Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta Tarnobrzeg

www.tarnobrzeg.pl
Ikona statystyk

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza przetarg nieograniczony pn.Przebudowy i remonty budynków oświatowych w Tarnobrzegu: Zadanie nr 1 – Budynek Gimnazjum nr 1 ul. Jachowicza 4 na potrzeby ZSP Nr 2 Zadanie nr 2 – Budynek Gimnazjum Nr 2 ul. Kopernika 18 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych Zadanie nr 3 – Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Kochanowskiego 1 Zadanie nr 4 – Szkoła Podstawowa nr 4 ul. Wyspiańskiego 10 Zadanie nr 5 – Szkoła Podstawowa nr 10 ul. M. Dąbrowskiej 10 Zadanie nr 6 – Remont kuchni w Budynku Gimnazjum Nr 2 ul. Kopernika 18 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Mirosław Pluta- Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-05-16
Data ostatniej zmiany:
2019-05-16

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości ozn. nr ewid. 270/4 o powierzchni 0,0947 ha objętej księgą wieczystą nr TB1T/00050984/7 wraz z udziałem 2/15 w działce ozn. nr ewid. 270/5 o powierzchni 0,0551 ha stanowiącej drogę wewnętrzną, położonej w Tarnobrzegu przy ul. Ziołowej obr. Dzików przeznaczonej zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Katarzyna Urbaniak
Data wytworzenia:
2019-05-14
Data publikacji:
2019-05-16
Data ostatniej zmiany:
2019-05-16

Prezydent Miasta Tarnobrzega zaprasza do składania ofert w postępowaniu do 30 000 euro pn.: Usługa szkoleniowa polegająca na kompleksowym zorganizowaniu i przeprowadzeniu kursu na operatora koparko - ładowarki dla 20 uczniów (2 grupy po 10 osób) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tarnobrzegu w ramach projektu pn. „Synergia. Od jakości kształcenia do wzrostu zatrudnienia” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 2020

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Mirosław Pluta - Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-05-15
Data ostatniej zmiany:
2019-05-15

Modyfikacja SIWZ w postępowaniu przetargowym pn. „Remont dachu budynku Gimnazjum Nr 1 ul. Jachowicza 4 w Tarnobrzegu na potrzeby ZSP Nr 2”.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Mirosław Pluta- Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-05-15
Data ostatniej zmiany:
2019-05-15

Prezydent Miasta Tarnobrzega zaprasza do składania ofert w postępowaniu do 30 000 euro pn.: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu na operatora wózków jezdniowych z napędem silnikowym dla 20 uczniów/uczennic (2 grupy po 10 osób) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tarnobrzegu w ramach projektu pn. „Synergia. Od jakości kształcenia do wzrostu zatrudnienia” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Mirosław Pluta - Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-05-15
Data ostatniej zmiany:
2019-05-15

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza przetarg nieograniczony pn.: „Dostawa i montaż zintegrowanego systemu CAE do pracowni elektronicznej dla Zespołu Szkół im. Ks. St. Staszica w Tarnobrzegu w ramach projektu pn. „Synergia. Od jakości kształcenia do wzrostu zatrudnienia” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Mirosław Pluta - Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-05-14
Data ostatniej zmiany:
2019-05-14

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu przetargowym pn. Budowa placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych w Tarnobrzegu: Zadanie nr 1 – Budowa siłowni plenerowej na osiedlu Nagnajów przy ul. Nadwiślańskiej w Tarnobrzegu (dz. nr ew. 95/10, 5/3, 103/5) Zadanie nr 2 – Budowa siłowni plenerowej wraz z placem zabaw na osiedlu Siarkowiec przy ul. Kopernika 4 i 6 w Tarnobrzegu (dz. nr ew. 1869/30, 1884/11) Zadanie nr 3 – Budowa integracyjnego placu zabaw na osiedlu Serbinów w Tarnobrzegu (dz. nr ew. 1237/99). Zadanie nr 4 – Rodzinny park rekreacji na osiedlu Miechocin w Tarnobrzegu w rozwidleniu dróg ul. 12 Października, J. Długosza i St. Orła (dz. nr ew. 403/3).

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Mirosław Pluta- Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-05-13
Data ostatniej zmiany:
2019-05-13

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu przetargowym pn. „Wymiana stolarki okiennej III piętra w budynku Polikliniki przy ul. 1-go Maja 1 w Tarnobrzegu”

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Mirosław Pluta- Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-05-13
Data ostatniej zmiany:
2019-05-13

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr ewid.: 1346/3 o pow. 0,0338 ha, położonej w Tarnobrzegu przy ul. Henryka Sienkiewicza obj. KW TB1T/00018946/3, stanowiącej własność Gminy Tarnobrzeg z przeznaczeniem pod zabudowę usługową .

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Katarzyna Urbaniak
Data wytworzenia:
2019-05-10
Data publikacji:
2019-05-10
Data ostatniej zmiany:
2019-05-07

Modyfikacja SIWZ w przetargu nieograniczonym pn.: Remonty budynków komunalnych oraz lokali użytkowych w Tarnobrzegu: Zadanie nr 1 – Budynki mieszkalne komunalne Zadanie nr 2 – Lokale użytkowe

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Mirosław Pluta - Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-05-10
Data ostatniej zmiany:
2019-05-10

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu przetargowym pn. „Zwalczanie kleszczy, larw komarów i dorosłych osobników komarów na terenie miasta Tarnobrzega”.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Mirosław Pluta- Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-05-09
Data ostatniej zmiany:
2019-05-09

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu do 30 000 Euro pn.Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn: „Miejsce do rekreacji i wypoczynku przy ul. Dekutowskiego na osiedlu Wielopole w Tarnobrzegu, (dz. nr ewid. 3741/7)”.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Mirosław Pluta - Z-ca Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Marta Bąk
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-05-09
Data ostatniej zmiany:
2019-05-09

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-05-17 11:13:32, zmian dokonał(a): Anna Wrona

WCAG 2.0 (Level AA)