Powrót na stronę główną

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Tarnobrzeg www.tarnobrzeg.pl

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tarnobrzegu ogłasza przetarg nieograniczony pn.: „Dostawa jednego fabrycznie nowego mikrobusu do przewozu niepełnosprawnych wychowanków Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tarnobrzegu.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tarnobrzegu
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2014-12-19
Data ostatniej zmiany:
2014-12-19

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 8 działek ewidencyjnych objętych KW TB1T/00030328/5 położonych w Tarnobrzegu obręb Ocice, stanowiących własność Gminy Tarnobrzeg przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb- Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Marzena Wójtowicz
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2014-12-19
Data ostatniej zmiany:
2014-12-19

Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym pn.: Kompleksowe świadczenie usług ubezpieczeniowych dla TARNOBRZESKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWO-TECHNOLOGICZNEGO

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2014-12-19
Data ostatniej zmiany:
2014-12-19

Modyfikacja SIWZ w przetargu nieograniczonym pn.: Dowóz uczniów na basen w roku szkolnym 2014/2015 w ramach programu „Powszechna nauka pływania dla uczniów klas I szkół podstawowych w mieście Tarnobrzeg”

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2014-12-19
Data ostatniej zmiany:
2014-12-19

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu przetargowym pn. Budowa siłowni zewnętrznej na osiedlu Serbinów w Tarnobrzegu

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb- Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2014-12-18
Data ostatniej zmiany:
2014-12-18

Modyfikacja SIWZ w przetargu nieograniczonym pn.: „DOSTAWA OBIADÓW DIETETYCZNYCH DLA PACJENTÓW SP ZOZ ZAKŁADU PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZEGO W TARNOBRZEGU.”

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2014-12-18
Data ostatniej zmiany:
2014-12-18

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza przetarg nieograniczony pn.: Dowóz uczniów na basen w roku szkolnym 2014/2015 w ramach programu „Powszechna nauka pływania dla uczniów klas I szkół podstawowych w mieście Tarnobrzeg”

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
2014-12-17
Data publikacji:
2014-12-17
Data ostatniej zmiany:
2014-12-18

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu przetargowym pn. „Sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu”

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb- Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2014-12-16
Data ostatniej zmiany:
2014-12-16

Odpowiedzi na pytania w przetargu nieograniczonym pn. Kompleksowe świadczenie usług ubezpieczeniowych

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb- Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2014-12-15
Data ostatniej zmiany:
2014-12-15

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza przetarg nieograniczony pn. Obsługa geodezyjna i wycena nieruchomości Gminy Tarnobrzeg

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb- Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2014-12-12
Data ostatniej zmiany:
2014-12-12

Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym pn.: Dostawa wyposażenia do stworzonych pracowni lokalnych sieci komputerowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tarnobrzegu w ramach projektu pn. „Podkarpacie stawia na zawodowców”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Priorytetu IX Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Tarnobrzegu
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2014-12-12
Data ostatniej zmiany:
2014-12-12

Prezydent Miasta Tarnobrzega zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn. „Odbiór, transport i unieszkodliwienie przeterminowanych lekarstw; odbiór, transport i unieszkodliwienie termometrów rtęciowych; odbiór, transport i unieszkodliwienie pasków do gleukometrów, penów ( wstrzykiwaczy insuliny) i igieł do penów i igieł do pobierania krwi.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb- Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2014-12-11
Data ostatniej zmiany:
2014-12-11

Prezydent Miasta Tarnobrzega podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 02 grudnia 2014 r. na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Tarnobrzega na prawach powiatu ozn. nr ewid. 1884/16 o pow. 0,0799 ha objętej KW TB1T/00014224/8 położonej w Tarnobrzegu przy ulicy Sikorskiego.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Z.up. Prezydenta Miasta Elżbieta Bochyńska Naczelnik wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami
Informację wprowadził:
Marzena Wójtowicz
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2014-12-10
Data ostatniej zmiany:
2014-12-10

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy w Tarnobrzegu ogłasza przetarg nieograniczony pn.: DOSTAWA OBIADÓW DIETETYCZNYCH DLA PACJENTÓW SP ZOZ ZAKŁADU PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZEGO W TARNOBRZEGU

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2014-12-10
Data ostatniej zmiany:
2014-12-10

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu przetargowym pn. . „Budowa chodnika przy ul. Słomki Os. Dzików w Tarnobrzegu”

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb- Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2014-12-10
Data ostatniej zmiany:
2014-12-10

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2014-12-19 13:21:54, zmian dokonał(a): zamowienia