Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta Tarnobrzeg

www.tarnobrzeg.pl
Ikona statystyk

Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega

Zbieranie statystyk

              Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega

  1.     Status prawny

-      Jednostka organizacyjna gminy Tarnobrzeg

 

2.     Organizacja

Zgodnie ze Statutem Muzeum Historycznego m. Tarnobrzega nadanym uchwałą Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 24 lutego 2011roku oraz Regulaminem Organizacyjnym MHMT zatwierdzonym przez Zarząd Miasta, siedzibą MHMT jest Zamek Tarnowskich w Dzikowie przy ul. Sandomierskiej 27 w Tarnobrzegu, w którym eksponowane są zbiory Tarnowskich.

MHMT posiada oddział „Muzeum Polskiego Przemysłu Siarkowego”, którego siedzibą jest zabytkowy spichlerz dworski z 1843 roku przy ul. St. Pawłowskiego 14 w Tarnobrzegu.

 

Telefon:

Zamek Tarnowskich w Dzikowie (0-15) 823 32 32

Spichlerz (0-15) 823-79-99

Fax: 823-79-99

e-mail: mhmt@onet.pl

 

Godziny otwarcia:

Zamek

 

wtorek - piątek

od maja do 15 października w godz. 10.00 - 18.00

od 16 października do kwietnia w godz. 10.00 - 16.00

 

sobota, niedziela

od maja do października w godz. 12.00 - 18.00

od listopada do kwietnia w godz. 13.00 - 18.00

poniedziałek - nieczynne

 

Spichlerz

 

wtorek - piątek w godz. 8.00 - 15.00

sobota - tylko po wcześniejszym zgłoszeniu

niedziela, poniedziałek i święta MHMT - nieczynne

 

Ceny biletów wstępu:

 

Muzeum Zamek

 

bilet normalny - 14 zł

bilet ulgowy - 8 zł

lekcje muzealne (zwiedzanie tematyczne) - 4 zł

bilet rodzinny - 18 zł (rodzice z dziećmi)   

opłata za przewodnika - 10 zł

bilet wstępu na wystawy czasowe - 4 zł

 

 

Muzeum Spichlerz:

 

bilet normalny - 5 zł, bilet ulgowy - 3 zł

 

Dyrektor MHMT – dr hab. Tadeusz Zych

 

3.     Struktura własnościowa

-         Własność komunalna

 

4.  Informacja o zasadach funkcjonowania

a)   Tryb działania w zakresie wykonywania zadań publicznych

-     Udostępnienie wystaw stałych i ekspozycji zmiennych (czasowych),

-     Udostępnienie zbiorów archiwalnych i księgozbioru naukowego do celów naukowych,

-     Upowszechnienie wiedzy z zakresu dyscyplin muzealnych poprzez lekcje muzealne, wykłady dla studentów, sesje naukowe i popularno-naukowe, odczyty, prelekcje itp.

-     Opracowanie i wydawanie publikacji z zakresu problematyki wyznaczonej merytorycznymi zainteresowaniami MHMT określonymi jego Statutem

 

 

b)   Działalność ramach gospodarki budżetowej i pozabudżetowej

-     Działalność MHMT jest finansowana ze środków budżetowych miasta, uzupełnianych dochodami własnymi pochodzącymi ze sprzedaży wydawnictw MHMT, oraz innych źródeł (sponsorzy, bilety wstępu itd.)

 

c)   Przyjmowanie i załatwianie spraw

-     Systematyczna obsługa zwiedzających i udzielanie informacji oraz konsultacji naukowych

 

d)   Rejestry, ewidencje, archiwizacja dokumentów

 

MHMT prowadzi następujące rejestry:

-  Księga wpływu muzealiów, Księga ruchu muzealiów i depozytów, Księga inwentarzowa muzealiów historyczno-artystycznych, Księga inwentarzowa muzealiów archeologicznych, Księga inwentarzowa materiałów pomocniczych, Rejestr negatywów, Inwentarz depozytów, Inwentarz księgozbioru podręcznego, Księga korespondencyjna, Księga druków ścisłego zarachowania, Katalog naukowy zbiorów artystyczno-historycznych, katalog naukowy zbiorów archeologicznych.

 

e)   Przedmiot działalności

-     Zgodnie ze swoim Statutem MHMT gromadzi, opracowuje, naukowo opracowuje, konserwuje i udostępnia szerokiej publiczności oraz do celów naukowych wszelkie pamiątki, dokumenty, dzieła sztuki i wytwory kultury materialnej i duchowej dotyczące przeszłość Tarnobrzega i jego najbliższych okolic powiązanych z tym miastem historycznie i kulturowo; MHMT prowadzi też szeroką działalność upowszechnieniową w tym zakresie, zwłaszcza wśród młodzieży wszystkich typów szkół.

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
dr hab. Tadeusz Zych - Dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzeg
Informację wprowadził:
rzecznik
Data wytworzenia:
2003-07-28
Data publikacji:
2003-07-28
Data ostatniej zmiany:
2015-07-14

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-07-06 09:01:10, zmian dokonał(a): Wioletta Burdzy

WCAG 2.0 (Level AA)