Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta Tarnobrzeg

www.tarnobrzeg.pl
Ikona statystyk

Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie części 1 w postępowaniu przetargowym pn.„Tarnobrzeg bez smogu - wymiana źródeł ciepła w budynkach jedno i wielorodzinnych na terenie Miasta Tarnobrzega”

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Mirosław Pluta- Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-05-27
Data ostatniej zmiany:
2020-05-27

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym pn. „Założenie powiatowej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) dla powiatu m. Tarnobrzeg”.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Mirosław Pluta- Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-05-27
Data ostatniej zmiany:
2020-05-27

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza przetarg nieograniczony pn.: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad realizacją zadania pn.: „Tarnobrzeg bez smogu- wymiana ciepła w budynkach jedno i wielorodzinnych na terenie miasta Tarnobrzega” .

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Mirosław Pluta - Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-05-26
Data ostatniej zmiany:
2020-05-26

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza przetarg nieograniczony pn.: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: a) Remont wiaduktu nad linią PKP – nitka prawa, JNI:01025174 w ciągu ul. Wisłostrada w km 0+059. b) Remont wiaduktu nad linią PKP – nitka lewa, JNI:01025173 w ciągu ul. Wisłostrada w km 0+059.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Mirosław Pluta - Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-05-25
Data ostatniej zmiany:
2020-05-25

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza przetarg nieograniczony pn.: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: a) Remont mostu na rzece Trześniówka, JNI:01025177 w ciągu drogi powiatowej - ul. Bema w km 3+569. b) Remont mostu na rzece Żupawka, JNI:01025176 w ciągu drogi powiatowej -ul. Bema w km 3+946.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Mirosław Pluta - Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-05-25
Data ostatniej zmiany:
2020-05-25

Prezydent Miasta Tarnobrzega zaprasza do składania ofert w postępowaniu do 30 000 euro pn.: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie schodów obok Tyrolki do Jeziora Tarnobrzeskiego w kierunku wyspy na osiedlu Ocice”

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Mirosław Pluta - Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Kwasek
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-05-25
Data ostatniej zmiany:
2020-05-25

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego w zakresie części 4 pn. „Tarnobrzeg bez smogu - wymiana źródeł ciepła w budynkach jedno i wielorodzinnych na terenie Miasta Tarnobrzega”

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Dariusz Bożek- Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-05-20
Data ostatniej zmiany:
2020-05-20

Prezydent Miasta Tarnobrzega zaprasza do składania ofert w postepowaniu do 30 000 euro pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tarnobrzeg w roku 2020”

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Dariusz Bożek - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Łukasz Maciąg
Data wytworzenia:
2020-05-20
Data publikacji:
2020-05-20
Data ostatniej zmiany:
2020-05-20

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu przetargowym pn.: „Zwalczanie kleszczy, larw komarów i dorosłych osobników komarów na terenie miasta Tarnobrzega”.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Dariusz Bożek - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-05-11
Data ostatniej zmiany:
2020-05-11

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości ozn. nr ewid. 2450/22 o powierzchni 0,1792 ha objętej księgą wieczystą nr TB1T/00050521/4 położonej w Tarnobrzegu przy ul. Zamkowej, obręb Mokrzyszów, stanowiącej własność Gminy Tarnobrzeg przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne:

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Katarzyna Urbaniak
Data wytworzenia:
2020-05-07
Data publikacji:
2020-05-07
Data ostatniej zmiany:
2020-05-07

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnobrzeg położonych w Tarnobrzegu przy Al. Warszawskiej, przeznaczonych pod zabudowę handlowo – usługową.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Katarzyna Urbaniak
Data wytworzenia:
2020-05-06
Data publikacji:
2020-05-07
Data ostatniej zmiany:
2020-05-07

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości ozn. nr ewid. 1399/34 o powierzchni 0,8982 ha objętej księgą wieczystą nr TB1T/00050521/4 położonej w Tarnobrzegu przy ul. Wrzosowej obręb Mokrzyszów stanowiącej własność Gminy Tarnobrzeg, przeznaczonej pod zabudowę produkcyjno – usługową.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Katarzyna Urbaniak
Data wytworzenia:
2020-05-06
Data publikacji:
2020-05-06
Data ostatniej zmiany:
2020-05-06

Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie części 3 w postępowaniu przetargowym pn.„Tarnobrzeg bez smogu - wymiana źródeł ciepła w budynkach jedno i wielorodzinnych na terenie Miasta Tarnobrzega”

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Dariusz Bożek- Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-05-06
Data ostatniej zmiany:
2020-05-06

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym pn. „Zwalczanie kleszczy, larw komarów i dorosłych osobników komarów na terenie miasta Tarnobrzega”.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Dariusz Bożek- Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-04-29
Data ostatniej zmiany:
2020-04-29

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-06-01 13:59:22, zmian dokonał(a): Anna Wrona

WCAG 2.0 (Level AA)