Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta Tarnobrzeg

www.tarnobrzeg.pl
Ikona statystyk

Samorządowe Centrum Usług Wspólnych

Zbieranie statystyk

Samorządowe Centrum Usług Wspólnych w Tarnobrzegu jest gminną jednostką organizacyjną działającą w formie jednostki budżetowej. Samorządowe Centrum Usług Wspólnych zostało utworzone z dniem 01.01.2017r. na mocy uchwały nr XXX/281/2016 z dnia 30 czerwca 2016r. Całokształtem działalności jednostki obsługującej kieruje Dyrektor Małgorzata Mazurek.

 

Adres siedziby:

Samorządowe Centrum Usług Wspólnych w Tarnobrzegu

 ul. Kościuszki 30

39-400 Tarnobrzeg

 NIP 8672242653, REGON 366062233

 

Przedmiotem działalności jednostki obsługującej jest prowadzenie wspólnej obsługi finansowej obsługiwanych jednostek organizacyjnych:

1.         Przedszkole Nr 1

2.         Przedszkole Nr 2

3.         Przedszkole Nr 3

4.         Przedszkole Nr 4

5.         Przedszkole Nr 5

6.         Przedszkole Nr 6

7.         Przedszkole Nr 7

8.         Przedszkole Nr 8

9.         Przedszkole Integracyjne Nr 9

10.       Przedszkole Nr 12

11.       Przedszkole Nr 13

12.       Przedszkole Nr 15

13.       Przedszkole Nr 17

14.       Przedszkole Nr 18

15.       Szkoła Podstawowa Nr 3

16.       Szkoła Podstawowa Nr 4

17.       Zespół Szkół Miechocin

18.       Szkoła Podstawowa Nr 7

19.       Szkoła Podstawowa Nr 8

20.       Szkoła Podstawowa Nr 9

21.       Szkoła Podstawowa Nr 10

22.       Szkoła Podstawowa Nr 11

23.       Gimnazjum nr 1

24.       Gimnazjum Nr 2

25.       Gimnazjum Nr 3

26.       Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1

27.       Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2

28.       Zespół Szkół ponadgimnazjalnych Nr 3

29.       Zespół Szkół Specjalnych

30.       Liceum Ogólnokształcące

31.       Zespół Szkół im. ks. St. Staszica

32.       Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

33.       Centrum Kształcenia Praktycznego

34.       Żłobek Miejski

35.       Regionalne Centrum Promocji Obszaru Natura 2000

36.       Rodzinny Dom Dziecka

37.       Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

38.       Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Dyrektor Samorządowego Centrum Usług Współnych
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2015-11-30
Data publikacji:
2015-11-30
Data ostatniej zmiany:
2017-02-13

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-08-03 13:58:2, zmian dokonał(a): Robert Chrząstek

WCAG 2.0 (Level AA)