Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA
www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa
Urząd Miasta Tarnobrzeg www.tarnobrzeg.pl
Ikona statystyk

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega w 2020 roku

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Dariusz Bożek - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-07-01
Data ostatniej zmiany:
2021-07-01

Petycja w sprawie obrony prawdy, godności i wolności człowieka

Ikona statystyk

Data złożenia : 20.12.2020 r.

Składający petycję: Tymczasowa Rada Stanu Narodu Polskiego Społeczny Komitet Konstytucyjny

Osoba odpowiedzialna za realizację: Sylwia Witczak

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Kuszaj (rada)
Data wytworzenia:
2020-12-28
Data publikacji:
2020-12-28
Data ostatniej zmiany:
2021-02-26

Petycja w sprawie poszanowania praw obywatelskich w związku ze szczepieniem na COVID -19

Ikona statystyk

Data złożenia : 15.12.2020 r.

Składający petycję:

Osoba odpowiedzialna za realizację: Sylwia Witczak

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Kuszaj (rada)
Data wytworzenia:
2020-12-28
Data publikacji:
2020-12-28
Data ostatniej zmiany:
2021-02-26

Petycja w sprawie masowych szczepień na chorobę COVID - 19

Ikona statystyk

Data złożenia: 14.12.2020 r.

Składający petycję: Piotr Sterkowski

Osoba odpowiedzialna za realizację : Sylwia Witczak

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Kuszaj (rada)
Data wytworzenia:
2020-12-28
Data publikacji:
2020-12-28
Data ostatniej zmiany:
2021-02-26

Petycja w sprawie masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

Ikona statystyk

Data złożenia : 12.12.2020 r.

Składający petycję: Fundacja Tradycyjne Podkarpacie

Osoba odpowiedzialna : Sylwia Witczak

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Kuszaj (rada)
Data wytworzenia:
2020-12-28
Data publikacji:
2020-12-28
Data ostatniej zmiany:
2021-02-26

Petycja w sprawie remontu i rozbudowy parkingu przy ul. Orzeszkowej 9, a także w sprawie remontu drogi dojazdowej do parkingu oraz budowy nowego odcinka drogi

Ikona statystyk

Petycję z prośba o interwencję oraz wspólne działanie razem z Tarnobrzeską Spółdzielnią Mieszkaniową które doprowadzi do realizacji dwóch postulatów:

  1. Poprawy bezpieczeństwa, poprawy własności użytkowych jak również poprawy zatraconych walorów estetycznych tej części osiedla poprzez generalny remont i rozbudowę parkingu przy ulicy Orzeszkowej 9.
  2. Poprawy bezpieczeństwa w obrębie cięgów ruchu pieszych, przepustowość i walorów użytkowo-estetycznych poprzez generalny remont drogi dojazdowej do parkingu jak również jej umożliwienie wjazdu na nią bezpośrednio z ulicy im. Gen. W. Sikorskiego poprzez stworzenie nowego odcinka drogi.

Data złożenia petycji: 25.09.2020 r.

Tytuł petycji: Petycja w sprawie remontu i rozbudowy parkingu przy ul. Orzeszkowej 9, a także w sprawie remontu drogi dojazdowej do parkingu oraz budowy nowego odcinka drogi.

Składający petycję: Dominik Pokot

Osoba odpowiedzialna za realizację: Bożena Bobula

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Dominik Potok
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2020-03-09
Data publikacji:
2020-09-29
Data ostatniej zmiany:
2021-07-01

Petycja - Inicjatywa Dbajmy o bezpieczeństwo Interesantów i Urzędników

Ikona statystyk

Petycja o próbę dokonania analizy - możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z  wprowadzeniem screeningu wszystkich Osób wchodzących do Urzędu/Jednostki  - pozwalającego wskazać osoby z podwyższoną temperaturą ciała. Podmiot składający niniejszą prośbę ma na myśli nowoczesne -  bezkontaktowe systemy pomiaru temperatury Interesantów  z odczytem na monitorze - pozwalające poprzez zdalny odczyt ochronę w relacjach Urzędnik/Interesant - Nauczyciel/Uczeń – Pracodawca/Pracownik w miejscu pracy na terenie gminy.

