Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta Tarnobrzeg

www.tarnobrzeg.pl

dataużytkownikopis
2017-07-26 12:44:50zamowieniaOpublikowano artykuły o ID:(9216)
2017-07-26 12:44:38zamowieniaZmieniono galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=9216
2017-07-26 12:44:24zamowieniaDodano galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=9216
2017-07-26 12:44:21zamowieniaDodano artykuł o tytule: Informacje z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn.: Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów poprzemysłowych miasta Tarnobrzega poprzez zagospodarowanie terenów wokół Jeziora Tarnobrzeskiego - etap I.”
2017-07-26 08:19:46Robert ChrząstekOpublikowano artykuły o ID:(9211)
2017-07-26 08:19:46Robert ChrząstekOpublikowano artykuły o ID:(9212)
2017-07-26 08:19:46Robert ChrząstekOpublikowano artykuły o ID:(9213)
2017-07-26 08:19:46Robert ChrząstekOpublikowano artykuły o ID:(9214)
2017-07-26 08:19:46Robert ChrząstekOpublikowano artykuły o ID:(9215)
2017-07-26 08:19:16Robert ChrząstekDodano wersje artykułu. Wersja: 2 Tytuł: Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż dwóch nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnobrzeg, położonych w Tarnobrzegu przy ul. Batalionów Chłopskich obręb Zakrzów, przeznaczonych pod zabudowę usługową wielofunkcyjną i działalność produkcyjną.
2017-07-26 08:19:16Robert ChrząstekDodano galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=9211
2017-07-26 08:19:01Robert ChrząstekDodano wersje artykułu. Wersja: 2 Tytuł: Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Tarnobrzegu obręb Mokrzyszów, stanowiących własność Gminy Tarnobrzeg przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.
2017-07-26 08:19:01Robert ChrząstekDodano galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=9212
2017-07-26 08:18:43Robert ChrząstekDodano wersje artykułu. Wersja: 2 Tytuł: Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości sąsiednich na sprzedaż nieruchomości położonej w Tarnobrzegu przy ul. Podkamień, obręb Sobów stanowiącej własność Gminy Tarnobrzeg.
2017-07-26 08:18:43Robert ChrząstekDodano galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=9213
2017-07-26 08:18:21Robert ChrząstekDodano wersje artykułu. Wersja: 2 Tytuł: Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Tarnobrzegu przy ul. Leśnej, obręb Mokrzyszów, stanowiących własność Gminy Tarnobrzeg przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.
2017-07-26 08:18:21Robert ChrząstekDodano galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=9214
2017-07-26 08:17:33Robert ChrząstekDodano wersje artykułu. Wersja: 2 Tytuł: Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Tarnobrzegu przy ul. Ocickiej, obręb Ocice stanowiącej własność Gminy Tarnobrzeg, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
2017-07-26 08:17:33Robert ChrząstekDodano galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=9215
2017-07-25 21:54:54Robert ChrząstekOpublikowano artykuły o ID:(9211)
2017-07-25 21:54:54Robert ChrząstekOpublikowano artykuły o ID:(9212)
2017-07-25 21:54:54Robert ChrząstekOpublikowano artykuły o ID:(9213)
2017-07-25 21:54:54Robert ChrząstekOpublikowano artykuły o ID:(9214)
2017-07-25 21:54:54Robert ChrząstekOpublikowano artykuły o ID:(9215)
2017-07-25 21:53:50Robert ChrząstekZmieniono galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=9215
2017-07-25 21:53:42Robert ChrząstekZmieniono galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=9215

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-07-26 12:44:50, zmian dokonał(a): zamowienia

WCAG 2.0 (Level AA)