Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta Tarnobrzeg

www.tarnobrzeg.pl
Ikona statystyk

obwieszczenie - w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym z wniosku z dnia 27.02.2019r., P.P. WILSKO D.I.C. Sp. z o.o. Sp. Komandytowa ul. Dąbrówki 3A 39-400 Tarnobrzeg w sprawie wydania warunków zabudowy dla inwestycji pod nazwą: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną, na działkach nr ew. 495/5, 495/6, 495/7, 499/12, 499/13 w Tarnobrzegu przy ul. Jachowicza – obręb 12 Tarnobrzeg, zawiadamiam, że projekt decyzji w w/w został przesłany do uzgodnień

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Anna Wrona
Informację wprowadził:
Anna Wrona (a.wrona)
Data wytworzenia:
2019-03-21
Data publikacji:
2019-03-21
Data ostatniej zmiany:
2019-03-21

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnobrzegu informuje, że w związku z odwołaniem od decyzji Prezydenta Miasta Tarnobrzega odmawiającej ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji: zmian sposobu użytkowania inwestycji handlowego na budynek mieszkalny, została wydana decyzja SKO uchylająca zaskarżoną decyzję

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Danuta Wydra Prezes SKO w Tarnobrzegu
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2019-02-26
Data publikacji:
2019-03-15
Data ostatniej zmiany:
2019-03-15

Zawiadomienie, że na wniosek z dnia 12.03.2019r., Tarnobrzeskich Wodociągów Sp. z o.o. wszczęte zostało przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa sieci wodociągowej, na działkach w Tarnobrzeg – obręb 7 Sielec”.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Mirosław Pluta - z up. Prezydenta Miasta Tarnobrzega - Zastępca Prezydenta
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2019-03-13
Data publikacji:
2019-03-15
Data ostatniej zmiany:
2019-03-15

Zawiadomienie o wszczęciu na wniosek firmy P4 Sp. z o.o. postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Trześniówka i Żupawka, nowych obiektów budowlanych- stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z kablowa linią zasilającą przy ul. Gen. Bema w Tarnobrzegu.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Fabian Zięba - zastępca dyrektora Zarządu Zlewni
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2019-03-12
Data publikacji:
2019-03-15
Data ostatniej zmiany:
2019-03-15

Zawiadomienie, że na wniosek z dnia 29.01.2019 r., uzupełniony w dniu 07.03.2019 r., Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle wszczęte zostało przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE Dn 63 mm, na działkach w Tarnobrzegu przy ul. Warszawskiej – obręb 12”.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Mirosław Pluta - z up. Prezydenta Miasta Tarnobrzega - Zastępca Prezydenta Miasta
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2019-03-11
Data publikacji:
2019-03-12
Data ostatniej zmiany:
2019-03-12

Zawiadomienie, że na wniosek z dnia 08.03.2019 r., Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle wszczęte zostało przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE Dn 63/90 mm, na działkach w Tarnobrzegu przy ul. Podwale – obręb 10 Zakrzów”.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Mirosław Pluta - z up. Prezydenta Miasta Tarnobrzega - Zastępca Prezydenta Miasta
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2019-03-11
Data publikacji:
2019-03-12
Data ostatniej zmiany:
2019-03-12

Zawiadomienie, że na wniosek z dnia 05.03.2019 r., Tarnobrzeskich Wodociągów Sp. z o.o. wszczęte zostało przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa sieci wodociągowej na działkach w Tarnobrzegu – obręb 10 Zakrzów”.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Mirosław Pluta - z up. Prezydenta Miasta Tarnobrzega - Zastępca Prezydenta
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2019-03-06
Data publikacji:
2019-03-07
Data ostatniej zmiany:
2019-03-07

Zawiadomienie, że na wniosek z dnia 27.02.2019 r., P4 Spółka z o.o. ul. Taśmowa 7 02-677 Warszawa wszczęte zostało przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY o numerze TRB3802A, na działce w Tarnobrzegu przy ul. Sikorskiego – obręb 12 Tarnobrzeg”.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Mirosław Pluta - z up. Prezydenta Miasta Tarnobrzega - Zastępca Prezydenta
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2019-03-06
Data publikacji:
2019-03-07
Data ostatniej zmiany:
2019-03-07

