Powrót na stronę główną

Biuletyn Informacji Publicznej
www.tarnobrzeg.pl

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn.: „Odbudowa i remont ul. Jędrala i Węgla w Tarnobrzegu ” - II Etap

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Norbert Mastalerz - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2014-09-18
Data ostatniej zmiany:
2014-09-18

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej ozn. nr ewid. 696 o pow. 0,4129 ha objętej KW Nr TB1T/00002292/8 położonej w Tarnobrzegu przy Alei Warszawskiej z przeznaczeniem pod zabudowę jednorodzinną oraz nieuciążliwe usługi, handel i rzemiosło.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Norbert Mastalerz - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Marzena Wójtowicz
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2014-09-17
Data ostatniej zmiany:
2014-09-17

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza przetarg nieograniczony pn.„Dostawa i montaż wyposażenia komputerowego i audiowizualnego w ramach realizacji projektu pn. Tarnobrzeski Park Przemysłowo- Technologiczny"

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Norbert Mastalerz- Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2014-09-16
Data ostatniej zmiany:
2014-09-16

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza przetarg nieograniczony pn.:„Budowa budynku mieszkalnego zabudowy wielorodzinnej, socjalnego wraz z urządzeniami budowlanymi, instalacjami wewnętrznymi wod-kan, elektryczną, C.O. oraz zagospodarowaniem terenu przyległego do budynku wraz z przyłączami i instalacjami zewnętrznymi: elektryczną, wodna i kanalizacyjną, na dz. nr 3050/3 1443/7, 3050/4 przy ul. M. Dąbrowskiej w Tarnobrzegu”.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Norbert Mastalerz - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2014-09-16
Data ostatniej zmiany:
2014-09-16

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza przetarg nieograniczony pn.Przebudowa części budynku Szkoły Podstawowej Nr 10 (Segment D) oraz budowa schodów zewnętrznych z zadaszeniem dla potrzeb Zespołu Szkół Specjalnych w Tarnobrzegu przy ul. M. Dąbrowskiej 10.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Norbert Mastalerz- Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2014-09-16
Data ostatniej zmiany:
2014-09-16

Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym pn.: Dowóz uczniów na basen w roku szkolnym 2014/2015 w ramach programu „Powszechna Nauka Pływania dla uczniów klas I szkół podstawowych w Tarnobrzegu”

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Norbert Mastalerz - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2014-09-16
Data ostatniej zmiany:
2014-09-16

Prezydent Miasta Tarnobrzega informuje o wywieszeniu na okres 21 dni tj. od dnia 16 września 2014 r. r. do dnia 07 października 2014 r. w siedzibie Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. Mickiewicza 7 wykazu dotyczącego sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Miasta Tarnobrzega na prawach powiatu ozn. nr ewid. 1884/16 , o pow. 0,0799 ha położonej w Tarnobrzegu przy ulicy Sikorskiego z przeznaczeniem na cele handlowo-usługowe

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Norbert Mastalerz - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Marzena Wójtowicz
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2014-09-16
Data ostatniej zmiany:
2014-09-16

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza przetarg nieograniczony pn.„Utwardzenie placu przy budynku Przychodni Zdrowia ul. Warszawska 310 w Tarnobrzegu”.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Norbert Mastalerz- Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
2014-09-12
Data publikacji:
2014-09-12
Data ostatniej zmiany:
2014-09-12

Prezydent Miasta Tarnobrzega podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku drugiego przetargu ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 05.09.2014 r. na sprzedaż działek ewidencyjnych objętych KW TB1T/00030328/5 położonych w Tarnobrzegu obręb Ocice stanowiących własność Gminy Tarnobrzeg przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Norbert Mastalerz - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Marzena Wójtowicz
Data wytworzenia:
2014-09-12
Data publikacji:
2014-09-12
Data ostatniej zmiany:
2014-09-12

Odpowiedzi na pytania wraz z modyfikacją w przetargu nieograniczonym pn. „Odbudowa i remont ul. Jędrala i Węgla w Tarnobrzegu ” - II Etap

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Norbert Mastalerz- Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2014-09-12
Data ostatniej zmiany:
2014-09-12

Odpowiedzi na pytania wraz z modyfikacją SIWZ w przetargu nieograniczonym pn.: „Odbudowa i remont ul. Jędrala i Węgla w Tarnobrzegu ” - II Etap

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Norbert Mastalerz - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
2014-09-11
Data publikacji:
2014-09-11
Data ostatniej zmiany:
2014-09-11

Modyfikacja SIWZ w przetargu nieograniczonym pn. „Remont dróg powiatowych – ul. Dąbrówki i ul. Fabryczna wraz z budową oświetlenia ulicznego na ul. Dąbrówki oraz remont drogi gminnej - ul. Fabryczna”

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Norbert Mastalerz- Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2014-09-11
Data ostatniej zmiany:
2014-09-11

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu przetargowym pn.„Przebudowa ul. Granicznej i ul. Czerwonego Krzyża Os. Miechocin w Tarnobrzegu ”

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Norbert Mastalerz- Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2014-09-11
Data ostatniej zmiany:
2014-09-11

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza przetarg nieograniczony pn.:„KREDYT BANKOWY”

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Norbert Mastalerz - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
2014-09-10
Data publikacji:
2014-09-10
Data ostatniej zmiany:
2014-09-15

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2014-09-19 11:06:29, zmian dokonał(a): rzecznik