Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta Tarnobrzeg

www.tarnobrzeg.pl
Ikona statystyk

Obowiązująca wysokość stawek podatku od środków transportowych w 2006 roku

Zbieranie statystyk

Rada Miasta Tarnobrzeg nie uchwaliła nowych stawek podatku od środków transportowych na 2006 rok. Zgodnie z dyspozycją art.20 a ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t.: Dz.U. z 2002r. Nr 9, poz.84) w przypadku nie uchwalenia stawek podatków lub opłat lokalnych, o których mowa w art.10 stosuje się stawki obowiązujące w roku poprzedzającym rok podatkowy.
Biorąc powyższe pod uwagę, w 2006 roku obowiązują stawki podatku od środków transportowych z 2005 roku, czyli obowiązuje Uchwała Nr XXX/350/04 Rady Miasta Tarnobrzeg z dnia 25 listopada 2004r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2005 rok. 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Rada Miasta Tarnobrzeg
Informację wprowadził:
Adam Kumor
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2006-01-13
Data ostatniej zmiany:
2006-12-15

Obowiązująca wysokość stawek podatku od posiadania psów z 2006 roku

Zbieranie statystyk

Rada Miasta Tarnobrzeg nie uchwaliła nowych stawek podatku od posiadania psów na 2006 rok. Zgodnie z dyspozycją art.20 a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t.:Dz.U. z 2002r. Nr 9, poz.84) w przypadku nie uchwalenia stawek podatków lub opłat lokalnych, o których mowa w art.18 ust.2 pkt.8 stosuje się stawki obowiązujące w roku poprzedzającym rok podatkowy. Biorąc powyższe pod uwagę, w 2006 roku obowiązują stawki podatku od posiadania psów z 2005 roku, czyli obowiązuje Uchwała Nr XXX/351/04 Rady Miasta Tarnobrzeg z dnia 25 listopada 2004r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów na 2005 rok.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Rada Miasta Tarnobrzeg
Informację wprowadził:
Adam Kumor
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2006-01-13
Data ostatniej zmiany:
2006-12-15

Obowiązująca wysokość stawek podatku od nieruchomości w 2006 rok

Zbieranie statystyk

Rada Miasta Tarnobrzeg nie uchwaliła nowych stawek podatku od nieruchomości na 2006 rok. Zgodnie z dyspozycją art.20a ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych (j.t.: Dz.U. z 2002r. Nr 9, poz.84) w przypadku nie uchwalenia stawek podatków lub opłat lokalnych, o których mowa w art.5 ust.1 stosuje się stawki obowiązujące w roku poprzedzającym rok podatkowy. Biorąc powyższe pod uwagę, w 2006 roku obowiązują stawki podatku od nieruchomości z 2005 roku, czyli obowiązuje Uchwała Nr XXX/348/04 Rady Miasta Tarnobrzeg z dnia 25 listopada 2004r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2005 rok.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Rada Miasta Tarnobrzeg
Informację wprowadził:
Adam Kumor
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2006-01-13
Data ostatniej zmiany:
2006-12-15

Deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2006

Zbieranie statystyk
 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Rada Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Adam Kumor
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2006-01-13
Data ostatniej zmiany:
2006-12-15

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-07-06 09:01:10, zmian dokonał(a): Wioletta Burdzy

WCAG 2.0 (Level AA)