Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta Tarnobrzeg

www.tarnobrzeg.pl
Ikona statystyk

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Dariusz Bożek Prezydent Miasta
Informację wprowadził:
Anna Wrona
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-06-19
Data ostatniej zmiany:
2019-06-19

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Anna Feręs-Niezgoda z up. Prezydenta Miasta
Informację wprowadził:
Anna Wrona
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-06-19
Data ostatniej zmiany:
2019-06-19

Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postepowania administarcyjnego dot. wydenia decyzji o ustalenie inwestycji celu publicznego

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Anna Wrona z up. Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Anna Wrona
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-06-18
Data ostatniej zmiany:
2019-06-18

Obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o warunkach zabudowy

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Anna Wrona z up. Prezydenta Miasta
Informację wprowadził:
Anna Wrona
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-06-12
Data ostatniej zmiany:
2019-06-12

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Mirosław Pluta Zastępca Prezydenta Miasta
Informację wprowadził:
Anna Wrona
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-06-12
Data ostatniej zmiany:
2019-06-12

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o odmowie ustalenia warunków zabudowy

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Mirosław Pluta Zastępca Prezydenta Miasta
Informację wprowadził:
Anna Wrona
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-06-12
Data ostatniej zmiany:
2019-06-12

Prezydent Miasta Tarnobrzega informuje o zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta Tarnobrzega www.tarnobrzeg.eobip.pl na okres 21 dni tj. od dnia 10 czerwca 2019 r. do dnia 01 lipca 2019 r. wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Tarnobrzegu przeznaczonych do oddania w najem na okres 10 lat.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Katarzyna Urbaniak
Data wytworzenia:
2019-06-05
Data publikacji:
2019-06-10
Data ostatniej zmiany:
2019-06-06

Prezydent Miasta Tarnobrzega informuje o zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta Tarnobrzega www.tarnobrzeg.eobip.pl na okres 21 dni tj. od dnia 10 czerwca 2019 r. do dnia 1 lipca 2019 r. wykazu nieruchomości położonej w Tarnobrzegu przy ul. Leśnej, obręb Mokrzyszów stanowiącej własność Gminy Tarnobrzeg przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Katarzyna Urbaniak
Data wytworzenia:
2019-06-07
Data publikacji:
2019-06-10
Data ostatniej zmiany:
2019-06-10

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji w sprawie decyzji Prezydenta Miasta Tarnobrzega ustalającej lokalizację inwestycji pod nazwą "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY-TRB7007A wraz z wewnetrzną linia zasilającą" na terenie Tarnobrzega przy ul. Sikorskiego, na rzecz P4 Spółka z o.o. Warszawa

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Danuta Wydra Prezes SKO w Tarnobrzegu
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2019-05-21
Data publikacji:
2019-06-07
Data ostatniej zmiany:
2019-06-10

Prezydent Miasta Tarnobrzega informuje o zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta Tarnobrzega www.tarnobrzeg.eobip.pl na okres 21 dni tj. od dnia 7 czerwca 2019 r. do dnia 28 czerwca 2019 r. wykazu nieruchomości położonych w Tarnobrzegu przy ul. Jaśminowej, obręb Tarnobrzeg stanowiących własność Gminy Tarnobrzeg przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Katarzyna Urbaniak
Data wytworzenia:
2019-06-04
Data publikacji:
2019-06-07
Data ostatniej zmiany:
2019-06-06

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Mirosław Pluta -Zastępca Prezydenta Miasta
Informację wprowadził:
Natalia Figórska
Data wytworzenia:
2019-06-06
Data publikacji:
2019-06-06
Data ostatniej zmiany:
2019-06-06

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Mirosław Pluta -Zastępca Prezydenta Miasta
Informację wprowadził:
Natalia Figórska
Data wytworzenia:
2019-06-06
Data publikacji:
2019-06-06
Data ostatniej zmiany:
2019-06-06

OBWIESZCZENIE – ZAWIADOMIENIE STRON o zgromadzeniu materiału dowodowego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa sieci cieplnej wysokoparametrowej przy ul. Konstytucji 3 Maja w Tarnobrzegu”

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Łukasz Maciąg
Data wytworzenia:
2019-06-05
Data publikacji:
2019-06-05
Data ostatniej zmiany:
2019-06-05

Obwieszczenie w sprawie usunięcia nieprawidłowości w przedłożonym projekcie budowlanym złożonym przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - decyzja o pozwolenie na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych pn. Trześniówka VII rozbudowa prawego wału rzeki Trześniówka na terenie gm. Gorzyce i m. Tarnobrzega

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Marek Bujak - z up. Wojewody Podkarpackiego
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2019-06-05
Data publikacji:
2019-06-05
Data ostatniej zmiany:
2019-06-05

Obwieszczenie w sprawie wydania w dniu 04.06.2019r. postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.„Przebudowa sieci cieplnej wysokoparametrowej przy ul. Konstytucji 3 Maja w Tarnobrzegu”realizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych: Obręb Tarnobrzeg : 1014/115, 1058/49, 1058/50, 1058/76, 1058/119, 1058/120, 1085/1, 1097/2, 1097/14, 1097/18, 1103/10, 1103/14, 2700, 2742, 2745, 2746.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Piotr Pawlik - z up. Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Łukasz Maciąg
Data wytworzenia:
2019-06-04
Data publikacji:
2019-06-04
Data ostatniej zmiany:
2019-06-04

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-06-19 15:17:23, zmian dokonał(a): zamowienia

WCAG 2.0 (Level AA)