Powrót na stronę główną

Biuletyn Informacji Publicznej
www.tarnobrzeg.pl

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza przetarg nieograniczony pn.: „Odbudowa i remont ul. Jędrala i Węgla w Tarnobrzegu ” - II Etap

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Norbert Mastalerz - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2014-08-29
Data ostatniej zmiany:
2014-08-29

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu przetargowym pn.„Remont ul. Dzikowskiej wraz przebudową odwodnienia i budową zbiornika na odparowanie oraz remont ul. Kąpielowej na Os. Dzików w Tarnobrzegu ”

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Norbert Mastalerz- Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
zamowienia
Data wytworzenia:
2014-08-29
Data publikacji:
2014-08-29
Data ostatniej zmiany:
2014-08-29

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu przetargowym pn.Tłumaczenie na język angielski i niemiecki oraz wydruk materiałów reklamowych i informacyjnych dla potrzeb Tarnobrzeskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego na potrzeby promocji projektu pn.: „Tarnobrzeski Park Przemysłowo-Technologiczny” w ramach osi priorytetowej I. Nowoczesna Gospodarka, działania I.3 Wspieranie innowacji, Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Norbert Mastalerz- Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2014-08-29
Data ostatniej zmiany:
2014-08-29

Odpowiedzi na pytania w postępowaniu przetargowym pn. Remont drogi gminnej Nr 122103R, 122105R ul. Piekarskiej w km 0+000 - 0+568 w Tarnobrzegu

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Norbert Mastalerz- Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
2014-08-29
Data publikacji:
2014-08-29
Data ostatniej zmiany:
2014-08-29

Odpowiedzi na pytania w postępowaniu przetargowym pn. „Odbudowa drogi wewnętrznej ul. Lądowisko Jana Pawła II w miejscowości Tarnobrzeg w km: 0 + 000 – 0 + 600 wraz z odbudową przepustu w km 0 + 013”.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Norbert Mastalerz- Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2014-08-29
Data ostatniej zmiany:
2014-08-29

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza przetarg nieograniczony pn.Dostawa i montaż wyposażenia meblowego i rolet dla pomieszczeń sal konferencyjnych - I piętra Inkubatora Przemysłowo-Technologicznego w ramach realizacji inwestycji pn. Budowa Tarnobrzeskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Norbert Mastalerz- Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2014-08-26
Data ostatniej zmiany:
2014-08-26

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza przetarg nieograniczony pn.„Przebudowa ul. Granicznej i ul. Czerwonego Krzyża Os. Miechocin w Tarnobrzegu ”

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Norbert Mastalerz- Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2014-08-26
Data ostatniej zmiany:
2014-08-26

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu do 30 000 euro pn.Docieplenie budynku szatniowo-gospodarczego przy boisku na osiedlu Sobów.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Norbert Mastalerz- Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2014-08-25
Data ostatniej zmiany:
2014-08-25

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza przetarg nieograniczony pn.Remont drogi gminnej Nr 122103R, 122105R ul. Piekarskiej w km 0+000 - 0+568 w Tarnobrzegu

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Maria Nabrzeska-Skarbnik Miasta
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
2014-08-20
Data publikacji:
2014-08-20
Data ostatniej zmiany:
2014-08-20

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza przetarg nieograniczony pn.„Odbudowa drogi wewnętrznej ul. Lądowisko Jana Pawła II w miejscowości Tarnobrzeg w km: 0 + 000 – 0 + 600 wraz z odbudową przepustu w km 0 + 013”.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Maria Nabrzeska-Skarbnik Miasta
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2014-08-19
Data ostatniej zmiany:
2014-08-19

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza przetarg nieograniczony pn.Tłumaczenie na język angielski i niemiecki oraz wydruk materiałów reklamowych i informacyjnych dla potrzeb Tarnobrzeskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego na potrzeby promocji projektu pn.: „Tarnobrzeski Park Przemysłowo-Technologiczny” w ramach osi priorytetowej I. Nowoczesna Gospodarka, działania I.3 Wspieranie innowacji, Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Maria Nabrzeska-Skarbnik Miasta
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
2014-08-19
Data publikacji:
2014-08-19
Data ostatniej zmiany:
2014-08-19

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA pn. „Rewitalizacja cmentarza z I i II wojny światowej, położonego w Tarnobrzegu przy u. Targowej, opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej”

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Norbert Mastalerz- Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2014-08-19
Data ostatniej zmiany:
2014-08-19

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu przetargowym pn.Opracowanie dokumentacji geodezyjnej do celów prawnych wraz z projektami wniosków wieczysto-księgowych

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Norbert Mastalerz- Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
2014-08-13
Data publikacji:
2014-08-13
Data ostatniej zmiany:
2014-08-13

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu przetargowym pn.Świadczenie usług przewozowych uczniów i dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2014/2015

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Norbert Mastalerz- Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2014-08-12
Data ostatniej zmiany:
2014-08-12

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu przetargowym pn.Świadczenie usług przewozowych uczniów i dzieci do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2014/2015

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Norbert Mastalerz- Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2014-08-12
Data ostatniej zmiany:
2014-08-12

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2014-09-02 14:12:12, zmian dokonał(a): rzecznik