Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta Tarnobrzeg

www.tarnobrzeg.pl
Ikona statystyk

Informacja o stawkach podatku od środków transportowych na 2020 rok

Zbieranie statystyk

Urząd Miasta Tarnobrzega informuje, że Rada Miasta Tarnobrzega nie uchwaliła nowych stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok.

Zgodnie z dyspozycją art. 20 a ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.1170 ze zm.) w przypadku nieuchwalenia stawek podatków lub opłat lokalnych, o których mowa w art. 10 ust. 1 i 2 stosuje się stawki obowiązujące w roku poprzedzającym rok podatkowy.
Biorąc powyższe pod uwagę, na 2019 rok i 2020 rok obowiązują stawki podatku od środków transportowych z 2018 roku czyli obowiązuje - Uchwała Nr XLVIII/483/2017 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mateusz Bąk
Data wytworzenia:
2019-11-21
Data publikacji:
2019-11-21
Data ostatniej zmiany:
2019-11-21

Uchwała nr XLVIII/483/2017 26 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Dariusz Bożek - Przewodniczący Rady Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mateusz Bąk
Data wytworzenia:
2019-11-21
Data publikacji:
2019-11-21
Data ostatniej zmiany:
2019-11-21

Deklaracja na podatek od środków transportowych

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Teresa Czerwińska - Minister Finansów
Informację wprowadził:
Mateusz Bąk
Data wytworzenia:
2019-11-12
Data publikacji:
2019-11-12
Data ostatniej zmiany:
2019-11-21

Deklaracja na podatek od środków transportowych - formularz ePUAP

Zbieranie statystyk
Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Teresa Czerwińska - Minister Finansów
Informację wprowadził:
Mateusz Bąk
Data wytworzenia:
2019-11-12
Data publikacji:
2019-11-12
Data ostatniej zmiany:
2019-12-09

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-07-06 15:13:3, zmian dokonał(a): Wioletta Burdzy

WCAG 2.0 (Level AA)