Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta Tarnobrzeg

www.tarnobrzeg.pl

dataużytkownikopis
2018-09-19 08:57:55zamowieniaOpublikowano artykuły o ID:(10825)
2018-09-19 08:57:40zamowieniaZmieniono galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=10825
2018-09-19 08:57:21zamowieniaDodano galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=10825
2018-09-19 08:57:19zamowieniaDodano artykuł o tytule: Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu przetargowym pn. 1. „Remont drogi gminnej Nr 122114R ul. Siewnej w km 0+000 - 0+123 w miejscowości Tarnobrzeg”; 2. „Remont drogi gminnej Nr 122112R ul. Zaułek w km 0+003 - 0+079 w miejscowości Tarnobrzeg”.
2018-09-18 15:30:23Robert ChrząstekOpublikowano artykuły o ID:(10824)
2018-09-18 15:30:11Robert ChrząstekZmieniono galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=10824
2018-09-18 15:30:05Robert ChrząstekDodano galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=10824
2018-09-18 15:30:02Robert ChrząstekDodano artykuł o tytule: Informacja o nierozstrzygnięciu naboru na wolne stanowisko logopedy w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej.
2018-09-18 15:29:01Robert ChrząstekOpublikowano artykuły o ID:(10823)
2018-09-18 15:28:43Robert ChrząstekZmieniono galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=10823
2018-09-18 15:28:36Robert ChrząstekDodano galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=10823
2018-09-18 15:28:32Robert ChrząstekDodano artykuł o tytule: Obwieszczenie - zawiadomienie, że na wniosek z dnia 17.09.2018r., Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle wszczęte zostało przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE Dn 63 mm, na działkach w Tarnobrzegu przy ul. Nowowiejskiej – obręb 7 Sielec”.
2018-09-18 12:31:21zamowieniaOpublikowano artykuły o ID:(10784)
2018-09-18 12:31:07zamowieniaZmieniono galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=10784
2018-09-18 12:30:36zamowieniaDodano wersje artykułu. Wersja: 5 Tytuł: Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza przetarg nieograniczony pn. „ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEWOZOWYCH TRANSPORTU ZBIOROWEGO DLA POTRZEB KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W TARNOBRZEGU”
2018-09-18 12:30:36zamowieniaDodano galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=10784
2018-09-18 09:01:35Robert ChrząstekOpublikowano artykuły o ID:(10820)
2018-09-18 09:01:35Robert ChrząstekOpublikowano artykuły o ID:(10821)
2018-09-18 09:01:35Robert ChrząstekOpublikowano artykuły o ID:(10822)
2018-09-18 09:01:07zamowieniaOpublikowano artykuły o ID:(10784)
2018-09-18 09:01:04Robert ChrząstekZmieniono galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=10822
2018-09-18 09:00:59Robert ChrząstekDodano galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=10822
2018-09-18 09:00:56Robert ChrząstekDodano artykuł o tytule: Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości objętych księgą wieczystą nr TB1T/00050984/7 położonych w Tarnobrzegu przy ul. Św. Onufrego stanowiących własność Gminy Tarnobrzeg, przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.
2018-09-18 09:00:09zamowieniaZmieniono galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=10784
2018-09-18 08:59:53Robert ChrząstekZmieniono galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=10821
2018-09-18 08:59:48Robert ChrząstekDodano galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=10821

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-09-19 08:57:55, zmian dokonał(a): zamowienia

WCAG 2.0 (Level AA)