Powrót na stronę główną

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Tarnobrzeg www.tarnobrzeg.pl

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU postępowania pn. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Tarnobrzeg odbieranych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w terminie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2017 roku.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Józef Motyka - Z-ca Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Anna Budziło
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2015-10-07
Data ostatniej zmiany:
2015-10-07

Prezydent Miasta Tarnobrzega zaprasza do składania ofert w postępowaniu poniżej 30 000 euro pn. Zaprojektowanie, wykonanie i montaż 3 szt. tablic pamiątkowych dla projektu pn.: "Modernizacja dróg gminnych w Tarnobrzegu" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013,

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Józef Motyka-Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2015-10-06
Data ostatniej zmiany:
2015-10-06

Odpowiedzi na pytania wraz z modyfikacją w przetargu nieograniczonym pn. Dostawa i montaż wyposażenia meblowego do Tarnobrzeskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Józef Motyka-Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2015-10-06
Data ostatniej zmiany:
2015-10-06

Odpowiedzi na pytania wraz z modyfikacją SIWZ w postępowaniu przetargowym pn. Ochrona i dozór obiektów i powstałej infrastruktury na terenie Tarnobrzeskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Wojciech Brzezowski - Z-ca Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Anna Budziło
Data wytworzenia:
2015-10-05
Data publikacji:
2015-10-05
Data ostatniej zmiany:
2015-10-05

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym pn.: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego p.n. Wykonanie remontu dróg powiatowych i gminnych - Etap II ul. Kąpielowa, Żabia, Wiosenna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Józef Motyka - z up. Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2015-10-02
Data ostatniej zmiany:
2015-10-02

Prezydent Miasta Tarnobrzega zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn. „Budowa parkingu przy klasztorze ul. Piętaka w oś. Wielowieś w Tarnobrzegu”,

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Józef Motyka - Zca Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Anna Budziło
Data wytworzenia:
2015-10-02
Data publikacji:
2015-10-02
Data ostatniej zmiany:
2015-10-02

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza przetarg nieograniczony pn.: Dostawa i montaż wyposażenia meblowego do Tarnobrzeskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Józef Motyka - z up. Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
2015-10-01
Data publikacji:
2015-10-01
Data ostatniej zmiany:
2015-10-02

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu przetargowym pn. Pełnienie funkcji Operatora zarządzającego Tarnobrzeskim Parkiem Przemysłowo-Technologicznym

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Józef Motyka-Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2015-10-01
Data ostatniej zmiany:
2015-10-01

Odpowiedzi na pytania wraz z modyfikacją w przetargu nieograniczonym pn. Ochrona i dozór obiektów i powstałej infrastruktury na terenie Tarnobrzeskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Józef Motyka-Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
2015-09-30
Data publikacji:
2015-09-30
Data ostatniej zmiany:
2015-09-30

Odpowiedzi na pytania wraz z modyfikacją w przetargu nieograniczonym pn. „Budowa 3 kortów do tenisa ziemnego wraz z budynkiem szatniowo-sanitarnym, z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi, utwardzeniem terenu wraz z przyłączem kanalizacyjnym”.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Józef Motyka-Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
2015-09-28
Data publikacji:
2015-09-28
Data ostatniej zmiany:
2015-09-28

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza przetarg nieograniczony pn. Ochrona i dozór obiektów i powstałej infrastruktury na terenie Tarnobrzeskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb-Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
2015-09-28
Data publikacji:
2015-09-28
Data ostatniej zmiany:
2015-09-28

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W ZADANIU 6 ORAZ O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY SPOŚRÓD POZOSTAŁYCH OFERT BEZ PRZEPROWADZANIA ICH PONOWNEGO BADANIA I OCENY w przetargu nieograniczonego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej miasta Tarnobrzega”

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb-Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2015-09-28
Data ostatniej zmiany:
2015-09-28

Prezydent Miasta Tarnobrzega, ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg ogłasza w dniu 7 października 2015 roku o godzinie 1200 przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż drewna pozyskanego przez Gminę Tarnobrzeg złożonego w siedzibie Rejonu Dróg Miejskich przy ul. Dąbrówki 44 w Tarnobrzegu

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agata Rybka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2015-09-25
Data ostatniej zmiany:
2015-10-02

Prezydent Miasta Tarnobrzega, ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg ogłasza w dniu 7 października 2015 roku o godzinie 1000 przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż drewna pozyskanego przez Gminę Tarnobrzeg złożonego na składzie przy ul. Koniczynki na osiedlu Ocice w Tarnobrzegu

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agata Rybka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2015-09-25
Data ostatniej zmiany:
2015-10-02

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza przeatrg nieograniczony pn. " Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Tarnobrzeg odbieranych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w terminie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2017 roku".

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Anna Budziło
Data wytworzenia:
2015-09-24
Data publikacji:
2015-09-24
Data ostatniej zmiany:
2015-09-24

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2015-10-09 14:52:12, zmian dokonał(a): rzecznik