Powrót na stronę główną

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Tarnobrzeg www.tarnobrzeg.pl

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Tarnobrzegu ogłasza przetarg nieograniczony pn.: Dostawa wyposażenia pracowni symulacyjnej dla uczennic i uczniów uczących się w zawodzie technik handlowiec i sprzedawca Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tarnobrzegu w ramach projektu pn. „Podkarpacie stawia na zawodowców”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Priorytetu IX Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Tarnobrzegu
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2014-11-27
Data ostatniej zmiany:
2014-11-27

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki ewidencyjnej ozn. nr ewid. 1152/65 o powierzchni 0,1125 ha objętej księgą wieczystą nr TB1T/00027196/6, położonej w Tarnobrzegu obręb Wielowieś, stanowiącej własność gminy Tarnobrzeg przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 42.000,00 zł + 23% podatku VAT w kwocie 9.660,00 zł – łącznie 51 660,00 zł.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Norbert Mastalerz - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Marzena Wójtowicz
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2014-11-27
Data ostatniej zmiany:
2014-11-27

Zespół Szkół im. Ks. St. Staszica w Tarnobrzegu ogłasza przetarg nieograniczony pn.: Doposażenie Zespołu Szkół im. Ks. St. Staszica w Tarnobrzegu poprzez wyposażenie pracowni eksploatacji maszyn urządzeń i instalacji elektrycznych oraz transmisji sygnału w ramach projektu pn. „Podkarpacie stawia na zawodowców”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Priorytetu IX Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Zespół Szkół im. Ks. St. Staszica w Tarnobrzegu
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
2014-11-27
Data publikacji:
2014-11-27
Data ostatniej zmiany:
2014-11-27

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza przetarg nieograniczony pn.: Budowa siłowni zewnętrznej na osiedlu Serbinów w Tarnobrzegu

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Norbert Mastalerz - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2014-11-26
Data ostatniej zmiany:
2014-11-26

Modyfikacja SIWZ w przetargu nieograniczonym pn.: Przebudowa chodnika przy ul. Zakładowej w Tarnobrzegu.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Norbert Mastalerz - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2014-11-25
Data ostatniej zmiany:
2014-11-25

Odpowiedzi na pytania w postępowaniu przetargowym pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej od skrzyżowania z ul. Kopernika do przejazdu kolejowego przy ul. St. Orła”

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Norbert Mastalerz- Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2014-11-24
Data ostatniej zmiany:
2014-11-24

Odpowiedzi na pytania w postępowaniu przetargowym pn. . „Budowa chodnika przy ul. Słomki Os. Dzików w Tarnobrzegu ”

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Norbert Mastalerz- Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2014-11-24
Data ostatniej zmiany:
2014-11-24

Odpowiedzi na pytania w przetargu nieograniczonym pn.: „Budowa chodnika przy ul. Słomki Os. Dzików w Tarnobrzegu ”

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Norbert Mastalerz - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2014-11-21
Data ostatniej zmiany:
2014-11-21

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu przetargowym pn.„Przebudowa drogi wewnętrznej - ul. Prusa, na odcinku od ulicy Zwierzynieckiej do ul. M. Dąbrowskiej i od ul. Dąbrowskiej do końca odcinka”

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Norbert Mastalerz- Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2014-11-20
Data ostatniej zmiany:
2014-11-20

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu przetargowym pn.„Przebudowa drogi wewnętrznej ul.E. Orzeszkowej na długości 240 m na odcinku od Banku PKO do wieżowców w Tarnobrzegu.”

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Norbert Mastalerz- Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2014-11-20
Data ostatniej zmiany:
2014-11-20

Odpowiedzi na pytania w postępowaniu przetargowym pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej od skrzyżowania z ul. Kopernika do przejazdu kolejowego przy ul. St. Orła”

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Norbert Mastalerz- Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2014-11-19
Data ostatniej zmiany:
2014-11-19

Prezydent Miasta Tarnobrzega podaje do publicznej wiadomości informację, że wynikiem negatywnym zakończył się ogłoszony na dzień 17 listopada 2014 r. o godz. 1130 w sali narad Urzędu Miejskiego w Tarnobrzegu , ul. Kościuszki 32, pok. 201 pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 28 położonego przy ulicy Dekutowskiego 3 w Tarnobrzegu o pow. 25,00 m2 wraz ze sprzedażą niewydzielonych wspólnych części budynku oraz 2500/128150 części gruntu ozn. nr ewid. 2123/4 o pow. 0,0365 ha obj. KW Nr TB1T/00019929/5.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Norbert Mastalerz - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Marzena Wójtowicz
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2014-11-18
Data ostatniej zmiany:
2014-11-18

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu przetargowym pn.Opracowanie dokumentacji geodezyjnej do celów prawnych wraz z projektami wniosków wieczysto-księgowych

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Norbert Mastalerz- Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2014-11-18
Data ostatniej zmiany:
2014-11-18

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu przetargowym pn. Kompleksowe świadczenie usług ubezpieczeniowych Ubezpieczenia komunikacyjne (OC, Autocasco, NNW, Assistance)

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Norbert Mastalerz- Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2014-11-18
Data ostatniej zmiany:
2014-11-18

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu przetargowym pn.: „Remont mieszkań komunalnych w Tarnobrzegu: ul. Moniuszki 18/1, Pl. B. Głowackiego 33/17, Pl. B. Głowackiego 7 m.5 i m.7, ul. Kochanowskiego 2/48, ul. Sikorskiego 11/27”.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Norbert Mastalerz - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2014-11-14
Data ostatniej zmiany:
2014-11-14

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2014-11-27 14:57:35, zmian dokonał(a): zamowienia