Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta Tarnobrzeg

www.tarnobrzeg.pl
Ikona statystyk

Rejestr Instytucji Kultury Miasta Tarnobrzega

Zbieranie statystyk

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
dla których organizatorem jest
GMINA MIASTO TARNOBRZEG


Rejestr Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Gmina Miasto Tarnobrzeg, jest prowadzony zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności  kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406), na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189).

Sposób udostępniania danych zawartych w Rejestrze Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Gmina Miasto Tarnobrzeg:
1. Rejestr Instytucji Kultury prowadzi Wydział Promocji, Sportu i Kultury Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7, 39-400 Tarnobrzeg , pokój nr 100, tel. (15)  822-65-70  wew. 593.
2.    Zgodnie z § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury, rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępnienia danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora, tj. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tarnobrzega.
3. Dane w rejestrze udostępnia się przez:
- otwarty dostęp do zawartości rejestru,
- wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.
4. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 2 pkt 1 rozporządzenia, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.
5. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury w siedzibie organizatora, Urząd Miasta Tarnobrzega Wydział Promocji, Sportu i Kultury, pokój  nr 100.
6. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.
7.  Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełen lub skrócony:
- odpis pełen zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej,
- odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2013-01-15
Data publikacji:
2013-01-15
Data ostatniej zmiany:
2016-10-07

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-03-20 14:06:16, zmian dokonał(a): Robert Chrząstek

WCAG 2.0 (Level AA)