Powrót na stronę główną

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Tarnobrzeg www.tarnobrzeg.pl

Odpowiedzi na pytania w postępownaiu pn. „System wzmocnienia sygnału telefonii komórkowej i transmisji danych drogą radiową dla Hali Przemysłowej i Inkubatora Technologicznego Tarnobrzeskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego w Tarnobrzegu przy Alei Warszawskiej 227A, 227B – sprzedaż, montaż i konfiguracja”

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - prezydent Miasta Tarnobrzeg
Informację wprowadził:
Anna Budziło
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2015-08-28
Data ostatniej zmiany:
2015-08-28

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn.: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn: „Oto wieża jest dla jerza” czyli ekologiczne odkomarzanie Tarnobrzega poprzez budowę dwóch wież lęgowych dla jerzyków, zlokalizowanych w Tarnobrzegu na działkach nr ewid 111/57 przy ul. M. Curie-Skłodowskiej oraz 169/9 przy ul. Przy Zalewie”.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2015-08-28
Data ostatniej zmiany:
2015-08-28

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn.: „WYKONANIE I DOSTAWA TABLIC REJESTRACYJNYCH”

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Józef Motyka - z up. Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2015-08-28
Data ostatniej zmiany:
2015-08-28

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza przetarg nieograniczony pn. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej miasta Tarnobrzega” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 – oś priorytetowa III – Czysta Energia, działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków.


Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Anna Budziło
Data wytworzenia:
2015-08-27
Data publikacji:
2015-08-27
Data ostatniej zmiany:
2015-08-27

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim i przygotowaniem do realizacji zadania inwestycyjnego pn: „Modernizacja drogi powiatowej P1110R w Tarnobrzegu, w tym : Część I. Rozbudowa ul. Mickiewicza w km 0+000 do km 1+221 Część II. Rozbudowa ul. Orląt Lwowskich w km 0+000 do km 2+248 „

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Józef Motyka - z up. Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
2015-08-26
Data publikacji:
2015-08-26
Data ostatniej zmiany:
2015-08-26

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym pn.: Świadczenie usług przewozowych uczniów i dzieci do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2015/2016

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Józef Motyka - z up. Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2015-08-26
Data ostatniej zmiany:
2015-08-26

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym pn.: Dowóz uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjnego „Radość Życia” w Sandomierzu w roku szkolnym 2015/2016

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Józef Motyka - z up. Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2015-08-26
Data ostatniej zmiany:
2015-08-26

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU postępowania pn. : "Bankowa obsługa budżetu Miasta Tarnobrzega oraz jednostek organizacyjnych miasta"


Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Józef Motyka - Z-ca Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Anna Budziło
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2015-08-26
Data ostatniej zmiany:
2015-08-26

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym pn.: Świadczenie usług przewozowych uczniów i dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2015/2016

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Józef Motyka - z up. Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
2015-08-26
Data publikacji:
2015-08-26
Data ostatniej zmiany:
2015-08-26

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu przetargowym pn. Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego p.n. Wykonanie remontu ulic: Sowia - Etap II objętego projektem „Modernizacja dróg gminnych w Tarnobrzegu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Józef Motyka-Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
2015-08-26
Data publikacji:
2015-08-26
Data ostatniej zmiany:
2015-08-26

Prezydent Miasta tarnobrzega zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn. : „System wzmocnienia sygnału telefonii komórkowej i transmisji danych drogą radiową dla Hali Przemysłowej i Inkubatora Technologicznego Tarnobrzeskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego w Tarnobrzegu przy Alei Warszawskiej 227A, 227B – sprzedaż, montaż i konfiguracja”


Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Józef Motyka - Z-ca Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Anna Budziło
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2015-08-25
Data ostatniej zmiany:
2015-08-25

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej ozn. nr ewid. 1014/125 o pow. 0,0257 ha objętej KW Nr TB1T/00047109/6 położonej w Tarnobrzegu przy ul. Podleśnej z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych. Forma przetargu ustnego została ograniczona do osób, które są właścicielami nieruchomości przyległych do nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
rzecznik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2015-08-24
Data ostatniej zmiany:
2015-08-24

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokali mieszkalnych nr 1 i 2 poł. w budynku przy Placu B. Głowackiego 4 w Tarnobrzegu wraz ze sprzedażą niewydzielonych wspólnych części budynku oraz oddaniem w użytkowanie wieczyste niewydzielonych części gruntu ozn. nr ewid. 2087/1 o pow. 0,0129 ha obj. KW Nr TB1T/00047880/4 i ustanowieniem służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu przez korytarz znajdujący się na działce nr ewid. 2087/3 dla każdoczesnych właścicieli w/wym. lokali.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
rzecznik
Data wytworzenia:
2015-08-24
Data publikacji:
2015-08-24
Data ostatniej zmiany:
2015-08-24

Prezydent Miasta tarnobrzega zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn. : Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn: „Oto wieża jest dla jerza” czyli ekologiczne odkomarzanie Tarnobrzega poprzez budowę dwóch wież lęgowych dla jerzyków, zlokalizowanych w Tarnobrzegu na działkach nr ewid 111/57 przy ul. M. Curie-Skłodowskiej oraz 169/9 przy ul. Przy Zalewie”.


Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Józef Motyka - Z-ca Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Anna Budziło
Data wytworzenia:
2015-08-24
Data publikacji:
2015-08-24
Data ostatniej zmiany:
2015-08-24

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2015-08-28 14:23:11, zmian dokonał(a): zamowienia