Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta Tarnobrzeg

www.tarnobrzeg.pl

Petycja w sprawie przyznania prawa do ulg w przejazdach środkami komunikacji miejskiej dla osób, które świadczyły pracę w nielegalnych organizacjach i związkach zawodowych w rozumieniu przepisów do kwietnia 1989 roku, oraz dla osób pozostających bez pracy z powodów politycznych.

Zbieranie statystyk
Data złożenia petycji: 17.07.2017 r.
Tytuł petycji: Przyznanie prawa do ulg w przejazdach środkami komunikacji miejskiej dla osób, które świadczyły pracę w nielegalnych organizacjach i związkach zawodowych w rozumieniu przepisów do kwietnia 1989 roku, oraz dla osób pozostających bez pracy z powodów politycznych.
Składający petycję: Stowarzyszenie Walczących o Niepodległość 1956-89, Ul. Sobieskiego 64/8, 02-930 Warszawa
Opis: Petycja o zmianę załącznika do uchwały Rady Miasta w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe osób i bagażu, uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów oraz opłat dodatkowych w komunikacji miejskiej poprzez dodanie do osób uprawnionych do przejazdów ulgowych - osoby, które świadczyły pracę po 1956 r. na rzecz organizacji politycznych i związków zawodowych, nielegalnych w rozumieniu przepisów obowiązujących do kwietnia 1989 r. lub które nie wykonywały pracy w okresie przed dniem 4 czerwca 1989 r. na skutek represji politycznych, a jako dokument poświadczający uprawnienie - Decyzja Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych wydana zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Osoba odpowiedzialna za realizację: Adam Napieracz
Odpowiedź na petycję: ulgi_osoby_represjonowane.jpg

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Daniel Alain Korona - Prezes Zarządu Stowarzyszenia Walczących o Niepodległość 1956-89
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2017-07-17
Data publikacji:
2017-07-21
Data ostatniej zmiany:
2017-09-11

Informacja o petycjach złożonych w 2016 roku

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Przemysław Rekas - Sekretarz Miasta z up. Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2017-06-30
Data publikacji:
2017-06-30
Data ostatniej zmiany:
2017-06-30

Petycja w sparwie przystąpienia Gminy/Miasta/Szkoły - do konkursu w ramach programu "Podwórko Talentów Nivea" - edycja 2017.

Zbieranie statystyk
Data złożenia petycji: 10.05.2017 r.
Tytuł petycji: Petycja w sparwie przystąpienia Gminy/Miasta/Szkoły - do konkursu w ramach programu "Podwórko Talentów Nivea" - edycja 2017.
Składający petycję: Adam Szulc - Prezes Zarządu Szulc-Efekt  sp. z o.o.
Opis: Petycja w sparwie przystąpienia Gminy/Miasta/Szkoły - do konkursu w ramach programu "Podwórko Talentów Nivea"  - edycja 2017.
Osoba odpowiedzialna za realizację: Agnieszka Kopeć
Odpowiedź na petycję: Odpowiedź na petycję.pdf

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Adam Szulc _Szulc-Efect Sp. z o.o.
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2017-05-10
Data publikacji:
2017-05-15
Data ostatniej zmiany:
2017-06-07

Petycja o dokonanie analizy i ocenę stanu faktycznego w zakresie publikowania danych BIP jednostki - pod kątem zachowania standardów otwartości danych - scilicet - "danych otwartych"

Zbieranie statystyk
Data złożenia petycji: 13.10.2016 r.
Tytuł petycji: Petycja o dokonanie analizy i ocenę stanu faktycznego w zakresie publikowania danych BIP jednostki - pod kątem zachowania standardów otwartości danych - scilicet - "danych otwartych".
Składający petycję: Adam Szulc - Prezes Zarządu Szulc-Efekt  sp. z o.o.
Opis: Petycja o dokonanie analizy i ocenę stanu faktycznego w zakresie publikowania danych BIP jednostki - pod kątem zachowania standardów otwartości danych - scilicet - "danych otwartych".
Osoba odpowiedzialna za realizację: Robert Chrząstek
Odpowiedź na petycję: Petycja_odpowiedź.pdf

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Adam Szulc - Prezes Zarządu Szulc-Efekt sp. z o.o.
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2016-10-25
Data publikacji:
2016-10-25
Data ostatniej zmiany:
2016-10-25

Petycja o uruchomienie dodatkowego kursu miejskiego środka transportu publicznego o godz. 14:40 na trasie Machów - Centrum miasta.

Zbieranie statystyk
Data złożenia petycji: 22.07.2016 r.
Tytuł petycji: Petycja o uruchomienie dodatkowego kursu miejskiego środka transportu publicznego o godz. 14:40 na trasie Machów - Centrum miasta.
Składający petycję: Pracownicy zakłądów zlokalizowanych w Tarnobrzegu-Machowie
Opis: Wnioskujący wystąpili o uruchomienie dodatkowego kursu autobusu miejskiej komunikacji publicznej. Z uwagi na to, że wielu mieszkańców Tarnobrzega,  pracujących w zakłądach zlokalizowanych na terenie osiedla Machów, ma problem z dostaniem się do i z pracy wnioskujący proponują uruchomienie dodatkowego kursy autobusu na trasie Machów - centrum miasta o godz. 14.40.
Odpowiedź na petycję: Petycja_kurs_Machow_Tarnobrzeg

 

 

 

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
rzecznik
Data wytworzenia:
2016-08-11
Data publikacji:
2016-08-11
Data ostatniej zmiany:
2016-08-24

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-05-25 15:27:34, zmian dokonał(a): Robert Chrząstek

WCAG 2.0 (Level AA)