Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA
www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa
Urząd Miasta Tarnobrzeg www.tarnobrzeg.pl
Ikona statystyk

Ogłoszenie konsultacji projektu Uchwały Rady Miasta Tarnobrzega w sprawie uchwalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Ikona statystyk

Znowelizowana ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wprowadziła już w 2010 r. inicjatywę lokalną, jako formę współpracy mieszkańców z samorządem w celu wspólnego realizowania, na zasadach partnerskich, ważnych dla tej społeczności zadań publicznych. Istotą inicjatywy lokalnej jest to, że w jej ramach mieszkańcy nie tylko zgłaszają pomysł na konkretne przedsięwzięcie, ale również deklarują i biorą udział w jego realizacji oraz odpowiadają za przyjęte zobowiązania.

Inicjatywa lokalna może zatem stanowić dla jst szansę na zwiększenie aktywności obywateli w rozwiązywaniu problemów lokalnych i może przynieść
korzyści zarówno społeczne (większa odpowiedzialność za swoje otoczenie), jak i finansowe, bowiem część kosztów związanych z realizacją zadań publicznych ponoszą sami mieszkańcy. Inicjatywa lokalna może być dla samorządów także narzędziem efektywnego kierowania wsparcia finansowego w miejsca, gdzie jest ono najbardziej potrzebne, a w dłuższej perspektywie może stać się sposobem na generowanie oszczędności w samorządzie.

Niniejszym przedstawiamy organizacjom pozarządowym projekt uchwały Rady Miasta Tarnobrzega w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny
wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej i poddajemy pod go konsultacje.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Dariusz Bożek - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2020-09-29
Data publikacji:
2020-10-02
Data ostatniej zmiany:
2020-10-02

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-11-27 21:53:37, zmian dokonał(a): Karolina Kuszaj

WCAG 2.0 (Level AA)