Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA
www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa
Urząd Miasta Tarnobrzeg www.tarnobrzeg.pl
Ikona statystyk

Prezydent Miasta Tarnobrzega zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Wycena wartości drewna pozyskiwanego przez Gminę Tarnobrzeg”.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Mirosław Pluta Zastępca Prezydenta Miasta
Informację wprowadził:
Łukasz Maciąg
Data wytworzenia:
2021-02-22
Data publikacji:
2021-02-22
Data ostatniej zmiany:
2021-02-22

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 406/67 o powierzchni 0,8344 ha stanowiącej własność Gminy Tarnobrzeg objętej księgą wieczystą Nr TB1T/00030628/8 położonej w Tarnobrzegu obręb Zakrzów, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod usługi komercyjne i obiekty produkcyjne.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Katarzyna Urbaniak
Data wytworzenia:
2021-02-11
Data publikacji:
2021-02-15
Data ostatniej zmiany:
2021-02-15

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości objętych księgą wieczystą nr TB1T/00067920/3 położonych w Tarnobrzegu przy ul. Szafirowej i Szmaragdowej obręb Mokrzyszów stanowiących własność Gminy Tarnobrzeg przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Katarzyna Urbaniak
Data wytworzenia:
2021-02-10
Data publikacji:
2021-02-15
Data ostatniej zmiany:
2021-02-15

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn. „Wykonanie ekspertyzy /opinii biegłego/specjalisty w zakresie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnej dotyczącej zmiany stanu wody na działce nr ewid. 504/19, 504/20i działce sąsiedniej nr ewid. 484/10 i 504/13 obręb Kajmów w Tarnobrzegu”

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Mirosław Pluta- Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-02-09
Data ostatniej zmiany:
2021-02-09

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn. „Wykonanie ekspertyzy /opinii biegłego/specjalisty w zakresie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnej dotyczącej zmiany stanu wody na działce nr 577/3, 577/5i działce sąsiedniej 577/2 zlokalizowanych w Tarnobrzegu”

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Mirosław Pluta- Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-02-09
Data ostatniej zmiany:
2021-02-09

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu przetargowym pn.: Pełnienie funkcji Operatora zarządzającego Tarnobrzeskim Parkiem Przemysłowo-Technologicznym

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Dariusz Bożek - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
2021-02-05
Data publikacji:
2021-02-05
Data ostatniej zmiany:
2021-02-05

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości ozn. nr ewid. 1148/9 o powierzchni 0,3631 ha stanowiącej własność Gminy Tarnobrzeg objętej księgą wieczystą Nr TB1T/00074422/4 położonej w Tarnobrzegu obręb Sielec z przeznaczeniem pod działalność handlowo- usługową.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Katarzyna Urbaniak
Data wytworzenia:
2021-01-29
Data publikacji:
2021-02-03
Data ostatniej zmiany:
2021-02-03

Prezydent Miasta Tarnobrzega podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku piątego przetargu ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 26 stycznia 2021 r. na sprzedaż nieruchomości ozn. nr ewid. 1399/34 o powierzchni 0,8982 ha objętej księgą wieczystą nr TB1T/00050521/4 położonej w Tarnobrzegu przy ul. Wrzosowej obręb Mokrzyszów stanowiącej własność Gminy Tarnobrzeg, przeznaczonej pod zabudowę produkcyjno – usługową.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Katarzyna Urbaniak
Data wytworzenia:
2021-02-01
Data publikacji:
2021-02-03
Data ostatniej zmiany:
2021-02-03

Prezydent Miasta Tarnobrzega podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku piątego przetargu ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 26 stycznia 2021 r. o godz. 1030 w sali narad Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. Kościuszki 32 na sprzedaż nieruchomości ozn. nr ewid. 406/18 o pow. 0,1259 ha objętej księgą wieczystą nr TB1T/00030628/8 położonej w Tarnobrzegu przy ul. Batalionów Chłopskich, obręb Zakrzów, stanowiącej własność Gminy Tarnobrzeg przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę usługowo – handlową.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Katarzyna Urbaniak
Data wytworzenia:
2021-02-01
Data publikacji:
2021-02-03
Data ostatniej zmiany:
2021-02-03

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnobrzeg położonych w Tarnobrzegu przy Al. Warszawskiej, przeznaczonych pod zabudowę handlowo – usługową.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Katarzyna Urbaniak
Data wytworzenia:
2021-01-29
Data publikacji:
2021-02-01
Data ostatniej zmiany:
2021-02-01

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją zadania pn.: „Budowa drogi wojewódzkiej – Obwodnicy miasta Tarnobrzega (km lokalny od 0+000,00 do 9+068,50) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Dariusz Bożek- Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-01-28
Data ostatniej zmiany:
2021-01-28

Prezydent Miasta Tarnobrzega podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku pierwszego nieograniczonego przetargu ustnego przeprowadzonego w dniu 18 stycznia 2021 r. o godz. 1000 w sali narad Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. Kościuszki 32 na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnobrzeg położonych w Tarnobrzegu przy ul. Zakładowej obręb Nagnajów, przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę usługową:

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Katarzyna Urbaniak
Data wytworzenia:
2021-01-26
Data publikacji:
2021-01-26
Data ostatniej zmiany:
2021-01-26

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu przetargowym pn.: Wyłapywanie i opieka nad zwierzętami bezdomnymi, świadczenie usług lekarsko- weterynaryjnych dla zwierząt wraz z całodobową opieką w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, na terenie miasta Tarnobrzega w 2021 r.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Dariusz Bożek - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-01-21
Data ostatniej zmiany:
2021-01-21

Prezydent Miasta Tarnobrzega zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn. .„ Wykonanie ekspertyzy /opinii biegłego/specjalisty w zakresie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnej dotyczącej zmiany stanu wody na działce nr ewid. 504/19, 504/20 i działce sąsiedniej nr ewid. 484/10 i 504/13 obręb Kajmów w Tarnobrzegu”

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Dariusz Bożek- Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-01-20
Data ostatniej zmiany:
2021-01-20

Prezydent Miasta Tarnobrzega zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn. :„ Wykonanie ekspertyzy /opinii biegłego/specjalisty w zakresie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnej dotyczącej zmiany stanu wody na działce nr ewid.577/3,577/5 i działce sąsiedniej nr ewid. 577/2 zlokalizowanych w Tarnobrzegu”

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Dariusz Bożek- Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
2021-01-20
Data publikacji:
2021-01-20
Data ostatniej zmiany:
2021-01-20

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-03-05 08:32:49, zmian dokonał(a): a.witkowska

WCAG 2.0 (Level AA)