Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta Tarnobrzeg

www.tarnobrzeg.pl
Ikona statystyk

Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tarnobrzega

Zbieranie statystyk

Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tarnobrzega


Administrator BIP Urzędu Miasta Tarnobrzega:

Marta Kamysz-Turbak
Biuro Informatyki
ul. Kościuszki 30
39-400 Tarnobrzeg
e-mail: m.kamysz-turbak@um.tarnobrzeg.pl
tel. 15 81 81 515

Zastępca Administratora BIP Urzędu Miasta Tarnobrzega:

Witold Czech
Biuro Informatyki
ul. Kościuszki 30
39-400 Tarnobrzeg
e-mail: w.czech@um.tarnobrzeg.pl
tel. 15 81 81 569


Strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tarnobrzega redagowane są przez merytorycznych pracowników poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Tarnobrzega.


Redaktorzy serwisu BIP Urzędu Miasta Tarnobrzega:

Wydział Organizacji i Partycypacji Społecznej

Robert Chrząstek, Barbara Zioło, Katarzyna Gil, Magdalena Korczak, Aldona Grzech, Bożena Bobula                                       

e-mail: r.chrzastek@um.tarnobrzeg.pl; b.ziolo@um.tarnobrzeg.pl; k.gil@um.tarnobrzeg.pl; m.korczak@um.tarnobrzeg.pl; a.grzech@um.tarnobrzeg.p; b.bobula@um.tarnobrzeg.pl;

Wydział Budżetu i Finansów

Krzysztof Walczyk, Kamil Błajszczak, Mateusz Bąk

e-mail: k.walczyk@um.tarnobrzeg.pl; k.blajszczak@um.tarnobrzeg.plmbak@um.tarnobrzeg.pl

Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa

Natalia Figórska, Anna Wrona, Marta Uzar

e-mail: n.figorska@um.tarnobrzeg.pl; a.wrona@um.tarnobrzeg.pl; m.uzar@um.tarnobrzeg.pl;

Wydział Spraw Komunalnych i Środowiska

Agnieszka Korczak, Aleksander Grabski, Konrad Niedźwiedź, Łukasz Maciąg

e-mail: a.korczak@um.tarnobrzeg.pl; a.grabski@um.tarnobrzeg.pl; k.niedzwiedz@um.tarnobrzeg.pl; l.maciag@um.tarnobrzeg.pl;

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

Małgorzata Popłonkowska. Piotr Kanios, Tomasz Stelmach, Damian Gembczyński.

e-mail: m.poplonkowska@um.tarnobrzeg.pl; p.kanios@um.tarnobrzeg.pl; t.stelmach@um.tarnobrzeg.pl; d.gembczynski@um.tarnobrzeg.pl;

Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu

Wioletta Burdzy, Alicja Jankiewicz, Anna Zygiert, Zenobia Juda

e-mail: w.burdzy@um.tarnobrzeg.pl; a.jankiewicz@um.tarnobrzeg.pl;  a.zygiert@um.tarnobrzeg.pl; z.juda@um.tarnobrzeg.pl;

Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami

Katarzyna Urbaniak, Monika Kopeć, Alina Ziobroń

e-mail: k.urbaniak@um.tarnobrzeg.pl; m.kopec@um.tarnobrzeg.pl; a.ziobron@um.tarnobrzeg.pl 

Wydział Techniczno-Inwestycyjny i Drogownictwa

Michał Piekarczyk, Agnieszka Kwasek, Krzysztof Tacik,

Marta Bąk, Magdalena Walkiewicz, Rafał Walski, Małgorzata Matyka

e-mail: m.piekarczyk@um.tarnobrzeg.pl; akwasek@um.tarnobrzeg.pl; k.tacik@um.tarnobrzeg.pl; m.bak@um.tarnobrzeg.pl; m.walkiewicz@um.tarnobrzeg.pl; r.walski@um.tarnobrzeg.pl; m.matyka@um.tarnobrzeg.pl

Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Pomocowych

Ewa Zając, Sylwia Tomala

e-mail: e.zajac@um.tarnobrzeg.pl; s.tomala@um.tarnobrzeg.pl; 

Wydział Komunikacji

Sławomir Serwan, Aneta Ciejka

e-mail: s.serwan@um.tarnobrzeg.pl; a.ciejka@um.tarnobrzeg.pl;

 Biuro Promocji Miasta i Współpracy z Mediami

e-mail: m.wilk@um.tarnobrzeg.pl

Biuro Zamówień Publicznych

Agnieszka Straburzyńska, Mariola Pasieka

e-mail: a.straburzynska@um.tarnobrzeg.pl; m.pasieka@um.tarnobrzeg.pl;

Biuro Kadr i Zatrudnienia

Agnieszka Kopeć, Agnieszka Szajda, Małgorzata Gnat

e-mail: a.kopec@um.tarnobrzeg.pl; a.szajda@um.tarnobrzeg.pl; m.gnat@um.tarnobrzeg.pl

Biuro Rady Miasta

Karolina Kuszaj, Piotr Paszta

e-mail: k.kuszaj@um.tarnobrzeg.pl; p.paszta@um.tarnobrzeg.pl;

Biuro Kontroli

Tomasz Bobrowski, Paulina Kuraś

e-mail: t.bobrowski@um.tarnobrzeg.pl; p.kuras@um.tarnobrzeg.pl

Biuro Informatyki

Janusz Wójcikowski; Łukasz Ordon

e-mail: j.wojcikowski@um.tarnobrzeg.pl; l.ordon@um.tarnobrzeg.pl

Urząd Stanu Cywilnego

Adam Siek, Mariusz Dadia

e-mail: a.siek@um.tarnobrzeg.pl; m.dadia@um.tarnobrzeg.pl

Centrum Obsługi Inwestora

Agnieszka Kwasek, Wiesław Dobrowolski.

e-mail: a.kwasek@um.tarnobrzeg.pl; w.dobrowolski@um.tarnobrzeg.pl

Inspektor Ochrony Danych

Błażej Borowiec.

e-mail: b.borowiec@um.,tarnobrzeg.pl

Straż Miejska

Marcin Sędyka, Dariusz Nowak, Kazimierz Kiszka

e-mail: m.sedyka@um.,tarnobrzeg.pl; d.nowak@um.,tarnobrzeg.pl; k.kiszka@um.,tarnobrzeg.pl


 

 

 

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Marta Kamysz-Turbak - Kierownik Biura Informatyki
Informację wprowadził:
Marta Kamysz-Turbak
Data wytworzenia:
2019-03-28
Data publikacji:
2006-01-01
Data ostatniej zmiany:
2019-03-28

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-08-04 15:05:01, zmian dokonał(a): Wioletta Burdzy

WCAG 2.0 (Level AA)