Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta Tarnobrzeg

www.tarnobrzeg.pl
Ikona statystyk

Obwieszczenie w sprawie ponownego wszczęcia postępowania administracyjne w sprawie wniosku: Prezydenta Miasta Tarnobrzega; 39-400 Tarnobrzeg ul. Kościuszki 32 o wydanie ponownej decyzji o zezwoleniu na realizację zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „ Modernizacja drogi powiatowej nr P1110R w Tarnobrzegu, w tym: rozbudowa ul. Mickiewicza od km 0+000 do km 1+221 oraz rozbudowa ul. Orląt Lwowskich od km 0+000 do km 2+248” wraz z budową i przebudową chodników, ścieżki rowerowej, ciągów pieszo-jezdnych oraz przebudową istniejących sieci uzbrojenia terenu.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Dariusz Bożek - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2018-12-06
Data publikacji:
2018-12-13
Data ostatniej zmiany:
2018-12-12

Obwieszczenie zawiadamia się, że na wniosek z dnia 03.12.2018r., Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle wszczęte zostało przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE Dn 63 mm, na działkach nr ew. 777/10, 776, 775, 774, 754, 715/12, 715/11, 715/8, 715/1 w Tarnobrzegu przy ul. Tarninowej – obręb 12”.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Anna Wrona - z up. Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2018-12-05
Data publikacji:
2018-12-05
Data ostatniej zmiany:
2018-12-05

Obwieszczenie zawiadomienie, że na wniosek z dnia 17.09.2018r., Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle w dniu 04.12.2018r., została wydana przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE Dn 63 mm, na działkach nr ew. 857/1, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 870, 871, 876, 885 w Tarnobrzegu przy ul. Nowowiejskiej – obręb 7 Sielec”.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Mirosław Pluta - z up. Prezydenta Miasta Tarnobrzega - Zastępca Prezydenta
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2018-12-04
Data publikacji:
2018-12-04
Data ostatniej zmiany:
2018-12-04

Obwieszczenie zawiadamiam się, że na wniosek z dnia 03.12.2018r., Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle wszczęte zostało przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE Dn 63 mm, na działkach nr ew. 770, 771, 772/1, 773/1, 772/5, 816, 818/1, 819/1 w Tarnobrzegu przy ul. Tarninowej i ul. Św. Onufrego – obręb 12”.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Anna Wrona - z up. Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2018-12-04
Data publikacji:
2018-12-04
Data ostatniej zmiany:
2018-12-04

Obwieszczenie - zawiadomienie, że w dniu 11.10.2018r. wydana została na rzecz Prezydenta Miasta Tarnobrzega; 39-400 Tarnobrzeg ul. Kościuszki 32 – zarządcy dróg gminnych na terenie miasta Tarnobrzega, decyzja Prezydenta Miasta Tarnobrzega znak: UAB-III.6740.4.3.2018 Nr 4/18 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. pn. „Przebudowa drogi gminnej ulicy Kochanowskiego w Tarnobrzegu” wraz przebudową chodników, zjazdów i skrzyżowań, przebudową zatok postojowych, budową zatok postojowych i miejsc parkingowych, przebudową kanalizacji deszczowej, sieci elektroenergetycznej, oświetlenia, sieci teletechnicznej i wodociągowej.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Dariusz Bożek - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2018-11-29
Data publikacji:
2018-11-29
Data ostatniej zmiany:
2018-11-29

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia uzgadniającego projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie melioracji wodnych dla inwestycji pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Tarnobrzegu przy ul. Szlacheckiej - obręb Sobów dla Polska Spółka Gazownictwa Sp. o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Fabian Zięba - zastępca dyrektora Zarządu Zlewni
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2018-11-23
Data publikacji:
2018-11-28
Data ostatniej zmiany:
2018-11-28

