ikona statystyk

Prezydent Miasta Tarnobrzega informuje o zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta Tarnobrzega www.tarnobrzeg.eobip.pl na okres 21 dni tj. od dnia 18 lutego 2020 r. do dnia 11 marca 2021 r. wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w Tarnobrzegu przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Katarzyna Urbaniak
Data wytworzenia:
2021-02-16
Data publikacji:
2021-02-17
Data ostatniej zmiany:
2021-02-17

Komunikaty i ogłoszenia

Ikona statystyk

Dokumenty wytworzone po 2017 roku udostępnione zostały w menu po lewej stronie w odpowiedniej zakładce.


 

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2018-01-05
Data publikacji:
2018-01-09
Data ostatniej zmiany:
2018-01-30

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w postanowieniu Wojewody Podkarpackiego stwierdzającego uchybienie terminu do wniesienia odwołania od decyzji Prezydenta Miasta Tarnobrzega o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Modernizacja drogi powiatowej w Tarnobrzegu, w tym: rozbudowa ul. Mickiewicza oraz rozbudowa ul. Orląt Lwowskich wraz z budowa i przebudową chodników, ścieżki rowerowej, ciągów pieszo-jezdnych oraz przebudową istniejących sieci uzbrojenia terenu.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Alicja Romanowska - Wydział Infrastruktury Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2017-12-29
Data publikacji:
2018-01-05
Data ostatniej zmiany:
2018-01-05

OBWIESZCZENIE - zawiadomienie, że na wniosek Tarnobrzeskich Wodociągów Sp. z o.o. w dniu 21.12.2017r. została wydana przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa sieci wodociągowej z rur PE Dn 225 mm, na działce w Tarnobrzegu Al. Warszawska – obręb 10 Zakrzów”.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2017-12-21
Data publikacji:
2017-12-21
Data ostatniej zmiany:
2017-12-21

OBWIESZCZENIE - zawiadomienie, że na wniosek Tarnobrzeskich Wodociągów Sp. z o.o. w dniu 21.12.2017r. została wydana przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z rur PE Dn 200 mm, na działkach w Tarnobrzegu Al. Warszawska – obręb 10 Zakrzów”.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2017-12-21
Data publikacji:
2017-12-21
Data ostatniej zmiany:
2017-12-21

OBWIESZCZENIE - Zawiadomienie, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle w dniu 15.12.2017r została wydana przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE Dn 63 mm, na działkach w Tarnobrzegu przy ul. Zagórze – obręb 9 Wielowieś.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2017-12-15
Data publikacji:
2017-12-21
Data ostatniej zmiany:
2017-12-21

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Tarnobrzega w sprawie dofinansowania w zakresie usuwania, transportu i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2017-12-15
Data publikacji:
2017-12-18
Data ostatniej zmiany:
2017-12-18

Zarządzenie Prezydenta Miasta Tarnobrzega w sprawie wyznaczenia dnia 2 stycznia dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2017-12-13
Data publikacji:
2017-12-18
Data ostatniej zmiany:
2017-12-18

Obwieszczenie - Zawiadomienie, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle w dniu 15.12.2017 r. została wydana przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE Dn 63 mm, na działkach w Tarnobrzegu przy ul. Jaśminowej– obręb 12”.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2017-12-15
Data publikacji:
2017-12-15
Data ostatniej zmiany:
2017-12-15

Informacja o zamieszczeniu na BIP Urzędu Miasta Tarnobrzega wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Tarnobrzeg, połozonych w Tarnobrzegu przeznaczonych do oddania w najem lub dzierżawę na okres do 3 lat.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2017-12-14
Data publikacji:
2017-12-15
Data ostatniej zmiany:
2017-12-15

OBWIESZCZENIE Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o. wszczęte zostało przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, na działkach przy ul. Ceglanej, Polnej i Zbożowej w Tarnobrzegu – obręb 10 Zakrzów”.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2017-12-13
Data publikacji:
2017-12-13
Data ostatniej zmiany:
2017-12-13

OBWIESZCZENIE Zawiadomienie, że na wniosek z dnia 12.12.2017r., Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o. wszczęte zostało przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: : „Budowa sieci wodociągowej, na działkach przy ul. Ceglanej, Polnej i Zbożowej w Tarnobrzegu – obręb 10 Zakrzów”.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2017-12-13
Data publikacji:
2017-12-13
Data ostatniej zmiany:
2017-12-13

Decyzja i obwieszczenia w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa drogi opaskowej przy Jeziorze Tarnobrzeskim, od zjazdu z punktu widokowego przy ul. Wisłostrada do ulicy Siarkowej wraz z budową skrzyżowania typu rondo ul. Siarkowej i odcinka drogi opaskowej" w Tarnobrzegu.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Wojciech Wdowik Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2017-12-07
Data publikacji:
2017-12-11
Data ostatniej zmiany:
2017-12-11

OBWIESZCZENIE - zawiadamiam, że na wniosek Gminy Tarnobrzeg ul. Kościuszki 32 39-400 Tarnobrzeg działającej przez pełnomocnika w dniu 08.12.2017 r. została wydana przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn: „Budowa miejskiego żłobka wraz z infrastrukturą techniczną, na działce w Tarnobrzegu przy ul. Elizy Orzeszkowej – obręb 12”.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2017-12-08
Data publikacji:
2017-12-08
Data ostatniej zmiany:
2017-12-08

Obwieszczenie, zawiadomienie o wydaniu postanowienia stwierdzającego uchybienie terminu do wniesienia odwołania od decyzji Prezydenta Miasta Tarnobrzega z dnia 12 września 2017 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Modernizacja drogi powiatowej nr P1110R w Tarnobrzegu, w tym rozbudowa ul. Mickiewicza i Orląt Lwowskich wraz z budową i przebudową chodników, ścieżki rowerowej, ciągów pieszo-jezdnych oraz przebudową istniejących sieci uzbrojenia terenu.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Alicja Romanowska - Wydział Infrastruktury Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2017-12-04
Data publikacji:
2017-12-08
Data ostatniej zmiany:
2017-12-08

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-08-04 14:41:53, zmian dokonał(a): Witold Czech

WCAG 2.0 (Level AA)