Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta Tarnobrzeg

www.tarnobrzeg.pl

Zbieranie statystyk

p.o. Prezydenta  Miasta Tarnobrzega
Kamil Kalinka


pok. 202
tel. 15 822 11 49
fax 15 822 25 04
e-mail: prezydent@um.tarnobrzeg.pl


Zakres zadań

Najważniejsze zadania Prezydenta Miasta Tarnobrzega
1. Przygotowywanie projektów  uchwał  Rady Miasta,
2. Wykonywanie uchwał i określanie sposobu ich wykonania,
3. Gospodarowanie mieniem komunalnym,
4. Wykonywanie budżetu,
5. Zatrudnianie i zwalnianie kierowników miejskich jednostek organizacyjnych
oraz wykonywanie zwierzchnictwa służbowego powiatowych służb, inspekcji,
6. Wykonywanie funkcji kierownika Urzędu Miasta,
7. Opracowywanie planu operacyjnego ochrony przed powodzią oraz ogłaszanie i odwoływanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego,
8. Podejmowanie działań w przypadku stanu klęski żywiołowej,
9. Zarządzanie ewakuacji z obszarów bezpośrednio zagrożonych niebezpieczeństwem utraty życia lub mienia.

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2003-06-25
Data publikacji:
2003-06-25
Data ostatniej zmiany:
2018-03-21

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-05-25 15:27:34, zmian dokonał(a): Robert Chrząstek

WCAG 2.0 (Level AA)