Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta Tarnobrzeg

www.tarnobrzeg.pl

Prezydent Miasta Tarnobrzega zaprasza do składania ofert w postępowaniu do 30 000 euro pn.: „Modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej obejmująca miasto Tarnobrzeg - inwentaryzacja, projekt i realizacja”

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-09-21
Data ostatniej zmiany:
2017-09-21

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu przetargowym pn. „Zasypanie zbiornika wodnego w Zakrzowie pod kątem utworzenia osiedlowego kącika rekreacyjno- wypoczynkowego Osiedle Zakrzów przy ul. Plac Ludowy w miejscu znajdującego się tam obecnie zbiornika wodnego”

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb-Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-09-19
Data ostatniej zmiany:
2017-09-19

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu przetargowym pn. „Remont drogi gminnej ul. Nadwiślańskiej ,nr drogi 122170R, w km 0+018-0+705 w miejscowości Tarnobrzeg”

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb-Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-09-19
Data ostatniej zmiany:
2017-09-19

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn. „Remont drogi wewnętrznej bocznej od ul. Królowej Jadwigi w Tarnobrzegu”

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb-Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-09-18
Data ostatniej zmiany:
2017-09-18

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu przetargowym pn. Budowa szalet miejskich w Tarnobrzegu

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb-Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-09-18
Data ostatniej zmiany:
2017-09-18

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości ozn. nr 810/3 o pow. 0,1152 ha wraz z udziałem 1/5 części w drodze wewnętrznej nr ewid. 810/1 o pow. 0,1187 ha objętej księgą wieczystą nr TB1T/00050984/7 położonej w Tarnobrzegu przy ul. Jaśminowej stanowiącej własność Gminy Tarnobrzeg, przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzeg
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2017-09-15
Data publikacji:
2017-09-15
Data ostatniej zmiany:
2017-09-15

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż czterech nieruchomości objętych księgą wieczystą nr TB1T/00025738/4 położonych w Tarnobrzegu przy ul. Litewskiej, stanowiących własność Gminy Tarnobrzeg, przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzeg
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2017-09-15
Data publikacji:
2017-09-15
Data ostatniej zmiany:
2017-09-15

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn. „Rewitalizacja Placu Górnika”

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb-Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-09-15
Data ostatniej zmiany:
2017-09-15

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn.„Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez przebudowę infrastruktury dydaktycznej Przedszkoli nr 7 i 15 w Tarnobrzegu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 – oś priorytetowa VI – Spójność przestrzenna i społeczna, działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 6.4.1 Przedszkola

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb-Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-09-15
Data ostatniej zmiany:
2017-09-15

Informacje z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn.: Dostawa i montaż budynku szatni sportowej na osiedlu Zakrzów w Tarnobrzegu.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-09-14
Data ostatniej zmiany:
2017-09-14

Prezydent Miasta Tarnobrzega informuje o zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta Tarnobrzega www.tarnobrzeg.eobip.pl wykazów nieruchomości położonych w Tarnobrzegu przy ul. Ocickiej, obręb Ocice – do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości sąsiednich, przy ul. Gen. Józefa Bema do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz przy ul. Gen. Józefa Bema, obręb Sobów obręb Sobów, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzeg
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2017-09-11
Data publikacji:
2017-09-13
Data ostatniej zmiany:
2017-09-13

Odpowiedzi na pytania wraz z modyfikacją w postępowaniu przetargowym pn. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Tarnobrzeg odbieranych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb-Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
2017-09-12
Data publikacji:
2017-09-12
Data ostatniej zmiany:
2017-09-15

Informacje z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn.: Tworzenie i aktualizacja BDOT500 w Mieście Tarnobrzeg – w ramach projektu Podkarpacki System Przestrzenny, który będzie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej II ,,Cyfrowe Podkarpackie” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. ,, Zadanie 129 – Tworzenie i aktualizacja BDOT500 w Mieście Tarnobrzeg”.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
2017-09-12
Data publikacji:
2017-09-12
Data ostatniej zmiany:
2017-09-12

Informacje z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn.: „Remont drogi gminnej ul. Nadwiślańskiej ,nr drogi 122170R, w km 0+018-0+705 w miejscowości Tarnobrzeg”

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-09-12
Data ostatniej zmiany:
2017-09-12

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu przeatrgowym pn.: „Przebudowa infrastruktury dydaktycznej Zespołu Szkół im. Ks. Stanisława Staszica oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 wraz z zakupem wyposażenia”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 – oś priorytetowa VI – Spójność przestrzenna i społeczna, działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 6.4.2 Kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-09-12
Data ostatniej zmiany:
2017-09-12

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-09-21 14:24:08, zmian dokonał(a): zamowienia

WCAG 2.0 (Level AA)