Powrót na stronę główną

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Tarnobrzeg www.tarnobrzeg.pl

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu przetargowym pn. Dostawa wyposażenia komputerowego dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Tarnobrzegu w ramach projektu pn. „Podkarpacie stawia na zawodowców”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Priorytetu IX Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Tarnobrzegu
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2015-04-20
Data ostatniej zmiany:
2015-04-20

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu przetargowym pn. „Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego nr 7 przy ul. Zwierzynieckiej 4 w Tarnobrzegu”.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
z up. Prezydenta Miasta - Józef Motyka - Z-ca Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
2015-04-17
Data publikacji:
2015-04-17
Data ostatniej zmiany:
2015-04-17

Prezydent Miasta Tarnobrzega informuje o wywieszeniu na okres 21 dni tj. od dnia 27 kwietnia 2015 r. do dnia 18 maja 2015 r. w siedzibie Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. Mickiewicza 7, wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Tarnobrzeg położonych w Tarnobrzegu obręb Mokrzyszów przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta , Wojciech Brzezowski Zastępca Prezydenta
Informację wprowadził:
rzecznik
Data wytworzenia:
2015-04-16
Data publikacji:
2015-04-16
Data ostatniej zmiany:
2015-04-16

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza przetarg nieograniczony pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej bocznej od ul. Miłej nr ewid. dz. 685,702/19 w Tarnobrzegu”

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
z up. Prezydenta Miasta - Józef Motyka - Z-ca Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2015-04-16
Data ostatniej zmiany:
2015-04-16

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu przetargowym pn. „Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Tarnobrzeg”

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Józef Motyka-Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
2015-04-16
Data publikacji:
2015-04-16
Data ostatniej zmiany:
2015-04-16

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej ozn. nr ewid. 1762/4 i 5004/1 o łącznej pow. 0,0416 ha objętej KW Nr TB1T/00043738/6 położonej w Tarnobrzegu przy ulicy Sikorskiego z przeznaczeniem pod zabudowę usługową.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb-Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
rzecznik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2015-04-15
Data ostatniej zmiany:
2015-04-15

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej ozn. nr ewid. 1341/4 o pow. 0,0441 ha objętej KW Nr TB1T/00042959/4 położonej w Tarnobrzegu przy ulicy Dominikańskiej z przeznaczeniem pod zabudowę usługowo - handlowo - mieszkaniową.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb-Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
rzecznik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2015-04-15
Data ostatniej zmiany:
2015-04-15

Modyfikacja w przetargu nieograniczonym pn. Dostawa wyposażenia do pracowni Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tarnobrzegu w ramach projektu pn. „Podkarpacie stawia na zawodowców”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Priorytetu IX Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tarnobrzegu
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
2015-04-15
Data publikacji:
2015-04-15
Data ostatniej zmiany:
2015-04-15

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym pn.: Dostawa wyposażenia do pracowni instalacji elektrycznych oraz do pracowni maszyn i urządzeń elektrycznych Zespołu Szkół im. Ks. St. Staszica w Tarnobrzegu w ramach projektu pn. „Podkarpacie stawia na zawodowców”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Priorytetu IX Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Zespół Szkół im. Ks. St. Staszica w Tarnobrzegu
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2015-04-14
Data ostatniej zmiany:
2015-04-14

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza przetarg nieograniczony pn. Utrzymanie i pielęgnacja terenów zieleni w pasach drogowych dróg w granicach administracyjnych miasta Tarnobrzega

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb-Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2015-04-14
Data ostatniej zmiany:
2015-04-14

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym pn.: Wykonanie przeglądów dróg publicznych w Tarnobrzegu

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2015-04-14
Data ostatniej zmiany:
2015-04-14

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu przetargowym pn. Wizualizacja 3D w Tarnobrzeskim Parku Przemysłowo- Technologicznym na potrzeby promocji projektu pn.: „Tarnobrzeski Park Przemysłowo-Technologiczny” w ramach osi priorytetowej I. Nowoczesna Gospodarka, działania I.3 Wspieranie innowacji, Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb-Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2015-04-14
Data ostatniej zmiany:
2015-04-14

Odpowiedzi na pytania w przetargu nieograniczonym pn: „ Przebudowa drogi gminnej ul. Jachowicza w km 0+ 000 do km 0+343 i ul. Szkolnej w km 0+119 do km 0+165 „w ramach programu wieloletniego pod nazwą : „ Narodowy program przebudowy dróg lokalnych –Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb-Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2015-04-13
Data ostatniej zmiany:
2015-04-13

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem terenów pod sezonowe punkty handlowo -usługowe położone nad Jeziorem Tarnobrzeskim

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb-Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
rzecznik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2015-04-10
Data ostatniej zmiany:
2015-04-10

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem terenów położonych nad Jeziorem Tarnobrzeskim na trzy sezony letnie 2015 r. 2016 r, 2017 r. z przeznaczeniem pod wypożyczalnie sprzętu pływającego

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb-Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
rzecznik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2015-04-10
Data ostatniej zmiany:
2015-04-10

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2015-04-21 08:14:20, zmian dokonał(a): Karolina Kuszaj