Powrót na stronę głównąBiuletyn informacji publicznej miasta Tarnobrzega

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Tarnobrzeg www.tarnobrzeg.pl

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza przetarg nieograniczony pn. „Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego nr 7 przy ul. Zwierzynieckiej 4 w Tarnobrzegu”.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb-Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2015-03-26
Data ostatniej zmiany:
2015-03-26

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu przetargowym pn. „Remont pomieszczeń na I piętrze skrzydła wschodniego Zamku Dzikowskiego"

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb-Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
2015-03-25
Data publikacji:
2015-03-25
Data ostatniej zmiany:
2015-03-25

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza przetarg nieograniczony pn. Wizualizacja 3D w Tarnobrzeskim Parku Przemysłowo- Technologicznym na potrzeby promocji projektu pn.: „Tarnobrzeski Park Przemysłowo-Technologiczny” w ramach osi priorytetowej I. Nowoczesna Gospodarka, działania I.3 Wspieranie innowacji, Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb-Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2015-03-25
Data ostatniej zmiany:
2015-03-25

Prezydent Miasta Tarnobrzega informuje o wywieszeniu na okres 21 dni tj. od dnia 23.03. 2015 r. do dnia 13 .04. 2015 r. w siedzibie Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. Mickiewicza 7 wykazu nieruchomości gruntowych położonych w Tarnobrzegu nad Jeziorem Tarnobrzeskim przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na okres od dnia 01 maja 2015 r. do dnia 30 września 2015 r. pod sezonowe punkty handlowo-usługowe (lokalizacja od G1 do G7 )

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb-Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
rzecznik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2015-03-25
Data ostatniej zmiany:
2015-03-25

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Tarnobrzegu ogłasza przetarg nieograniczony pn. Dostawa wyposażenia komputerowego dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Tarnobrzegu w ramach projektu pn. „Podkarpacie stawia na zawodowców”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Priorytetu IX Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Tarnobrzegu
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2015-03-24
Data ostatniej zmiany:
2015-03-24

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza przetarg nieograniczony pn. „Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Tarnobrzeg”

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb-Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2015-03-24
Data ostatniej zmiany:
2015-03-24

Zespół Szkół im. Ks. St. Staszica w Tarnobrzega ogłasza przetarg nieograniczony pn.: Dostawa wyposażenia do pracowni instalacji elektrycznych oraz do pracowni maszyn i urządzeń elektrycznych Zespołu Szkół im. Ks. St. Staszica w Tarnobrzegu w ramach projektu pn. „Podkarpacie stawia na zawodowców”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Priorytetu IX Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Zespół Szkół im. Ks. St. Staszica w Tarnobrzegu
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2015-03-24
Data ostatniej zmiany:
2015-03-24

Zawiadomienie o uniewaznieniu postępowania pn. „Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Tarnobrzeg” realizowanego przy współudziale środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna; Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb-Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2015-03-24
Data ostatniej zmiany:
2015-03-24

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tarnobrzegu ogłasza przetarg nieograniczony pn. „ Kurs - tworzenie animacji w technologii Flash” w ramach projektu systemowego pn. Podkarpacie stawia na zawodowców współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tarnobrzegu
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2015-03-23
Data ostatniej zmiany:
2015-03-23

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu przetargowym pn. Wykonanie projektu dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej ul. Sikorskiego nr 871 w obrębie skrzyżowania z drogami powiatowymi ul. Kopernika i ul. Wyspiańskiego w związku z budową ścieżek rowerowych w Tarnobrzegu

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb-Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2015-03-23
Data ostatniej zmiany:
2015-03-23

Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym pn.:Dostawa wyposażenia do modernizowanych pracowni szkolnych Zespołu Szkół im. Ks. St. Staszica w Tarnobrzegu w ramach projektu pn. „Podkarpacie stawia na zawodowców”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Priorytetu IX Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Zespół Szkół im. Ks. St. Staszica w Tarnobrzegu
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2015-03-23
Data ostatniej zmiany:
2015-03-23

MODYFIKACJA II w przetargu nieograniczonym pn. Wykonanie przeglądów dróg publicznych w Tarnobrzegu

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Anna Budziło
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2015-03-19
Data ostatniej zmiany:
2015-03-19

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ MODYFIKACJA SIWZ w przetargu nieograniczonym pn. Wykonanie przeglądów dróg publicznych w Tarnobrzegu

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
z up. Prezydenta Miasta -Wojciech Brzezowski Zastępca Prezydenta
Informację wprowadził:
Anna Budziło
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2015-03-17
Data ostatniej zmiany:
2015-03-17

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ewid.3102/563 o pow.0,0019 ha wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału wynoszącego 1/26 części w działce oznaczonej nr ewid.3102/21 o pow.0,0401 ha stanowiącej drogę dojazdową do garażu, położonych w Tarnobrzegu obręb Mokrzyszów.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb-Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
rzecznik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2015-03-17
Data ostatniej zmiany:
2015-03-17

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki zabudowanej garażem oznaczonej nr ewid.: 3102/695 o pow.0,0018 ha wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału wynoszącego 1/31 części w działce oznaczonej nr ewid.3102/49 o pow.0,0468 ha stanowiącej drogę dojazdową do garażu położonych w Tarnobrzegu obręb Mokrzyszów

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb-Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
rzecznik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2015-03-17
Data ostatniej zmiany:
2015-03-17

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2015-03-26 13:37:50, zmian dokonał(a): zamowienia