Powrót na stronę główną

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Tarnobrzeg www.tarnobrzeg.pl

Zespół Szkół im. Ks. St. Staszica w Tarnobrzegu ogłasza przetarg nieograniczony pn.: Doposażenie Zespołu Szkół im. Ks. St. Staszica w Tarnobrzegu poprzez wyposażenie pracowni maszyn i urządzeń elektrycznych w modułowy - 5 elementowy zestaw stanowisk wymaganych standardami kształcenia i warunkujący uzyskanie uprawnień ośrodka egzaminowania w zawodzie technik elektryk w ramach projektu pn. „Podkarpacie stawia na zawodowców”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Priorytetu IX Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Zespół Szkół im. Ks. St. Staszica w Tarnobrzegu
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
2015-01-28
Data publikacji:
2015-01-28
Data ostatniej zmiany:
2015-01-28

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza przetarg nieograniczony pn. Opracowanie graficzne oraz wydruk listów intencyjnych oraz kopert dla Tarnobrzeskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego na potrzeby promocji projektu pn.: „Tarnobrzeski Park Przemysłowo-Technologiczny” w ramach osi priorytetowej I. Nowoczesna Gospodarka, działania I.3 Wspieranie innowacji, Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb- Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2015-01-27
Data ostatniej zmiany:
2015-01-27

Prezydent Miasta Tarnobrzega zaprasza do składania ofert w postępowaniu na wykonanie zadania pn.: „Wycena wartości drewna pozyskiwanego przez Gminę Tarnobrzeg ”.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2015-01-26
Data ostatniej zmiany:
2015-01-26

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w przetargu nieograniczonym pn. „Ochrona i dozór budynków administracyjnych oraz usługa monitorowania pomieszczeń Centrum Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Tarnobrzega”

a

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Anna Budziło
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2015-01-23
Data ostatniej zmiany:
2015-01-23

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 28 położonego na czwartym piętrze budynku przy ulicy Dekutowskiego 3 w Tarnobrzegu o pow. 25,00 m2 wraz ze sprzedażą niewydzielonych wspólnych części budynku oraz 2500/128150 części gruntu ozn. nr ewid. 2123/4 o pow. 0,0365 ha obj. KW Nr TB1T/00019929/5.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Marzena Wójtowicz
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2015-01-23
Data ostatniej zmiany:
2015-01-23

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału stanowiącego własność Gminy Tarnobrzeg, wynoszącego 21203/23659 części w nieruchomości zabudowanej położonej w Tarnobrzegu przy ul. Szerokiej 28, ozn. nr ewid. 2091/13 o pow. 0,0213 ha obj. KW Nr TB1T/00062952/1 wraz z wyodrębnionym lokalem mieszkalnym nr 7 obj. KW Nr TB1T/00062953/8.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Marzena Wójtowicz
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2015-01-23
Data ostatniej zmiany:
2015-01-23

Modyfikacja II do przetargu nieograniczonego pn. Obsługa monitoringu miejskiego miasta Tarnobrzega

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Anna Budziło
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2015-01-21
Data ostatniej zmiany:
2015-01-21

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy ogłasza przetarg nieograniczony pn. Dostawa leków dla pacjentów SP ZOZ Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Tarnobrzegu

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy
Informację wprowadził:
Anna Budziło
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2015-01-20
Data ostatniej zmiany:
2015-01-20

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza przetarg nieograniczony pn. „Opracowanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Tarnobrzeg wraz z ułamkową częścią gruntu przeznaczonych do sprzedaży na rzecz dotychczasowych najemców”

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb- Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2015-01-19
Data ostatniej zmiany:
2015-01-19

Modyfikacja w przetargu nieograniczonym pn. Obsługa monitoringu miejskiego miasta Tarnobrzega

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Anna Budziło
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2015-01-19
Data ostatniej zmiany:
2015-01-19

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza przetarg nieograniczony pn. Obsługa monitoringu miejskiego miasta Tarnobrzega

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Anna Budziło
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2015-01-16
Data ostatniej zmiany:
2015-01-16

Modyfikacja w postępowaniu przetargowym pn. „Dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych dla potrzeb Urzędu Miasta Tarnobrzega na 2015r.”

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb- Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2015-01-16
Data ostatniej zmiany:
2015-01-16

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu przetargowym pn. Obsługa geodezyjna i wycena nieruchomości Gminy Tarnobrzeg

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb- Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2015-01-15
Data ostatniej zmiany:
2015-01-15

Odpowiedzi na pytania wraz z modyfikacją w postepowaniu przetargowym pn. „ Dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych dla potrzeb Urzędu Miasta Tarnobrzega na 2015r.”

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb- Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2015-01-13
Data ostatniej zmiany:
2015-01-13

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza przetarg nieograniczony pn. „ Dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych dla potrzeb Urzędu Miasta Tarnobrzega na 2015r.”

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb- Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2015-01-08
Data ostatniej zmiany:
2015-01-08

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2015-01-28 11:41:33, zmian dokonał(a): zamowienia