Powrót na stronę główną

Biuletyn Informacji Publicznej
www.tarnobrzeg.pl

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza przetarg nieograniczony pn.Remont drogi gminnej Nr 122103R, 122105R ul. Piekarskiej w km 0+000 - 0+568 w Tarnobrzegu

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Maria Nabrzeska-Skarbnik Miasta
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
2014-08-20
Data publikacji:
2014-08-20
Data ostatniej zmiany:
2014-08-20

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza przetarg nieograniczony pn.„Odbudowa drogi wewnętrznej ul. Lądowisko Jana Pawła II w miejscowości Tarnobrzeg w km: 0 + 000 – 0 + 600 wraz z odbudową przepustu w km 0 + 013”.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Maria Nabrzeska-Skarbnik Miasta
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2014-08-19
Data ostatniej zmiany:
2014-08-19

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza przetarg nieograniczony pn.Tłumaczenie na język angielski i niemiecki oraz wydruk materiałów reklamowych i informacyjnych dla potrzeb Tarnobrzeskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego na potrzeby promocji projektu pn.: „Tarnobrzeski Park Przemysłowo-Technologiczny” w ramach osi priorytetowej I. Nowoczesna Gospodarka, działania I.3 Wspieranie innowacji, Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Maria Nabrzeska-Skarbnik Miasta
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
2014-08-19
Data publikacji:
2014-08-19
Data ostatniej zmiany:
2014-08-19

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA pn. „Rewitalizacja cmentarza z I i II wojny światowej, położonego w Tarnobrzegu przy u. Targowej, opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej”

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Norbert Mastalerz- Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2014-08-19
Data ostatniej zmiany:
2014-08-19

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu przetargowym pn.Opracowanie dokumentacji geodezyjnej do celów prawnych wraz z projektami wniosków wieczysto-księgowych

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Norbert Mastalerz- Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
2014-08-13
Data publikacji:
2014-08-13
Data ostatniej zmiany:
2014-08-13

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu przetargowym pn.Świadczenie usług przewozowych uczniów i dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2014/2015

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Norbert Mastalerz- Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2014-08-12
Data ostatniej zmiany:
2014-08-12

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu przetargowym pn.Świadczenie usług przewozowych uczniów i dzieci do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2014/2015

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Norbert Mastalerz- Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2014-08-12
Data ostatniej zmiany:
2014-08-12

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn.: „WYKONANIE I DOSTAWA TABLIC REJESTRACYJNYCH”

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Norbert Mastalerz - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2014-08-07
Data ostatniej zmiany:
2014-08-07

Odpowiedzi na pytania wraz z modyfikacją w postępowaniu przetargowym pn. „Remont ul. Dzikowskiej wraz przebudową odwodnienia i budową zbiornika na odparowanie oraz remont ul. Kąpielowej na Os. Dzików w Tarnobrzegu ”

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Marta Kamysz-Turbak- Sekretarz Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
2014-08-07
Data publikacji:
2014-08-07
Data ostatniej zmiany:
2014-08-07

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu przetargowym pn.Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad projektem zakres dodatkowy do projektu Tarnobrzeski Park Przemysłowo - Technologiczny w ramach działania 1.3 Wspieranie Innowacji współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, w tym pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacja robót zgodnie z zakresem prac i obowiązków określonych w § 2 i 3 przedmiotowej umowy.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Norbert Mastalerz- Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2014-08-06
Data ostatniej zmiany:
2014-08-06

Prezydent Miasta Tarnobrzega zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn. „Docieplenie budynku szatniowo-gospodarczego przy boisku na osiedlu Sobów”.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Norbert Mastalerz- Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
2014-08-06
Data publikacji:
2014-08-06
Data ostatniej zmiany:
2014-08-06

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza przetarg nieograniczony pn.Opracowanie dokumentacji geodezyjnej do celów prawnych wraz z projektami wniosków wieczysto-księgowych

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Norbert Mastalerz- Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2014-07-31
Data ostatniej zmiany:
2014-07-31

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu do 30 000 euro pn.: „Usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych na podstawie art.130a ustawy Prawo o ruchu drogowym”

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Norbert Mastalerz- Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2014-07-31
Data ostatniej zmiany:
2014-07-31

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Tarnobrzeg ozn. nr 425 o pow.0,0708 ha poł. przy ul. Mickiewicza w Tarnobrzegu, obręb Miechocin z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowo-usługowej.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Norbert Mastalerz - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
rzecznik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2014-07-31
Data ostatniej zmiany:
2014-07-31

Prezydent Miasta Tarnobrzega zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn.: „WYKONANIE I DOSTAWA TABLIC REJESTRACYJNYCH”

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Norbert Mastalerz - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2014-07-30
Data ostatniej zmiany:
2014-07-30

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2014-08-20 14:12:45, zmian dokonał(a): zamowienia