Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta Tarnobrzeg

www.tarnobrzeg.pl

Odpowiedź na pytanie w przetargu nieograniczonym pn.: „Remont pomieszczeń Hali Sportowo – Widowiskowej MOSIR w Tarnobrzegu, wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych ”

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2016-10-21
Data ostatniej zmiany:
2016-10-21

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu przetargowym pn.: Wykonanie robót budowlanych w zakresie rzeczowym objętym zadaniem inwestycyjnym pn. „Przebudowa dróg wewnętrznych od ul. Kopernika – dojazd do bloków przy ul. Kopernika 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 w Tarnobrzegu”

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2016-10-21
Data ostatniej zmiany:
2016-10-21

Odpowiedzi na pytania w przetargu nieograniczonym pn.: „Rozwój instalacji OZE w podsektorze budownictwa mieszkaniowego indywidualnego na terenie miasta Tarnobrzega”, działanie 3.1 Rozwój OZE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2016-10-21
Data ostatniej zmiany:
2016-10-21

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego pn.: „Budowa centrum wspinaczki górskiej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zbudujmy razem ścianę – niech połączy nas wspinanie”, na terenie MOSiR przy Al. Niepodległości 2 w Tarnobrzegu na działkach nr ewid. 379/3, 379/7, 380, 381”.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2016-10-21
Data ostatniej zmiany:
2016-10-21

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza przetarg nieograniczony pn.: Wykonanie robót budowlanych w zakresie rzeczowym objętym zadaniem inwestycyjnym pn. „Przebudowa dróg wewnętrznych ulica Krucza i ul. Jaśminowa w Tarnobrzegu”

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2016-10-20
Data ostatniej zmiany:
2016-10-20

Informacje z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy obiektu małej architektury- kładki na rzece Mokrzyszówka wraz z dojściami w Tarnobrzegu os. Sobów”.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2016-10-19
Data ostatniej zmiany:
2016-10-19

Informacje z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn.: „Budowa centrum wspinaczki górskiej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zbudujmy razem ścianę – niech połączy nas wspinanie”, na terenie MOSiR przy Al. Niepodległości 2 w Tarnobrzegu na działkach nr ewid. 379/3, 379/7, 380, 381”.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2016-10-19
Data ostatniej zmiany:
2016-10-19

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania do 30 000 euro pn.: Studia podyplomowe dla nauczycieli z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Tarnobrzegu z zakresu „Poradnictwo żywieniowe i dietetyczne” w ramach projektu pn.: „Synergia. Od jakości kształcenia do wzrostu zatrudnienia” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2016-10-19
Data ostatniej zmiany:
2016-10-19

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu do 30 000 euro pn.: Studia podyplomowe dla nauczyciela z Centrum Kształcenia Praktycznego w Tarnobrzegu z zakresu „Technika i mechatronika pojazdów samochodowych” w ramach projektu pn. „Synergia. Od jakości kształcenia do wzrostu zatrudnienia” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2016-10-19
Data ostatniej zmiany:
2016-10-19

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu do 30 000 euro pn.: Studia podyplomowe dla nauczycieli z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tarnobrzegu z zakresu „Odnawialne źródła energii” w ramach projektu pn. „Synergia. Od jakości kształcenia do wzrostu zatrudnienia” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2016-10-19
Data ostatniej zmiany:
2016-10-19

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu do 30 000 euro pn.: Studia podyplomowe dla nauczyciela z Zespołu Szkół im. Ks. Stanisława Staszica z zakresu „Mechatronika w edukacji” w ramach projektu pn. „Synergia. Od jakości kształcenia do wzrostu zatrudnienia” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2016-10-19
Data ostatniej zmiany:
2016-10-19

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu do 30 000 euro pn.: Studia podyplomowe dla nauczyciela z Centrum Kształcenia Praktycznego z zakresu „Budownictwo” w ramach projektu pn. „Synergia. Od jakości kształcenia do wzrostu zatrudnienia” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2016-10-19
Data ostatniej zmiany:
2016-10-19

Modyfikacja w przetargu nieograniczonym pn. Kredyt bankowy

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb-Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2016-10-17
Data ostatniej zmiany:
2016-10-17

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza przetarg nieograniczony pn.„Rozwój instalacji OZE w podsektorze budownictwa mieszkaniowego indywidualnego na terenie miasta Tarnobrzega”, działanie 3.1 Rozwój OZE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb-Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2016-10-17
Data ostatniej zmiany:
2016-10-17

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 13 położonego na trzecim piętrze budynku przy ulicy Mickiewicza 5 w Tarnobrzegu.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2016-10-14
Data publikacji:
2016-10-14
Data ostatniej zmiany:
2016-10-14

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2016-10-24 19:56:55, zmian dokonał(a): rzecznik

WCAG 2.0 (Level AA)