Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta Tarnobrzeg

www.tarnobrzeg.pl

OGŁOSZENIE: Prezydent Miasta Tarnobrzega Grzegosz Kiełb ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych na cele rolne (kośne) na okres 3 lat, położonych w Tarnobrzegu

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Tarnobrzega Grzegorz Kiełb
Informację wprowadził:
rzecznik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2016-08-31
Data ostatniej zmiany:
2016-08-31

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu przetargowym pn. USŁUGA UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW UCZNIÓW I WYCHOWANKÓW PLACÓWEK OŚWIATOWO - WYCHOWAWCZYCH GMINY TARNOBRZEG

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb-Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2016-08-30
Data ostatniej zmiany:
2016-08-30

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Tarnobrzeg, położonych w Tarnobrzegu obręb Zakrzów, przeznaczonych pod zabudowę usługową wielofunkcyjną i działalność produkcyjną.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2016-08-30
Data publikacji:
2016-08-30
Data ostatniej zmiany:
2016-08-30

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Tarnobrzeg, położonej w Tarnobrzegu przy ul. Pochyłej obręb Kajmów, przeznaczonej na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległych.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2016-08-30
Data publikacji:
2016-08-30
Data ostatniej zmiany:
2016-08-30

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn. USŁUGA UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW UCZNIÓW I WYCHOWANKÓW PLACÓWEK OŚWIATOWO - WYCHOWAWCZYCH GMINY TARNOBRZEG

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb-Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2016-08-30
Data ostatniej zmiany:
2016-08-30

Prezydent Miasta Tarnobrzega zaprasza do składania ofert w postępowaniu poniżej 30 000 euro pn. „Założenie inicjalnej bazy GESUT dla sieci energetycznej dla miasta Tarnobrzega.”.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb-Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
2016-08-25
Data publikacji:
2016-08-25
Data ostatniej zmiany:
2016-08-25

OGŁOSZENIE PRZETARGU. Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż sześciu nieruchomości objętych księgą wieczystą nr TB1T/00025738/4 położonych w Tarnobrzegu przy ul. Litewskiej i Tarninowej, stanowiących własność Gminy Tarnobrzeg, przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne:

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Tarnobrzega Grzegorz Kiełb
Informację wprowadził:
rzecznik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2016-08-24
Data ostatniej zmiany:
2016-08-24

OGŁOSZENIE O PRZETARG Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Tarnobrzeg ozn. nr ewid. 406/56 o pow. 0,3938 ha objętej księgą wieczystą Nr TB1T/00030628/8 położonej w Tarnobrzegu przy ul. Batalionów Chłopskich obręb Zakrzów, przeznaczonej pod zabudowę usługową wielofunkcyjną i działalność produkcyjną.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Tarnobrzega Grzegorz Kiełb
Informację wprowadził:
rzecznik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2016-08-24
Data ostatniej zmiany:
2016-08-24

Prezydent Miasta Tarnobrzega zaprasza do składania ofert do 30 000 euro pn. Dostawa art.spożywczych na potrzeby Urzędu Miasta Tarnobrzega

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb-Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
2016-08-23
Data publikacji:
2016-08-23
Data ostatniej zmiany:
2016-08-23

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza przetarg nieograniczony pn.USŁUGA UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW UCZNIÓW I WYCHOWANKÓW PLACÓWEK OŚWIATOWO - WYCHOWAWCZYCH GMINY TARNOBRZEG

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb-Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2016-08-19
Data ostatniej zmiany:
2016-08-19

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu przetargowym pn. Świadczenie usług przewozowych uczniów i dzieci do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2016/2017

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb-Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2016-08-19
Data ostatniej zmiany:
2016-08-19

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu przetargowym pn. Dowóz uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjnego „Radość Życia” w Sandomierzu w roku szkolnym 2016/2017

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb-Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2016-08-19
Data ostatniej zmiany:
2016-08-19

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu do 30 000 euro pn. „Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Tarnobrzega za lata 2013-2015”

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb-Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2016-08-18
Data ostatniej zmiany:
2016-08-18

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu przetargowym pn. „Przebudowa Centrum Kształcenia Praktycznego i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 oraz budynku internatu wraz z zakupem wyposażenia”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 – oś priorytetowa VI – Spójność przestrzenna i społeczna, działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 6.4.2 Kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb-Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2016-08-16
Data ostatniej zmiany:
2016-08-16

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu przetargowym pn. Przebudowa drogi gminnej nr 122164 ul. Ocicka w Tarnobrzegu na odcinakach: a) w km. 0+000 – 0+603 b) w km.0 + 603- 0+716”

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb-Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
2016-08-16
Data publikacji:
2016-08-16
Data ostatniej zmiany:
2016-08-16

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2016-08-31 15:10:37, zmian dokonał(a): rzecznik

WCAG 2.0 (Level AA)