Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta Tarnobrzeg

www.tarnobrzeg.pl
Ikona statystyk

Ogoszenie o likwidacji Tarnobrzeskiego Klubu Kyokushin Karate - Kokoro w Tarnobrzegu, ul. Orzeszkowej 1/26.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Daniel Topolski
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2019-01-11
Data publikacji:
2019-01-17
Data ostatniej zmiany:
2019-01-17

Obwieszczenie - zawiadomienie, że na wniosek z dnia 03.12.2018r., Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle w dniu 14.01.2019r., została wydana przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE Dn 63 mm, na działkach nr ew. 770, 771, 772/1, 773/1, 772/5, 816, 818/1, 819/1 w Tarnobrzegu przy ul. Tarninowej i ul. Św. Onufrego – obręb 12”.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Mirosław Pluta - z up. Prezydenta Miasta Tarnobrzega - Zastępca Prezydenta
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2019-01-14
Data publikacji:
2019-01-15
Data ostatniej zmiany:
2019-01-15

Obwieszczenie - zawiadomienie, że na wniosek P4 Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa w dniu 14 stycznia 2019 r., została wydana przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY - TRB7007_A wraz z wewnętrzną linią zasilającą, na działce nr ew. 936/11 w Tarnobrzegu przy ul. Sikorskiego – obręb 12 ”.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Mirosław Pluta - z up. Prezydenta Miasta Tarnobrzega - Zastępca Prezydenta
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2019-01-14
Data publikacji:
2019-01-15
Data ostatniej zmiany:
2019-01-15

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące oraz przez wały przeciwpowodziowe obiektów mostowych, rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych lub przepustów, przekroczenie projektowaną siecią gazową średniego ciśnienia pod dnem cieku wodnego w Tarnobrzegu.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Jarosław Kądziela - z up. Dyrektora
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2019-01-10
Data publikacji:
2019-01-14
Data ostatniej zmiany:
2019-01-14

Obwieszczenie w związku z ponownym przeprowadzaniem postępowania administracyjnego z wniosku z dnia 18.10.2018r., w sprawie wydania warunków zabudowy dla inwestycji pod nazwą: „Zmiana sposobu użytkowania budynku handlowego na budynek mieszkalny jednorodzinny, na części działki nr ew. 651/111 w Tarnobrzegu ul. Marczaka – obręb 12” zawiadamiam, że zakończone zostało postępowanie przygotowawcze w w/w sprawie i w wyniku zgromadzonego materiału dowodowego sporządzony został projekt decyzji o odmowie ustalenia warunków zabudowy.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Anna Wrona - z up. Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2019-01-14
Data publikacji:
2019-01-14
Data ostatniej zmiany:
2019-01-14

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Tarnobrzega w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa hali produkcyjnej dla instalacji wytwarzania granulatu na bazie surowców mineralnych i polimerów na terenie Zakładu Surowców Chemicznych i Mineralnych Piotrowice II w Tarnobrzegu przy ul. Górniczej 7, obręb Nagnajów.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Paulina Długoń - z up. Prezydenta Miasta
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2019-01-10
Data publikacji:
2019-01-11
Data ostatniej zmiany:
2019-01-11

Obwieszczenie - zawiadomienie, że na wniosek z dnia 29.10.2018r., Tarnobrzeskich Wodociągów Sp. z o.o. w dniu 02.01.2019 r. została wydana przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn: „Budowa sieci wodociągowej z rur PE Dn 110 mm, na działkach nr ew. 801/12, 859 w Tarnobrzegu – obręb 12”.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Mirosław Pluta - z up. Prezydenta Miasta Tarnobrzega - Zastępca Prezydenta
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2019-01-02
Data publikacji:
2019-01-03
Data ostatniej zmiany:
2019-01-03

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-01-17 18:34:44, zmian dokonał(a): Robert Chrząstek

WCAG 2.0 (Level AA)