Powrót na stronę główną

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Tarnobrzeg www.tarnobrzeg.pl

Odpowiedzi na pytania wraz z modyfikacją w przetargu nieograniczonym pn. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Tarnobrzeg odbieranych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb-Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2015-11-24
Data ostatniej zmiany:
2015-11-24

Odpowiedzi na pytania wraz z modyfikacją w przetargu nieograniczonym pn. Wykonanie robót budowlanych w zakresie rzeczowym objętym zadaniem inwestycyjnym pn. „Przebudowa dróg bocznych od ulicy Dąbrówki - ul. Topolowa, ul. Klonowa, ul. Kasztanowa, ul. Jaworowa, ul. Grabowa, ul. Modrzewiowa”.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb-Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2015-11-24
Data ostatniej zmiany:
2015-11-24

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza przetarg nieograniczony pn. „Remont elewacji budynku Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega przy ul. Pawłowskiego „

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb-Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2015-11-24
Data ostatniej zmiany:
2015-11-24

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu przetargowym pn. „Przebudowa chodnika w ciągu ulicy Żeromskiego w Tarnobrzegu”

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb-Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2015-11-23
Data ostatniej zmiany:
2015-11-23

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Tarnobrzegu ogłasza po raz drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu oraz maszyn rolniczych.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
mgr Marek Szczytyński - Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Tarnobrzegu
Informację wprowadził:
rzecznik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2015-11-23
Data ostatniej zmiany:
2015-11-23

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu przetargowym pn. Najem pomieszczenia w piwnicach Zamku Dzikowskiego na prowadzenie kawiarni

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2015-11-20
Data ostatniej zmiany:
2015-11-20

Prezydent Miasta Tarnobrzega zaprasza do składania ofert w postępowaniu poniżej 30 000 euro pn.„Transport i unieszkodliwienie przeterminowanych lekarstw; transport i unieszkodliwienie termometrów rtęciowych; transport i unieszkodliwienie pasków do gleukometrów, penów ( wstrzykiwaczy insuliny) i igieł do penów, igieł do pobierania krwi.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb-Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2015-11-20
Data ostatniej zmiany:
2015-11-20

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu przetargowym pn. „Ubezpieczenie floty pojazdów Gminy Tarnobrzeg, jednostek organizacyjnych i Spółek Miejskich”

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Józef Motyka-Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2015-11-20
Data ostatniej zmiany:
2015-11-20

Zawiadomienie o wyborze oferty - Zad. 1 oraz Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zad. 2 w postępowaniu przetargowym pn. Przebudowa Placu Targowego w Tarnobrzegu: Zadanie nr 1 – Przebudowa Placu Targowego w zakresie zmiany lokalizacji stoisk handlowych. Zadanie nr 2 – Przebudowa placu Targowego w Tarnobrzegu w zakresie montażu zaplecza kontenerowego wraz z wyposażeniem.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Anna Budziło
Data wytworzenia:
2015-11-19
Data publikacji:
2015-11-19
Data ostatniej zmiany:
2015-11-19

Modyfikacja SIWZ w przetargu nieograniczonym pn. .: „Budowa 3 kortów do tenisa ziemnego wraz z budynkiem szatniowo-sanitarnym, z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi, utwardzeniem terenu wraz z przyłączem kanalizacyjnym”.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Anna Budziło
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2015-11-19
Data ostatniej zmiany:
2015-11-19

Odpowiedzi na pytania wraz z Modyfikacją SIWZ w przeatrgu nieograniczonym pn. " Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Tarnobrzeg odbieranych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy"

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
2015-11-18
Data publikacji:
2015-11-18
Data ostatniej zmiany:
2015-11-23

Odpowiedzi na pytania wraz z modyfikacją SIWZ w przetargu nieograniczonym pn. Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Miasta Tarnobrzega w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów w obrocie krajowym i zagranicznym

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Anna Budziło
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2015-11-18
Data ostatniej zmiany:
2015-11-18

Modyfikacja w przetargu nieograniczonym pn. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej poprzez przebudowę obiektów dydaktycznych Gimnazjum nr 1 i 2 miasta Tarnobrzega”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 – oś priorytetowa VI – Spójność przestrzenna i społeczna, działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 6.4.3 Szkolnictwo ogólne.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb-Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2015-11-17
Data ostatniej zmiany:
2015-11-17

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza przetarg nieograniczony pn. „Budowa 3 kortów do tenisa ziemnego wraz z budynkiem szatniowo-sanitarnym, z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi, utwardzeniem terenu wraz z przyłączem kanalizacyjnym”.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Anna Budziło
Data wytworzenia:
2015-11-17
Data publikacji:
2015-11-17
Data ostatniej zmiany:
2015-11-17

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2015-11-25 08:57:40, zmian dokonał(a): Karolina Kuszaj