Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta Tarnobrzeg

www.tarnobrzeg.pl
Ikona statystyk

Obwieszczenie w sprawie wydania warunków zabudowy dla inwestycji pod nazwą: „Dobudowa balkonu do lokalu mieszkalnego nr 33 (parter, II klatka) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, usytuowanym przy al. Skalna Góra 12, na działce nr ew. 346/19 w Tarnobrzegu – obręb 12” zawiadamiam, że zakończone zostało postępowanie przygotowawcze w w/w sprawie i w wyniku zgromadzonego materiału dowodowego sporządzony został projekt decyzji o warunkach zabudowy.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Anna Wrona - z up. Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2018-12-31
Data publikacji:
2018-12-31
Data ostatniej zmiany:
2018-12-31

Obwieszczenie - zawiadomienie, że na wniosek z dnia 21.11.2018r., Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle w dniu 28.12.2018r., została wydana przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur stalowych DN 32 mm na PE Dn 63 mm, na działkach nr ew. 1168, 581, 578, 577, 1166 w Tarnobrzegu przy ul. Pl. Ludowy – obręb 10 Zakrzów”.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Mirosław Pluta - z up. Prezydenta Miasta Tarnobrzega Zastępca Prezydenta
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2018-12-28
Data publikacji:
2018-12-31
Data ostatniej zmiany:
2018-12-31

Obwieszczenie - zawiadomienie, że na wniosek z dnia 09.11.2018r., Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle w dniu 27.12.2018 r., została wydana przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE Dn 63 mm, na działkach nr ew. 623/1, 623/2, 624/1, 624/2 w Tarnobrzegu przy ul. Truskawkowej – obręb 10 Zakrzów”.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Mirosław Pluta - z up. Prezydenta Miasta Tarnobrzega - Zastępca Prezydenta
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2018-12-27
Data publikacji:
2018-12-28
Data ostatniej zmiany:
2018-12-28

OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 10, 49a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2018r., poz.2096), w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym z wniosku z dnia 09.11.2018 r., Zdzisławy Bieńkowskiej-Papiernik w sprawie wydania warunków zabudowy dla inwestycji pod nazwą: „Dobudowa balkonu do lokalu mieszkalnego nr 17 (parter, II klatka) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, usytuowanym przy ul. Wyspiańskiego 18, na działkach nr ew. 2015/20 2015/19 w Tarnobrzegu – obręb 12” zawiadamiam, że zakończone zostało postępowanie przygotowawcze w w/w sprawie i w wyniku zgromadzonego materiału dowodowego sporządzony został projekt decyzji o warunkach zabudowy.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Anna Wrona - z up. Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Ewa Miękina
Data wytworzenia:
2018-12-27
Data publikacji:
2018-12-27
Data ostatniej zmiany:
2018-12-27

Prezydent Miasta Tarnobrzega informuje o zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta Tarnobrzega www.tarnobrzeg.eobip.pl na okres 21 dni tj. od dnia 20 grudnia 2018 r. do dnia 10 stycznia 2018 r. wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Tarnobrzeg, położonych w Tarnobrzegu przeznaczonych do oddania w najem lub dzierżawę na okres do 3 lat. Ponadto wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. Mickiewicza 7 w Tarnobrzegu.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Dariusz Bożek - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2018-12-19
Data publikacji:
2018-12-20
Data ostatniej zmiany:
2018-12-19

Obwieszczenie - zawiadomienie, że na wniosek z dnia 30.10.2018r., Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle w dniu 14.12.2018 r. została wydana przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE Dn 63 mm, na działkach nr ew. 692/8 i 692/10 w Tarnobrzegu przy ul. Szklanej – obręb 9 Wielowieś”.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Mirosław Pluta - z up. Prezydenta Miasta Tarnobrzega - Zastępca Prezydenta
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2018-12-14
Data publikacji:
2018-12-18
Data ostatniej zmiany:
2018-12-18

Obwieszczenie w sprawie ponownego wszczęcia postępowania administracyjne w sprawie wniosku: Prezydenta Miasta Tarnobrzega; 39-400 Tarnobrzeg ul. Kościuszki 32 o wydanie ponownej decyzji o zezwoleniu na realizację zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „ Modernizacja drogi powiatowej nr P1110R w Tarnobrzegu, w tym: rozbudowa ul. Mickiewicza od km 0+000 do km 1+221 oraz rozbudowa ul. Orląt Lwowskich od km 0+000 do km 2+248” wraz z budową i przebudową chodników, ścieżki rowerowej, ciągów pieszo-jezdnych oraz przebudową istniejących sieci uzbrojenia terenu.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Dariusz Bożek - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2018-12-06
Data publikacji:
2018-12-13
Data ostatniej zmiany:
2018-12-12

