Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta Tarnobrzeg

www.tarnobrzeg.pl

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim i przygotowaniem do realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa drogi opaskowej przy Jeziorze Tarnobrzeskim, od zjazdu z punktu widokowego przy ul. Wisłostrada do ul. Siarkowej wraz z budową skrzyżowania typu rondo ulicy Siarkowej i odcinka drogi opaskowej”.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2016-05-27
Data ostatniej zmiany:
2016-05-27

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim i przygotowaniem do realizacji zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa ulicy dojazdowej - Błonie wraz z przebudową ul. Ocickiej w km 1+720 do km 1+880 na os. Ocice w Tarnobrzegu „

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2016-05-27
Data ostatniej zmiany:
2016-05-27

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu przetargowym pn. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim i przygotowaniem do realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Błonie w Tarnobrzegu”

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb-Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
2016-05-25
Data publikacji:
2016-05-25
Data ostatniej zmiany:
2016-05-25

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza przetarg nieograniczony pn. „Przebudowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tarnobrzegu, ul. Św. Barbary 1B”.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb-Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
2016-05-20
Data publikacji:
2016-05-20
Data ostatniej zmiany:
2016-05-20

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ZŁOŻONEJ DO ZADANIA 4 ORAZ O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY SPOŚRÓD POZOSTAŁYCH OFERT BEZ PRZEPROWADZANIA ICH PONOWNEGO BADANIA I OCENY

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb-Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2016-05-20
Data ostatniej zmiany:
2016-05-20

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza przetarg nieograniczony pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano - wykonawczej wraz z nadzorem autorskim i przygotowaniem do realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dróg wewnętrznych ul. Krucza i ul. Jaśminowa w Tarnobrzegu”

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2016-05-19
Data ostatniej zmiany:
2016-05-19

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym pn.: Budowa placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych w Tarnobrzegu: Zadanie nr 1 – Budowa placu zabaw na osiedlu Mokrzyszów Zadanie nr 2 – Budowa siłowni zewnętrznej w parku osiedlowym w Sobowie Zadanie nr 3 – Doposażenie dwóch placów zabaw w urządzenia dla dzieci niepełnosprawnych: nad Jeziorem Tarnobrzeskim („przy Marinie”) oraz przy Szkole Podstawowej Nr 4

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2016-05-19
Data ostatniej zmiany:
2016-05-19

Odpowiedzi na pytania w postępowaniu do 30 000 euro pn.„Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Tarnobrzega na lata 2016-2023”.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb-Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2016-05-17
Data ostatniej zmiany:
2016-05-17

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu do 30 000 euro pn.: „Usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Tarnobrzega w roku 2016”

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2016-05-17
Data ostatniej zmiany:
2016-05-17

Odpowiedzi na pytania w postępowaniu do 30 000 euro pn.„Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Tarnobrzega na lata 2016-2023”.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb-Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
2016-05-16
Data publikacji:
2016-05-16
Data ostatniej zmiany:
2016-05-16

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu przetargowym pn. Opracowanie dokumentacji projektowej dla realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Jasień”

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb-Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2016-05-12
Data ostatniej zmiany:
2016-05-12

Prezydent Miasta Tarnobrzega zaprasza do składania ofert w postępowaniu poniżej 30 000 euro pn. „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Tarnobrzega na lata 2016-2023”.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb-Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2016-05-11
Data ostatniej zmiany:
2016-05-11

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza przetarg nieograniczony pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim i przygotowaniem do realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa drogi opaskowej przy Jeziorze Tarnobrzeskim, od zjazdu z punktu widokowego przy ul. Wisłostrada do ul. Siarkowej wraz z budową skrzyżowania typu rondo ulicy Siarkowej i odcinka drogi opaskowej”.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2016-05-06
Data ostatniej zmiany:
2016-05-06

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym pn.: Bieżące utrzymanie oznakowania poziomego dróg na terenie gminy Tarnobrzeg

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2016-05-05
Data ostatniej zmiany:
2016-05-05

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza przetarg nieograniczony pn. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim i przygotowaniem do realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Błonie w Tarnobrzegu”

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb-Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2016-05-04
Data ostatniej zmiany:
2016-05-04

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2016-05-27 14:41:36, zmian dokonał(a): zamowienia

WCAG 2.0 (Level AA)