Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA
www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa
Urząd Miasta Tarnobrzeg www.tarnobrzeg.pl
Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
tytuł artykułuliczba wizyt
Urząd Miasta148793
Procedura naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze lub wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Tarnobrzeg98381
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie i oświadczenie o niekaralności97857
Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza nabór na wolne stanowisko Urzędnicze w Urzędzie Miasta Tarnobrzega75159
Organizacja urzędu74564
Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Tarnobrzega74019
Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Tarnobrzega72691
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Tarnobrzega72592
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Tarnobrzega72126
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Tarnobrzega71638
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Tarnobrzega.71073
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Tarnobrzega70050
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Tarnobrzega68278
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Tarnobrzega68278
Dyrektor Żłobka Miejskiego nr 1, ul Dekutowskiego 4, 39-400 Tarnobrzeg Ogłasza nabór na stanowisko opiekunki67707
Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza nabór na wolne stanowisko Urzędnicze w Urzędzie Miasta Tarnobrzega ds. planowania przestrzennego w Wydziale Architektury, Budownictwa i Inwestycji Urzędu Miasta Tarnobrzega66981
Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza nabór na wolne stanowisko Urzędnicze w Urzędzie Miasta Tarnobrzega ds. służby zdrowia w wydziale Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu66521
Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza nabór na wolne stanowisko Urzędnicze w Urzędzie Miasta Tarnobrzega65938
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Tarnobrzega65919
Informacja o wyniku naboru na stanowisko opiekunka w Żłobku Miejskim nr 1, ul. Dekutowskiego 4, 39-400 Tarnobrzeg61394
Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza nabór na wolne stanowisko Urzędnicze w Urzędzie Miasta Tarnobrzega58973
Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze - Dyrektora Miejskiego Oświatowego Zespołu Ekonomicznego w Tarnobrzegu.58152
Baza Aktów Własnych Miasta Tarnobrzega56778
Procedura naboru na wolne stanowiska urządnicze w Straży Miejskiej Miasta Tarnobrzeg.56776
Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnobrzegu ul. Kopernika 3, 39-400 Tarnobrzeg ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy terapeuta55951
Informacja dla Interesantów Urzedu Miasta Tarnobrzega55074
Informacja o wyniku naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Zastępcy Naczelnika Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Miasta Tarnobrzega.52779
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko ds. obsługi i ewidencji wyposażenia w Urzędzie Miasta Tarnobrzeg51995
OBWIESZCZENIE - Zawiadomienie, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle w dniu 15.12.2017r została wydana przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE Dn 63 mm, na działkach w Tarnobrzegu przy ul. Zagórze – obręb 9 Wielowieś.51548
OBWIESZCZENIE - zawiadomienie, że na wniosek Tarnobrzeskich Wodociągów Sp. z o.o. w dniu 21.12.2017r. została wydana przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z rur PE Dn 200 mm, na działkach w Tarnobrzegu Al. Warszawska – obręb 10 Zakrzów”.50856
OBWIESZCZENIE - zawiadomienie, że na wniosek Tarnobrzeskich Wodociągów Sp. z o.o. w dniu 21.12.2017r. została wydana przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa sieci wodociągowej z rur PE Dn 225 mm, na działce w Tarnobrzegu Al. Warszawska – obręb 10 Zakrzów”.50741
Komunikaty i ogłoszenia50340
Dyrektor Żłobka Miejskiego nr 1 w Tarnobrzegu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy – kucharz50190
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Tarnobrzega na wieloosobowe stanowisko ds. realizacji inwestycji i remontów zasobów komunalnych w Wydziale Techniczno–Inwestycyjnym i Drogownictwa.49887
P.o. Prezydenta Miasta Tarnobrzega ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Tarnobrzega na stanowisko pracy: Sekretarz Miasta Tarnobrzega.49551
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w postanowieniu Wojewody Podkarpackiego stwierdzającego uchybienie terminu do wniesienia odwołania od decyzji Prezydenta Miasta Tarnobrzega o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Modernizacja drogi powiatowej w Tarnobrzegu, w tym: rozbudowa ul. Mickiewicza oraz rozbudowa ul. Orląt Lwowskich wraz z budowa i przebudową chodników, ścieżki rowerowej, ciągów pieszo-jezdnych oraz przebudową istniejących sieci uzbrojenia terenu.49271
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. remontów zasobów komunalnych w Wydziale Spraw Komunalnych w Urzędzie Miasta Tarnobrzeg48568
Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Tarnobrzega ds. kadrowych oraz polityki zatrudnienia47587
Informacja o wyniku naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Tarnobrzega na kierownicze stanowisko urzędnicze Sekretarza Miasta Tarnobrzega.47540
Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Tarnobrzega - Stanowisko pracy Wieloosobowe stanowisko ds. lokalowych w Wydziale Spraw Komunalnych i Środowiska.47223
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko specjalisty ds. zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Tarnobrzeg47198
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w straży miejskiej miasta Tarnobrzeg46719
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze kierownicze - Naczelnika Wydziału Spraw Komunalnych i Środowiska w Urzędzie Miasta Tarnobrzeg,46707
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze kierownicze w Urzędzie Miasta Tarnobrzeg - stanowisko Naczelnika Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu46692
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie i oświadczenie o niekaralności46554
Procedura naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze lub wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Tarnobrzeg46239
Prezydent Tarnobrzega ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Tarnobrzeg45856
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIASTA TARNOBRZEG45427
Prezydent Tarnobrzega ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Tarnobrzeg ds. rozwoju miasta i funduszy pomocowych w Wydziale Rozwoju Miasta i Funduszy Pomocowych45319
Uchwały Rady Miasta Tarnobrzega45235

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-11-19 11:38:20, zmian dokonał(a): Witold Czech

WCAG 2.0 (Level AA)