Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta Tarnobrzeg

www.tarnobrzeg.pl
Ikona statystyk

Prezydent Miasta Tarnobrzega informuje o zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta Tarnobrzega www.tarnobrzeg.eobip.pl. na okres 21 dni tj. od dnia 13.07.2020 r. do 03.08.2020 r. wykazu lokalu mieszkalnego nr 45 przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 18 położonego w Tarnobrzegu, przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy wraz ze sprzedażą udziałów w części wspólnej budynku i urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właściciela poszczególnego lokalu oraz sprzedażą części gruntu ozn. nr ewid. 2015/20 o pow. 0,0839 ha, na którym zlokalizowany jest w/w budynek mieszkalny.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Katarzyna Urbaniak
Data wytworzenia:
2020-07-09
Data publikacji:
2020-07-13
Data ostatniej zmiany:
2020-07-09

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Dariusz Bożek Ptrzydent Miasta
Informację wprowadził:
Anna Wrona
Data wytworzenia:
2020-07-08
Data publikacji:
2020-07-10
Data ostatniej zmiany:
2020-07-10

Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postepowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Tarnobrzeg na wykonanie i przebudowę urzadzeń wodnych, likwidacje urzadzeń wodnych oraz na usługę wodną w związku z inwestycją pn. Budowa Obwodnicy Miasta Tarnobrzega.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Anna Sowa- Z-ca Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Rzeszowie
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2020-07-07
Data publikacji:
2020-07-10
Data ostatniej zmiany:
2020-07-10

Udostępnianie danych z PZGiK i narady koordynacyjne

Zbieranie statystyk

Grodzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej informuje, że uruchomiona została usługa elektronicznej obsługi wniosków o udostępnienie danych z Panstwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz składania wniosków o koordynację usytuowania projektowanych  sieci uzbrojenia terenu.

link do usługi:https://tarnobrzeg.geoportal2.pl/map/mat/mat.php

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Alina Ziobroń (a.ziobron)
Data wytworzenia:
2020-07-10
Data publikacji:
2020-07-10
Data ostatniej zmiany:
2020-07-10

Zarządzenie w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy w 2020 roku dla pracowników Urzędu Miasta Tarnobrzega w zamian za dzień świąteczny

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Dariusz Bożek - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2020-07-08
Data publikacji:
2020-07-09
Data ostatniej zmiany:
2020-07-09

Obwieszczenie w sprawie zakończenia postepowania administracyjnego dotyczącego wydani decyzji o warunakch zabudowy.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Ann Wrona z upoważnienia Prezydenta Miasta
Informację wprowadził:
Anna Wrona
Data wytworzenia:
2020-07-08
Data publikacji:
2020-07-09
Data ostatniej zmiany:
2020-07-09

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Mirosław Pluta Zastępca Prezydenta Miasta
Informację wprowadził:
Anna Wrona
Data wytworzenia:
2020-07-06
Data publikacji:
2020-07-08
Data ostatniej zmiany:
2020-07-08

Prezydent Miasta Tarnobrzega informuje o zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta Tarnobrzega www.tarnobrzeg.eobip.pl na okres 21 dni tj. od dnia 6 lipca 2020 r. do dnia 27 lipca 2020 r. wykazu nieruchomości położonych w Tarnobrzegu przy ul. Borów, obręb Tarnobrzeg stanowiących własność Gminy Tarnobrzeg przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Katarzyna Urbaniak
Data wytworzenia:
2020-07-03
Data publikacji:
2020-07-06
Data ostatniej zmiany:
2020-07-03

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji dotyczacej ustalenia lokalizacji celu publicznego dla Budowy obiektu radiokomunikacyjnego systemu GSM-R, wraz z infrastrukturą towarzyszacą na linii kolejowej nr 25 dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na terenie kolejowym zamkniętym.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Krzysztof Sopel - Dyrektor Wydziału Infrastruktury
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2020-07-02
Data publikacji:
2020-07-03
Data ostatniej zmiany:
2020-07-03

Ogłoszenie Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami

Zbieranie statystyk

Przerwa w obsłudze Interesantów.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Alina Ziobroń (a.ziobron)
Data wytworzenia:
2020-07-02
Data publikacji:
2020-07-02
Data ostatniej zmiany:
2020-07-02

Prezydent Miasta Tarnobrzega zawiadamia strony, że w dniu 02.07.2020r. wystąpił z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnobrzegu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Sandomierzu Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.„Rozbiórka Stacji Paliw PKN Orlen wraz z urządzeniami budowlanymi i infrastrukturą techniczną oraz budowa (nowej w innym układzie zagospodarowania terenu) stacji paliw płynnych i gazowych oraz myjni ręcznej 3 stanowiskowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczna podziemną i zewnętrzną oraz urządzeniami budowlanymi na działkach nr. ewid. 1965/1, 1965/4 obręb 0012_Tarnobrzeg, przy ul. Sikorskiego”.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Piotr Pawlik - z up. Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Łukasz Maciąg
Data wytworzenia:
2020-07-02
Data publikacji:
2020-07-02
Data ostatniej zmiany:
2020-07-02

Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu pulicznego

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Mirosław Pluta Zastępca Prezydenta Miasta
Informację wprowadził:
Anna Wrona
Data wytworzenia:
2020-06-26
Data publikacji:
2020-07-01
Data ostatniej zmiany:
2020-07-01

Obwieszczenie w sprawie opracowania projektu dokumentu pn. Strategia Zrównoważonego Rozwoju Turystyki do 2030 r., dla którego wszczęto postepowanie w sprawie strategicznej oceny na środowisko.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Wojciech Wdowik - Regionany Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2020-06-25
Data publikacji:
2020-06-29
Data ostatniej zmiany:
2020-06-29

Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalziacji inwestycji celu publicznego

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Mirosław Pluta Zastępca Prezydenta Miasta
Informację wprowadził:
Anna Wrona
Data wytworzenia:
2020-06-25
Data publikacji:
2020-06-26
Data ostatniej zmiany:
2020-06-26

Prezydent Miasta Tarnobrzega zawiadamia strony, że w dniu 26.06.2020r. wystąpił z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnobrzegu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Sandomierzu Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. "Budowa hali produkcyjnej wraz z przestrzeniami socjalno-administracyjnymi z tow. infrastrukturą w tym zespołami parkingów na działkach ew. nr 154/84, 154/57, 154/59 obręb Machów, gmina Tarnobrzeg, powiat Tarnobrzeg, województwo podkarpackie".

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Piotr Pawlik - z up. Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Łukasz Maciąg
Data wytworzenia:
2020-06-26
Data publikacji:
2020-06-26
Data ostatniej zmiany:
2020-06-26

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-07-14 11:03:28, zmian dokonał(a): zamowienia

WCAG 2.0 (Level AA)