Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta Tarnobrzeg

www.tarnobrzeg.pl
Ikona statystyk

Petycja dotycząca Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów w Urzędzie Miasta Tarnobrzega

Zbieranie statystyk

Data złożenia petycji: 23.08.2019 r.

Tytuł petycji: Petycja w sprawie  Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów w Urzędzie Miasta Tarnobrzega.

Składający petycję:
Radca prawny Konrad Cezary Łakomy
CASUS NOSTER Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Cezary Łakomy
ul. Onyksowa 11/1
20-582 Lublin


Treść petycji: Wdrożenie Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów zgodnie z zaleceniami CBA, zawartymi w dokumencie pt. "Korupcja polityczna. Wskazówki dla przedstawicieli  organów władz wybieranych w wyborach powszechnych", wraz z wyznaczeniem osoby odpowiedzialnej za egzekwowanie polityki, wprowadzenie mechanizmu kontroli naruszeń polityki oraz ustanowienie konsekwencji za jej nieprzestrzeganie.


Osoba odpowiedzialna za realizację: Piotr Paszta


Odpowiedź na petycję: termin odpowiedzi do 23 listopada 32019 r.


 

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Konrad Łakomy - Casus Noster
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2019-08-23
Data publikacji:
2019-09-03
Data ostatniej zmiany:
2019-09-03

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega w 2018 roku

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Robert Chrząstek - Naczelnik Wydziału Organizacji i Partycypacji Społecznej Urzędu Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2019-06-28
Data publikacji:
2019-06-28
Data ostatniej zmiany:
2019-06-28

Petycja w sprawie przystąpienia Gminy/Miasta/Szkoły - do konkursu w ramach programu "Podwórko Talentów Nivea" - edycja 2019

Zbieranie statystyk

Data złożenia petycji: 08.03.2019 r.

Tytuł petycji: Petycja w sprawie przystąpienia Gminy/Miasta/Szkoły - do konkursu w ramach programu "Podwórko Talentów Nivea" - edycja 2019.

Składający petycję:
Osoba Prawna
Szulc-Efekt sp. z o. o.
Prezes Zarządu: Adam Szulc
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa

Współwnioskodawca petycji:
Organizator konkursu "podwórko Talentów NIVEA"
Xs - Events Sp. z o.o. Sp. k
ul. Okrężna 36
02-916 Warszawa


Osoba odpowiedzialna za realizację: Agnieszka Kopeć


Odpowiedź na petycję: Odpowiedź na petycje - Podwórko Talentów Nivea 2019.pdf


 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Adam Szulc - Prezes Zarządu Szulc-Efekt sp. z o. o.
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2019-03-08
Data publikacji:
2019-03-21
Data ostatniej zmiany:
2019-04-03

Petycja o próbę dokonania analizy - możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym używaniem środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówienia - w formie o której mowa w art. 10a Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zbieranie statystyk

Data złożenia petycji: 08.10.2018 r.

Tytuł petycji: W sparwie próby dokonania analizy - możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym używaniem środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówienia -  w formie o której mowa w art. 10a Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Składający petycję:
Osoba Prawna
Szulc-Efekt sp. z o. o.
Prezes Zarządu: Adam Szulc
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa


Opis:

Wnioskodawca pozwala sobie zwrócić uwagę Decydentów na wzmiankowaną wyżej problematykę w oparciu o powołane w preambule  argumenty oraz dane będące w jego posiadaniu, z których wynika, że w niektórych Urzędach ilość postępowań przetargowych prowadzonych z jednym oferentem - dochodzi do 46 % w 2016 r. - sic, co plasuje nas najgorzej w Europie wg Raportu Komisji Europejskiej! 

Taka sytuacja musi niepokoić każdego podatnika i wymaga analizy pod kątem wdrożenia ewentualnych procedur sanacyjnych. 

Pełna raport dostępny jest na stronie:

http://ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/performance_per_policy_area/public_procurement/index_en.htm

Pomimo, że nie wnioskujemy o informację przetworzoną w zakresie wymagającym znacznych nakładów pracy, uzasadniamy nasze pytania  stosownie do brzmienia art. 3 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej  – tym, że przedmiotowa informacja oraz ewentualna późniejsza  próba optymalizacji tego obszaru wydaje się szczególnie istotna z punktu widzenia Interesu Społecznego - jak argumentowano powyżej. 


Osoba odpowiedzialna za realizację: Bożena Bobula


Odpowiedź na petycję: plik w załączniku.


 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Adam Szulc - Prezes Zarządu Szulc-Efekt sp. z o. o.
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2018-11-08
Data publikacji:
2018-11-13
Data ostatniej zmiany:
2018-12-04

Petycja w sprawie próby wdrożenia w Gminie - rozpowszechnionego w Krajach rozwiniętych - Systemu Zarządzania i Monitorowania Energii.

