Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta Tarnobrzeg

www.tarnobrzeg.pl

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym pn.:Utrzymanie i pielęgnacja terenów zieleni w pasach drogowych dróg w granicach administracyjnych miasta Tarnobrzega .

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2016-04-29
Data ostatniej zmiany:
2016-04-29

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza przetarg nieograniczony pn. Budowa placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych w Tarnobrzegu: Zadanie nr 1 – Budowa placu zabaw na osiedlu Mokrzyszów Zadanie nr 2 – Budowa siłowni zewnętrznej w parku osiedlowym w Sobowie Zadanie nr 3 – Doposażenie dwóch placów zabaw w urządzenia dla dzieci niepełnosprawnych: nad Jeziorem Tarnobrzeskim („przy Marinie”) oraz przy Szkole Podstawowej Nr 4

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb-Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2016-04-29
Data ostatniej zmiany:
2016-04-29

Zawiadomienie o wyborze oferty w zadaniu nr 4 oraz unieważnieniu w zadaniach nr 1,2,3 w postępowaniu przetargowym pn.Budowa placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych w Tarnobrzegu: Zadanie nr 1 – Budowa placu zabaw na osiedlu Mokrzyszów Zadanie nr 2 – Budowa siłowni zewnętrznej w parku osiedlowym w Sobowie Zadanie nr 3 – Doposażenie dwóch placów zabaw w urządzenia dla dzieci niepełnosprawnych: nad Jeziorem Tarnobrzeskim („przy Marinie”) oraz przy Szkole Podstawowej Nr 4 Zadanie nr 4 – Doposażenie dwóch siłowni w urządzenia dla osób niepełnosprawnych (przy ul. Kopernika i ul. Prusa)

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb-Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2016-04-28
Data ostatniej zmiany:
2016-04-28

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu przetargowym pn. „Remonty budynków komunalnych w Tarnobrzegu”

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb-Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2016-04-27
Data ostatniej zmiany:
2016-04-27

Zawiadomienie o uniewaznieniu postępowania do 30 000 euro pn. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim i przygotowaniem do realizacji zadania inwestycyjnego pn.: ”Urządzenie pola namiotowo – kempingowego z wyposażeniem w infrastrukturę techniczną na działkach o nr ewd. 100/1 i 100/3 nad Jeziorem Tarnobrzeskim”

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb-Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2016-04-27
Data ostatniej zmiany:
2016-04-27

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym pn.:Opracowanie dokumentacji projektowej dla realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja dróg gminnych w układzie ul. Piaskowa – ul. Czerwonego Krzyża”.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2016-04-26
Data ostatniej zmiany:
2016-04-26

Prezydent Miasta Tarnobrzega zaprasza do składania ofert w postępowaniu poniżej 30 tys. euro pn.:„Usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Tarnobrzega w roku 2016”

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2016-04-25
Data ostatniej zmiany:
2016-04-25

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza przetarg nieograniczony pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej dla realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Jasień”.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2016-04-22
Data ostatniej zmiany:
2016-04-22

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym pn.:Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Aktywny Park Rozrywki „Stawik” przy ul. Grobla na osiedlu Wielowieś”.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
2016-04-21
Data publikacji:
2016-04-21
Data ostatniej zmiany:
2016-04-21

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn.:„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa alejek w parku osiedlowym w Sobowie – Tarnobrzegu przy ul. Olszowej”.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2016-04-19
Data ostatniej zmiany:
2016-04-19

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu przetargowym pn. Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz uzyskanie prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa obwodnicy miasta Tarnobrzega”

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb-Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2016-04-19
Data ostatniej zmiany:
2016-04-19

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza przetarg nieograniczony pn.: Utrzymanie i pielęgnacja terenów zieleni w pasach drogowych dróg w granicach administracyjnych miasta Tarnobrzega .

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2016-04-15
Data ostatniej zmiany:
2016-04-15

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza przetarg nieograniczony pn.: Bieżące utrzymanie oznakowania poziomego dróg na terenie gminy Tarnobrzeg

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2016-04-15
Data ostatniej zmiany:
2016-04-15

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn.: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn: „Zbudujmy razem ścianę – niech połączy nas wspinanie”. Centrum wspinaczki górskiej zlokalizowane na terenie MOSiR przy Al. Niepodległości 2 w Tarnobrzegu na działkach nr ewid. 379/3, 379/7, 380”- Etap I”.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Wojciech Brzezowski - z up. Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
2016-04-15
Data publikacji:
2016-04-15
Data ostatniej zmiany:
2016-04-15

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza przetarg nieograniczony pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim i przygotowaniem do realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Błonie w Tarnobrzegu”

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2016-04-14
Data ostatniej zmiany:
2016-04-14

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2016-04-29 11:14:58, zmian dokonał(a): zamowienia

WCAG 2.0 (Level AA)