Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA
www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa
Urząd Miasta Tarnobrzeg www.tarnobrzeg.pl
Ikona statystyk

Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega

Ikona statystyk

              Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega

  1.     Statusprawny

-      Jednostkaorganizacyjna gminy Tarnobrzeg

 

2.    Organizacja

Zgodnie ze Statutem Muzeum Historycznego m.Tarnobrzega nadanym uchwałą Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 24 lutego 2011rokuoraz Regulaminem Organizacyjnym MHMT zatwierdzonym przez Zarząd Miasta,siedzibą MHMT jest Zamek Tarnowskich w Dzikowie przy ul. Sandomierskiej 27 wTarnobrzegu, w którym eksponowane są zbiory Tarnowskich.

MHMT posiada oddział „Muzeum Polskiego PrzemysłuSiarkowego”, którego siedzibą jest zabytkowy spichlerz dworski z 1843 roku przyul. St. Pawłowskiego 14 w Tarnobrzegu.

 

Telefon:

Zamek Tarnowskich w Dzikowie (0-15) 823 32 32

Spichlerz (0-15) 823-79-99

Fax: 823-79-99

e-mail: mhmt@onet.pl

 

Godziny otwarcia:

Zamek

 

wtorek - piątek

od maja do 15 października w godz.10.00 - 18.00

od 16 października do kwietnia wgodz. 10.00 - 16.00

 

sobota, niedziela

od maja do października w godz.12.00 - 18.00

od listopada do kwietnia w godz.13.00 - 18.00

poniedziałek - nieczynne

 

Spichlerz

 

wtorek - piątek w godz. 8.00 - 15.00

sobota - tylko po wcześniejszymzgłoszeniu

niedziela, poniedziałek i świętaMHMT - nieczynne

 

Ceny biletów wstępu:

 

Muzeum Zamek

 

bilet normalny - 14 zł

bilet ulgowy - 8 zł

lekcje muzealne (zwiedzanietematyczne) - 4 zł

bilet rodzinny - 18 zł (rodzice zdziećmi)   

opłata za przewodnika - 10 zł

bilet wstępu na wystawy czasowe - 4zł

 

 

Muzeum Spichlerz:

 

bilet normalny - 5 zł, bilet ulgowy- 3 zł

 

Dyrektor MHMT – dr hab. Tadeusz Zych

 

3.     Struktura własnościowa

-        Własność komunalna

 

4.  Informacja ozasadach funkcjonowania

a)   Trybdziałania w zakresie wykonywania zadań publicznych

-     Udostępnieniewystaw stałych i ekspozycji zmiennych (czasowych),

-     Udostępnieniezbiorów archiwalnych i księgozbioru naukowego do celów naukowych,

-     Upowszechnieniewiedzy z zakresu dyscyplin muzealnych poprzez lekcje muzealne, wykłady dlastudentów, sesje naukowe i popularno-naukowe, odczyty, prelekcje itp.

-     Opracowaniei wydawanie publikacji z zakresu problematyki wyznaczonej merytorycznymizainteresowaniami MHMT określonymi jego Statutem

 

 

b)   Działalnośćramach gospodarki budżetowej i pozabudżetowej

-     DziałalnośćMHMT jest finansowana ze środków budżetowych miasta, uzupełnianych dochodamiwłasnymi pochodzącymi ze sprzedaży wydawnictw MHMT, oraz innych źródeł(sponsorzy, bilety wstępu itd.)

 

c)   Przyjmowaniei załatwianie spraw

-     Systematycznaobsługa zwiedzających i udzielanie informacji oraz konsultacji naukowych

 

d)   Rejestry,ewidencje, archiwizacja dokumentów

 

MHMT prowadzi następujące rejestry:

-  Księga wpływumuzealiów, Księga ruchu muzealiów i depozytów, Księga inwentarzowa muzealiówhistoryczno-artystycznych, Księga inwentarzowa muzealiów archeologicznych,Księga inwentarzowa materiałów pomocniczych, Rejestr negatywów, Inwentarzdepozytów, Inwentarz księgozbioru podręcznego, Księga korespondencyjna, Księgadruków ścisłego zarachowania, Katalog naukowy zbiorówartystyczno-historycznych, katalog naukowy zbiorów archeologicznych.

 

e)   Przedmiotdziałalności

-     Zgodnie zeswoim Statutem MHMT gromadzi, opracowuje, naukowo opracowuje, konserwuje iudostępnia szerokiej publiczności oraz do celów naukowych wszelkie pamiątki,dokumenty, dzieła sztuki i wytwory kultury materialnej i duchowej dotycząceprzeszłość Tarnobrzega i jego najbliższych okolic powiązanych z tym miastemhistorycznie i kulturowo; MHMT prowadzi też szeroką działalnośćupowszechnieniową w tym zakresie, zwłaszcza wśród młodzieży wszystkich typówszkół.

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
dr hab. Tadeusz Zych - Dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzeg
Informację wprowadził:
rzecznik
Data wytworzenia:
2003-07-28
Data publikacji:
2003-07-28
Data ostatniej zmiany:
2015-07-14

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-03-05 08:32:49, zmian dokonał(a): a.witkowska

WCAG 2.0 (Level AA)