Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA
www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa
Urząd Miasta Tarnobrzeg www.tarnobrzeg.pl
Ikona statystyk

Prezydent Miasta Tarnobrzega informuje o zamiezaczeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta Tarnobrzega wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Tarnobrzeg, Miasta Tarnobrzega na prawach powiatu i Skarbu Państwa, połozonych w Tarnobrzegu z przeznaczonych do oddania w najem lub dzierżawę na okres do 3 lat.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
s.kantor
Data wytworzenia:
2021-04-14
Data publikacji:
2021-04-15
Data ostatniej zmiany:
2021-04-15

Prezydent Miasta Tarnobrzega informuje o zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta Tarnobrzega www.tarnobrzeg.eobip.pl. na okres 21 dni tj. od dnia 12.04.2021 r. do 03.05.2021 r. wykazu lokalu mieszkalnego nr 4 przy ul. Marii Dąbrowskiej 16

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Katarzyna Urbaniak
Data wytworzenia:
2021-04-09
Data publikacji:
2021-04-12
Data ostatniej zmiany:
2021-04-12

Prezydent Miasta Tarnobrzega podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku drugiego przetargu ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 23 marca 2021 r. o godz. 1000 w sali narad Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. Kościuszki 32 na sprzedaż nieruchomości 406/67 o powierzchni 0,8344 ha stanowiącej własność Gminy Tarnobrzeg objętej księgą wieczystą Nr TB1T/00030628/8 położonej w Tarnobrzegu obręb Zakrzów, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod usługi komercyjne i obiekty produkcyjne.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Katarzyna Urbaniak
Data wytworzenia:
2021-03-31
Data publikacji:
2021-03-31
Data ostatniej zmiany:
2021-03-31

Prezydent Miasta Tarnobrzega podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku drugiego przetargu przeprowadzonego w dniu 23.03.2021 r. o godz. 1030 w hali widowiskowo – sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji im. Alfreda Freyera, Tarnobrzeg, Al. Niepodległości 2 dotyczącego sprzedaży nieruchomości objętych księgą wieczystą nr TB1T/00067920/3 położonych w Tarnobrzegu przy ul. Szafirowej i Szmaragdowej obręb Mokrzyszów stanowiących własność Gminy Tarnobrzeg przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Katarzyna Urbaniak
Data wytworzenia:
2021-03-31
Data publikacji:
2021-03-31
Data ostatniej zmiany:
2021-03-31

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH w TARNOBRZEGU przy ul. SZAFIROWEJ I SZMARAGDOWEJ - ZMIANA MIEJSCA

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Katarzyna Urbaniak
Data wytworzenia:
2021-03-19
Data publikacji:
2021-03-19
Data ostatniej zmiany:
2021-03-22

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-04-16 09:25:25, zmian dokonał(a): a.witkowska

WCAG 2.0 (Level AA)