Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA
www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa
Urząd Miasta Tarnobrzeg www.tarnobrzeg.pl
Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
tytuł artykułuliczba wizyt
Urząd Miasta143494
Procedura naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze lub wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Tarnobrzeg98210
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie i oświadczenie o niekaralności97654
Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza nabór na wolne stanowisko Urzędnicze w Urzędzie Miasta Tarnobrzega74977
Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Tarnobrzega73857
Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Tarnobrzega72517
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Tarnobrzega72409
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Tarnobrzega71958
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Tarnobrzega71463
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Tarnobrzega.70904
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Tarnobrzega69887
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Tarnobrzega68102
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Tarnobrzega68102
Organizacja urzędu68005
Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza nabór na wolne stanowisko Urzędnicze w Urzędzie Miasta Tarnobrzega ds. planowania przestrzennego w Wydziale Architektury, Budownictwa i Inwestycji Urzędu Miasta Tarnobrzega66821
Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza nabór na wolne stanowisko Urzędnicze w Urzędzie Miasta Tarnobrzega ds. służby zdrowia w wydziale Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu66352
Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza nabór na wolne stanowisko Urzędnicze w Urzędzie Miasta Tarnobrzega65770
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Tarnobrzega65759
Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza nabór na wolne stanowisko Urzędnicze w Urzędzie Miasta Tarnobrzega58796
Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze - Dyrektora Miejskiego Oświatowego Zespołu Ekonomicznego w Tarnobrzegu.57985
Dyrektor Żłobka Miejskiego nr 1, ul Dekutowskiego 4, 39-400 Tarnobrzeg Ogłasza nabór na stanowisko opiekunki57186
Procedura naboru na wolne stanowiska urządnicze w Straży Miejskiej Miasta Tarnobrzeg.56607
Baza Aktów Własnych Miasta Tarnobrzega54632
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko ds. obsługi i ewidencji wyposażenia w Urzędzie Miasta Tarnobrzeg51825
Informacja o wyniku naboru na stanowisko opiekunka w Żłobku Miejskim nr 1, ul. Dekutowskiego 4, 39-400 Tarnobrzeg51809
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wokół Jeziora Tarnobrzeskiego w Tarnobrzegu.50839
Informacja o wyniku naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Zastępcy Naczelnika Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Miasta Tarnobrzega.50253
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wokół Jeziora Tarnobrzeskiego w Tarnobrzegu.48799
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Mokrzyszów w Tarnobrzegu.48630
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Dzików w Tarnobrzegu.48586
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tarnobrzegu wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko.48455
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. remontów zasobów komunalnych w Wydziale Spraw Komunalnych w Urzędzie Miasta Tarnobrzeg48403
OBWIESZCZENIE - Zawiadomienie, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle w dniu 15.12.2017r została wydana przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE Dn 63 mm, na działkach w Tarnobrzegu przy ul. Zagórze – obręb 9 Wielowieś.48238
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Centrum w Tarnobrzegu.47646
OBWIESZCZENIE - zawiadomienie, że na wniosek Tarnobrzeskich Wodociągów Sp. z o.o. w dniu 21.12.2017r. została wydana przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z rur PE Dn 200 mm, na działkach w Tarnobrzegu Al. Warszawska – obręb 10 Zakrzów”.47560
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Tarnobrzega na wieloosobowe stanowisko ds. realizacji inwestycji i remontów zasobów komunalnych w Wydziale Techniczno–Inwestycyjnym i Drogownictwa.47482
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Mokrzyszów w Tarnobrzegu.47476
OBWIESZCZENIE - zawiadomienie, że na wniosek Tarnobrzeskich Wodociągów Sp. z o.o. w dniu 21.12.2017r. została wydana przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa sieci wodociągowej z rur PE Dn 225 mm, na działce w Tarnobrzegu Al. Warszawska – obręb 10 Zakrzów”.47444
Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Tarnobrzega ds. kadrowych oraz polityki zatrudnienia47410
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tarnobrzegu.47353
P.o. Prezydenta Miasta Tarnobrzega ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Tarnobrzega na stanowisko pracy: Sekretarz Miasta Tarnobrzega.47134
Komunikaty i ogłoszenia47085
Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Tarnobrzega - Stanowisko pracy Wieloosobowe stanowisko ds. lokalowych w Wydziale Spraw Komunalnych i Środowiska.47055
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko specjalisty ds. zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Tarnobrzeg47024
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w straży miejskiej miasta Tarnobrzeg46533
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze kierownicze - Naczelnika Wydziału Spraw Komunalnych i Środowiska w Urzędzie Miasta Tarnobrzeg,46531
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze kierownicze w Urzędzie Miasta Tarnobrzeg - stanowisko Naczelnika Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu46523
Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnobrzegu ul. Kopernika 3, 39-400 Tarnobrzeg ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy terapeuta46500
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie i oświadczenie o niekaralności46369
Procedura naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze lub wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Tarnobrzeg46054

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-09-17 12:46:40, zmian dokonał(a): Anna Wrona

WCAG 2.0 (Level AA)