Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta Tarnobrzeg

www.tarnobrzeg.pl
Ikona statystyk

dataużytkownikopis
2020-10-29 08:46:10Marta Kamysz-TurbakDodano wersje artykułu. Wersja: 8 Tytuł: JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE MIASTA TARNOBRZEGA
2020-10-28 13:38:26Natalia FigórskaOpublikowano artykuły o ID:(13435)
2020-10-28 13:37:41Natalia FigórskaZmieniono galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=13435
2020-10-28 13:37:30Natalia FigórskaZmieniono galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=13435
2020-10-28 13:36:17Natalia FigórskaDodano galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=13435
2020-10-28 13:36:13Natalia FigórskaDodano artykuł o tytule: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Budowa podziemnej sieci elektroenergetycznej kablowej SN 15kV wraz z budową złącza kablowego SN 15kV oraz budową słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV na działkach ew. 1348/6, 1348/1, 394, 393/2, 393/1, 392, 391/1, 390/2, 530 i na części działek nr ew. 527, 401/2, 529/3 w Tarnobrzegu – obręb 3 Miechocin”
2020-10-28 12:53:24zamowieniaOpublikowano artykuły o ID:(13434)
2020-10-28 12:52:54zamowieniaZmieniono galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=13434
2020-10-28 12:52:27zamowieniaDodano galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=13434
2020-10-28 12:52:24zamowieniaDodano artykuł o tytule: Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn. Zarządzanie lokalowym zasobem Gminy Tarnobrzeg
2020-10-28 12:43:16zamowieniaOpublikowano artykuły o ID:(13433)
2020-10-28 12:42:44zamowieniaZmieniono galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=13433
2020-10-28 12:42:23zamowieniaDodano galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=13433
2020-10-28 12:42:18zamowieniaDodano artykuł o tytule: Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Tarnobrzeg odbieranych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
2020-10-27 12:30:55Karolina KuszajOpublikowano artykuły o ID:(11231)
2020-10-27 12:26:29Karolina KuszajDodano wersje artykułu. Wersja: 51 Tytuł: TERMINY POSIEDZEŃ KOMISJI RADY MIASTA TARNOBRZEGA
2020-10-26 15:31:00Agnieszka KopećOpublikowano artykuły o ID:(13432)
2020-10-26 15:30:33Agnieszka KopećDodano wersje artykułu. Wersja: 2 Tytuł: Ogłoszenie o potrzebie i terminie przeprowadzenia wyborów
2020-10-26 15:30:33Agnieszka KopećDodano galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=13431
2020-10-26 15:28:28Agnieszka KopećDodano wersje artykułu. Wersja: 2 Tytuł: Załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Tarnobrzega w sprawie pracowniczych planów kapitałowych
2020-10-26 15:28:27Agnieszka KopećDodano galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=13403
2020-10-26 15:27:05Agnieszka KopećZmieniono galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=13432
2020-10-26 15:27:02Agnieszka KopećZmieniono galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=13432
2020-10-26 15:26:50Agnieszka KopećDodano galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=13432
2020-10-26 15:26:46Agnieszka KopećDodano artykuł o tytule: Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie w wyborach
2020-10-26 15:25:52Agnieszka KopećOpublikowano artykuły o ID:(13431)

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-10-29 08:46:10, zmian dokonał(a): Marta Kamysz-Turbak

WCAG 2.0 (Level AA)