Zbieranie statystyk

Data złożenia petycji: 13.09.2018 r.

Tytuł petycji: W sprawie próby wdrożenia w Gminie - rozpowszechnionego w Krajach rozwiniętych - Systemu Zarządzania i Monitorowania Energii.

Składający petycję:
Osoba Prawna
Szulc-Efekt sp. z o. o.
Prezes Zarządu: Adam Szulc
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa


Opis:

Również zadania związane z obowiązkowym wdrażaniem środków poprawy efektywności energetycznej - w rozumieniu  Art.  6 ust. 1 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz.U.2016.831 z dnia 2016.06.11) - są ignorowane przez gros gmin, które odpowiadając na nasz wniosek - często sygnalizowały całkowity brak aktywności w tym obszarze wykonywania zadań publicznych. 

Fakt ten dziwi tym bardziej - ze w ostatnim czasie - media szeroko donoszą o problematyce związanej ze smogiem i zatrważającą jakością powietrza w niektórych polskich gminach, które znajdują się często - w czołówce niechlubnych rankingów w UE. 

W zawiązku z tym - w naszym mniemaniu - aby zwiększać możliwe do wykorzystania opcje związane z poprawą efektywności energetycznej Urząd - powinien mieć jak największy wachlarz możliwych rozwiązań - do ewentualnego wykorzystania. 


Osoba odpowiedzialna za realizację: Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Piotr Pawlik


Odpowiedź na petycję: Dokument w załączniku.


 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Adam Szulc - Szulc-Efekt sp. z o. o.
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2018-09-13
Data publikacji:
2018-09-27
Data ostatniej zmiany:
2018-09-27

Petycja w sprawie rozwiązania problemu altany śmietnikowej i sprzedaży alkoholu osobom nietrzeźwym.

Zbieranie statystyk

 

Petycję mieszkańców os. Serbinów ulicy Kossaka w sprawie rozwiązania problemu altany śmietnikowej i sprzedaży alkoholu osobom nietrzeźwym.


Data złożenia petycji: 12.06.2018 r.


Tytuł petycji: W sprawie rozwiązania problemu altany śmietnikowej i sprzedaży alkoholu osobom nietrzeźwym.​


Składający petycję: Osoba Fizyczna


Opis: Według dokumentu zamieszczonego w załaczniku.


Osoba odpowiedzialna za realizację: Komendat Strazy Miejskiej Piotr Sawa


Odpowiedź na petycję: Dokument w załączniku.


 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Osoba fizyczna
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2018-06-12
Data publikacji:
2018-08-23
Data ostatniej zmiany:
2018-09-04

Petycję w sprawie dokonania przez Organ, w ramach sprawowanego nadzoru, analizy założeń pod ogłaszane w przyszłości postępowania przetargowe, których przedmiotem jest zakup technologii antyodorowych – pod kątem – zdefiniowania w Gminie długofalowej polityki w tym przedmiocie.

Zbieranie statystyk

Data złożenia petycji: 24.07.2018 r.

Tytuł petycji: W sprawie dokonania przez Organ, w ramach sprawowanego nadzoru, analizy założeń pod ogłaszane w przyszłości postępowania przetargowe, których przedmiotem jest zakup technologii  antyodorowych – pod kątem – zdefiniowania w Gminie długofalowej polityki w tym przedmiocie.

Składający petycję:
Osoba Prawna
Szulc-Efekt sp. z o. o.
Prezes Zarządu: Adam Szulc
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa


Opis:

§1) Na mocy art. 63 Konstytucji RP w trybie Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) w związku z  art. 241 Kodeksu postępowania administracyjnego -  wnosimy petycję aby w ramach sprawowanego nadzoru - Organ dokonał analizy założeń pod ogłaszane w przyszłości postępowania przetargowe, których przedmiotem jest zakup technologii  antyodorowych – pod kątem – zdefiniowania w Gminie długofalowej polityki w tym przedmiocie.

W odpowiedzi na przedmiotową petycję – wnosimy o  poinformowanie Podmiotu składającego petycję – czy  Organ poczynił przynajmniej założenia pod wzmiankowaną długofalową politykę zwalczania uciążliwych zapachów – en bloc - wraz z unieszkodliwianiem niebezpiecznych substancji chemicznych w powietrzu.


Odpowiedź na petycję: w załączniku.


Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Osoba Prawna Szulc-Efekt sp. z o. o. Prezes Zarządu: Adam Szulc ul. Poligonowa 1 04-051 Warszawa
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2018-08-08
Data publikacji:
2018-08-08
Data ostatniej zmiany:
2018-11-22

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2017 roku

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Kamil Kalinka - p.o. Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2018-06-29
Data publikacji:
2018-06-29
Data ostatniej zmiany:
2018-06-29

Petycja o oszacowanie podmiotów gospodarczych - właściwych miejscowo dla terenu Gminy Tarnobrzeg, które nie korzystają z przyłączy gazowych.

