Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta Tarnobrzeg

www.tarnobrzeg.pl
Ikona statystyk

Informacje z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn.: Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów poprzemysłowych miasta Tarnobrzega poprzez zagospodarowanie terenów wokół Jeziora Tarnobrzeskiego - etap I.”

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-07-26
Data ostatniej zmiany:
2017-07-26

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości sąsiednich na sprzedaż nieruchomości położonej w Tarnobrzegu przy ul. Podkamień, obręb Sobów stanowiącej własność Gminy Tarnobrzeg.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2017-07-24
Data publikacji:
2017-07-26
Data ostatniej zmiany:
2017-07-26

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Tarnobrzegu przy ul. Leśnej, obręb Mokrzyszów, stanowiących własność Gminy Tarnobrzeg przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2017-07-24
Data publikacji:
2017-07-26
Data ostatniej zmiany:
2017-07-26

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Tarnobrzegu obręb Mokrzyszów, stanowiących własność Gminy Tarnobrzeg przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2017-07-24
Data publikacji:
2017-07-26
Data ostatniej zmiany:
2017-07-26

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Tarnobrzegu przy ul. Ocickiej, obręb Ocice stanowiącej własność Gminy Tarnobrzeg, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2017-07-24
Data publikacji:
2017-07-26
Data ostatniej zmiany:
2017-07-26

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż dwóch nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnobrzeg, położonych w Tarnobrzegu przy ul. Batalionów Chłopskich obręb Zakrzów, przeznaczonych pod zabudowę usługową wielofunkcyjną i działalność produkcyjną.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2017-07-26
Data publikacji:
2017-07-26
Data ostatniej zmiany:
2017-07-26

Odpowiedzi na pytania wraz z modyfikacją SIWZ w postępowaniu przetargowym pn.: „Przebudowa infrastruktury dydaktycznej Zespołu Szkół im. Ks. Stanisława Staszica oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 wraz z zakupem wyposażenia”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 – oś priorytetowa VI – Spójność przestrzenna i społeczna, działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 6.4.2 Kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-07-25
Data ostatniej zmiany:
2017-07-25

Prezydent Miasta Tarnobrzega informuje o zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta Tarnobrzega www.tarnobrzeg.eobip.pl na okres 21 dni tj. od dnia 24 lipca 2017 r. do dnia 14 sierpnia 2017 r. wykazów Nieruchomości położonych w Tarnobrzegu przy ul. Litewskiej i ul. Jaśminowej, obręb Tarnobrzeg stanowiących własność Gminy Tarnobrzeg przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2017-07-21
Data publikacji:
2017-07-24
Data ostatniej zmiany:
2017-07-24

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: 1. Remont drogi gminnej ul. Nadwiślańskiej, nr drogi 122170R, w km 0+018-0+705, w miejscowości Tarnobrzeg" 2. Remont drogi gminnej ul. Zielonej, nr drogi 122169R, w km 0+004-0+185, w miejscowości Tarnobrzeg"

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb-Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-07-21
Data ostatniej zmiany:
2017-07-21

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza przetarg nieograniczony pn.: Remont pomieszczeń w budynkach OSP w Tarnobrzegu: Zadanie nr 1 – Remont garażu w budynku OSP ul. Zamkowa 1A na osiedlu Mokrzyszów w Tarnobrzegu Zadanie nr 2 – Remont garażu w budynku OSP ul. St. Piętaka 23 na osiedlu Wielowieś w Tarnobrzegu

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb-Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-07-21
Data ostatniej zmiany:
2017-07-21

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza przetarg nieograniczony pn.: Wykonanie robót budowlanych w zakresie rzeczowym objętym zadaniem inwestycyjnym pn. „Budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż ul. Bema w Tarnobrzegu”

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb-Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-07-21
Data ostatniej zmiany:
2017-07-21

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza przetarg nieograniczony pn.:„Przebudowa infrastruktury dydaktycznej Zespołu Szkół im. Ks. Stanisława Staszica oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 wraz z zakupem wyposażenia”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 – oś priorytetowa VI – Spójność przestrzenna i społeczna, działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 6.4.2 Kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb-Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-07-20
Data ostatniej zmiany:
2017-07-20

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza przetarg nieograniczony pn.: Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów poprzemysłowych miasta Tarnobrzega poprzez zagospodarowanie terenów wokół Jeziora Tarnobrzeskiego - etap I.”

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb-Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-07-18
Data ostatniej zmiany:
2017-07-18

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza przetarg nieograniczony pn.: „Wykonanie oznakowania pionowego według stałej organizacji ruchu na drogach będących pod administracją Prezydenta Miasta Tarnobrzega dla drogi wojewódzkiej Nr 871 – ( bez zmiany programu sygnalizacji świetlnej ) – około 13,20 km dróg”

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb-Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-07-17
Data ostatniej zmiany:
2017-07-17

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-07-26 12:44:50, zmian dokonał(a): zamowienia

WCAG 2.0 (Level AA)