Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta Tarnobrzeg

www.tarnobrzeg.pl

Oferta złożona przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnobrzegu w trybie art.19a - "mały grant"

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
OPZW w Tarnobrzegu
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2017-05-24
Data publikacji:
2017-05-24
Data ostatniej zmiany:
2017-05-24

Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w otwartym konkurs ofert na realizację zadań publicznych realizowanych w 2017 roku z zakresy ochrony zdrowia i zapobiegania zjawiskom patologicznym.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2017-05-08
Data publikacji:
2017-05-15
Data ostatniej zmiany:
2017-05-15

Powołanie komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizacje w 2017 roku zadań publicznych z zakresu Ochrony zdrowia oraz zapobiegania zjawiskom patologicznym oraz ustalenia regulaminu pracy komisji.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2017-05-04
Data publikacji:
2017-05-11
Data ostatniej zmiany:
2017-05-11

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2017-04-24
Data publikacji:
2017-04-26
Data ostatniej zmiany:
2017-04-26

Oferta złożona w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie przez Stowarzyszenie Amazonek „Pomocna Dłoń” na zadanie „Profilaktyka krokiem do zdrowia”.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2017-04-25
Data publikacji:
2017-04-25
Data ostatniej zmiany:
2017-04-25

Ogłoszenie o naborze kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych z zakresu Ochrony zdrowia oraz zapobiegania zjawiskom patologicznym, określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2017-04-18
Data publikacji:
2017-04-20
Data ostatniej zmiany:
2017-04-21

Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Robert Chrząstek
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2017-04-14
Data publikacji:
2017-04-14
Data ostatniej zmiany:
2017-04-18

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Ochrony zdrowia oraz zapobiegania zjawiskom patologicznym

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2017-04-04
Data publikacji:
2017-04-13
Data ostatniej zmiany:
2017-04-13

Powołanie komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizacje w 2017 roku zadań publicznych z zakresu Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz ustalenia regulaminu pracy komisji.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2017-04-06
Data publikacji:
2017-04-06
Data ostatniej zmiany:
2017-04-06

Oferta złożona w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie przez Tarnobrzeskiego Klubu Kyokushin Karate na zadanie „Przedszkolak karateka”.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Ryszard Kiper
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2017-03-06
Data publikacji:
2017-03-15
Data ostatniej zmiany:
2017-03-15

Naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych z zakresu Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2017-03-14
Data publikacji:
2017-03-15
Data ostatniej zmiany:
2017-03-15

Gmina Tarnobrzeg reprezentowana przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega ogłasza dnia 15 marca 2017 roku otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2017-03-14
Data publikacji:
2017-03-15
Data ostatniej zmiany:
2017-03-15

Oferta złożona przez Siarkę Tarnobrzeg SA w trybie art.19a - "mały grant"

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2017-03-08
Data publikacji:
2017-03-08
Data ostatniej zmiany:
2017-03-08

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku z zakresu kultury.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2017-03-08
Data publikacji:
2017-03-08
Data ostatniej zmiany:
2017-03-08

Powołanie komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku z zakresu Kultury oraz ustalenie regulaminu pracy komisji

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2017-02-27
Data publikacji:
2017-02-27
Data ostatniej zmiany:
2017-02-27

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-05-26 09:08:50, zmian dokonał(a): Robert Chrząstek

WCAG 2.0 (Level AA)