Zbieranie statystyk

Petycja o oszacowanie podmiotów gospodarczych - właściwych miejscowo dla terenu Gminy Tarnobrzeg, które nie korzystają z przyłączy gazowych.

Data złożenia petycji: 30.04.2018 r.

Tytuł petycji: Inicjatywa - Walczmy ze Smogiem - Optymalizujmy Koszty Publiczne - Dbajmy o efektywność energetyczną.

Składający petycję: Osoba fizyczna.


Opis:

§1) Na mocy art. 61 Konstytucji RP w związku z art. 6 ust. 1 pkt. lit. c Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej  (Dz.U.2015.2058 z dnia 2015.12.07) - wnosimy o udzielenie informacji publicznej w przedmiocie:  

§1.1) Podania nazwy Podmiotu/Konsultanta, który brał udział w sporządzeniu  lub konsultował projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe -  w rozumieniu art. 19 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U.2017.220 t.j. z 2017.02.06) 

§1.2) Wnosimy o podanie adresu URL w Biuletynie Informacji Publicznej  - gdzie opublikowany jest wzmiankowany projekt lub jego przesłanie drogą mailową.

§1.3) W przypadku braku wzmiankowanego projektu lub jego dezaktualizacji prosimy o przesłanie aktualnych danych w zakresie stanu zaopatrzenia Gminy w gaz oraz  rodzaju paliw stosowanych obecnie  w  poszczególnych budynkach użyteczności publicznej oraz wraz z informacją o rocznym jego zużyciu oraz zainstalowanej mocy źródeł ciepła 

Petycja Odrębna: 

§1.4) W kontekście alarmujących informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza w niektórych gminach:  vide -  http://www.tvp.info/28831976/extra/smog-wisi-nad-polska/  

Wnosimy - w trybie Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05)  -  o oszacowanie podmiotów gospodarczych - właściwych miejscowo dla terenu Gminy, które nie korzystają z przyłączy gazowych

Po dokonaniu wzmiankowanego oszacowania wnosimy o podanie Danych rzeczonych podmiotów gospodarczych wraz z ich nazwą i adresem oraz informacjami dotyczącymi obecnie stosowanego rodzaju paliwa, rocznego zużycia oraz mocy wykorzystywanych urządzeń.

§1.5) Wnosimy o wskazanie planowanych lub rozpoczętych inwestycji w zakresie budowy nowych zakładów przemysłowych/firm właściwych miejscowo dla terenu Gminy z podaniem informacji o rodzaju planowanej działalności oraz zapotrzebowaniu energetycznym. 

§1.6) Na mocy art. 61 Konstytucji RP oraz art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit. a Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2016.1764 t.j) (plany i zamierzenia władzy wykonawczej) - wnosimy o udostępnienie informacji publicznej w przedmiocie czy w ciągu najbliższych 3 lat Wójt/Burmistrz/Prezydent zamierza podjąć działania w zakresie wdrożenia środków poprawy efektywności energetycznej określonych w art. 6 ust. 2 pkt. 2 i 3 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz.U.2016.831 z dnia 2016.06.11). ? 

§1.7) Korespondując z powyższym pytaniem i uszczegóławiając go - w trybie rzeczonych przepisów - wnosimy o udzielnie informacji publicznej - czy planowanym przez Gminę  środkiem poprawy efektywności energetycznej - może być modernizacja pojazdów będących w użytkowaniu Gminy/Miasta -  pod kątem wprowadzenia alternatywnego paliwa - ad exemplum: skroplonego gazu ziemnego - LNG lub innych paliw alternatywnych? 


Osoba odpowiedzialna za realizację: Bożena Bobula.


Odpowiedź na petycję: w załączeniu.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
osoba fizyczna
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2018-04-30
Data publikacji:
2018-06-29
Data ostatniej zmiany:
2018-06-29

Petycja w sprawie przyznania prawa do ulg w przejazdach środkami komunikacji miejskiej dla osób, które świadczyły pracę w nielegalnych organizacjach i związkach zawodowych w rozumieniu przepisów do kwietnia 1989 roku, oraz dla osób pozostających bez pracy z powodów politycznych.

