Powrót na stronę główną

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Tarnobrzeg www.tarnobrzeg.pl

Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym pn.: Zredagowanie oraz zamieszczenie 2 artykułów sponsorowanych na temat Tarnobrzeskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego w 2 czasopismach o profilu gospodarczym na potrzeby promocji projektu pn.: „Tarnobrzeski Park Przemysłowo-Technologiczny” w ramach osi priorytetowej I. Nowoczesna Gospodarka, działania I.3 Wspieranie innowacji, Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Norbert Mastalerz - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2014-10-24
Data ostatniej zmiany:
2014-10-24

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego pn.: „Budowa chodnika przy ul. Słomki Os. Dzików w Tarnobrzegu”

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Norbert Mastalerz - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2014-10-24
Data ostatniej zmiany:
2014-10-24

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu przetargowym pn.„Budowa budynku mieszkalnego zabudowy wielorodzinnej, socjalnego wraz z urządzeniami budowlanymi, instalacjami wewnętrznymi wod-kan, elektryczną, C.O. oraz zagospodarowaniem terenu przyległego do budynku wraz z przyłączami i instalacjami zewnętrznymi: elektryczną, wodna i kanalizacyjną, na dz. nr 3050/3 1443/7, 3050/4 przy ul. M. Dąbrowskiej w Tarnobrzegu”

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Norbert Mastalerz- Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2014-10-23
Data ostatniej zmiany:
2014-10-23

Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym pn.: "Kredyt bankowy"

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Norbert Mastalerz - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2014-10-22
Data ostatniej zmiany:
2014-10-22

Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym pn.: Zarządzanie budynkami, lokalami mieszkalnymi i użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Tarnobrzeg.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Norbert Mastalerz - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2014-10-20
Data ostatniej zmiany:
2014-10-20

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu przetargowym pn.Pełnienie funkcji koordynatora projektu, specjalisty ds. rozliczeń finansowych projektu i asystenta koordynatora projektu pn. „Podkarpacie stawia na zawodowców”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Norbert Mastalerz- Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2014-10-20
Data ostatniej zmiany:
2014-10-20

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza przetarg nieograniczony pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej - ul. Prusa, na odcinku od ulicy Zwierzynieckiej do ul. M. Dąbrowskiej i od ul. Dąbrowskiej do końca odcinka”

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Norbert Mastalerz - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2014-10-17
Data ostatniej zmiany:
2014-10-17

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza przetarg nieograniczony pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej ul. E. Orzeszkowej na długości 240 m na odcinku od Banku PKO do wieżowców w Tarnobrzegu.”

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Norbert Mastalerz - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2014-10-17
Data ostatniej zmiany:
2014-10-17

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza przetarg nieograniczony pn.: Wykonanie zadań inwestycyjnych pn.: Część 1 - Wykonanie oznakowania aktywnego nad przejściami dla pieszych ul. Wisłostrada os. Nagnajów Część 2 - Wykonanie oznakowania aktywnego nad przejściami dla pieszych ul. Orląt Lwowskich

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Norbert Mastalerz - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2014-10-17
Data ostatniej zmiany:
2014-10-17

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza przetarg nieograniczony pn.: „Remont mieszkań komunalnych w Tarnobrzegu: ul. Moniuszki 18/1, Pl. B. Głowackiego 33/17, Pl. B. Głowackiego 7 m.5 i m.7, ul. Kochanowskiego 2/48, ul. Sikorskiego 11/27”.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Norbert Mastalerz - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2014-10-17
Data ostatniej zmiany:
2014-10-17

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza przetarg nieograniczony pn.: „Remont drogi wewnętrznej wraz z budową 10-ciu miejsc postojowych, utwardzeniem terenu, remontem chodnika wraz z odwodnieniem na terenie MOSiR przy ul. Niepodległości w Tarnobrzegu.”

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Norbert Mastalerz - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
2014-10-17
Data publikacji:
2014-10-17
Data ostatniej zmiany:
2014-10-20

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza przetarg nieograniczony pn.: Opracowanie dokumentacji geodezyjnej do celów prawnych wraz z projektami wniosków wieczysto-księgowych

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Norbert Mastalerz - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2014-10-17
Data ostatniej zmiany:
2014-10-17

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki zabudowanej garażem oznaczonej nr ewid.: 3102/695 o pow.0,0018 ha wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału wynoszącego 1/31 części w działce oznaczonej nr ewid.3102/49 o pow.0,0468 ha stanowiącej drogę dojazdową do garażu położonych w Tarnobrzegu obręb Mokrzyszów.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Norbert Mastalerz - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Marzena Wójtowicz
Data wytworzenia:
2014-10-16
Data publikacji:
2014-10-16
Data ostatniej zmiany:
2014-10-16

Prezydent Miasta Tarnobrzega zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn.„Trzebież w lesie gminnym o powierzchni 4,70 ha przy ul. 12 Października w Tarnobrzegu”

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Norbert Mastalerz- Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
2014-10-16
Data publikacji:
2014-10-16
Data ostatniej zmiany:
2014-10-16

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza przetarg nieograniczony pn.:„Przebudowa drogi wewnętrznej od skrzyżowania z ul. Kopernika do przejazdu kolejowego przy ul. St. Orła”

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Norbert Mastalerz - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2014-10-16
Data ostatniej zmiany:
2014-10-16

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2014-10-24 13:41:35, zmian dokonał(a): rzecznik