Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta Tarnobrzeg

www.tarnobrzeg.pl

Prezydent Miasta Tarnobrzega zaprasza do składania ofert w postępowaniu do 30 000 euro pn.:Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn: „Budowa siłowni napowietrznej nad Jeziorem Tarnobrzeskim”.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-04-25
Data ostatniej zmiany:
2017-04-25

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza przetarg nieograniczony pn.: „Dostawa i montaż sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby pracowni informatycznej” dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tarnobrzegu w ramach projektu pn. „Synergia. Od jakości kształcenia do wzrostu zatrudnienia” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-04-25
Data ostatniej zmiany:
2017-04-25

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego pn. „Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez przebudowę infrastruktury dydaktycznej Przedszkoli nr 7 i 15 w Tarnobrzegu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 – oś priorytetowa VI – Spójność przestrzenna i społeczna, działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 6.4.1 Przedszkola.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb-Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-04-25
Data ostatniej zmiany:
2017-04-25

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn. „Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez przebudowę infrastruktury dydaktycznej Przedszkoli nr 7 i 15 w Tarnobrzegu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 – oś priorytetowa VI – Spójność przestrzenna i społeczna, działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 6.4.1 Przedszkola.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb-Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-04-24
Data ostatniej zmiany:
2017-04-24

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn. Ochrona, dozór obiektów i powstałej infrastruktury oraz konserwacja i obsługa awaryjna systemów SSWiN i CCTV na terenie Tarnobrzeskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb-Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-04-21
Data ostatniej zmiany:
2017-04-21

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn. „Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez przebudowę infrastruktury dydaktycznej Przedszkoli nr 7 i 15 w Tarnobrzegu – Przedszkole nr 7 w Tarnobrzegu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 – oś priorytetowa VI – Spójność przestrzenna i społeczna, działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 6.4.1 Przedszkola.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb-Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-04-21
Data ostatniej zmiany:
2017-04-21

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn. „Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez przebudowę infrastruktury dydaktycznej Przedszkoli nr 7 i 15 w Tarnobrzegu – Przedszkole nr 15 w Tarnobrzegu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 – oś priorytetowa VI – Spójność przestrzenna i społeczna, działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 6.4.1 Przedszkola.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb-Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-04-21
Data ostatniej zmiany:
2017-04-21

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza przetarg nieograniczony pn.: „Dostawa i montaż sprzętu komputerowego i oprogramowania biurowego na potrzeby pracowni symulacyjnej, technikum hotelarstwa, technikum architektury krajobrazu, technikum ekonomicznego, technikum spedycji i logistyki” dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Tarnobrzegu w ramach projektu pn. „Synergia. Od jakości kształcenia do wzrostu zatrudnienia” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
2017-04-21
Data publikacji:
2017-04-21
Data ostatniej zmiany:
2017-04-21

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu przetargowym pn. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Kochanowskiego”.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb-Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-04-21
Data ostatniej zmiany:
2017-04-21

Informacje z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn.: „Ochrona i dozór budynków administracyjnych, usługa monitorowania i konserwacji systemów alarmowych Urzędu Miasta Tarnobrzega”

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-04-20
Data ostatniej zmiany:
2017-04-20

Modyfikacja SIWZ w przetargu nieograniczonym pn.: „Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez przebudowę infrastruktury dydaktycznej Przedszkoli nr 7 i 15 w Tarnobrzegu – Przedszkole nr 15 w Tarnobrzegu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 – oś priorytetowa VI – Spójność przestrzenna i społeczna, działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 6.4.1 Przedszkola.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-04-20
Data ostatniej zmiany:
2017-04-20

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn. Budowa placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych w Tarnobrzegu: Zadanie nr 1 – Budowa placu zabaw dla dzieci na osiedlu Sobów przy ul. Olszowej Zadanie nr 2 – Budowa placu zabaw dla dzieci na osiedlu Miechocin w rozwidleniu dróg gminnych - ul. 12 Października, J. Długosza i St. Orła Zadanie nr 3 – Budowa oświetlonej siłowni na Świeżym Powietrzu na Osiedlu Ocice Zadanie nr 4 – Budowa siłowni zewnętrznej na osiedlu Dzików w Tarnobrzegu

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb-Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
2017-04-19
Data publikacji:
2017-04-19
Data ostatniej zmiany:
2017-04-19

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn. Remont alejek – chodnika w rejonie obeliska Porucznika Sarny – Os. Przywiśle w Tarnobrzegu.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb-Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-04-19
Data ostatniej zmiany:
2017-04-19

Modyfikacja SIWZ w przetargu nieograniczonym pn.: „Ochrona i dozór budynków administracyjnych, usługa monitorowania i konserwacji systemów alarmowych Urzędu Miasta Tarnobrzega”

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-04-19
Data ostatniej zmiany:
2017-04-19

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-04-25 15:33:51, zmian dokonał(a): Robert Chrząstek

WCAG 2.0 (Level AA)