Powrót na stronę główną

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Tarnobrzeg www.tarnobrzeg.pl

Prezydent Miasta Tarnobrzega zaprasza do składania ofert w postępowaniu poniżej 30 000 euro pn.Przygotowanie analizy zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tarnobrzegu

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb-Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2015-03-04
Data ostatniej zmiany:
2015-03-04

Prezydent Miasta Tarnobrzega zaprasza do składania ofert w postępowaniu poniżej 30 000 euro pn.Opracowanie Gminnego programu opieki nad zabytkami miasta Tarnobrzega na lata 2015 – 2019

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb-Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2015-03-04
Data ostatniej zmiany:
2015-03-04

Prezydent Miasta Tarnobrzega zaprasza do składania ofert w postępowaniu do 30 000 euro na wykonanie zadania pn.: Przygotowanie analizy zasadności przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru usług i przemysłu w tym Tarnobrzeskiego Parku Technologicznego w rejonie ulic: Al. Warszawska, Batalionów Chłopskich i Wędkarskiej na terenie miasta Tarnobrzega – osiedle Zakrzów

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2015-03-04
Data ostatniej zmiany:
2015-03-04

Prezydent Miasta Tarnobrzega zaprasza do składania ofert w postępowaniu do 30 000 euro na wykonanie zadania pn.: Przygotowanie analizy zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Centrum w Tarnobrzegu

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2015-03-04
Data ostatniej zmiany:
2015-03-04

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza przetarg nieograniczony pn. „Remont pomieszczeń na I piętrze skrzydła wschodniego Zamku Dzikowskiego „

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb-Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
2015-03-04
Data publikacji:
2015-03-04
Data ostatniej zmiany:
2015-03-04

Odpowiedzi na pytania w przetargu nieograniczonym pn.: Wykonanie projektu dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej ul. Sikorskiego nr 871 w obrębie skrzyżowania z drogami powiatowymi ul. Kopernika i ul. Wyspiańskiego w związku z budową ścieżek rowerowych w Tarnobrzegu

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2015-03-04
Data ostatniej zmiany:
2015-03-04

Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym pn.: „Remont budynku OSP Sielec - etap II”.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2015-03-02
Data ostatniej zmiany:
2015-03-02

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza przetarg nieograniczony pn.: Bezgotówkowy zakup paliw płynnych do samochodów służbowych Urzędu Miasta i Ochotniczych Straży Pożarnych w Tarnobrzegu

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2015-02-27
Data ostatniej zmiany:
2015-02-27

Modyfikacja w postępowaniu do 30 000 euro pn: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn: „Budowa 3 kortów do tenisa ziemnego wraz z budową budynku szatniowo-sanitarnego zlokalizowanego na działce nr inwentarzowy 1014/119 przy ul. Zwierzynieckiej w Tarnobrzegu”.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb-Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
2015-02-27
Data publikacji:
2015-02-27
Data ostatniej zmiany:
2015-02-27

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza przetarg nieograniczony pn. Wykonanie projektu dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej ul. Sikorskiego nr 871 w obrębie skrzyżowania z drogami powiatowymi ul. Kopernika i ul. Wyspiańskiego w związku z budową ścieżek rowerowych w Tarnobrzegu

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Anna Budziło
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2015-02-26
Data ostatniej zmiany:
2015-02-26

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza przetarg nieograniczony pn. Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 8 na osiedlu Wielowieś w Tarnobrzegu

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Anna Budziło
Data wytworzenia:
2015-02-26
Data publikacji:
2015-02-26
Data ostatniej zmiany:
2015-02-26

Prezydent Miasta Tarnobrzega zaprasza do składania ofert w postępowaniu ponizej 30 000 euro pn. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn: „Budowa 3 kortów do tenisa ziemnego wraz z budową budynku szatniowo-sanitarnego zlokalizowanego na działce nr inwentarzowy 1014/119 przy ul. Zwierzynieckiej w Tarnobrzegu”.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb-Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2015-02-26
Data ostatniej zmiany:
2015-02-26

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza przetarg nieograniczony pn. Konserwacja i utrzymanie sygnalizacji świetlnej na terenie miasta Tarnobrzeg.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Anna Budziło
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2015-02-23
Data ostatniej zmiany:
2015-02-23

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego pn.: Bezgotówkowy zakup paliw płynnych do samochodów służbowych Urzędu Miasta i Ochotniczych Straży Pożarnych w Tarnobrzegu

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2015-02-20
Data ostatniej zmiany:
2015-02-20

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej ozn. nr ewid. 1399/15 o pow. 0,1069 ha objętej KW TB1T/00050521/4 położonej w Tarnobrzegu obręb Mokrzyszów przy ul. Wrzosowej, stanowiącej własność Gminy Tarnobrzeg przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb-Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
rzecznik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2015-02-19
Data ostatniej zmiany:
2015-02-19

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2015-03-05 16:14:37, zmian dokonał(a): Agata Rybka