Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta Tarnobrzeg

www.tarnobrzeg.pl
Ikona statystyk

Odpowiedzi na pytania w postępowaniu przetargowym pn. Dostawa ciągników komunalnych z osprzętem, kosiarek, pługów odśnieżnych oraz posypywarki dla Rejonu Dróg Miejskich w Tarnobrzegu

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Artur Anioł- Prezes Rejonu Dróg Miejskich
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-11-13
Data ostatniej zmiany:
2019-11-13

Odpowiedzi na pytania wraz z modyfikacją SIWZ w postępowaniu przetargowym pn.: Dostawa ciągników komunalnych z osprzętem, kosiarek, pługów odśnieżnych oraz posypywarki dla Rejonu Dróg Miejskich w Tarnobrzegu

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Artur Anioł - Prezes Rejonu Dróg Miejskich
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-11-12
Data ostatniej zmiany:
2019-11-12

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza przetarg nieograniczony pn. Dostawa wyposażenia Domu Seniora w ramach zadania pn. „Adaptacja budynku przy ul. Sandomierskiej 25 w Tarnobrzegu na dzienny dom SENIOR+” - ( Etap I – parter budynku, wydzielone pomieszczenia na I piętrze, teren na zewnątrz budynku) w ramach programu wieloletniego „Senior +” na lata 2015 – 2020, edycja 2019 – Moduł I – utworzenie i wyposażenie placówki „Senior +” w Tarnobrzegu

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Mirosław Pluta- Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-11-08
Data ostatniej zmiany:
2019-11-08

Informacje z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym pn.: „Przebudowa ul. Zakładowej w Tarnobrzeg - etap I”

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Mirosław Pluta - Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-11-07
Data ostatniej zmiany:
2019-11-07

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości objętych księgą wieczystą nr TB1T/00050521/4 położonych w Tarnobrzegu przy ul. Wrzosowej obręb Mokrzyszów stanowiących własność Gminy Tarnobrzeg, przeznaczonych pod zabudowę produkcyjno – usługową.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Katarzyna Urbaniak
Data wytworzenia:
2019-11-05
Data publikacji:
2019-11-07
Data ostatniej zmiany:
2019-11-07

Rejon Dróg Miejskich ogłasza przetarg nieograniczony pn. Dostawa ciągników komunalnych z osprzętem, kosiarek, pługów odśnieżnych oraz posypywarki dla Rejonu Dróg Miejskich w Tarnobrzegu

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Artur Anioł- Prezes Rejonu Dróg Miejskich
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
2019-11-06
Data publikacji:
2019-11-06
Data ostatniej zmiany:
2019-11-06

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W ZADANIU 2 ORAZ UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W ZADANIU 2 w postępowaniu przetargowym pn: Dostawa wyposażenia Domu Seniora w ramach zadania pn. „Adaptacja budynku przy ul. Sandomierskiej 25 w Tarnobrzegu na dzienny dom SENIOR+” - ( Etap I – parter budynku, wydzielone pomieszczenia na I piętrze, teren na zewnątrz budynku) w ramach programu wieloletniego „Senior +” na lata 2015 – 2020, edycja 2019 – Moduł I – utworzenie i wyposażenie placówki „Senior +” w Tarnobrzegu

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Mirosław Pluta - Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-11-05
Data ostatniej zmiany:
2019-11-05

Informacje z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym pn.: Zarządzanie cmentarzem komunalnym w Tarnobrzegu

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Mirosław Pluta - Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-11-05
Data ostatniej zmiany:
2019-11-05

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu przetargowym pn. Zarządzanie lokalowym zasobem Gminy Tarnobrzeg

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Mirosław Pluta- Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-11-04
Data ostatniej zmiany:
2019-11-04

Odpowiedzi na pytania w postępowaniu przetargowym pn.: „Przebudowa ul. Zakładowej w Tarnobrzeg - etap I”

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Mirosław Pluta - Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-11-04
Data ostatniej zmiany:
2019-11-04

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza tzreci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości ozn. nr 917/9 o pow. 0,0989 ha objętej księgą wieczystą nr TB1T/00030628/8 położonej w Tarnobrzegu przy ul. Spacerowej obr. Zakrzów stanowiącej własność Gminy Tarnobrzeg, przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Katarzyna Urbaniak
Data wytworzenia:
2019-10-30
Data publikacji:
2019-11-04
Data ostatniej zmiany:
2019-11-04

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnobrzeg objętych księgą wieczystą Nr TB1T/00030628/8 położonych w Tarnobrzegu obręb Zakrzów, przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod usługi komercyjne i obiekty produkcyjne.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Katarzyna Urbaniak
Data wytworzenia:
2019-10-30
Data publikacji:
2019-11-04
Data ostatniej zmiany:
2019-11-04

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości objętych księgą wieczystą nr TB1T/00050521/4 położonych w Tarnobrzegu przy ul. Zamkowej, obręb Mokrzyszów, stanowiących własność Gminy Tarnobrzeg przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Katarzyna Urbaniak
Data wytworzenia:
2019-10-30
Data publikacji:
2019-11-04
Data ostatniej zmiany:
2019-11-04

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu przetargowym pn. Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. „ Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Liliana Lewińska- Dyrektor MOPR
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-10-31
Data ostatniej zmiany:
2019-10-31

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu przetargowym pn. Budowa integracyjnego placu zabaw na osiedlu Serbinów w Tarnobrzegu (dz. nr ew. 1237/99).

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Mirosław Pluta- Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-10-31
Data ostatniej zmiany:
2019-10-31

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-11-14 15:04:40, zmian dokonał(a): Wioletta Burdzy

WCAG 2.0 (Level AA)