Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA
www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa
Urząd Miasta Tarnobrzeg www.tarnobrzeg.pl
Ikona statystyk

Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej

Ikona statystyk

Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Tarnobrzega

Strony Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Tarnobrzega redagowane są przez merytorycznych pracowników poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Tarnobrzega.


Redaktorzy serwisu BIP Urzędu Miasta Tarnobrzega:

Wydział Organizacji i Partycypacji Społecznej

Robert Chrząstek, Barbara Zioło, Katarzyna Gil, Magdalena Korczak, Aldona Grzech, Bożena Bobula                                       

e-mail: r.chrzastek@um.tarnobrzeg.pl; b.ziolo@um.tarnobrzeg.pl; k.gil@um.tarnobrzeg.pl; m.korczak@um.tarnobrzeg.pl; a.grzech@um.tarnobrzeg.p; b.bobula@um.tarnobrzeg.pl;

Wydział Budżetu i Finansów

Krzysztof Walczyk, Kamil Błajszczak

e-mail: k.walczyk@um.tarnobrzeg.pl; k.blajszczak@um.tarnobrzeg.pl

Wydział Podatków

Mateusz Bąk

e-mail: mbak@um.tarnobrzeg.pl

Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa

Natalia Figórska, Anna Wrona,

e-mail: n.figorska@um.tarnobrzeg.pl; a.wrona@um.tarnobrzeg.pl;

Wydział Spraw Komunalnych i Środowiska

Agnieszka Korczak, Aleksander Grabski, Konrad Niedźwiedź, Łukasz Maciąg

e-mail: a.korczak@um.tarnobrzeg.pl; a.grabski@um.tarnobrzeg.pl; k.niedzwiedz@um.tarnobrzeg.pl; l.maciag@um.tarnobrzeg.pl;

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

Piotr Kanios, Małgorzata Popłonkowska, Tomasz Stelmach, Artur Kotarba

e-mail: p.kanios@um.tarnobrzeg.pl;m.poplonkowska@um.tarnobrzeg.pl; t.stelmach@um.tarnobrzeg.pl; a.kotarba@um.tarnobrzeg.pl

Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu

Wioletta Burdzy, Alicja Jankiewicz, Anna Zygiert, Zenobia Juda, Ewelina Pizoń

e-mail: w.burdzy@um.tarnobrzeg.pl; a.jankiewicz@um.tarnobrzeg.pla.zygiert@um.tarnobrzeg.pl; z.juda@um.tarnobrzeg.pl; e.pizon@um.tarnobrzeg.pl

Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami

Katarzyna Urbaniak, Monika Kopeć, Alina Ziobroń

e-mail: k.urbaniak@um.tarnobrzeg.pl; m.kopec@um.tarnobrzeg.pl; a.ziobron@um.tarnobrzeg.pl 

Wydział Techniczno-Inwestycyjny i Drogownictwa

Magdalena Walkiewicz, Michał Piekarczyk, Agnieszka Kwasek, Krzysztof Tacik,

Marta Bąk, , Rafał Walski, Małgorzata Matyka

e-mail: m.walkiewicz@um.tarnobrzeg.pl;m.piekarczyk@um.tarnobrzeg.pl; akwasek@um.tarnobrzeg.pl; k.tacik@um.tarnobrzeg.pl; m.bak@um.tarnobrzeg.pl; r.walski@um.tarnobrzeg.pl; m.matyka@um.tarnobrzeg.pl

Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Pomocowych

Ewa Zając, Sylwia Tomala

e-mail: e.zajac@um.tarnobrzeg.pl; s.tomala@um.tarnobrzeg.pl

Wydział Komunikacji

Sławomir Serwan, Aneta Ciejka

e-mail: s.serwan@um.tarnobrzeg.pl; a.ciejka@um.tarnobrzeg.pl;  

Biuro Promocji Miasta i Współpracy z Mediami

Anna Zygiert

e-mail: a.zygiert@um.tarnobrzeg.pl;

Biuro Zamówień Publicznych

Agnieszka Straburzyńska, Mariola Pasieka

e-mail: a.straburzynska@um.tarnobrzeg.pl; m.pasieka@um.tarnobrzeg.pl;

Biuro Kadr i Zatrudnienia

Agnieszka Kopeć, Małgorzata Gnat

e-mail: a.kopec@um.tarnobrzeg.pl; m.gnat@um.tarnobrzeg.pl

Biuro Rady Miasta

Karolina Kuszaj, Piotr Paszta

e-mail: k.kuszaj@um.tarnobrzeg.pl; p.paszta@um.tarnobrzeg.pl;

Biuro Kontroli

Tomasz Bobrowski, Paulina Kuraś

e-mail: t.bobrowski@um.tarnobrzeg.pl; p.kuras@um.tarnobrzeg.pl

Biuro Informatyki

Janusz Wójcikowski; Łukasz Ordon

e-mail: j.wojcikowski@um.tarnobrzeg.pl; l.ordon@um.tarnobrzeg.pl

Urząd Stanu Cywilnego

Adam Siek, Mariusz Dadia

e-mail: a.siek@um.tarnobrzeg.pl; m.dadia@um.tarnobrzeg.pl

Inspektor Ochrony Danych

Błażej Borowiec.

e-mail: b.borowiec@um.,tarnobrzeg.pl

Straż Miejska

Robert Kędziora, Dariusz Nowak, Kazimierz Kiszka, Artur Wójcik

e-mail: r.kedziora@um.tarnobrzeg.pl; d.nowak@um.,tarnobrzeg.pl; k.kiszka@um.,tarnobrzeg.pl; a.wojcik@um.tarnobrzeg.pl

 

Administrator

Marta Kamysz-Turbak

Kierownik Biura Informatyki

e-mail: m.kamysz-turbak@um.tarnobrzeg.pl

Tel. 15 8181515

 

Zastępca Administratora

Witold Czech

Starszy Informatyk

e-mail: w.czech@um.tarnobrzeg.pl

Tel. 15 8181569

 

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Witold Czech
Informację wprowadził:
Marta Kamysz-Turbak
Data wytworzenia:
2020-09-09
Data publikacji:
2020-09-15
Data ostatniej zmiany:
2020-09-15

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-01-15 18:02:0, zmian dokonał(a): Robert Chrząstek

WCAG 2.0 (Level AA)