Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta Tarnobrzeg

www.tarnobrzeg.pl
Ikona statystyk

Odpowiedzi na pytania w postępowaniu przetargowym pn.: Całoroczne utrzymanie terenów zieleni miejskiej w Tarnobrzegu w latach 2019-2022

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Wykonująca zadania i kompetencje Prezydenta Miasta Tarnobrzega - Zastępca Prezydenta- Anna Pekár
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-11-13
Data ostatniej zmiany:
2018-11-13

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu przetargowym pn.: „Ubezpieczenie floty pojazdów Gminy Tarnobrzeg, jednostek organizacyjnych i Spółek Miejskich”

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Wykonująca zadania i kompetencje Prezydenta Miasta Tarnobrzega - Zastępca Prezydenta- Anna Pekár
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-11-13
Data ostatniej zmiany:
2018-11-13

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn.„Dostawa sprzętu do pracowni betoniarsko - zbrojarskiej” dla Centrum Kształcenia Praktycznego w Tarnobrzegu w ramach projektu pn. „Synergia. Od jakości kształcenia do wzrostu zatrudnienia” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Wykonująca zadania i kompetencje Prezydenta Miasta Tarnobrzega - Zastępca Prezydenta- Anna Pekár
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-11-09
Data ostatniej zmiany:
2018-11-09

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn.Zarządzanie lokalowym zasobem Gminy Tarnobrzeg

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Wykonująca zadania i kompetencje Prezydenta Miasta Tarnobrzega - Zastępca Prezydenta- Anna Pekár
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-11-09
Data ostatniej zmiany:
2018-11-09

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn.Ochrona, dozór obiektów i powstałej infrastruktury oraz konserwacja i obsługa awaryjna systemów SSWiN i CCTV na terenie Tarnobrzeskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Wykonująca zadania i kompetencje Prezydenta Miasta Tarnobrzega - Zastępca Prezydenta- Anna Pekár
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-11-09
Data ostatniej zmiany:
2018-11-09

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu przetargowym pn. Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Tarnobrzega

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Wykonująca zadania i kompetencje Prezydenta Miasta Tarnobrzega - Zastępca Prezydenta- Anna Pekár
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-11-07
Data ostatniej zmiany:
2018-11-07

Prezydent Miasta Tarnobrzega zaprasza do składania ofert w postępowaniu do 30 000 euro pn.: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu na operatora wózka widłowego dla 10 uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Tarnobrzegu w ramach projektu pn. „Synergia. Od jakości kształcenia do wzrostu zatrudnienia” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Wykonująca zadania i kompetencje Prezydenta Miasta Tarnobrzega - Zastępca Prezydenta- Anna Pekár
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-11-07
Data ostatniej zmiany:
2018-11-07

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu przetargowym pn. „Dostawa sprzętu do 3 pracowni: mechaniki i elektromechaniki samochodowej oraz maszyn elektrycznych” dla Zespołu Szkół im. Ks. St. Staszica w Tarnobrzegu w ramach projektu pn. „Synergia. Od jakości kształcenia do wzrostu zatrudnienia” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Wykonująca zadania i kompetencje Prezydenta Miasta Tarnobrzega - Zastępca Prezydenta- Anna Pekár
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-11-07
Data ostatniej zmiany:
2018-11-07

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn.Rozwój terenów zieleni na obszarze miasta Tarnobrzega w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.5 „Poprawa jakości środowiska miejskiego”, oś priorytetowa II

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
z-ca Prezydenta Miasta Tarnobrzega Kamil Kalinka
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-11-07
Data ostatniej zmiany:
2018-11-07

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn.Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Tarnobrzeg odbieranych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
z-ca Prezydenta Miasta Tarnobrzega Kamil Kalinka
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-11-07
Data ostatniej zmiany:
2018-11-07

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn.„ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEWOZOWYCH TRANSPORTU ZBIOROWEGO DLA POTRZEB KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W TARNOBRZEGU”

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Wykonująca zadania i kompetencje Prezydenta Miasta Tarnobrzega - Zastępca Prezydenta- Anna Pekár
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
2018-11-07
Data publikacji:
2018-11-07
Data ostatniej zmiany:
2018-11-07

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza szósty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości ozn. nr. ewid. 848/11 o powierzchni 0,1266 ha objętej księgą wieczystą nr TB1T/00050984/7 położonej w Tarnobrzegu przy ul. Borów stanowiącej własność Gminy Tarnobrzeg, przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Anna Pekár - wykonująca zadania i kompetencje Prezydenta Miasta Tarnobrzega - Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2018-11-05
Data publikacji:
2018-11-06
Data ostatniej zmiany:
2018-11-06

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości objętych księgą wieczystą nr TB1T/00075566/2 położonych w Tarnobrzegu przy ul. Jaśminowej stanowiących własność Gminy Tarnobrzeg, przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Anna Pekár - wykonująca zadania i kompetencje Prezydenta Miasta Tarnobrzega - Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2018-11-05
Data publikacji:
2018-11-06
Data ostatniej zmiany:
2018-11-06

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości objętych księgą wieczystą nr TB1T/00050984/7 położonych w Tarnobrzegu przy ul. Św. Onufrego stanowiących własność Gminy Tarnobrzeg, przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Anna Pekár - wykonująca zadania i kompetencje Prezydenta Miasta Tarnobrzega - Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2018-11-05
Data publikacji:
2018-11-06
Data ostatniej zmiany:
2018-11-06

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnobrzeg objętych księgą wieczystą Nr TB1T/00030628/8 położonych w Tarnobrzegu obręb Zakrzów, przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod usługi komercyjne i obiekty produkcyjne.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Anna Pekár - wykonująca zadania i kompetencje Prezydenta Miasta Tarnobrzega - Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2018-11-05
Data publikacji:
2018-11-06
Data ostatniej zmiany:
2018-11-06

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-11-13 14:22:08, zmian dokonał(a): zamowienia

WCAG 2.0 (Level AA)