Powrót na stronę główną

Biuletyn Informacji Publicznej
www.tarnobrzeg.pl

Prezydent Miasta Tarnobrzega zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn.: „WYKONANIE I DOSTAWA TABLIC REJESTRACYJNYCH”

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Norbert Mastalerz - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2014-07-30
Data ostatniej zmiany:
2014-07-30

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza przetarg nieograniczony pn.: Świadczenie usług przewozowych uczniów i dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2014/2015

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Norbert Mastalerz - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2014-07-30
Data ostatniej zmiany:
2014-07-30

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza przetarg nieograniczony pn.: Świadczenie usług przewozowych uczniów i dzieci do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2014/2015

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Norbert Mastalerz - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2014-07-30
Data ostatniej zmiany:
2014-07-30

Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym pn.: Świadczenie usług przewozowych uczniów i dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2014/2015

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Norbert Mastalerz - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2014-07-30
Data ostatniej zmiany:
2014-07-30

Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym pn.: Świadczenie usług przewozowych uczniów i dzieci do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2014/2015

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Norbert Mastalerz - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2014-07-30
Data ostatniej zmiany:
2014-07-30

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu przetargowym pn.„Remonty budynków komunalnych w Tarnobrzegu”.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Norbert Mastalerz- Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2014-07-29
Data ostatniej zmiany:
2014-07-29

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu przetargowym pn.„Nadbudowa i przebudowa budynku remizy OSP na osiedlu Sielec przy ul. Sieleckiej 26 (działka nr ewid. 823) w ramach zadania pn. „Remont budynku OSP Sielec – etap I”.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Norbert Mastalerz- Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2014-07-29
Data ostatniej zmiany:
2014-07-29

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu przetargowym pn.Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej – budynku Przedszkola Nr 4 przy ul. Jana Tracza 2 w Tarnobrzegu, działka nr ewid. 2003/5.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Norbert Mastalerz- Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2014-07-29
Data ostatniej zmiany:
2014-07-29

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Tarnobrzeg ozn. nr ewid. 406/37 o pow. 1,9300 ha obj. KW Nr TB1T/00030628/8 położonej w Tarnobrzegu obręb Zakrzów, przeznaczonej pod usługi wielofunkcyjne i działalność produkcyjną.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Norbert Mastalerz - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
rzecznik
Data wytworzenia:
2014-07-29
Data publikacji:
2014-07-29
Data ostatniej zmiany:
2014-07-29

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu do 30 000 euro pn.: „Rewitalizacja cmentarza z I i II wojny światowej , położonego w Tarnobrzegu przy u. Targowej , opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej ” :

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Norbert Mastalerz - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2014-07-29
Data ostatniej zmiany:
2014-07-29

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza przetarg nieograniczony pn.: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad projektem „zakres dodatkowy do projektu „Tarnobrzeski Park Przemysłowo – Technologiczny” w ramach działania 1.3 Wspieranie Innowacji współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, w tym pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacja robót zgodnie z zakresem prac i obowiązków określonych w § 2 i 3 przedmiotowej umowy.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Norbert Mastalerz - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2014-07-28
Data ostatniej zmiany:
2014-07-28

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 12 działek ewidencyjnych objętych KW Nr TB1T/00030328/5 położonych w Tarnobrzegu obręb Ocice, stanowiących własność gminy Tarnobrzeg, przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Norbert Mastalerz- Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
rzecznik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2014-07-28
Data ostatniej zmiany:
2014-07-28

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu przetargowym pn.ZAKUP LEKKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO GAŚNICZEGO DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W TARNOBRZEGU OSIEDLE NAGNAJÓW

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Norbert Mastalerz- Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2014-07-25
Data ostatniej zmiany:
2014-07-25

Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym pn.: Dowóz dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2014/2015 do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego „Radość Życia” w Sandomierzu

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Norbert Mastalerz - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2014-07-25
Data ostatniej zmiany:
2014-07-25

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza przetarg nieograniczony pn.„Remont ul. Dzikowskiej wraz przebudową odwodnienia i budową zbiornika na odparowanie oraz remont ul. Kąpielowej na Os. Dzików w Tarnobrzegu ”

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Norbert Mastalerz- Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2014-07-25
Data ostatniej zmiany:
2014-07-25

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2014-07-30 15:21:00, zmian dokonał(a): rzecznik