Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta Tarnobrzeg

www.tarnobrzeg.pl
Ikona statystyk

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta z dnia 28 czerwca 2017 r.

Zbieranie statystyk
Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2017-09-28
Data publikacji:
2017-09-28
Data ostatniej zmiany:
2017-09-28

Informacja o zmianie pkt V. w formularzu oświadczenia majątkowego z dniem 1 lipca 2017 r. w zwiazku z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta z dnia 28 czerwca 2017 r. ( Dz.U. z 2017 r. poz. 1298)

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2017-08-08
Data publikacji:
2017-08-08
Data ostatniej zmiany:
2017-08-08

Informacja dla dyrektorów miejskich instytucji kultury, kierowników Samodzielnych Publicznych Zakłądów Opieki Zdrowotnej kierowników jednostek organizacyjnych miasta oraz członków zarządów spółek komunalnych o obowiązku prawnym składania oświadczeń majątkowych.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Norbert Mastalerz - Prezydent Miasta Tarnobrzeg
Informację wprowadził:
Katarzyna Frohlich
Data wytworzenia:
2011-03-09
Data publikacji:
2011-03-09
Data ostatniej zmiany:
2011-03-10

Informacja Prezydenta Miasta Tarnobrzeg dla dyrektorów miejskich instytucji kultury, kierowników Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, kierowników jednostek organizacyjnych miasta oraz członków zarządów spółek komunalnych

Zbieranie statystyk

Druk oświadczenia majątkowego wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2009-03-30
Data publikacji:
2009-03-30
Data ostatniej zmiany:
2018-12-19

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-10-30 15:25:06, zmian dokonał(a): Agnieszka Kopeć

WCAG 2.0 (Level AA)