Zbieranie statystyk
Data złożenia petycji: 17.07.2017 r.
Tytuł petycji: Przyznanie prawa do ulg w przejazdach środkami komunikacji miejskiej dla osób, które świadczyły pracę w nielegalnych organizacjach i związkach zawodowych w rozumieniu przepisów do kwietnia 1989 roku, oraz dla osób pozostających bez pracy z powodów politycznych.
Składający petycję: Stowarzyszenie Walczących o Niepodległość 1956-89, Ul. Sobieskiego 64/8, 02-930 Warszawa
Opis: Petycja o zmianę załącznika do uchwały Rady Miasta w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe osób i bagażu, uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów oraz opłat dodatkowych w komunikacji miejskiej poprzez dodanie do osób uprawnionych do przejazdów ulgowych - osoby, które świadczyły pracę po 1956 r. na rzecz organizacji politycznych i związków zawodowych, nielegalnych w rozumieniu przepisów obowiązujących do kwietnia 1989 r. lub które nie wykonywały pracy w okresie przed dniem 4 czerwca 1989 r. na skutek represji politycznych, a jako dokument poświadczający uprawnienie - Decyzja Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych wydana zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Osoba odpowiedzialna za realizację: Adam Napieracz
Odpowiedź na petycję: ulgi_osoby_represjonowane.jpg

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Daniel Alain Korona - Prezes Zarządu Stowarzyszenia Walczących o Niepodległość 1956-89
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2017-07-17
Data publikacji:
2017-07-21
Data ostatniej zmiany:
2017-09-11

Informacja o petycjach złożonych w 2016 roku

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Przemysław Rekas - Sekretarz Miasta z up. Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2017-06-30
Data publikacji:
2017-06-30
Data ostatniej zmiany:
2017-06-30

Petycja w sparwie przystąpienia Gminy/Miasta/Szkoły - do konkursu w ramach programu "Podwórko Talentów Nivea" - edycja 2017.

Zbieranie statystyk
Data złożenia petycji: 10.05.2017 r.
Tytuł petycji: Petycja w sparwie przystąpienia Gminy/Miasta/Szkoły - do konkursu w ramach programu "Podwórko Talentów Nivea" - edycja 2017.
Składający petycję: Adam Szulc - Prezes Zarządu Szulc-Efekt  sp. z o.o.
Opis: Petycja w sparwie przystąpienia Gminy/Miasta/Szkoły - do konkursu w ramach programu "Podwórko Talentów Nivea"  - edycja 2017.
Osoba odpowiedzialna za realizację: Agnieszka Kopeć
Odpowiedź na petycję: Odpowiedź na petycję.pdf

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Adam Szulc _Szulc-Efect Sp. z o.o.
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2017-05-10
Data publikacji:
2017-05-15
Data ostatniej zmiany:
2017-06-07

Petycja o dokonanie analizy i ocenę stanu faktycznego w zakresie publikowania danych BIP jednostki - pod kątem zachowania standardów otwartości danych - scilicet - "danych otwartych"

Zbieranie statystyk
Data złożenia petycji: 13.10.2016 r.
Tytuł petycji: Petycja o dokonanie analizy i ocenę stanu faktycznego w zakresie publikowania danych BIP jednostki - pod kątem zachowania standardów otwartości danych - scilicet - "danych otwartych".
Składający petycję: Adam Szulc - Prezes Zarządu Szulc-Efekt  sp. z o.o.
Opis: Petycja o dokonanie analizy i ocenę stanu faktycznego w zakresie publikowania danych BIP jednostki - pod kątem zachowania standardów otwartości danych - scilicet - "danych otwartych".
Osoba odpowiedzialna za realizację: Robert Chrząstek
Odpowiedź na petycję: Petycja_odpowiedź.pdf

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Adam Szulc - Prezes Zarządu Szulc-Efekt sp. z o.o.
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2016-10-25
Data publikacji:
2016-10-25
Data ostatniej zmiany:
2016-10-25

Petycja o uruchomienie dodatkowego kursu miejskiego środka transportu publicznego o godz. 14:40 na trasie Machów - Centrum miasta.

Zbieranie statystyk
Data złożenia petycji: 22.07.2016 r.
Tytuł petycji: Petycja o uruchomienie dodatkowego kursu miejskiego środka transportu publicznego o godz. 14:40 na trasie Machów - Centrum miasta.
Składający petycję: Pracownicy zakłądów zlokalizowanych w Tarnobrzegu-Machowie
Opis: Wnioskujący wystąpili o uruchomienie dodatkowego kursu autobusu miejskiej komunikacji publicznej. Z uwagi na to, że wielu mieszkańców Tarnobrzega,  pracujących w zakłądach zlokalizowanych na terenie osiedla Machów, ma problem z dostaniem się do i z pracy wnioskujący proponują uruchomienie dodatkowego kursy autobusu na trasie Machów - centrum miasta o godz. 14.40.
Odpowiedź na petycję: Petycja_kurs_Machow_Tarnobrzeg

 

 

 

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
rzecznik
Data wytworzenia:
2016-08-11
Data publikacji:
2016-08-11
Data ostatniej zmiany:
2016-08-24

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-09-16 13:02:12, zmian dokonał(a): zamowienia

WCAG 2.0 (Level AA)