Powrót na stronę główną

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Tarnobrzeg www.tarnobrzeg.pl

Modyfikacja w przetargu nieograniczonym pn. Dostawa wyposażenia do pracowni Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tarnobrzegu w ramach projektu pn. „Podkarpacie stawia na zawodowców”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Priorytetu IX Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tarnobrzegu
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2015-05-27
Data ostatniej zmiany:
2015-05-27

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych na cele rolne (kośne) na okres 3 lat, położonych w Tarnobrzegu w obrębach: Sobów, Mokrzyszów, Ocice

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
rzecznik
Data wytworzenia:
2015-05-22
Data publikacji:
2015-05-22
Data ostatniej zmiany:
2015-05-22

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu przetargowym pn.„Remont sal gimnastycznych w Szkole Podstawowej nr 10 w Tarnobrzegu”.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Józef Motyka-Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2015-05-22
Data ostatniej zmiany:
2015-05-22

Odpowiedzi na pytania w przetargu nieograniczonym pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Słowackiego od skrzyżowania z ul. Sokolą do skrzyżowania z ulicą Kochanowskiego”.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Józef Motyka-Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2015-05-22
Data ostatniej zmiany:
2015-05-22

Zespół Szkół im.ks.Stanisława Staszica w Tarnobrzegu ogłasza przetarg nieograniczony pn.Sprzedaż i dostawa oprogramowania do pracowni cyfrowych procesów graficznych Zespołu Szkół im. Ks. St. Staszica w Tarnobrzegu w ramach projektu pn. „Podkarpacie stawia na zawodowców”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Priorytetu IX Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Zespół Szkół im.ks.Stanisława Staszica w Tarnobrzegu
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
2015-05-21
Data publikacji:
2015-05-21
Data ostatniej zmiany:
2015-05-21

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Tarnobrzega ogłasza przetarg nieograniczony pn.Dostawa wyposażenia do pracowni Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tarnobrzegu w ramach projektu pn. „Podkarpacie stawia na zawodowców”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Priorytetu IX Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tarnobrzegu
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
2015-05-21
Data publikacji:
2015-05-21
Data ostatniej zmiany:
2015-05-21

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Tarnobrzega ogłasza przetarg nieograniczony pn.: Dostawa wyposażenia komputerowego dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Tarnobrzegu w ramach projektu systemowego pn. Podkarpacie stawia na zawodowców współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Numer ewidencyjny projektu: WND-POKL.09.02.00-18-001/12 Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Tarnobrzegu
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2015-05-20
Data ostatniej zmiany:
2015-05-20

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na najem terenów położonych nad Jeziorem Tarnobrzeskim na trzy sezony letnie 2015 r. 2016 r, 2017 r. z przeznaczeniem pod wypożyczalnie sprzętu pływającego.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
rzecznik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2015-05-19
Data ostatniej zmiany:
2015-05-19

Odpowiedzi na pytania w przetargu nieograniczonym pn. „Termomodernizacja Przedszkola Nr 2 przy ul. Kochanowskiego 7 w Tarnobrzegu oraz ułożenie kostki betonowej wraz z wymianą części ogrodzenia przy Przedszkolu Nr 2 ul. Kochanowskiego 7 w Tarnobrzegu”

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Józef Motyka-Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2015-05-19
Data ostatniej zmiany:
2015-05-19

Odpowiedzi na pytania w przetargu nieograniczonym pn. „Termomodernizacja Przedszkola Nr 2 przy ul. Kochanowskiego 7 w Tarnobrzegu oraz ułożenie kostki betonowej wraz z wymianą części ogrodzenia przy Przedszkolu Nr 2 ul. Kochanowskiego 7 w Tarnobrzegu”

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb-Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
2015-05-18
Data publikacji:
2015-05-18
Data ostatniej zmiany:
2015-05-19

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu przetargowym pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej bocznej od ul. Miłej nr ewid. dz. 685,702/19 w Tarnobrzegu”

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb-Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2015-05-18
Data ostatniej zmiany:
2015-05-18

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano – wykonawczej pn.: „Przebudowa dróg wewnętrznych od ul. Kopernika – dojazd do bloków 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14” w Tarnobrzegu

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2015-05-14
Data ostatniej zmiany:
2015-05-14

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa objętej KW Nr TB1T/00075569/3 przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położonej w Tarnobrzegu ozn. nr ewid. 2202/2 o pow. 0,0478 ha, celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
rzecznik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2015-05-13
Data ostatniej zmiany:
2015-05-13

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na dzierżawę na okres 3 lat części działek niezabudowanych stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych na tymczasową drogę dojazdową, położonych w Tarnobrzegu obręb Nagnajów ozn. nr ewid.: 119/15 o pow. 0,1320 ha, 494/6 o pow. 0,048 ha.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
rzecznik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2015-05-13
Data ostatniej zmiany:
2015-05-13

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza przetarg nieograniczony pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Słowackiego od skrzyżowania z ul. Sokolą do skrzyżowania z ulicą Kochanowskiego”.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
2015-05-11
Data publikacji:
2015-05-11
Data ostatniej zmiany:
2015-05-11

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2015-05-28 09:48:08, zmian dokonał(a): Agata Rybka