Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta Tarnobrzeg

www.tarnobrzeg.pl

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym pn.: „Opracowanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Tarnobrzeg wraz z ułamkową częścią gruntu przeznaczonych do sprzedaży na rzecz dotychczasowych najemców”

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2016-02-03
Data ostatniej zmiany:
2016-02-03

Odpowiedzi na pytania w przetargu nieograniczonym pn. Obsługa monitoringu miejskiego miasta Tarnobrzega

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb-Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2016-02-02
Data ostatniej zmiany:
2016-02-02

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza przetarg nieograniczony pn. Wykonanie robót budowlanych w zakresie rzeczowym objętym zadaniem inwestycyjnym pn. „Przebudowa dróg bocznych od ulicy Dąbrówki - ul. Jaworowa i ul. Modrzewiowa”.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb-Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2016-02-02
Data ostatniej zmiany:
2016-02-02

Prezydent Miasta Tarnobrzega zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn.: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn: „Modernizacja stadionu i zaplecza na osiedlu Mokrzyszów w Tarnobrzegu” (dz. nr ewid. 920, obręb 4 Mokrzyszów).

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2016-02-01
Data ostatniej zmiany:
2016-02-01

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym pn.: „DOSTAWA LEKÓW DLA PACJENTÓW SP ZOZ ZAKŁADU PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZEGO W TARNOBRZEGU.”

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2016-01-29
Data ostatniej zmiany:
2016-01-29

Modyfikacja w przetargu nieograniczonym pn. „Bieżące utrzymanie dróg w granicach administracyjnych miasta Tarnobrzega”

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb-Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2016-01-29
Data ostatniej zmiany:
2016-01-29

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza przetarg nieograniczony pn.: Obsługa monitoringu miejskiego miasta Tarnobrzega

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2016-01-28
Data ostatniej zmiany:
2016-01-28

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza przetarg nieograniczony pn.: „Przebudowa drogi powiatowej ul. Zamkowa od skrzyżowania z ul. Sienkiewicza do ul. Ocickiej w Tarnobrzegu”

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2016-01-27
Data ostatniej zmiany:
2016-01-27

Odpowiedź na pytanie w przetargu nieograniczonym pn.: „DOSTAWA LEKÓW DLA PACJENTÓW SP ZOZ ZAKŁADU PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZEGO W TARNOBRZEGU.”

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2016-01-25
Data ostatniej zmiany:
2016-01-25

Prezydent Miasta Tarnobrzega zaprasza do składania ofert w postępowaniu poniżej 30 000 euro pn. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn: Zadanie nr 1 – Budowa placu zabaw na osiedlu Mokrzyszów. Zadanie nr 2 – Budowa siłowni zewnętrznej w parku osiedlowym w Sobowie Zadanie nr 3 – Doposażenie dwóch placów zabaw w urządzenia dla dzieci niepełnosprawnych: nad Jeziorem Tarnobrzeskim oraz za Szkołą Podstawową Nr 4 Zadanie nr 4 – Doposażenie dwóch siłowni w urządzenia dla osób niepełnosprawnych (przy ul. Kopernika i ul. Prusa).

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb-Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Starburzyńska
Data wytworzenia:
2016-01-25
Data publikacji:
2016-01-25
Data ostatniej zmiany:
2016-01-25

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza przetarg nieograniczony pn.: „Opracowanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Tarnobrzeg wraz z ułamkową częścią gruntu przeznaczonych do sprzedaży na rzecz dotychczasowych najemców”

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2016-01-25
Data ostatniej zmiany:
2016-01-25

Odpowiedzi na pytania w przetargu nieograniczonym pn.: „DOSTAWA LEKÓW DLA PACJENTÓW SP ZOZ ZAKŁADU PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZEGO W TARNOBRZEGU.”

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2016-01-22
Data ostatniej zmiany:
2016-01-22

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy ogłasza przetarg nieograniczony pn.: DOSTAWA LEKÓW DLA PACJENTÓW SP ZOZ ZAKŁADU PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZEGO W TARNOBRZEGU.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2016-01-20
Data ostatniej zmiany:
2016-01-20

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, O POWTÓRZENIU CZYNNOŚCI BADANIA I OCENY OFERT, O ODRZUCENIU OFERTY WYKONAWCY ORAZ O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY SPOŚRÓD POZOSTAŁYCH OFERT pn. „Świadczenie usług przewozowych transportu zbiorowego dla potrzeb komunikacji miejskiej w Tarnobrzegu

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Józef Motyka-Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2016-01-18
Data ostatniej zmiany:
2016-01-18

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2016-02-05 14:46:06, zmian dokonał(a): rzecznik

WCAG 2.0 (Level AA)