Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta Tarnobrzeg

www.tarnobrzeg.pl

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza przetarg nieograniczony pn.Przebudowa drogi gminnej nr 122164 ul. Ocicka w Tarnobrzegu na odcinakach: a) w km. 0+000 – 0+603 b) w km.0 + 603- 0+716”

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb-Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2016-07-22
Data ostatniej zmiany:
2016-07-22

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu do 30 000 euro pn. „Remont elewacji budynku przy ul. Św. Barbary 12 w Tarnobrzegu”.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb-Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
2016-07-22
Data publikacji:
2016-07-22
Data ostatniej zmiany:
2016-07-22

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu do 30 000 euro pn. „Budowa alejek w parku osiedlowym w Sobowie – Tarnobrzegu przy ul. Olszowej”.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb-Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2016-07-22
Data ostatniej zmiany:
2016-07-22

Prezydent Miasta Tarnobrzega zaprasza do składania ofert w postępowaniu poniżej 30 000 euro pn. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt”

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb-Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
2016-07-22
Data publikacji:
2016-07-22
Data ostatniej zmiany:
2016-07-22

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu przetargowym pn. „Wykonanie wewnętrznej instalacji wody w budynku Przychodni Zdrowia przy ul. Targowej 5 w Tarnobrzegu”.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb-Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2016-07-22
Data ostatniej zmiany:
2016-07-22

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza przetarg nieograniczony pn.„Przebudowa Centrum Kształcenia Praktycznego i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 oraz budynku internatu wraz z zakupem wyposażenia”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 – oś priorytetowa VI – Spójność przestrzenna i społeczna, działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 6.4.2 Kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb-Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
2016-07-21
Data publikacji:
2016-07-21
Data ostatniej zmiany:
2016-07-21

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza przetarg nieograniczony pn.„Przebudowa infrastruktury dydaktycznej Zespołu Szkół im. Ks. Stanisława Staszica oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 wraz z zakupem wyposażenia”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 – oś priorytetowa VI – Spójność przestrzenna i społeczna, działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 6.4.2 Kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb-Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2016-07-21
Data ostatniej zmiany:
2016-07-21

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza przetarg nieograniczony pn.„Poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej poprzez przebudowę obiektów dydaktycznych Gimnazjum nr 1 i 2 miasta Tarnobrzega”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 – oś priorytetowa VI – Spójność przestrzenna i społeczna, działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 6.4.3 Szkolnictwo ogólne.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb-Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
2016-07-21
Data publikacji:
2016-07-21
Data ostatniej zmiany:
2016-07-21

Zawiadomienie o uniewaznieniu postępowania do 30 000 euro pn. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt”

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb-Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2016-07-18
Data ostatniej zmiany:
2016-07-18

Odpowiedzi na pytania w postępowaniu do 30 000 euro na wykonanie zadania pn.: „Remont elewacji budynku przy ul. Św. Barbary 12 w Tarnobrzegu”.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2016-07-18
Data ostatniej zmiany:
2016-07-18

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza przetarg nieograniczony pn.”Przebudowa drogi gminnej ul. Leśna w Tarnobrzegu”

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Józef Motyka-Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2016-07-15
Data ostatniej zmiany:
2016-07-15

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza przetarg nieograniczony pn.„Budowa Aktywnego Parku Rozrywki „Stawik” przy ul. Grobla na osiedlu Wielowieś – Etap I”.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Józef Motyka-Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2016-07-14
Data ostatniej zmiany:
2016-07-14

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza przetarg nieograniczony pn. Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn.” Przebudowa obiektu małej architektury – kładki na rzece Mokrzyszówka wraz z dojściami w Tarnobrzegu os. Sobów”

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Józef Motyka-Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2016-07-13
Data ostatniej zmiany:
2016-07-13

Prezydent Miasta Tarnobrzega zaprasza do składania ofert w postępowaniu poniżej 30 000 euro pn. „Budowa alejek w parku osiedlowym w Sobowie – Tarnobrzegu przy ul. Olszowej”.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Józef Motyka-Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
2016-07-13
Data publikacji:
2016-07-13
Data ostatniej zmiany:
2016-07-13

Prezydent Miasta Tarnobrzega zaprasza do składania ofert w postępowaniu poniżej 30 000 euro pn. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt”

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Józef Motyka-Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2016-07-13
Data ostatniej zmiany:
2016-07-13

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2016-07-22 14:35:10, zmian dokonał(a): zamowienia

WCAG 2.0 (Level AA)