Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta Tarnobrzeg

www.tarnobrzeg.pl

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn. „Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej miasta Tarnobrzega – I – Modernizacja Gimnazjum nr 2 w Tarnobrzegu, ul. Kopernika 18, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 – oś priorytetowa III – Czysta Energia, działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb-Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-02-24
Data ostatniej zmiany:
2017-02-24

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn. „Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej miasta Tarnobrzega – I –Modernizacja Przedszkola nr 17 w Tarnobrzegu, ul. Orzeszkowej 7 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 – oś priorytetowa III – Czysta Energia, działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb-Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-02-24
Data ostatniej zmiany:
2017-02-24

Odpowiedzi na pytania w postępowaniu przetargowym pn.: „Utrzymanie czystości i porządku ulic, placów, chodników i parkingów na terenie miasta Tarnobrzega”

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-02-24
Data ostatniej zmiany:
2017-02-24

Odpowiedzi na pytania w postępowaniu przetargowym pn. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 1 wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Św. Barbary w Tarnobrzegu.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Tarnobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-02-24
Data ostatniej zmiany:
2017-02-24

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn. „Głęboka modernizacja budynków użyteczności publicznej miasta Tarnobrzega – II – Szkoła Podstawowa nr 9 w Tarnobrzegu ul. Wiejska 4, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 – oś priorytetowa III – Czysta Energia, działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb-Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-02-23
Data ostatniej zmiany:
2017-02-23

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn. „Głęboka modernizacja budynków użyteczności publicznej miasta Tarnobrzega – II – Budynek wielofunkcyjny w Tarnobrzegu ul. Kościelna 3, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 – oś priorytetowa III – Czysta Energia, działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb-Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-02-23
Data ostatniej zmiany:
2017-02-23

Informacje z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn.: „Dostawa i montaż sprzętu oraz oprogramowania komputerowego na potrzeby pracowni sieci komputerowych” dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tarnobrzegu w ramach projektu pn. „Synergia. Od jakości kształcenia do wzrostu zatrudnienia” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-02-22
Data ostatniej zmiany:
2017-02-22

Tarnobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego ogłasza przetarg nieograniczony pn. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 1 wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Św. Barbary w Tarnobrzegu.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Tarnobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
2017-02-22
Data publikacji:
2017-02-22
Data ostatniej zmiany:
2017-02-22

Odpowiedzi na pytania w postępowaniu przetargowym pn.: „Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej miasta Tarnobrzega – I – Modernizacja Gimnazjum nr 2 w Tarnobrzegu, ul. Kopernika 18, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 – oś priorytetowa III – Czysta Energia, działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-02-21
Data ostatniej zmiany:
2017-02-21

Odpowiedzi na pytania w postępowaniu przetargowym pn. Głęboka modernizacja budynków użyteczności publicznej miasta Tarnobrzega – Szkoła Podstawowa nr 9 w Tarnobrzegu ul. Wiejska 4, Budynek wielofunkcyjny w Tarnobrzegu ul. Kościelna 3, Szkoła Podstawowa nr 8 w Tarnobrzegu ul. Piętaka 53, Przedszkola nr 17 w Tarnobrzegu ul. Orzeszkowej 7, Gimnazjum nr 2 w Tarnobrzegu ul. Kopernika 18, Przedszkola nr 7 w Tarnobrzegu ul. Zwierzyniecka 4, Przedszkola nr 15 w Tarnobrzegu ul. Św. Barbary 20, budynek byłego internatu LO w Tarnobrzegu ul. Kościuszki 30, Przedszkola nr 1 w Tarnobrzegu ul. Kosmonautów 4, Internatu „Budowlanki” w Tarnobrzegu, ul. Św. Barbary 1, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 – oś priorytetowa III – Czysta Energia, działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb-Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
2017-02-20
Data publikacji:
2017-02-20
Data ostatniej zmiany:
2017-02-20

Odpowiedzi na pytania w postępowaniu przetargowym pn. „Głęboka modernizacja budynków użyteczności publicznej miasta Tarnobrzega – II – Szkoła Podstawowa nr 9 w Tarnobrzegu ul. Wiejska 4, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 – oś priorytetowa III – Czysta Energia, działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb-Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-02-20
Data ostatniej zmiany:
2017-02-20

Odpowiedzi na pytania w postępowaniu przetargowym pn. „Dostawa i montaż sprzętu oraz oprogramowania komputerowego na potrzeby pracowni sieci komputerowych” dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tarnobrzegu w ramach projektu pn. „Synergia. Od jakości kształcenia do wzrostu zatrudnienia” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb-Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-02-17
Data ostatniej zmiany:
2017-02-17

Odpowiedzi na pytania w postępowaniu przetargowym pn. „Głęboka modernizacja budynków użyteczności publicznej miasta Tarnobrzega – II – Szkoła Podstawowa nr 9 w Tarnobrzegu ul. Wiejska 4, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 – oś priorytetowa III – Czysta Energia, działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb-Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-02-17
Data ostatniej zmiany:
2017-02-17

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn. Budowa placu zabaw przy ul. Grobla na osiedlu Wielowieś w Tarnobrzegu.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb-Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-02-17
Data ostatniej zmiany:
2017-02-17

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu do 30 000 euro pn.: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim dla zadania inwestycyjnego p.n. : „Remont alejki – chodnika w rejonie obeliska Porucznika Sarny i alejki – chodnika w „Lasku Bulońskim” Os. Przywiśle w Tarnobrzegu”.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-02-16
Data ostatniej zmiany:
2017-02-16

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-02-28 12:16:05, zmian dokonał(a): Robert Chrząstek

WCAG 2.0 (Level AA)