Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta Tarnobrzeg

www.tarnobrzeg.pl

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu przetargowym pn.: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim dla zadania inwestycyjnego pn: Zadanie 1: „Przebudowa budynku administracyjnego przy ulicy Mickiewicza 7 w Tarnobrzegu”. Zadanie 2: ,,Przebudowa budynku administracyjnego przy ulicy Kościuszki 32 w Tarnobrzegu”.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Wykonująca zadania i kompetencje Prezydenta Miasta Tarnobrzega - Zastępca Prezydenta- Anna Pekár
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-07-19
Data ostatniej zmiany:
2018-07-19

Prezydent Miasta Tarnobrzega informuje o zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta Tarnobrzega www.tarnobrzeg.eobip.pl na okres 21 dni tj. od dnia 16 lipca 2018 r. do dnia 6 sierpnia 2018 r. wykazów dotyczących sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalów mieszkalnych przy pl. B. Głowackiego.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Kamil Kalinka - p.o. Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2018-07-13
Data publikacji:
2018-07-19
Data ostatniej zmiany:
2018-07-19

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tarnobrzeg ozn. nr ewid. 509/1 o pow. 1,0916 ha objętej księgą wieczystą Nr TB1T/00043398/0 położonej w Tarnobrzegu przy ul. Zakładowej obręb Nagnajów, przeznaczonej pod zabudowę usługową.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Kamil Kalinka - p.o. Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2018-07-16
Data publikacji:
2018-07-19
Data ostatniej zmiany:
2018-07-19

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości objętych księgą wieczystą nr TB1T/00050984/7 położonych w Tarnobrzegu przy ul. Borów stanowiących własność Gminy Tarnobrzeg, przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Kamil Kalinka - p.o. Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2018-07-10
Data publikacji:
2018-07-19
Data ostatniej zmiany:
2018-07-19

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza przetarg nieograniczony pn.: „Wykonanie izolacji budynku do siedziby Zarządu Dóbr Tarnowskich w Tarnobrzegu” w ramach zadania inwestycyjnego p.n. „Adaptacja budynku przy ul. Sandomierskiej 25 w Tarnobrzegu na dzienny dom SENIOR+” wpisanego w rejestr zabytków pod nr. rejestr.A-787 z 18.09.1998 województwa podkarpackiego.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Wykonująca zadania i kompetencje Prezydenta Miasta Tarnobrzega - Zastępca Prezydenta- Anna Pekár
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-07-19
Data ostatniej zmiany:
2018-07-19

Informacje z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn.: „Wykonanie projektów oświetlenia ulicznego na ulicach: Bema, Starowiejska, Dąbie, Plebańska, Czereśniowa, alejki Zamek Dzikowski, alejka na cmentarzu os. Miechocin, Św. Barbary, Św. Barbary-działki w Tarnobrzegu”.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta - Anna Pekár Zastępca Prezydenta
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-07-18
Data ostatniej zmiany:
2018-07-18

Modyfikacja SIWZ w przetargu nieograniczonym pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Wyszyńskiego w Tarnobrzegu”

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Kamil Kalinka - p.o. Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-07-17
Data ostatniej zmiany:
2018-07-17

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza przetarg nieograniczony pn.: Rozwój instytucji kultury i zasobów dziedzictwa kulturowego miasta Tarnobrzega”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 – oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.4 Kultura – Dostawa wyposażenia do Tarnobrzeskiego Domu Kultury przy ul. Słowackiego 2 w Tarnobrzegu.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Kamil Kalinka - p.o. Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-07-17
Data ostatniej zmiany:
2018-07-17

Odpowiedzi na pytania w postępowaniu przetargowym pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Wyszyńskiego w Tarnobrzegu”

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Kamil Kalinka - p.o. Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-07-17
Data ostatniej zmiany:
2018-07-17

Modyfikacja SIWZ w przetargu nieograniczonym pn.: „Wykonanie projektów oświetlenia ulicznego na ulicach: Bema, Starowiejska, Dąbie, Plebańska, Czereśniowa, alejki Zamek Dzikowski, alejka na cmentarzu os. Miechocin, Św. Barbary, Św. Barbary-działki w Tarnobrzegu”.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Kamil Kalinka - p.o. Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-07-16
Data ostatniej zmiany:
2018-07-16

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego pn.: Budowa placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych w Tarnobrzegu: Zadanie nr 1 – Budowa siłowni plenerowej na osiedlu Ocice w Tarnobrzegu przy ul. Błonie, w ramach zadania pn. „Plac zabaw z elementami do ćwiczeń na świeżym powietrzu”. Zadanie nr 2 – Budowa siłowni plenerowej na osiedlu Miechocin w Tarnobrzegu, w ramach zadania pn. „Zagospodarowanie terenu użyteczności publicznej położonego w Tarnobrzegu – Osiedle Miechocin w rozwidleniu dróg gminnych - ul. 12 Października, J. Długosza i St. Orła”. Zadanie nr 3 – Budowa siłowni plenerowej na Osiedlu Mokrzyszów w Tarnobrzegu, w ramach zadania pn. „Rodzinny park rekreacyjny Przy Stadionie z nową siłownią i altaną”. Zadanie nr 4 – Budowa siłowni plenerowej na osiedlu Sielec w Tarnobrzegu przy ul. Sieleckiej 26, w ramach zadania pn. „Budowa siłowni zewnętrznej - Os. Sielec”. Zadanie nr 5 – Budowa placu zabaw na Placu Górnika, w ramach zadania pn. „Rewitalizacja Placu Górnika”.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Kamil Kalinka - p.o. Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-07-16
Data ostatniej zmiany:
2018-07-16

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu do 30 000 euro pn. .„Program Ochrony Środowiska dla Miasta Tarnobrzega na lata 2019-2022 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2026”

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Kamil Kalinka- p.o. Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
2018-07-13
Data publikacji:
2018-07-13
Data ostatniej zmiany:
2018-07-13

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu przetargowym pn. „Zagospodarowanie cmentarza wojennego z I i II wojny światowej w Tarnobrzegu, ul. Targowa”

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Kamil Kalinka- p.o. Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-07-13
Data ostatniej zmiany:
2018-07-13

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu do 30 000 euro pn. „Modernizacja szczegółowej osnowy poziomej obejmująca Miasto Tarnobrzeg - inwentaryzacja, projekt”

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Kamil Kalinka- p.o. Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-07-11
Data ostatniej zmiany:
2018-07-11

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza przetarg nieograniczony pn.: „Wykonanie projektów oświetlenia ulicznego na ulicach: Bema, Starowiejska, Dąbie, Plebańska, Czereśniowa, alejki Zamek Dzikowski, alejka na cmentarzu os. Miechocin, Św. Barbary, Św. Barbary-działki w Tarnobrzegu”.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Kamil Kalinka - p.o. Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-07-10
Data ostatniej zmiany:
2018-07-10

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-07-20 15:15:35, zmian dokonał(a): Robert Chrząstek

WCAG 2.0 (Level AA)