Obwieszczenie zawiadamia się, że na wniosek z dnia 03.12.2018r., Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle wszczęte zostało przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE Dn 63 mm, na działkach nr ew. 777/10, 776, 775, 774, 754, 715/12, 715/11, 715/8, 715/1 w Tarnobrzegu przy ul. Tarninowej – obręb 12”.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Anna Wrona - z up. Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2018-12-05
Data publikacji:
2018-12-05
Data ostatniej zmiany:
2018-12-05

Obwieszczenie zawiadomienie, że na wniosek z dnia 17.09.2018r., Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle w dniu 04.12.2018r., została wydana przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE Dn 63 mm, na działkach nr ew. 857/1, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 870, 871, 876, 885 w Tarnobrzegu przy ul. Nowowiejskiej – obręb 7 Sielec”.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Mirosław Pluta - z up. Prezydenta Miasta Tarnobrzega - Zastępca Prezydenta
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2018-12-04
Data publikacji:
2018-12-04
Data ostatniej zmiany:
2018-12-04

Obwieszczenie zawiadamiam się, że na wniosek z dnia 03.12.2018r., Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle wszczęte zostało przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE Dn 63 mm, na działkach nr ew. 770, 771, 772/1, 773/1, 772/5, 816, 818/1, 819/1 w Tarnobrzegu przy ul. Tarninowej i ul. Św. Onufrego – obręb 12”.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Anna Wrona - z up. Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2018-12-04
Data publikacji:
2018-12-04
Data ostatniej zmiany:
2018-12-04

Obwieszczenie - zawiadomienie, że w dniu 11.10.2018r. wydana została na rzecz Prezydenta Miasta Tarnobrzega; 39-400 Tarnobrzeg ul. Kościuszki 32 – zarządcy dróg gminnych na terenie miasta Tarnobrzega, decyzja Prezydenta Miasta Tarnobrzega znak: UAB-III.6740.4.3.2018 Nr 4/18 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. pn. „Przebudowa drogi gminnej ulicy Kochanowskiego w Tarnobrzegu” wraz przebudową chodników, zjazdów i skrzyżowań, przebudową zatok postojowych, budową zatok postojowych i miejsc parkingowych, przebudową kanalizacji deszczowej, sieci elektroenergetycznej, oświetlenia, sieci teletechnicznej i wodociągowej.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Dariusz Bożek - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2018-11-29
Data publikacji:
2018-11-29
Data ostatniej zmiany:
2018-11-29

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia uzgadniającego projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie melioracji wodnych dla inwestycji pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Tarnobrzegu przy ul. Szlacheckiej - obręb Sobów dla Polska Spółka Gazownictwa Sp. o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Fabian Zięba - zastępca dyrektora Zarządu Zlewni
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2018-11-23
Data publikacji:
2018-11-28
Data ostatniej zmiany:
2018-11-28

Prezydent Miasta Tarnobrzega informuje o publikacji wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własnośc Gminy Tarnobrzeg oraz Miasta Tarnobrzega na prawach powiatu położonych w Tarnobrzegu przeznaczonych do oddania w najem lub dzierżawę na okres do 3 lat.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Dariusz Bożek - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2018-11-27
Data publikacji:
2018-11-28
Data ostatniej zmiany:
2018-11-28

Zawiadomienie, że na wniosek z dnia 21.11.2018r., Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle wszczęte zostało przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur stalowych DN 32 mm na PE Dn 63 mm, na działkach nr ew. 1168, 581, 578, 577, 1166 w Tarnobrzegu przy ul. Pl. Ludowy – obręb 10 Zakrzów”.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Anna Wrona - z up. Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2018-11-23
Data publikacji:
2018-11-23
Data ostatniej zmiany:
2018-11-23

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu poszukuje osób do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (dzieci do ukończenia 18 roku życia oraz osoby dorosłe).

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Elżbieta Miernik-Krukurka - dyrektor
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2018-11-21
Data publikacji:
2018-11-21
Data ostatniej zmiany:
2018-11-21

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-07-14 11:03:28, zmian dokonał(a): zamowienia

WCAG 2.0 (Level AA)