Data złożenia petycji: 23.04.2020 r.

Tytuł petycji: Petycja do Kierownika JST o próbę dokonania analizy - możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z  wprowadzeniem screeningu wszystkich Osób wchodzących do Urzędu/Jednostki  - pozwalającego wskazać osoby z podwyższoną temperaturą ciała.

Składający petycję: SMEbusiness.pl Sp. z o. o.; ul. Domaniewska 47/10; 02-672 Warszawa

Osoba odpowiedzialna za realizację: Bożena Bobula

Odpowiedź na petycję:  Oprowiedź.pdf

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
SMEbusiness.pl Sp. z o. o.
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2020-04-23
Data publikacji:
2020-07-01
Data ostatniej zmiany:
2020-07-01

Petycja w sprawie zmiany przepisów prawa miejscowego (wprowadzenie lokalnej "tarczy antykryzysowej")

Ikona statystyk

Petycja do organu gminy w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego:

  • 1. umorzenie połowy rocznej wysokości podatku od nieruchomości dla wszystkich mieszkańców Gmin/Powiatów/Województw (...), a resztę o jego odroczenie na okres pół roku, a ponadto obniżenie wysokości tego podatku do minimum w przyszłym roku kalendarzowym
  • 2. niepobieranie podatków targowych przez okres pół roku od osób handlujących na jarmarkachm a po tym terminie o obniżenie ich wysokości do minimum
  • 3. niepobieranie podatków od osób, które mają występy na ulicach w wyznaczonych do tego miejscach przez okres pół roku, a po tym terminie o obniżenie do minimum wysokości opłat za te występy
  • 4. umorzenie przez okres pół roku należności z tytułu wywozu śmieci, a po tym terminie o obniżenie opłat za wywóz śmieci do opłaty minimalnej
  • 5. nie pobieranie opłat za parkingi przez okres pół roku, a po tym terminie o zmniejszenie opłaty za godzinę parkowania
  • 6. wydanie uchwały solidarnościowej- jednoczącej wszystkich władz lokalnych w walce z Koronawirusem w tym zakresie.

Data złożenia petycji: 2.04.2020 r.

Tytuł petycji: Petycja do organu gminy w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego (wprowadzenie lokalnej "tarczy antykryzysowej")

Składający petycję:

Osoba odpowiedzialna za realizację: Sylwia Witczak

Odpowiedź na petycję:  Rada Miasta rozpatrzyła petycje i podjęła 5.06.2020 r. uchwałę Nr XXVIII/319/2020 ( w załączeniu)

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek (r.chrzastek)
Data wytworzenia:
2020-05-18
Data publikacji:
2020-05-18
Data ostatniej zmiany:
2020-07-01

Petycja Stop zagrożeniu zdrowia i życia

Ikona statystyk

Petycja do organu gminy w interesie publicznym w zakresie:

1. przyjęcie przez Radę Miasta/Gminy uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem.


2. Zobowiązanie Burmistrza/Wójta/ Przewodniczącego Rady do:

a) wykonania uchwały

b) opublikowanie jej na stałe na stronie internetowej UM/UG oraz na profilu Facebooka Burmistrza/Wójta Gminy

c) przekazanie Uchwał dyrektorom wszystkich szkół i przedszkoli na terenie gminy

d) przekazania Uchwały władzom powiatowym, wojewódzkim i krajowym.

 

Data złożenia petycji: 24.03.2020 r.

Tytuł petycji: Petycja Stop zagrożeniu zdrowia i życia

Składający petycję:

Osoba odpowiedzialna za realizację: Sylwia Witczak

Odpowiedź na petycję: Rada Miasta rozpatrzyła petycje i podjęła 5.06.2020 r. uchwałę Nr XXVIII/317/2020 ( w załączeniu)

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek (r.chrzastek)
Data wytworzenia:
2020-05-18
Data publikacji:
2020-05-18
Data ostatniej zmiany:
2020-07-01

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-08-04 14:41:53, zmian dokonał(a): Witold Czech

WCAG 2.0 (Level AA)