Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta Tarnobrzeg

www.tarnobrzeg.pl
Ikona statystyk

2006-05-15

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

 

39-400 Tarnobrzeg, ul. Dekutowskiego 8

tel/fax: /0-15/ 823-07-38; 822-60-97

e-mail: mtarnob@rzeszow.uw.gov.pl


Status prawny podmiotu, organizacja, przedmiot działalności i kompetencji, organy i osoby sprawujące w nich funkcje i ich kompetencje, tryb działania w zakresie wykonywania zadań publicznych, działalność w ramach gospodarki budżetowej i pozabudżetowej, sposoby przyjmowania i załatwiania spraw.


2008-04-15

Brak tytułu

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Ustawą o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne z dnia 17 lutego 2005 r. (Dz.U. Nr 64, poz. 565) oraz Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym z dnia 29 września 2005 r. (Dz.U. Nr 200, poz. 1651) możliwe jest doręczanie dokumentów elektronicznych do Miejskiego Ośrodeka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem: http://epuap.gov.pl/wps/portal.

2008-04-16

Brak tytułu

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw, powody przyznawania pomocy, formy pomocy...

 

2008-04-16

Brak tytułu

 

Status prawny podmiotu, organizacja, przedmiot działalności i kompetencji, organy i osoby sprawujące w nich funkcje i ich kompetencje, tryb działania w zakresie wykonywania zadań publicznych, działalność w ramach gospodarki budżetowej i pozabudżetowej.

 

2008-04-16

Brak tytułu

Drodzy Państwo,

Naszą misją jest wspieranie ludzi, którzy znaleźli się w ciężkiej sytuacji życiowej.

Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie takich trudnych sytuacji tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby czy możliwości.

Naszym mottem są słowa Papieża Polaka: "Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi."

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu wspiera potrzebujące osoby w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zapobiegamy także trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Swym doświadczeniem i wiedzą służą Państwu wszyscy pracownicy tarnobrzeskiego MOPR, dla których istotne jest dobro drugiego człowieka.

                                                                                  

                                                                                                  Dyrektor MOPR

                                                                                          Elżbieta Miernik-Krukurka

2008-05-27

Brak tytułu

 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

39-400 Tarnobrzeg, ul. Kopernika 3

tel/fax: /0-15/ 823-07-38; 822-60-97

e-mail: moprtarnobrzeg@mopr.pl

strona internetowa: http://mopr_tarnobrzeg.ssdip.bip.gov.pl/

Serwis redaguje Miejski Ośrodek Pomocy RodzinieOstatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-07-03 15:29:45, zmian dokonał(a): Katarzyna Urbaniak

WCAG 2.0 (Level AA)