Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta Tarnobrzeg

www.tarnobrzeg.pl
Ikona statystyk

Zbieranie statystyk

Prezydent Miasta Tarnobrzega 
Dariusz Bożek

pok. 202
tel. 15 812 81 570
fax 15 822 25 04
e-mail: prezydent@um.tarnobrzeg.pl
 


Zakres zadań

Najważniejsze zadania Prezydenta Miasta Tarnobrzega
1. Przygotowywanie projektów  uchwał  Rady Miasta,
2. Wykonywanie uchwał i określanie sposobu ich wykonania,
3. Gospodarowanie mieniem komunalnym,
4. Wykonywanie budżetu,
5. Zatrudnianie i zwalnianie kierowników miejskich jednostek organizacyjnych
oraz wykonywanie zwierzchnictwa służbowego powiatowych służb, inspekcji,
6. Wykonywanie funkcji kierownika Urzędu Miasta,
7. Opracowywanie planu operacyjnego ochrony przed powodzią oraz ogłaszanie i odwoływanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego,
8. Podejmowanie działań w przypadku stanu klęski żywiołowej,
9. Zarządzanie ewakuacji z obszarów bezpośrednio zagrożonych niebezpieczeństwem utraty życia lub mienia.


 

Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega

Mirosław Pluta

pok. 202
tel. 15 812 81 570
fax 15 822 25 04
e-mail: prezydent@um.tarnobrzeg.pl


 

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2018-07-19
Data publikacji:
2018-07-19
Data ostatniej zmiany:
2018-12-03

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-09-16 13:02:12, zmian dokonał(a): zamowienia

WCAG 2.0 (Level AA)