Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta Tarnobrzeg

www.tarnobrzeg.pl

Odpowiedzi na pytania w postępowaniu przetargowym pn.: „Dostawa środków czystości do placówek oświatowych i pozostałych jednostek w Tarnobrzegu”.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
2017-11-17
Data publikacji:
2017-11-17
Data ostatniej zmiany:
2017-11-17

Odpowiedź na pytanie w postępowaniu przetargowym pn.: Dostawa pomocy dydaktycznych tj. interaktywnych monitorów dotykowych dla: Szkoły Podstawowej Nr 3, Szkoły Podstawowej Nr 4, Szkoły Podstawowej Nr 6, Szkoły Podstawowej Nr 7, Szkoły Podstawowej Nr 9, Szkoły Podstawowej Nr 10, Szkoły Podstawowej Nr 11 oraz tablic interaktywnych, projektorów oraz zestawu głośników dla Szkoły Podstawowej Nr 8 w ramach Rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017-2019 -,,Aktywna tablica”

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-11-17
Data ostatniej zmiany:
2017-11-17

Odpowiedź na pytanie w postępowaniu przetargowym pn.: „Poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej poprzez przebudowę obiektów dydaktycznych Gimnazjum nr 1 i 2 miasta Tarnobrzega”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 – oś priorytetowa VI – Spójność przestrzenna i społeczna, działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 6.4.3 Szkolnictwo ogólne.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-11-17
Data ostatniej zmiany:
2017-11-17

Odpowiedź na pytanie w postępowaniu przetargowym pn.: Dostawa pomocy dydaktycznych tj. interaktywnych monitorów dotykowych dla: Szkoły Podstawowej Nr 3, Szkoły Podstawowej Nr 4, Szkoły Podstawowej Nr 6, Szkoły Podstawowej Nr 7, Szkoły Podstawowej Nr 9, Szkoły Podstawowej Nr 10, Szkoły Podstawowej Nr 11 oraz tablic interaktywnych, projektorów oraz zestawu głośników dla Szkoły Podstawowej Nr 8 w ramach Rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017-2019 -,,Aktywna tablica”

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-11-16
Data ostatniej zmiany:
2017-11-16

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości sąsiednich na sprzedaż nieruchomości ozn. nr 104/2 o pow. 0,0114 ha objętej księgą wieczystą nr TB1T/00030328/5 położonej w Tarnobrzegu przy ul. Ocickiej, obręb Ocice stanowiącej własność Gminy Tarnobrzeg.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2017-11-16
Data publikacji:
2017-11-16
Data ostatniej zmiany:
2017-11-16

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości objętych księgą wieczystą nr TB1T/00050984/7 położonych w Tarnobrzegu przy ul. Borów stanowiących własność Gminy Tarnobrzeg, przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2017-11-16
Data publikacji:
2017-11-16
Data ostatniej zmiany:
2017-11-15

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości objętych księgą wieczystą nr TB1T/00030328/5 położonych w Tarnobrzegu przy ul. Konwaliowej, obręb Ocice stanowiących własność Gminy Tarnobrzeg, przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2017-11-16
Data publikacji:
2017-11-16
Data ostatniej zmiany:
2017-11-15

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż trzech nieruchomości objętych księgą wieczystą nr TB1T/00028317/8 położonych w Tarnobrzegu przy ul. Św. Onufrego stanowiących własność Gminy Tarnobrzeg, przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2017-11-13
Data publikacji:
2017-11-15
Data ostatniej zmiany:
2017-11-15

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn. „DOSTAWA OBIADÓW DIETETYCZNYCH DLA PACJENTÓW SP ZOZ ZAKŁADU PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZEGO W TARNOBRZEGU.”

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
SP ZOZ Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-11-15
Data ostatniej zmiany:
2017-11-15

Odpowiedzi na pytania w postępowaniu przetargowym pn. „Ochrona i dozór budynków administracyjnych, usługa monitorowania i konserwacji systemów alarmowych Urzędu Miasta Tarnobrzega”

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta- Sekretarz Miasta Przemysław Rękas
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
2017-11-15
Data publikacji:
2017-11-15
Data ostatniej zmiany:
2017-11-16

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu przetargowym pn. „Poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej poprzez przebudowę obiektów dydaktycznych Gimnazjum nr 1 i 2 miasta Tarnobrzega”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego lata 2014 – 2020 – oś priorytetowa VI – Spójność przestrzenna i społeczna, działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 6.4.3 Szkolnictwo ogólne

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta- Sekretarz Miasta Przemysław Rękas
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-11-15
Data ostatniej zmiany:
2017-11-15

Informacje z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn.: „Dostawa i montaż sprzętu komputerowego do pracowni szkolnych” dla Zespołu Szkół im. Ks. St. Staszica w Tarnobrzegu w ramach projektu pn. „Synergia. Od jakości kształcenia do wzrostu zatrudnienia” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-11-14
Data ostatniej zmiany:
2017-11-14

Informacje z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn.: „Remont drogi gminnej ul. Zielonej ,nr drogi 122169R w km 0+004-0+185 w miejscowości Tarnobrzeg”

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-11-14
Data ostatniej zmiany:
2017-11-14

Odpowiedzi na pytania w postępowaniu przetargowym pn. Dostawa pomocy dydaktycznych tj. interaktywnych monitorów dotykowych dla: Szkoły Podstawowej Nr 3, Szkoły Podstawowej Nr 4, Szkoły Podstawowej Nr 6, Szkoły Podstawowej Nr 7, Szkoły Podstawowej Nr 9, Szkoły Podstawowej Nr 10, Szkoły Podstawowej Nr 11 oraz tablic interaktywnych, projektorów oraz zestawu głośników dla Szkoły Podstawowej Nr 8 w ramach Rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017-2019 -,,Aktywna tablica”

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb-Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
2017-11-14
Data publikacji:
2017-11-14
Data ostatniej zmiany:
2017-11-15

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn. Rozwój instytucji kultury i zasobów dziedzictwa kulturowego Tarnobrzeskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez przebudowę Tarnobrzeskiego Domu Kultury - Remont i renowacja części zabytkowej TDK.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb-Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-11-14
Data ostatniej zmiany:
2017-11-14

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-11-17 14:33:11, zmian dokonał(a): zamowienia

WCAG 2.0 (Level AA)