Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta Tarnobrzeg

www.tarnobrzeg.pl

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu przetargowym pn. „Przebudowa klatki schodowej wraz z przylegającymi pomieszczeniami i holem ekspozycyjnym w ramach adaptacji zespołu parkowo-zamkowego w Dzikowie dla potrzeb Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega”

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb-Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2016-06-24
Data ostatniej zmiany:
2016-06-24

Prezydent Miasta Tarnobrzega zaprasza do składania ofert w postępowaniu poniżej 30 000 euro pn. Pielęgnacja i konserwacja drzew – pomników przyrody na terenie Gminy Tarnobrzeg

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Wojciech Brzezowski-Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2016-06-24
Data ostatniej zmiany:
2016-06-24

Prezydent Miasta Tarnobrzega zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn.:”Wykonanie stałej organizacji ruchu oznakowania pionowego i poziomego na drogach będących pod administracją Prezydenta Miasta Tarnobrzega dla: Zadanie Nr 1 Osiedla Stare Miasto w granicach od rzeki Wisły, ul. Szeroka, ul. Mickiewicza, ul. Piłsudskiego, ul. Sikorskiego do ul. Wiejskiej i Nadole plus Plac Surowieckiego, Generała Grota Roweckiego, Bartosza Głowackiego i Górnika – około 12,60 km dróg Zadanie Nr 2 Drogi wojewódzkiej nr 871, biegnąca ulicami Sienkiewicza, Sikorskiego, Wisłostrada ( bez zmiany programu sygnalizacji świetlnej) – około 13,20 km dróg.”

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Wojciech Brzezowski - z up. Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2016-06-23
Data ostatniej zmiany:
2016-06-23

Prezydent Miasta Tarnobrzega zaprasza do składania ofert w postępowaniu poniżej 30 000 euro pn. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn: „Zbudujmy razem ścianę – niech połączy nas wspinanie”. Centrum wspinaczki górskiej zlokalizowane na terenie MOSiR przy Al. Niepodległości 2 w Tarnobrzegu na działkach nr ewid. 379/3, 379/7, 380”

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb-Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
2016-06-14
Data publikacji:
2016-06-14
Data ostatniej zmiany:
2016-06-14

Prezydent Miasta Tarnobrzega zaprasza do składania ofert w postępowaniu poniżej 30 000 euro pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej przebudowy i modernizacji rowu melioracyjnego na oś. Sobów w Tarnobrzegu”

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb-Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2016-06-14
Data ostatniej zmiany:
2016-06-14

Modyfikacja w przetargu nieograniczonym pn. Remonty budynków komunalnych w Tarnobrzegu

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb-Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2016-06-14
Data ostatniej zmiany:
2016-06-14

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu przetargowym pn. „Przebudowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tarnobrzegu, ul. Św. Barbary 1B”.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Józef Motyka-Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2016-06-09
Data ostatniej zmiany:
2016-06-09

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza przetarg nieograniczony pn. „Przebudowa klatki schodowej wraz z przylegającymi pomieszczeniami i holem ekspozycyjnym w ramach adaptacji zespołu parkowo-zamkowego w Dzikowie dla potrzeb Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega”

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb-Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2016-06-08
Data ostatniej zmiany:
2016-06-08

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu przetargowym pn. Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano - wykonawczej wraz z nadzorem autorskim i przygotowaniem do realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dróg wewnętrznych ul. Krucza i ul. Jaśminowa w Tarnobrzegu”

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb-Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2016-06-08
Data ostatniej zmiany:
2016-06-08

Prezydent Miasta Tarnobrzega zaprasza do składania ofert w postępowaniu poniżej 30 000 euro pn. Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania oraz odnowienia terenów zieleni, służących poprawie życia mieszkańców, wzrostowi bioróżnorodności oraz przewietrzaniu terenu zurbanizowanego miasta Tarnobrzega

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb-Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2016-06-07
Data ostatniej zmiany:
2016-06-07

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu poniżej 30 000 euro pn. „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Tarnobrzega na lata 2016-2023”.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Urszula Rzeszut- Skarbnik Miasta
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2016-06-03
Data ostatniej zmiany:
2016-06-03

Modyfikacja w przetargu nieograniczonym pn. „Przebudowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tarnobrzegu, ul. Św. Barbary 1B”.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb-Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2016-05-31
Data ostatniej zmiany:
2016-05-31

Odpowiedzi na pytania wraz z modyfikacją w przetargu nieograniczonym pn. „Przebudowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tarnobrzegu, ul. Św. Barbary 1B”.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb-Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2016-05-30
Data ostatniej zmiany:
2016-05-30

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim i przygotowaniem do realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa drogi opaskowej przy Jeziorze Tarnobrzeskim, od zjazdu z punktu widokowego przy ul. Wisłostrada do ul. Siarkowej wraz z budową skrzyżowania typu rondo ulicy Siarkowej i odcinka drogi opaskowej”.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2016-05-27
Data ostatniej zmiany:
2016-05-27

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2016-06-24 11:47:37, zmian dokonał(a): zamowienia

WCAG 2.0 (Level AA)