Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta Tarnobrzeg

www.tarnobrzeg.pl

Prezydent Miasta Tarnobrzeg ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 917/9 o pow. 0,0989 ha objętej księgą wieczystą nr TB1T/00030628/8 położonej w Tarnobrzegu przy ul. Spacerowej, obręb Zakrzów, stanowiącej własność gminy Tarnobrzeg przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2016-12-09
Data publikacji:
2016-12-09
Data ostatniej zmiany:
2016-12-09

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości ozn. nr 810/6 o pow. 0,1152 ha wraz z udziałem 1/5 części w drodze wewnętrznej nr ewid. 810/1 o pow. 0,1187 ha objętej księgą wieczystą nr TB1T/00050984/7 położonych w Tarnobrzegu przy ul. Jaśminowej stanowiącej własność Gminy Tarnobrzeg, przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2016-12-09
Data publikacji:
2016-12-09
Data ostatniej zmiany:
2016-12-09

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu przetargowym pn.Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim i przygotowaniem do realizacji zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa ul. Dąbrowa w obrębie skrzyżowania z ul. Sielecką”.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb-Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2016-12-09
Data ostatniej zmiany:
2016-12-09

Zawiadomienie o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty w zadaniu 11 i unieważnieniu postępowania w zadaniu 11 w przetargu nieograniczonym pn.: „Przebudowa infrastruktury dydaktycznej Zespołu Szkół im. Ks. Stanisława Staszica oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 wraz z zakupem wyposażenia”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 – oś priorytetowa VI – Spójność przestrzenna i społeczna, działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 6.4.2 Kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2016-12-08
Data ostatniej zmiany:
2016-12-08

Odpowiedzi na pytania w postępowaniu przetargowym pn. Udzielenie trzech długoterminowych kredytów konsolidacyjnych w łącznej wysokości 117 249 046,00 zł dla Gminy Tarnobrzeg

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb-Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2016-12-07
Data ostatniej zmiany:
2016-12-07

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza przetarg nieograniczony pn.„Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Tarnobrzeg, jednostek organizacyjnych i Spółek Miejskich”

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb-Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2016-12-07
Data ostatniej zmiany:
2016-12-07

Odpowiedzi na pytania w postępowaniu przetargowym pn. Udzielenie trzech długoterminowych kredytów konsolidacyjnych w łącznej wysokości 117 249 046,00 zł dla Gminy Tarnobrzeg

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb-Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2016-12-06
Data ostatniej zmiany:
2016-12-06

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu przetargowym pn.„Przebudowa infrastruktury dydaktycznej Zespołu Szkół im. Ks. Stanisława Staszica oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 wraz z zakupem wyposażenia”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 – oś priorytetowa VI – Spójność przestrzenna i społeczna, działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 6.4.2 Kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb-Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2016-12-06
Data ostatniej zmiany:
2016-12-06

Informacje z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn.: „Usługi ochrony fizycznej, monitorowania systemu sygnalizacji włamania i napadu, obsługa centrali systemu sygnalizacji pożarowej, systemu monitorowania kamer CCTV i systemu oddymiania klatek schodowych oraz konwoje w Muzeum Historycznym Miasta Tarnobrzega w Tarnobrzegu w okresie 24 miesięcy”

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2016-12-06
Data ostatniej zmiany:
2016-12-06

Prezydent Miasta Tarnobrzega zaprasza do składania ofert w postępowaniu poniżej 30 000 euro pn. „Świadczenie usług lekarsko- weterynaryjnych dla zwierząt z terenu Gminy Tarnobrzeg”na 2017 r.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb-Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2016-12-06
Data ostatniej zmiany:
2016-12-06

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn. „DOSTAWA OBIADÓW DIETETYCZNYCH DLA PACJENTÓW SP ZOZ ZAKŁADU PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZEGO W TARNOBRZEGU.”

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
SP ZOZ Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2016-12-05
Data ostatniej zmiany:
2016-12-05

Odpowiedzi na pytania w przetargu nieograniczonym pn.: „Usługi ochrony fizycznej, monitorowania systemu sygnalizacji włamania i napadu, obsługa centrali systemu sygnalizacji pożarowej, systemu monitorowania kamer CCTV i systemu oddymiania klatek schodowych oraz konwoje w Muzeum Historycznym Miasta Tarnobrzega w Tarnobrzegu w okresie 24 miesięcy”

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2016-12-01
Data ostatniej zmiany:
2016-12-01

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu przetargowym pn.„Przebudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt” – polegająca na remoncie istniejącego budynku”.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb-Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2016-12-01
Data ostatniej zmiany:
2016-12-01

Informacje z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn.: „Przebudowa infrastruktury dydaktycznej Zespołu Szkół im. Ks. Stanisława Staszica oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 wraz z zakupem wyposażenia”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 – oś priorytetowa VI – Spójność przestrzenna i społeczna, działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 6.4.2 Kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2016-11-30
Data ostatniej zmiany:
2016-11-30

Odpowiedzi na pytania w postępowaniu przetargowym pn. Udzielenie trzech długoterminowych kredytów konsolidacyjnych w łącznej wysokości 117 249 046,00 zł dla Gminy Tarnobrzeg

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb-Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2016-11-29
Data ostatniej zmiany:
2016-11-29

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2016-12-09 15:03:06, zmian dokonał(a): rzecznik

WCAG 2.0 (Level AA)