Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta Tarnobrzeg

www.tarnobrzeg.pl

dataużytkownikopis
2017-05-26 09:08:50Robert ChrząstekOpublikowano artykuły o ID:(8977)
2017-05-26 09:07:39Robert ChrząstekZmieniono galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=8977
2017-05-26 09:07:32Robert ChrząstekZmieniono galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=8977
2017-05-26 09:07:23Robert ChrząstekDodano galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=8977
2017-05-26 09:07:20Robert ChrząstekDodano artykuł o tytule: INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW PRAC GEODEZYJNYCH I KARTOGRAFICZNYCH
2017-05-25 13:01:47zamowieniaOpublikowano artykuły o ID:(8976)
2017-05-25 13:01:35zamowieniaZmieniono galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=8976
2017-05-25 13:01:19zamowieniaDodano galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=8976
2017-05-25 13:01:18zamowieniaDodano artykuł o tytule: Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu przetargowym pn.: Budowa placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych w Tarnobrzegu: Zadanie nr 1 – Budowa placu zabaw dla dzieci na osiedlu Sobów przy ul. Olszowej Zadanie nr 2 – Budowa placu zabaw dla dzieci na osiedlu Miechocin w rozwidleniu dróg gminnych - ul. 12 Października, J. Długosza i St. Orła Zadanie nr 3 – Budowa oświetlonej siłowni na Świeżym Powietrzu na Osiedlu Ocice Zadanie nr 4 – Budowa siłowni zewnętrznej na osiedlu Dzików w Tarnobrzegu
2017-05-25 12:06:44zamowieniaOpublikowano artykuły o ID:(8876)
2017-05-25 12:06:30zamowieniaZmieniono galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=8876
2017-05-25 12:06:08zamowieniaZmieniono galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=8876
2017-05-25 12:06:08zamowieniaZmieniono galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=8876
2017-05-25 12:05:50zamowieniaDodano wersje artykułu. Wersja: 2 Tytuł: Modyfikacja SIWZ w przetargu nieograniczonym pn.: „Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez przebudowę infrastruktury dydaktycznej Przedszkoli nr 7 i 15 w Tarnobrzegu – Przedszkole nr 15 w Tarnobrzegu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 – oś priorytetowa VI – Spójność przestrzenna i społeczna, działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 6.4.1 Przedszkola.
2017-05-25 12:05:49zamowieniaDodano galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=8876
2017-05-24 14:43:24zamowieniaOpublikowano artykuły o ID:(8975)
2017-05-24 14:43:15zamowieniaZmieniono galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=8975
2017-05-24 14:42:57zamowieniaDodano galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=8975
2017-05-24 14:42:55zamowieniaDodano artykuł o tytule: Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn. Zagospodarowanie cmentarza komunalnego w Tarnobrzegu, os. Sobów ul. Bema (dz. ewid. 1713).
2017-05-24 14:41:19zamowieniaOpublikowano artykuły o ID:(8974)
2017-05-24 14:41:07zamowieniaZmieniono galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=8974
2017-05-24 14:40:47zamowieniaDodano galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=8974
2017-05-24 14:40:44zamowieniaDodano artykuł o tytule: Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn. „Przebudowa infrastruktury dydaktycznej Zespołu Szkół im. Ks. Stanisława Staszica oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 wraz z zakupem wyposażenia”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 – oś priorytetowa VI – Spójność przestrzenna i społeczna, działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 6.4.2 Kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ.
2017-05-24 13:44:58Robert ChrząstekOpublikowano artykuły o ID:(8973)
2017-05-24 13:44:41Robert ChrząstekZmieniono galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=8973
2017-05-24 13:44:31Robert ChrząstekZmieniono galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=8973

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-05-26 09:08:50, zmian dokonał(a): Robert Chrząstek

WCAG 2.0 (Level AA)