Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta Tarnobrzeg

www.tarnobrzeg.pl
Ikona statystyk

Odpowiedzi na pytania wraz z modyfikacją w postępowaniu przetargowym pn.Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Tarnobrzeg odbieranych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Dariusz Bożek- Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-09-28
Data ostatniej zmiany:
2020-09-28

Odpowiedzi na pytania wraz z modyfikacją SIWZ w postępowaniu przetargowym pn.: ,,Remont drogi wojewódzkiej nr 758 ul. Mickiewicza na odcinku od ronda ul. Szpitalna - ul. Niepodległości - ul. Mickiewicza do skrzyżowania z ul. Kochanowskiego w Tarnobrzegu”.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Dariusz Bożek - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-09-25
Data ostatniej zmiany:
2020-09-25

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza przetarg nieograniczony pn.: „Wykonanie oświetlenia alejek Zamku Dzikowskiego w Tarnobrzegu”

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Mirosław Pluta - Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-09-24
Data ostatniej zmiany:
2020-09-24

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza przetarg nieograniczony pn. „ Roboty budowlane w budynku d. siedziby Zarządu Dóbr Tarnowskich przy ul. Sandomierskiej 25 w Tarnobrzegu (Dzienny Dom Senior +)”

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Mirosław Pluta- Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-09-23
Data ostatniej zmiany:
2020-09-23

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza przetarg nieograniczony pn. „Wykonanie robót budowlanych mających na celu modernizację systemu ochrony p.poż. budynku Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega przy ul. Sandomierskiej 27 w Tarnobrzegu”.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Mirosław Pluta- Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-09-23
Data ostatniej zmiany:
2020-09-23

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania do 30 000 euro pn.: "Pełnienia nadzoru inwestorskiego na inwestycji pn.: „Adaptacja budynku przy ul. Sandomierskiej 25 w Tarnobrzegu na Dzienny Dom Senior + etap II”. "

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Dariusz Bożek - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-09-22
Data ostatniej zmiany:
2020-09-22

Odpowiedzi na pytania wraz z modyfikacją SIWZ w postępowaniu przetargowym pn.: Budowa drogi wojewódzkiej – Obwodnicy miasta Tarnobrzega (km lokalny od 0+000,00 do 9+068,50) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi w ramach zadania pn.: Budowa obwodnicy miasta Tarnobrzega – Projekt nr RPPK.05.01.00-18-0031/17-00, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi Priorytetowej V „Infrastruktura komunikacyjna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Mirosław Pluta - Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
2020-09-22
Data publikacji:
2020-09-22
Data ostatniej zmiany:
2020-09-25

Odpowiedzi na pytania w postępowaniu przetargowym pn. ,,Remont drogi wojewódzkiej nr 758 ul. Mickiewicza na odcinku od ronda ul. Szpitalna - ul. Niepodległości - ul. Mickiewicza do skrzyżowania z ul. Kochanowskiego w Tarnobrzegu”.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Mirosław Pluta- Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-09-22
Data ostatniej zmiany:
2020-09-22

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA pn.: Roboty budowlane w budynku d. siedziby Zarządu Dóbr Tarnowskich przy ul. Sandomierskiej 25 w Tarnobrzegu (Dzienny Dom Senior +)”

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Mirosław Pluta - Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-09-21
Data ostatniej zmiany:
2020-09-21

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn. Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego według projektu stałej organizacji ruchu na terenie Gminy Tarnobrzeg dla następujących zadań: Zadanie nr 1 − Realizacja projektu stałej organizacji ruchu osiedla Przywiśle w Tarnobrzegu ze szczególnym uwzględnieniem ruchu jednokierunkowego oraz utworzeniem miejsc parkingowych obejmujące ulice: Skalna Góra; Armii Krajowej; Wianek; L. Waryńskiego; Kosmonautów; G. Narutowicza; Rondo 1000-lecia; część ulicy Al. Niepodległości. Zadanie nr 2 − Realizacja zmiany projektu stałej organizacji ul. Przy Zalewie w związku z zagospodarowaniem terenów zieleni rekreacyjnej nad Wisłą w Tarnobrzegu

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Mirosław Pluta- Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-09-21
Data ostatniej zmiany:
2020-09-21

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Tarnobrzegu ogłasza przetarg nieograniczony pn. Budowa klatki schodowej ewakuacyjnej w ramach modernizacji budynku Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Tarnobrzegu oraz remont dachu, w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III” – realizacja 2020 r.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Tarnobrzegu
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-09-21
Data ostatniej zmiany:
2020-09-21

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu przetargowym pn.: Dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla SPZOZ Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Tarnobrzegu

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
SP ZOZ Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy w Tarnobrzegu
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-09-21
Data ostatniej zmiany:
2020-09-21

Odpowiedź na pytanie w postępowaniu przetargowym pn.: Budowa drogi wojewódzkiej – Obwodnicy miasta Tarnobrzega (km lokalny od 0+000,00 do 9+068,50) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi w ramach zadania pn.: Budowa obwodnicy miasta Tarnobrzega – Projekt nr RPPK.05.01.00-18-0031/17-00, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi Priorytetowej V „Infrastruktura komunikacyjna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Mirosław Pluta - Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-09-17
Data ostatniej zmiany:
2020-09-17

Prezydent Miasta Tarnobrzega zaprasza do składania ofert w postępowaniu do 30 000 euro pn.: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży budowlanej na inwestycji pn.: „Adaptacja budynku przy ul. Sandomierskiej 25 w Tarnobrzegu na Dzienny Dom Senior + etap II”.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Mirosław Pluta - Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-09-14
Data ostatniej zmiany:
2020-09-14

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza przetarg nieograniczony pn.: ,,Remont drogi wojewódzkiej nr 758 ul. Mickiewicza na odcinku od ronda ul. Szpitalna - ul. Niepodległości - ul. Mickiewicza do skrzyżowania z ul. Kochanowskiego w Tarnobrzegu”.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Mirosław Pluta - Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-09-14
Data ostatniej zmiany:
2020-09-14

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-09-28 11:17:21, zmian dokonał(a): zamowienia

WCAG 2.0 (Level AA)