Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta Tarnobrzeg

www.tarnobrzeg.pl
Ikona statystyk

Wysokość stawek podatku od nieruchomości w 2008 r.

Zbieranie statystyk

Określa wysokość stawek podatku od nieruchomości :            

1. od gruntów :
a)    związanych  z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków                               0,68 zł od 1m2 powierzchni

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych
3,61 zł od 1 ha  powierzchni
   
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego           0,33 zł  od 1m2 powierzchni

2.od budynków lub ich części :
a) mieszkalnych
0,56 zł  od 1m2 powierzchni użytkowej

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub  ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
18,43 zł od 1m2 powierzchni użytkowej

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
8,58 zł  od 1m2 powierzchni użytkowej

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych
3,71 zł od 1m2 powierzchni użytkowej

e) pozostałych,  w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego  
6,17 zł za 1m2 powierzchni użytkowej
     

3. od budowli -  2 % ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt.3  i ust.3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

UWAGA: Uchwała Nr II/18/2006 Rady Miasta Tarnobrzeg z dnia 06  grudnia 2006 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości obowiązuje także w 2008 r.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Antończyk (adamk)
Data wytworzenia:
2007-12-11
Data publikacji:
2007-12-11
Data ostatniej zmiany:
2007-12-11

Wysokość stawek podatku od środków transportu w 2008

Zbieranie statystyk
Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych:

1.1) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy           
o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:
a)    powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 640,00 zł.;
b)    powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1.070,00 zł.;
c)    powyżej 9 ton a poniżej 12 ton 1.236,00 zł.;

   2) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, posiadających urządzenia mające wpływ na ochronę środowiska, o dopuszczalnej masie całkowitej:
a)    powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 620,00 zł.;
b)    powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1.020,00 zł.;
c)    powyżej 9 ton a poniżej 12 ton  1.176,00 zł.;

2.1) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;

3.1)    od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a)    od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 890,00 zł.;
b)    powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1.070,00 zł.;
c)    powyżej 9 ton a poniżej 12 ton 1.236,00 zł.;
 2)    od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, posiadających urządzenia mające wpływ na ochronę środowiska, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 846,00 zł.;
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1.020,00 zł.;
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton 1.176,00 zł.;

4.1) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;

5.1)    od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego)  920,00 zł.;

6.1) od przyczep lub naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton według stawek określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;

7.1)    od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości miejsc do siedzenia:
a)    mniejszej niż 30 miejsc 1.070,00 zł.;
b)    równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.516,00 zł.;

 2)    od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, posiadających urządzenia mające wpływ na ochronę środowiska, o ilości miejsc do siedzenia:
a)    mniejszej niż 30 miejsc 1.020,00 zł.;
b)    równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.446,00 zł.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Antończyk (adamk)
Data wytworzenia:
2007-12-11
Data publikacji:
2007-12-11
Data ostatniej zmiany:
2007-12-11

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-07-06 09:01:10, zmian dokonał(a): Wioletta Burdzy

WCAG 2.0 (Level AA)