Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta Tarnobrzeg

www.tarnobrzeg.pl
Ikona statystyk

Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o.

Zbieranie statystyk

Siedziba:  Tarnobrzeg  ul. Wiślna 1

100% kapitału Miasta Tarnobrzeg

Strona internetowa Społki: http://www.wodociagi.tarnobrzeg.pl/

Strona BIP Spółki: http://bip-wodociagi.tarnobrzeg.pl/public/

 


W załączniku:

Uchwała Nr 14/VII-NZW/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o. z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyznaczenia celów zarządczych organu zarządzającego spółką na rok 2018.

Uchwała nr 2/VII-NZW/2018 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o. z dnia 05.02.2018 r. w sprawie ustalenia części stałej wynagrodzenia członka organu zarządzającego - Prezesa Zarządu w związku ze zmianą wysokości podstawy wymiaru części stałej wynagrodzenia.

Uchwała nr 8/VII-NZW/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o. z dnia 12.04.2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń organu zarządzającego spółki zgodnie z ustawą o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

Uchwała nr 7/VII-NZW/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o. z dnia 12.04.2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń organu nadzorczego spółki zgodnie z ustawą o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

Uchwała nr 1/VIII-NZW/2019 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o. z dnia 25.01.2019 r. w sprawie zzmiany uchwały dotyczącej zasad kształtowania wynagrodzeń organu zarządzającego Spółki zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2016 r.  o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.


 

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2003-07-01
Data publikacji:
2003-07-01
Data ostatniej zmiany:
2019-01-31

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-12-13 15:13:18, zmian dokonał(a): Wioletta Burdzy

WCAG 2.0 (Level AA)