Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta Tarnobrzeg

www.tarnobrzeg.pl

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego pn.: „Przebudowa drogi od Urzędu Miasta przy ul. Mickiewicza 7 do ul. Targowej wraz z terenem pomiędzy blokami przy ul. Mickiewicza 5, 5a i 5b” - etap I

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta - Anna Pekár Zastępca Prezydenta
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-05-25
Data ostatniej zmiany:
2018-05-25

Informacje z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn.: „Modernizacja placu zabaw oraz otoczenia wokół Przedszkola nr 12 w Tarnobrzegu”

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta - Anna Pekár Zastępca Prezydenta
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
2018-05-25
Data publikacji:
2018-05-25
Data ostatniej zmiany:
2018-05-25

Odpowiedzi na pytania w postępowaniu przetargowym pn. Rozwój terenów zieleni na obszarze miasta Tarnobrzega w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.5 „Poprawa jakości środowiska miejskiego”, oś priorytetowa II

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Kamil Kalinka- p.o. Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-05-24
Data ostatniej zmiany:
2018-05-24

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza przetarg nieograniczony pn. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Tarnobrzeg odbieranych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Kamil Kalinka- p.o. Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-05-23
Data ostatniej zmiany:
2018-05-23

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn.Wykonanie robót w zakresie rzeczowym zadania inwestycyjnego pn. „Remont drogi gminnej Nr 122108R ul. Sportowej w km 0+380 – 0+720 w miejscowości Tarnobrzeg”

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Kamil Kalinka- p.o. Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-05-23
Data ostatniej zmiany:
2018-05-23

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza przetarg nieograniczony pn. Rozwój terenów zieleni na obszarze miasta Tarnobrzega w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.5 „Poprawa jakości środowiska miejskiego”, oś priorytetowa II

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Kamil Kalinka- p.o. Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
2018-05-22
Data publikacji:
2018-05-22
Data ostatniej zmiany:
2018-05-22

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza przetarg nieograniczony pn. Wykonanie robót w zakresie rzeczowym zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa chodnika z kostki betonowej przy ul. Piętaka na Osiedlu Wielowieś’’.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Kamil Kalinka- p.o. Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-05-22
Data ostatniej zmiany:
2018-05-22

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn.Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn: „Budynek Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Domu Osiedlowego na działce nr 1/451 w Tarnobrzegu na osiedle Podłęże”

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Kamil Kalinka- p.o. Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-05-22
Data ostatniej zmiany:
2018-05-22

Odpowiedzi na pytania wraz z modyfikacją w postępowaniu przetargowym pn.„Remont skrzyżowania ulic Mickiewicza – Wisłostrada – Sikorskiego w drodze wojewódzkiej nr 871 w Tarnobrzegu”

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Kamil Kalinka- p.o. Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-05-21
Data ostatniej zmiany:
2018-05-21

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza przetarg nieograniczony pn.: „Przebudowa Centrum Kształcenia Praktycznego i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Tarnobrzegu poprzez przebudowę pracowni zawodowych i budynku internatu oraz zakup wyposażenia”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 – oś priorytetowa VI – Spójność przestrzenna i społeczna, działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 6.4.2 Kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ – Dostawa wyposażenia do CKP przy ul. Kopernika 5 w Tarnobrzegu.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Kamil Kalinka - p.o. Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-05-18
Data ostatniej zmiany:
2018-05-18

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Tarnobrzegu przy ul. Sienkiewicza z przeznaczeniem pod zabudowę usługową.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Kamil Kalinka - p.o. Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2018-05-11
Data publikacji:
2018-05-17
Data ostatniej zmiany:
2018-05-17

Odpowiedzi na pytania w postępowaniu przetargowym pn. „Modernizacja placu zabaw oraz otoczenia wokół Przedszkola nr 12 w Tarnobrzegu”

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Kamil Kalinka- p.o. Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-05-17
Data ostatniej zmiany:
2018-05-17

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-05-25 15:27:34, zmian dokonał(a): Robert Chrząstek

WCAG 2.0 (Level AA)