Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta Tarnobrzeg

www.tarnobrzeg.pl
Ikona statystyk

Odpowiedzi na pytania w postępowaniu przetargowym pn.„Wykonanie robót budowlanych mających na celu modernizację systemu ochrony p.poż. budynku Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega przy ul. Sandomierskiej 27 w Tarnobrzegu”.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Mirosław Pluta- Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-08-04
Data ostatniej zmiany:
2020-08-04

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego pn. Dostawa koparko-ładowarki dla Rejonu Dróg Miejskich w Tarnobrzegu

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Artur Anioł- Prezes Rejonu Dróg Miejskich
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-08-03
Data ostatniej zmiany:
2020-08-03

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości ozn. nr ewid. 1399/34 o powierzchni 0,8982 ha objętej księgą wieczystą nr TB1T/00050521/4 położonej w Tarnobrzegu przy ul. Wrzosowej obręb Mokrzyszów stanowiącej własność Gminy Tarnobrzeg, przeznaczonej pod zabudowę produkcyjno – usługową.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Katarzyna Urbaniak
Data wytworzenia:
2020-07-28
Data publikacji:
2020-07-31
Data ostatniej zmiany:
2020-07-28

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości ozn. nr 406/18 o pow. 0,1259 ha objętej księgą wieczystą nr TB1T/00030628/8 położonej w Tarnobrzegu przy ul. Batalionów Chłopskich obr. Zakrzów stanowiącej własność Gminy Tarnobrzeg, przeznaczonej pod zabudowę usługowo – handlową.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Katarzyna Urbaniak
Data wytworzenia:
2020-07-28
Data publikacji:
2020-07-31
Data ostatniej zmiany:
2020-07-28

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnobrzeg położonych w Tarnobrzegu przy Al. Warszawskiej, przeznaczonych pod zabudowę handlowo – usługową.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Katarzyna Urbaniak
Data wytworzenia:
2020-07-28
Data publikacji:
2020-07-31
Data ostatniej zmiany:
2020-07-28

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza przetarg nieograniczony pn.: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadań inwestycyjnych pn.: 1/ „Przebudowa ulicy Rusinowskiego”; 2/ „Przebudowa drogi wewnętrznej i parkingu (łącznik ulicy Dekutowskiego z ulicą Sienkiewicza)”; 3/ „Przebudowa drogi wewnętrznej od ulicy Wyspiańskiego do ulicy Tracza wraz z budową nowych miejsc parkingowych przy SP4 w Tarnobrzegu" 4/ „Przebudowa drogi wewnętrznej – ulica Czereśniowa boczna na osiedlu Podłęże”. 5/ „Przebudowa ulicy Sobowskiej w zakresie budowy chodnika wraz z odwodnieniem drogi”.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Mirosław Pluta - Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-07-31
Data ostatniej zmiany:
2020-07-31

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania do 30 000 euro pn.: Wykonanie remontu kręgu kamiennego na terenach zielonych – osiedle Przywiśle w Tarnobrzegu (dz. nr ewid. 310/33)

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Dariusz Bożek - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Marta Bąk
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-07-31
Data ostatniej zmiany:
2020-07-31

Informacje z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym pn.: Dostawa koparko-ładowarki dla Rejonu Dróg Miejskich w Tarnobrzegu

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Artur Anioł - Prezes Rejonu Dróg Miejskich
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-07-30
Data ostatniej zmiany:
2020-07-30

Informacje z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym pn.: Remont drogi wojewódzkiej nr 723: 1) Remont odcinka drogi wojewódzkiej nr 723 w km od 1+709 do km 2+118 wraz ze skrzyżowaniem ul. Sikorskiego – Wyszyńskiego - Zwierzyniecka. 2) Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 723 w km od 1+709 do km 2+118 wraz ze skrzyżowaniem ul. Sikorskiego – Wyszyńskiego - Zwierzyniecka.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Dariusz Bożek - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-07-30
Data ostatniej zmiany:
2020-07-30

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza przetarg nieograniczony pn.: Wykonanie oświetlenia ul. Elektrycznej na osiedlu Zakrzów w Tarnobrzegu.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Mirosław Pluta - Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-07-29
Data ostatniej zmiany:
2020-07-29

Prezydent Miasta Tarnobrzega zaprasza do składania ofert w postępowaniu do 30 000 euro pn.: „WYKONANIE I DOSTAWA TABLIC REJESTRACYJNYCH”

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Dariusz Bożek - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-07-29
Data ostatniej zmiany:
2020-07-29

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu przetargowym pn.: „Zastosowanie ciepła sieciowego w budynkach wielorodzinnych Spółdzielni Mieszkaniowej „Siarkowiec” w Tarnobrzegu – wykonanie: przyłączy ciepłowniczych, węzłów cieplnych i wewnętrznych instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej, połączone z likwidacją indywidualnych piecyków gazowych do c.w.u. w mieszkaniach”

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Mirosław Pluta - Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-07-29
Data ostatniej zmiany:
2020-07-29

Modyfikacja SIWZ w postępowaniu przetargowym pn.: Dostawa koparko-ładowarki dla Rejonu Dróg Miejskich w Tarnobrzegu

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Artur Anioł - Prezes Rejonu Dróg Miejskich
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-07-28
Data ostatniej zmiany:
2020-07-28

Odpowiedzi na pytania w postępowaniu przetargowym pn.: Dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla SPZOZ Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Tarnobrzegu

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
SP ZOZ Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy w Tarnobrzegu
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-07-28
Data ostatniej zmiany:
2020-07-28

Odpowiedzi na pytania w postępowaniu przetargowym pn.: Remont drogi wojewódzkiej nr 723: 1) Remont odcinka drogi wojewódzkiej nr 723 w km od 1+709 do km 2+118 wraz ze skrzyżowaniem ul. Sikorskiego – Wyszyńskiego - Zwierzyniecka. 2) Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 723 w km od 1+709 do km 2+118 wraz ze skrzyżowaniem ul. Sikorskiego – Wyszyńskiego - Zwierzyniecka.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Dariusz Bożek - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-07-27
Data ostatniej zmiany:
2020-07-27

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-08-04 15:05:01, zmian dokonał(a): Wioletta Burdzy

WCAG 2.0 (Level AA)