Zawiadomienie, że na wniosek z dnia 07.03.2019 r., Gminy Tarnobrzeg, wszczęte zostało przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Dobudowa windy do Budynku Gimnazjum Nr 2 celem dostosowania budynku dla potrzeb Zespołu Szkół Specjalnych, na działce przy ul. Kopernika w Tarnobrzegu – obręb 12 Tarnobrzeg”.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Anna Wrona - z up. Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2019-03-07
Data publikacji:
2019-03-07
Data ostatniej zmiany:
2019-03-07

Prezydent Miasta Tarnobrzega informuje o upublicznieniu wykazów lokali mieszkalnych przy ul. Kochanowskiego 2, ul. Sienkiewicza 4, ul. Sienkiewicza 4, ul. Sikorskiego 11, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy wraz ze sprzedażą udziałów w części wspólnej budynku i urządzeń oraz sprzedażą części gruntu.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Dariusz Bożek - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2019-03-04
Data publikacji:
2019-03-07
Data ostatniej zmiany:
2019-03-07

Prezydent Miasta Tarnobrzega informuje o upublicznieniu wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Tarnobrzeg oraz Miasta Tarnobrzega na prawach powiatu położonych w Tarnobrzegu przeznaczonych do oddania w najem lub dzierżawę na okres do 3 lat.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Mirosław Pluta - z up. Prezydenta Miasta Tarnobrzega - Zastępca Prezydenta
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2019-02-22
Data publikacji:
2019-02-25
Data ostatniej zmiany:
2019-02-25

OBWIESZCZENIE - zawiadamia się, że wszczęte zostało przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa sieci wodociągowej na działkach nr ew. 726/1, 728/6, 702 w Tarnobrzegu przy ul. Litewskiej – obręb 12”.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Anna Wrona - z up. Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Ewa Miękina
Data wytworzenia:
2019-02-21
Data publikacji:
2019-02-21
Data ostatniej zmiany:
2019-02-21

OBWIESZCZENIE - w sprawie wydania warunków zabudowy dla inwestycji pod nazwą: „Przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku usługowo-handlowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku (I i II piętro oraz poddasze) na cele mieszkalne, na działce nr ew. 439/1 w Tarnobrzegu – obręb 12 Tarnobrzeg”.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Anna Wrona - z up. Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Ewa Miękina
Data wytworzenia:
2019-02-20
Data publikacji:
2019-02-20
Data ostatniej zmiany:
2019-02-20

OBWIESZCZENIE - zawiadomienie, że na wniosek z dnia 03.12.2018r., Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło działającej przez pełnomocnika w dniu 15.02.2019r., została wydana przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE Dn 63 mm, na działkach nr ew. 777/10, 776, 775, 774, 754, 715/12, 715/11, 715/8, 715/1 w Tarnobrzegu przy ul. Tarninowej – obręb 12”.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Mirosław Pluta - z up. Prezydenta Miasta Tarnobrzega - Zastępca Prezydenta
Informację wprowadził:
Ewa Miękina
Data wytworzenia:
2019-02-19
Data publikacji:
2019-02-19
Data ostatniej zmiany:
2019-02-19

OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 131 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018r., poz.2096 – tekst jedn.) zawiadamia się, że odwołanie Pani Marty Winiarskiej od decyzji Prezydenta Miasta Tarnobrzega znak: UAB-III.6730.106.2018 z dnia 05.02.2019 r., odmawiającej ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Zmiana sposobu użytkowania budynku handlowego na budynek mieszkalny jednorodzinny, na części działki nr ew. 651/111 w Tarnobrzegu ul. Marczaka – obręb 12” wraz z aktami sprawy zostało przesłane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w dniu 18.02.2019 r.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Dariusz Bożek - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Ewa Miękina
Data wytworzenia:
2019-02-18
Data publikacji:
2019-02-18
Data ostatniej zmiany:
2019-02-18

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-03-22 14:12:31, zmian dokonał(a): zamowienia

WCAG 2.0 (Level AA)