Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta Tarnobrzeg

www.tarnobrzeg.pl
Ikona statystyk

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu przetargowym pn.: „Bankowa obsługa budżetu Miasta Tarnobrzega oraz jednostek organizacyjnych miasta”

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Dariusz Bożek - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-07-17
Data ostatniej zmiany:
2019-07-17

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza przetarg nieograniczony pn.: „Adaptacja budynku przy ul. Sandomierskiej 25 w Tarnobrzegu na dzienny dom SENIOR+” - ( Etap I – parter budynku, wydzielone pomieszczenia na I piętrze, teren na zewnątrz budynku) w ramach programu wieloletniego „Senior +” na lata 2015 – 2020, edycja 2019 – Moduł I – utworzenie i wyposażenie placówki „Senior +” w Tarnobrzegu

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Mirosław Pluta - Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-07-17
Data ostatniej zmiany:
2019-07-17

Informacje z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym pn.:„Budowa windy przy budynku Gimnazjum Nr 2 ul. Kopernika 18 w Tarnobrzegu na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych”.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Mirosław Pluta - Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-07-17
Data ostatniej zmiany:
2019-07-17

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu przetargowym pn.: Przebudowy i remonty budynków oświatowych w Tarnobrzegu: Zadanie nr 1 – Budynek Gimnazjum nr 1 ul. Jachowicza 4 na potrzeby ZSP Nr 2 Zadanie nr 2 – Budynek Gimnazjum Nr 2 ul. Kopernika 18 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Mirosław Pluta - Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-07-17
Data ostatniej zmiany:
2019-07-17

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu do 30 000 euro pn.:„Dostawa odzieży roboczej dla uczestników staży i praktyk zawodowych z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w ramach projektu pn. „Synergia. Od jakości kształcenia do wzrostu zatrudnienia” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020”

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Mirosław Pluta - Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-07-17
Data ostatniej zmiany:
2019-07-17

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego pn.: „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów poprzemysłowych miasta Tarnobrzega poprzez zagospodarowanie terenów wokół Jeziora Tarnobrzeskiego” - etap I

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Mirosław Pluta - Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-07-17
Data ostatniej zmiany:
2019-07-17

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza przetarg nieograniczony pn.: Budowa placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych w Tarnobrzegu: Zadanie nr 1 – Budowa siłowni plenerowej wraz z placem zabaw na osiedlu Siarkowiec przy ul. Kopernika 4 i 6 w Tarnobrzegu (dz. nr ew. 1869/30, 1884/11) Zadanie nr 2 – Budowa integracyjnego placu zabaw na osiedlu Serbinów w Tarnobrzegu (dz. nr ew. 1237/99).

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Mirosław Pluta - Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-07-15
Data ostatniej zmiany:
2019-07-15

Odpowiedzi na pytania wraz z modyfikacją SIWZ w postępowaniu przetargowym pn.: Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej zamiatarki podwoziowej

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Artur Anioł - Prezes Rejonu Dróg Miejskich
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-07-12
Data ostatniej zmiany:
2019-07-12

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu przetargowym pn.: „Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Miasta Tarnobrzega”

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Mirosław Pluta - Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-07-11
Data ostatniej zmiany:
2019-07-11

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu ogłasza przetarg nieograniczony pn.: Remont budynku na potrzeby wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego w ramach projektu pn. „ Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Liliana Lewińska - Dyrektor MOPR w Tarnobrzegu
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-07-09
Data ostatniej zmiany:
2019-07-09

Modyfikacja SIWZ w przetargu nieograniczonym pn.: ,,Modernizacja i aktualizacja ewidencji gruntów i budynków w Mieście Tarnobrzeg”.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Mirosław Pluta - Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-07-09
Data ostatniej zmiany:
2019-07-09

Rejon Dróg Miejskich ogłasza przetarg nieograniczony pn. Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej zamiatarki podwoziowej

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Artur Anioł- Prezes Rejonu Dróg Miejskich
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
2019-07-05
Data publikacji:
2019-07-05
Data ostatniej zmiany:
2019-07-05

Prezydent Miasta Tarnobrzega zaprasza do składania ofert w postepowaniu do 30 000 euro pn. „Dostawa odzieży roboczej dla uczestników staży i praktyk zawodowych z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w ramach projektu pn. „Synergia. Od jakości kształcenia do wzrostu zatrudnienia” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020”

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Mirosław Pluta- Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-07-05
Data ostatniej zmiany:
2019-07-05

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W ZADANIU 2 ORAZ UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W ZADANIU 2 w postępowaniu pn. „Dostawa odzieży roboczej dla uczestników staży i praktyk zawodowych z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Tarnobrzegu składającego się z 3 zadań w ramach projektu pn. „Synergia. Od jakości kształcenia do wzrostu zatrudnienia” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020”

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Mirosław Pluta- Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-07-04
Data ostatniej zmiany:
2019-07-04

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym pn. Przebudowy i remonty budynków oświatowych w Tarnobrzegu: Zadanie nr 1 – Budynek Gimnazjum nr 1 ul. Jachowicza 4 na potrzeby ZSP Nr 2 Zadanie nr 2 – Budynek Gimnazjum Nr 2 ul. Kopernika 18 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Mirosław Pluta- Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-07-04
Data ostatniej zmiany:
2019-07-04

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-07-17 14:52:32, zmian dokonał(a): zamowienia

WCAG 2.0 (Level AA)