Powrót na stronę główną

Biuletyn Informacji Publicznej
www.tarnobrzeg.pl

Prezydent Miasta Tarnobrzega zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn.„Trzebież w lasach gminnych na powierzchni 8,71 ha”

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Norbert Mastalerz- Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2014-10-02
Data ostatniej zmiany:
2014-10-02

Prezydent Miasta Tarnobrzega informuje o wywieszeniu na okres 21 dni tj. od dnia 29 września 2014 r. do dnia 20 października 2014 r. w siedzibie Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. Mickiewicza 7 wykazu w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości stanowiącej drogę dojazdową, położonych w Tarnobrzegu obręb Mokrzyszów.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Norbert Mastalerz - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Marzena Wójtowicz
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2014-09-29
Data ostatniej zmiany:
2014-09-29

„Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej ozn. nr ewid. 275/14 o pow. 0,0588 ha objętej KW TB1T/00050521/4 położonej w Tarnobrzegu obręb Mokrzyszów przy ul. Chrobaka, stanowiącej własność Gminy Tarnobrzeg przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Norbert Mastalerz - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Marzena Wójtowicz
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2014-09-29
Data ostatniej zmiany:
2014-09-29

Odpowiedzi na pytania w przetargu nieograniczonym pn.: „Przebudowa ul. Borów w Tarnobrzegu”

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Norbert Mastalerz - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2014-09-29
Data ostatniej zmiany:
2014-09-29

Odpowiedzi na pytania w postępowaniu przetargowym pn. „Budowa budynku mieszkalnego zabudowy wielorodzinnej, socjalnego wraz z urządzeniami budowlanymi, instalacjami wewnętrznymi wod-kan, elektryczną, C.O. oraz zagospodarowaniem terenu przyległego do budynku wraz z przyłączami i instalacjami zewnętrznymi: elektryczną, wodna i kanalizacyjną, na dz. nr 3050/3 1443/7, 3050/4 przy ul. M. Dąbrowskiej w Tarnobrzegu”.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Norbert Mastalerz- Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2014-09-26
Data ostatniej zmiany:
2014-09-26

Odpowiedzi na pytania w przetargu nieograniczonym pn.: „KREDYT BANKOWY”

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Norbert Mastalerz - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2014-09-25
Data ostatniej zmiany:
2014-09-25

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu przetargowym pn.„Remont dróg powiatowych – ul. Dąbrówki i ul. Fabryczna wraz z budową oświetlenia ulicznego na ul. Dąbrówki oraz remont drogi gminnej - ul. Fabryczna”

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Norbert Mastalerz- Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2014-09-25
Data ostatniej zmiany:
2014-09-25

„ Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Tarnobrzeg ozn. nr 425 o pow.0,0708 ha poł. przy ul. Mickiewicza w Tarnobrzegu, obręb Miechocin z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowo-usługowej.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Norbert Mastalerz - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Marzena Wójtowicz
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2014-09-24
Data ostatniej zmiany:
2014-09-24

Odpowiedzi na pytania wraz z modyfikacją w przetargu nieograniczonym pn.„Budowa budynku mieszkalnego zabudowy wielorodzinnej, socjalnego wraz z urządzeniami budowlanymi, instalacjami wewnętrznymi wod-kan, elektryczną, C.O. oraz zagospodarowaniem terenu przyległego do budynku wraz z przyłączami i instalacjami zewnętrznymi: elektryczną, wodna i kanalizacyjną, na dz. nr 3050/3 1443/7, 3050/4 przy ul. M. Dąbrowskiej w Tarnobrzegu”.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Norbert Mastalerz- Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2014-09-24
Data ostatniej zmiany:
2014-09-24

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza przetarg nieograniczony pn.„Remonty budynków komunalnych w Tarnobrzegu”.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Norbert Mastalerz- Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2014-09-24
Data ostatniej zmiany:
2014-09-24

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu ponizej 30 000 euro pn.„Przebudowa istniejących sieci oświetlenia ulicznego po istniejącej trasie w Tarnobrzegu na ul. Krucza, Jaśminowa, Zakole, Truskawkowa, Szklana-Starowiśle, Jadasiówka, Grobla”.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Norbert Mastalerz- Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2014-09-22
Data ostatniej zmiany:
2014-09-22

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn.: „Odbudowa i remont ul. Jędrala i Węgla w Tarnobrzegu ” - II Etap

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Norbert Mastalerz - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2014-09-18
Data ostatniej zmiany:
2014-09-18

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej ozn. nr ewid. 696 o pow. 0,4129 ha objętej KW Nr TB1T/00002292/8 położonej w Tarnobrzegu przy Alei Warszawskiej z przeznaczeniem pod zabudowę jednorodzinną oraz nieuciążliwe usługi, handel i rzemiosło.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Norbert Mastalerz - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Marzena Wójtowicz
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2014-09-17
Data ostatniej zmiany:
2014-09-17

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2014-10-02 11:42:11, zmian dokonał(a): zamowienia