Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta Tarnobrzeg

www.tarnobrzeg.pl

Zbieranie statystyk

Wykonująca zadania i kompetencje
Prezydenta Miasta Tarnobrzega 
Zastępca Prezydenta Anna Pekár

pok. 208
tel. 15 812 81 518
fax 15 822 25 04
e-mail: prezydent@um.tarnobrzeg.pl
 


 

Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega Kamil Kalinka

 


Zakres zadań

Najważniejsze zadania Prezydenta Miasta Tarnobrzega
1. Przygotowywanie projektów  uchwał  Rady Miasta,
2. Wykonywanie uchwał i określanie sposobu ich wykonania,
3. Gospodarowanie mieniem komunalnym,
4. Wykonywanie budżetu,
5. Zatrudnianie i zwalnianie kierowników miejskich jednostek organizacyjnych
oraz wykonywanie zwierzchnictwa służbowego powiatowych służb, inspekcji,
6. Wykonywanie funkcji kierownika Urzędu Miasta,
7. Opracowywanie planu operacyjnego ochrony przed powodzią oraz ogłaszanie i odwoływanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego,
8. Podejmowanie działań w przypadku stanu klęski żywiołowej,
9. Zarządzanie ewakuacji z obszarów bezpośrednio zagrożonych niebezpieczeństwem utraty życia lub mienia.

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2018-07-19
Data publikacji:
2018-07-19
Data ostatniej zmiany:
2018-07-20

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-11-13 14:22:08, zmian dokonał(a): zamowienia

WCAG 2.0 (Level AA)