Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta Tarnobrzeg

www.tarnobrzeg.pl
Ikona statystyk

Informacja sporządzona na podstawie art. 37 ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869) za 2018 rok obejmująca wykonanie budżetu, udzielone ulgi podatkowe oraz udzieloną pomoc publiczną

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Dariusz Bożek - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Kamil Błajszczak
Data wytworzenia:
2019-05-31
Data publikacji:
2019-05-31
Data ostatniej zmiany:
2019-05-31

Sprawozdania finansowe za 2018 r.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Dariusz Bożek - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Kamil Błajszczak
Data wytworzenia:
2019-04-24
Data publikacji:
2019-05-06
Data ostatniej zmiany:
2019-05-06

Opinia RIO o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega sprawozdaniu w wykonania budżetu za 2018 rok

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Mirosław Paczocha - Przewodniczący Składu Orzekającego
Informację wprowadził:
Krzysztof Walczyk
Data wytworzenia:
2019-04-19
Data publikacji:
2019-04-26
Data ostatniej zmiany:
2019-04-26

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Tarnobrzega za IV kwartał 2018 r.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Urszula Rzeszut - z up. Prezydenta Miasta
Informację wprowadził:
Ewa Miękina
Data wytworzenia:
2019-02-19
Data publikacji:
2019-02-19
Data ostatniej zmiany:
2019-02-19

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Tarnobrzega za III kwartał 2018 r.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Urszula Rzeszut - z up. Prezydenta Miasta
Informację wprowadził:
Ewa Miękina
Data wytworzenia:
2018-10-29
Data publikacji:
2018-10-29
Data ostatniej zmiany:
2018-10-29

Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Tarnobrzega za I półrocze 2018 r.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Anna Pekár - wykonująca zadania i kompetencje Prezydenta Miasta Tarnobrzega Zastępca Prezydenta Miasta
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2018-09-10
Data publikacji:
2018-09-10
Data ostatniej zmiany:
2018-09-10

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Tarnobrzega za II kwartał 2018 r.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Urszula Rzeszut - z up. Prezydenta Miasta
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2018-07-25
Data publikacji:
2018-08-01
Data ostatniej zmiany:
2018-08-01

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Tarnobrzega za I kwartał 2018 r.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Urszula Rzeszut - Skarbnik Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2018-04-25
Data publikacji:
2018-04-26
Data ostatniej zmiany:
2018-04-26

Opinia RIO w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu 2018-2036

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Halina Bąska - Przewodnicząca składu orzekającego
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2018-01-18
Data publikacji:
2018-01-24
Data ostatniej zmiany:
2018-01-24

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tarnobrzega na lata 2018-2036

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Dariusz Bożek - Przewodniczący Rady Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2017-12-28
Data publikacji:
2018-01-10
Data ostatniej zmiany:
2018-01-10

Uchwała budżetowa Miasta Tarnobrzega na 2018 rok.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Dariusz Bożek - Przewodniczący Rady Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2017-12-28
Data publikacji:
2018-01-10
Data ostatniej zmiany:
2018-01-10

Opinia RIO w sprawie projektu uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2036.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Halina Bąska - Przewodnicząca składu orzekającego
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2017-12-29
Data publikacji:
2017-12-29
Data ostatniej zmiany:
2017-12-29

Opinia RIO w sprawie projektu uchwały budżetowej Miasta Tarnobrzega na 2018 rok.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Halina Bąska - Przewodnicząca składu orzekającego
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2017-12-29
Data publikacji:
2017-12-29
Data ostatniej zmiany:
2017-12-29

Projekt UCHWAŁA Rady Miasta Tarnobrzega w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tarnobrzega

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Ewa Miękina
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-11-17
Data ostatniej zmiany:
2017-11-17

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-10-29 08:46:10, zmian dokonał(a): Marta Kamysz-Turbak

WCAG 2.0 (Level AA)