Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA
www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa
Urząd Miasta Tarnobrzeg www.tarnobrzeg.pl
Ikona statystyk

Odpowiedzi na pytania wraz z modyfikacją SIWZ w postępowaniu przetargowym pn.: Dostawa koparko-ładowarki dla Rejonu Dróg Miejskich w Tarnobrzegu

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Artur Anioł - Prezes Rejonu Dróg Miejskich
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-11-27
Data ostatniej zmiany:
2020-11-27

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza przetarg nieograniczony pn.: Wykonanie oświetlenia na terenie Gminy Tarnobrzeg: Zadanie nr 1 – Oświetlenie ulicy St. Orła na osiedlu Miechocin w Tarnobrzegu, Zadanie nr 2 - Oświetlenie ulicy Elektrycznej – Etap II na osiedlu Zakrzów w Tarnobrzegu. Zadanie nr 3 – Oświetlenie bramy nr 3 stadionu sportowego w Tarnobrzegu, Zadanie nr 4 - Oświetlenie figurki św. Barbary przy szpitalu w Tarnobrzegu.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Dariusz Bożek - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-11-27
Data ostatniej zmiany:
2020-11-27

Informacja o wyniku przetargu.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Dariusz Bożek -Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Monika Kopeć
Data wytworzenia:
2020-11-17
Data publikacji:
2020-11-27
Data ostatniej zmiany:
2020-11-27

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu przetargowym pn.: „Usługi ochrony fizycznej stałej i doraźnej, monitorowania systemu sygnalizacji włamania i napadu, obsługa centrali systemu sygnalizacji pożarowej, systemu monitorowania kamer CCTV i systemu oddymiania klatek schodowych oraz konwoje w Muzeum Historycznym Miasta Tarnobrzega w Tarnobrzegu w okresie 24 miesięcy”

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Tadeusz Zych - Dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-11-27
Data ostatniej zmiany:
2020-11-27

Odpowiedzi na pytania wraz z modyfikacją w postępowaniu przetargowym pn.Dostawa koparko-ładowarki dla Rejonu Dróg Miejskich w Tarnobrzegu

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Artur Anioł- Prezes Rejonu Dróg Miejskich
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-11-25
Data ostatniej zmiany:
2020-11-25

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn. „Dostawa systemu Backup i zasilaczy awaryjnych UPS”.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Dariusz Bożek- Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-11-24
Data ostatniej zmiany:
2020-11-24

Rejon Dróg Miejskich ogłasza przetarg nieograniczony pn.: Dostawa koparko-ładowarki dla Rejonu Dróg Miejskich w Tarnobrzegu

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Artur Anioł - Prezes Rejonu Dróg Miejskich
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-11-19
Data ostatniej zmiany:
2020-11-19

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym pn. „Dostawa systemu Backup i zasilaczy awaryjnych UPS”.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Mirosław Pluta- Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-11-18
Data ostatniej zmiany:
2020-11-18

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego pn. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa drogi wewnętrznej, działka ewid. nr 1308/3 łączącej ulicę Wyszyńskiego z ulicą Sienkiewicza w Tarnobrzegu”.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Dariusz Bożek- Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-11-17
Data ostatniej zmiany:
2020-11-17

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym pn. „Usługi ochrony fizycznej stałej i doraźnej, monitorowania systemu sygnalizacji włamania i napadu, obsługa centrali systemu sygnalizacji pożarowej, systemu monitorowania kamer CCTV i systemu oddymiania klatek schodowych oraz konwoje w Muzeum Historycznym Miasta Tarnobrzega w Tarnobrzegu w okresie 24 miesięcy”

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Tadeusz Zych- Dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-11-17
Data ostatniej zmiany:
2020-11-17

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego pn. „ Roboty budowlane w budynku d. siedziby Zarządu Dóbr Tarnowskich przy ul. Sandomierskiej 25 w Tarnobrzegu (Dzienny Dom Senior +)”

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Dariusz Bożek- Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
2020-11-17
Data publikacji:
2020-11-17
Data ostatniej zmiany:
2020-11-17

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnobrzeg objętych księgą wieczystą Nr TB1T/00030628/8 położonych w Tarnobrzegu obręb Zakrzów, przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod usługi komercyjne i obiekty produkcyjne.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Katarzyna Urbaniak
Data wytworzenia:
2020-11-09
Data publikacji:
2020-11-16
Data ostatniej zmiany:
2020-11-16

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości ozn. nr ewid. 799/5 o pow. 0,1466 ha objętej księgą wieczystą nr TB1T/00075566/2 wraz z udziałem 1/3 części w drodze wewnętrznej nr ewid. 799/1 o pow. 0,0655 ha. położonej w Tarnobrzegu przy ul. Jaśminowej stanowiącej własność Gminy Tarnobrzeg, przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Katarzyna Urbaniak
Data wytworzenia:
2020-11-09
Data publikacji:
2020-11-16
Data ostatniej zmiany:
2020-11-16

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza przetarg nieograniczony pn. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa drogi wewnętrznej, działka ewid. nr 1308/3 łączącej ulicę Wyszyńskiego z ulicą Sienkiewicza w Tarnobrzegu”.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Dariusz Bożek- Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-11-16
Data ostatniej zmiany:
2020-11-16

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-11-27 21:53:37, zmian dokonał(a): Karolina Kuszaj

WCAG 2.0 (Level AA)