Prezydent Miasta Tarnobrzega informuje o publikacji wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własnośc Gminy Tarnobrzeg oraz Miasta Tarnobrzega na prawach powiatu położonych w Tarnobrzegu przeznaczonych do oddania w najem lub dzierżawę na okres do 3 lat.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Dariusz Bożek - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2018-11-27
Data publikacji:
2018-11-28
Data ostatniej zmiany:
2018-11-28

Zawiadomienie, że na wniosek z dnia 21.11.2018r., Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle wszczęte zostało przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur stalowych DN 32 mm na PE Dn 63 mm, na działkach nr ew. 1168, 581, 578, 577, 1166 w Tarnobrzegu przy ul. Pl. Ludowy – obręb 10 Zakrzów”.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Anna Wrona - z up. Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2018-11-23
Data publikacji:
2018-11-23
Data ostatniej zmiany:
2018-11-23

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu poszukuje osób do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (dzieci do ukończenia 18 roku życia oraz osoby dorosłe).

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Elżbieta Miernik-Krukurka - dyrektor
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2018-11-21
Data publikacji:
2018-11-21
Data ostatniej zmiany:
2018-11-21

Obwieszczenie w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym z wniosku z dnia 18.10.2018r., Marta Winiarska w sprawie wydania warunków zabudowy dla inwestycji pod nazwą: „Zmiana sposobu użytkowania budynku handlowego na budynek mieszkalny jednorodzinny, na części działki nr ew. 651/111 w Tarnobrzegu ul. Marczaka – obręb 12” zawiadamiam, że zakończone zostało postępowanie przygotowawcze w w/w sprawie i w wyniku zgromadzonego materiału dowodowego sporządzony został projekt decyzji o warunkach zabudowy.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Anna Wrona - z up. Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2018-11-21
Data publikacji:
2018-11-21
Data ostatniej zmiany:
2018-11-21

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej oraz usługę wodną polegającą na odprowadzeniu wód opadowych i roztopowych do rowy melioracyjnego na terenie Tarnobrzega, obręb Ocice.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Witold Bielecki - dyrektor
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2018-11-16
Data publikacji:
2018-11-20
Data ostatniej zmiany:
2018-11-20

Zawiadomienie, że na wniosek z dnia 09.11.2018r., Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle wszczęte zostało przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: : „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE Dn 63 mm, na działkach nr ew. 623/1, 623/2, 624/1, 624/2 w Tarnobrzegu przy ul. Truskawkowej – obręb 10 Zakrzów”.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Anna Wrona - z up. Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2018-11-09
Data publikacji:
2018-11-09
Data ostatniej zmiany:
2018-11-09

Zawiadomienie, że na wniosek z dnia 02.11.2018 r., PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów Rejon Energetyczny Mielec wszczęte zostało przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Budowa odcinka linii kablowej nN- rozbudowa sieci energetycznej, na działkach nr ew. 630/4, 630/1, 630/5, 631/4 w Tarnobrzegu – obręb 10 Zakrzów”.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Anna Wrona - z up. Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2018-11-09
Data publikacji:
2018-11-09
Data ostatniej zmiany:
2018-11-09

Zawiadomienie, że na wniosek z dnia 01.10.2018r., Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle w dniu 09.11.2018r., została wydana przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE Dn 63 mm, na działce nr ew. 1337 w Tarnobrzegu przy ul. Olszowej– obręb 8 Sobów”.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Kamil Kalinka - z up. Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2018-11-09
Data publikacji:
2018-11-09
Data ostatniej zmiany:
2018-11-09

Zawiadomienie, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów Rejon Energetyczny Mielec w dniu 08.11.2018r., została wydana przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa odcinka linii kablowej nN, na działkach nr ew. 630/4, 631/3, 632/3, 633, 634 w Tarnobrzegu – obręb 10 Zakrzów”.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Kamil Kalinka - z up. Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2018-11-08
Data publikacji:
2018-11-08
Data ostatniej zmiany:
2018-11-08

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-12-17 15:40:15, zmian dokonał(a): Robert Chrząstek

WCAG 2.0 (Level AA)