Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA
www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa
Urząd Miasta Tarnobrzeg www.tarnobrzeg.pl
Ikona statystyk

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Ocice w Tarnobrzegu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Natalia Figórska (n.figorska)
Data wytworzenia:
2021-08-20
Data publikacji:
2021-08-20
Data ostatniej zmiany:
2021-08-24

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru między ulicami Dominikańską, Sienkiewicza, Wyszyńskiego w Tarnobrzegu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Natalia Figórska-Bąk
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-08-13
Data ostatniej zmiany:
2021-08-13

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Tarnobrzega o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Ocice w Tarnobrzegu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Natalia Figórska-Bąk
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-08-12
Data ostatniej zmiany:
2021-08-12

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Tarnobrzega o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru między ulicami Dominikańską, Sienkiewicza, Wyszyńskiego w Tarnobrzegu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Dariusz Bożek - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Natalia Figórska
Data wytworzenia:
2021-08-05
Data publikacji:
2021-08-05
Data ostatniej zmiany:
2021-08-05

Trzecie wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów usługowo-produkcyjnych w rejonie ulic Wrzosowej, Sienkiewicza – osiedle Mokrzyszów w Tarnobrzegu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Natalia Figórska-Bąk
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-07-02
Data ostatniej zmiany:
2021-07-02

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Tarnobrzega o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów usługowo-produkcyjnych w rejonie ulic Wrzosowej, Sienkiewicza – osiedle Mokrzyszów w Tarnobrzegu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Dariusz Bożek - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Natalia Figórska-Bąk
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-06-24
Data ostatniej zmiany:
2021-06-24

Drugie wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów usługowo-produkcyjnych w rejonie ulic Wrzosowej, Sienkiewicza – osiedle Mokrzyszów w Tarnobrzegu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Natalia Figórska-Bąk
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-04-16
Data ostatniej zmiany:
2021-04-16

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Tarnobrzega o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów usługowo-produkcyjnych w rejonie ulic Wrzosowej, Sienkiewicza – osiedle Mokrzyszów w Tarnobrzegu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Dariusz Bożek - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Natalia Figórska-Bąk
Data wytworzenia:
2021-04-07
Data publikacji:
2021-04-07
Data ostatniej zmiany:
2021-04-07

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów usługowo-produkcyjnych w rejonie ulic Wrzosowej, Sienkiewicza – osiedle Mokrzyszów w Tarnobrzegu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Natalia Figórska-Bąk
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-02-26
Data ostatniej zmiany:
2021-02-26

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Tarnobrzega o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów usługowo-produkcyjnych w rejonie ulic Wrzosowej, Sienkiewicza – osiedle Mokrzyszów w Tarnobrzegu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Dariusz Bożek - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Natalia Figórska-Bąk
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-02-18
Data ostatniej zmiany:
2021-02-18

Dane przestrzenne dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Machów II

Ikona statystyk

W związku z art. 67a i 67c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) Prezydent Miasta Tarnobrzega udostępnia dane przestrzenne dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Machów II, tj.:

1. Rysunek projektu planu w formacie GEOTIFF z nadaną georeferencją w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych - PL-2000 (strefa 7);

2. Granice obszaru objętego opracowaniem w postaci wektorowej w formacie SHP w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych - PL-2000 (strefa 7);

3. Atrybuty zawierające informacje o akcie w postaci pliku GML.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Natalia Figórska-Bąk
Data wytworzenia:
2020-12-14
Data publikacji:
2020-12-14
Data ostatniej zmiany:
2020-12-14

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru między ulicami Dominikańską, Sienkiewicza, Wyszyńskiego w Tarnobrzegu

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Natalia Figórska-Bąk
Data wytworzenia:
2020-09-24
Data publikacji:
2020-09-24
Data ostatniej zmiany:
2020-09-24

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Mokrzyszów w Tarnobrzegu

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Dariusz Bożek - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Natalia Figórska-Bąk
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-08-06
Data ostatniej zmiany:
2020-08-06

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Machów II wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Natalia Figórska-Bąk
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-07-31
Data ostatniej zmiany:
2020-07-31

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Machów II wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Natalia Figórska-Bąk
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-07-23
Data ostatniej zmiany:
2020-07-23

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-09-17 12:46:40, zmian dokonał(a): Anna Wrona

WCAG 2.0 (Level AA)