Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA
www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa
Urząd Miasta Tarnobrzeg www.tarnobrzeg.pl
Ikona statystyk

Prezydent Miasta Tarnobrzega podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku pierwszego przetargu przeprowadzonego w dniu 07.09.2021 r. o godz. 10:00 w hali widowiskowo – sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji im. Alfreda Freyera, Tarnobrzeg, Al. Niepodległości 2 dot. sprzedaży nieruchomości objętych księgą wieczystą nr TB1T/00050984/7 położonych w Tarnobrzegu przy ul. Litewskiej i ul. Tarninowej stanowiących własność Miasta Tarnobrzega przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne:

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Stanisław Czuchara - z up. Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Sara Kantor
Data wytworzenia:
2021-09-15
Data publikacji:
2021-09-15
Data ostatniej zmiany:
2021-09-16

Prezydent Miasta Tarnobrzega podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Tarnobrzega przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Małgorzata Jasłowska - Z up. Prezydenta Miasta
Informację wprowadził:
Monika Kopeć
Data wytworzenia:
2021-09-09
Data publikacji:
2021-09-09
Data ostatniej zmiany:
2021-09-09

Prezydent Miasta Tarnobrzega podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku pierwszego przetargu przeprowadzonego w dniu 31.08.2021 r. o godz. 1000 w hali widowiskowo – sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji im. Alfreda Freyera, Tarnobrzeg, Al. Niepodległości 2 dotyczącego sprzedaży nieruchomości objętych księgą wieczystą nr TB1T/00030328/5 położonych w Tarnobrzegu obręb Ocice stanowiących własność Miasta Tarnobrzega przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Katarzyna Urbaniak
Data wytworzenia:
2021-09-06
Data publikacji:
2021-09-08
Data ostatniej zmiany:
2021-09-08

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości ozn. nr ewid. 2197 o powierzchni 0,1323 ha stanowiącej własność Miasta Tarnobrzega objętej księgą wieczystą Nr TB1T/00048408/9 położonej w Tarnobrzegu obręb Wielowieś.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Katarzyna Urbaniak
Data wytworzenia:
2021-08-23
Data publikacji:
2021-08-26
Data ostatniej zmiany:
2021-08-26

Prezydent Miasta Tarnobrzega informuje o zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta Tarnobrzega www.tarnobrzeg.eobip.pl. na okres 21 dni tj. od dnia 24.08.2021 r. do dnia 14.09.2021 r. wykazu:

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Stanisław Czuchara - z up. Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
s.kantor
Data wytworzenia:
2021-08-20
Data publikacji:
2021-08-23
Data ostatniej zmiany:
2021-08-23

Prezydent Miasta Tarnobrzega informuje o zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta Tarnobrzega www.tarnobrzeg.eobip.pl. na okres 21 dni tj. od dnia 16.08.2021 r. do 06.09.2021 r. wykazu:

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Małgorzata Jasłowska- z up. Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Sara Kantor
Data wytworzenia:
2021-08-13
Data publikacji:
2021-08-16
Data ostatniej zmiany:
2021-08-16

Prezydent Miasta Tarnobrzega informuje o zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta Tarnobrzega www.tarnobrzeg.eobip.pl. na okres 21 dni tj. od dnia 20.07.2021 r. do 10.08.2021 r. wykazu:

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Małgorzata Jasłowska- z up. Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Sara Kantor
Data wytworzenia:
2021-07-19
Data publikacji:
2021-07-20
Data ostatniej zmiany:
2021-07-20

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza siódmy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnobrzeg położonych w Tarnobrzegu przy Al. Warszawskiej, przeznaczonych pod zabudowę handlowo – usługową.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Katarzyna Urbaniak
Data wytworzenia:
2021-07-13
Data publikacji:
2021-07-19
Data ostatniej zmiany:
2021-07-19

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości objętych księgą wieczystą nr TB1T/00030899/8 położonych w Tarnobrzegu przy ul. Borów i ul. Strzeleckiej stanowiących własność Miasta Tarnobrzega przeznaczonych pod zabudowę handlowo – usługową.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Katarzyna Urbaniak
Data wytworzenia:
2021-07-06
Data publikacji:
2021-07-19
Data ostatniej zmiany:
2021-07-19

Prezydent Miasta Tarnobrzega informuje o zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta Tarnobrzega www.tarnobrzeg.eobip.pl. na okres 21 dni tj. od dnia 15.07.2021 r. do 05.08.2021 r. wykazu:

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Małgorzata Jasłowska- z up. Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Sara Kantor
Data wytworzenia:
2021-07-14
Data publikacji:
2021-07-15
Data ostatniej zmiany:
2021-07-15

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości objętych księgą wieczystą nr TB1T/00050984/7 położonych w Tarnobrzegu przy ul. Św. Onufrego stanowiących własność Miasta Tarnobrzega przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Katarzyna Urbaniak
Data wytworzenia:
2021-07-02
Data publikacji:
2021-07-07
Data ostatniej zmiany:
2021-07-07

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości objętych księgą wieczystą nr TB1T/00050984/7 położonych w Tarnobrzegu przy ul. Litewskiej i ul. Tarninowej stanowiących własność Miasta Tarnobrzega przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Katarzyna Urbaniak
Data wytworzenia:
2021-07-02
Data publikacji:
2021-07-07
Data ostatniej zmiany:
2021-07-07

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości objętych księgą wieczystą nr TB1T/00030328/5 położonych w Tarnobrzegu obręb Ocice stanowiących własność Miasta Tarnobrzega przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Katarzyna Urbaniak (k.urbaniak)
Data wytworzenia:
2021-07-02
Data publikacji:
2021-07-07
Data ostatniej zmiany:
2021-07-07

Prezydent Miasta Tarnobrzega podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku szóstego przetargu ustnego nieograniczony przeprowadzonego w dniu 29 czerwca 2021 r. o godzinie 10 00 w sali narad Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. Kościuszki 32 dotyczącego sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnobrzeg położonych w Tarnobrzegu przy Al. Warszawskiej, przeznaczonych pod zabudowę handlowo – usługową.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Katarzyna Urbaniak
Data wytworzenia:
2021-07-06
Data publikacji:
2021-07-07
Data ostatniej zmiany:
2021-07-07

Prezydent Miasta Tarnobrzega podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku pierwszego nieograniczonego przetargu ustnego przeprowadzonego w dniu 29.06.2021 r. o godz. 1030 w sali narad Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. Kościuszki 32 na sprzedaż nieruchomości ozn. nr ewid. 1366 o powierzchni 0,7838 ha stanowiącej własność Miasta Tarnobrzega objętej księgą wieczystą Nr TB1T/00075503/3 położonej w Tarnobrzegu obręb Sielec.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Katarzyna Urbaniak
Data wytworzenia:
2021-07-06
Data publikacji:
2021-07-07
Data ostatniej zmiany:
2021-07-07

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-09-17 12:46:40, zmian dokonał(a): Anna Wrona

WCAG 2.0 (Level AA)