Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta Tarnobrzeg

www.tarnobrzeg.pl

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza przetarg nieograniczony pn. Dostawa sprzętu do pracowni elektrotechniki , elektroniki i pracowni maszyn elektrycznych dla Zespołu Szkół im. Ks. St. Staszica w Tarnobrzegu w ramach projektu pn. „Synergia. Od jakości kształcenia do wzrostu zatrudnienia” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb-Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-01-16
Data ostatniej zmiany:
2018-01-16

Odpowiedzi na pytania w postępowaniu do 30 000 euro pn. Usługa szkoleniowa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu kursu o tematyce „Kursu-spawacz spoin pachwinowych -MAG 135” dla uczniów z Zespołu Szkół im. Ks. St. Staszica w Tarnobrzegu w ramach projektu pn. „Synergia. Od jakości kształcenia do wzrostu zatrudnienia” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb-Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-01-16
Data ostatniej zmiany:
2018-01-16

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza przetarg nieograniczony pn. „Dostawa sprzętu do 2 pracowni: mechaniki i elektromechaniki samochodowej” dla Zespołu Szkół im. Ks. St. Staszica w Tarnobrzegu w ramach projektu pn. „Synergia. Od jakości kształcenia do wzrostu zatrudnienia” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb-Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-01-16
Data ostatniej zmiany:
2018-01-16

Prezydent Miasta Tarnobrzega zaprasza do składania ofert w postępowaniu do 30 000 euro pn.: „Trzebieże i czyszczenia w lasach gminnych na osiedlach Zakrzów, Miechocin i Ocice w Tarnobrzegu”.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-01-16
Data ostatniej zmiany:
2018-01-16

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości objętych KW TB1T/00067920/3 położonych w Tarnobrzegu obręb Mokrzyszów, stanowiących własność Gminy Tarnobrzeg przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2018-01-15
Data publikacji:
2018-01-15
Data ostatniej zmiany:
2018-01-15

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości ozn. nr 200/2 o pow. 0,7158 ha objętej księgą wieczystą nr TB1T/00030328/5 położonej w Tarnobrzegu przy ul. Ocickiej, obręb Ocice stanowiącej własność Gminy Tarnobrzeg, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2018-01-15
Data publikacji:
2018-01-15
Data ostatniej zmiany:
2018-01-15

SP ZOZ Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy ogłasza przetarg nieograniczony pn.: „DOSTAWA LEKÓW DLA PACJENTÓW SP ZOZ ZAKŁADU PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZEGO W TARNOBRZEGU.”

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
SP ZOZ Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-01-15
Data ostatniej zmiany:
2018-01-15

Odpowiedzi na pytania w postępowaniu do 30 000 euro pn. Usługa szkoleniowa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu kursu o tematyce „Kursu-spawacz spoin pachwinowych -MAG 135” dla uczniów z Zespołu Szkół im. Ks. St. Staszica w Tarnobrzegu w ramach projektu pn. „Synergia. Od jakości kształcenia do wzrostu zatrudnienia” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb-Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
2018-01-15
Data publikacji:
2018-01-15
Data ostatniej zmiany:
2018-01-15

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu do 30 000 euro pn. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn: Zadanie nr 1 – Budowa siłowni plenerowej na osiedlu Sielec w Tarnobrzegu przy ul. Sieleckiej 26, w ramach zadania pn. „Budowa siłowni zewnętrznej - Os. Sielec”. Zadanie nr 2 – Budowa siłowni plenerowej na osiedlu Miechocin w Tarnobrzegu, w ramach zadania pn. „Zagospodarowanie terenu użyteczności publicznej położonego w Tarnobrzegu – Osiedle Miechocin w rozwidleniu dróg gminnych - ul. 12 Października, J. Długosza i St. Orła”. Zadanie nr 3 – Budowa siłowni plenerowej na Osiedlu Mokrzyszów w Tarnobrzegu, w ramach zadania pn. „Rodzinny park rekreacyjny Przy Stadionie z nową siłownią i altaną”. Zadanie nr 4 – Budowa siłowni plenerowej na osiedlu Ocice w Tarnobrzegu przy ul. Błonie, w ramach zadania pn. „Plac zabaw z elementami do ćwiczeń na świeżym powietrzu”.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb-Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-01-12
Data ostatniej zmiany:
2018-01-12

Prezydent Miasta Tarnobrzega zaprasza do składania ofert w postępowaniu do 30 000 euro pn.: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn: Budowa altany parkowej jako część kompleksu sportowo-rekreacyjnego Dębowa Polana” na działce przy ul. Wędkarskiej o nr 475/20 w Tarnobrzegu.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-01-12
Data ostatniej zmiany:
2018-01-12

Informacje z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn.: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim dla zadania inwestycyjnego pn: „ Adaptacja budynku przy ul. Sandomierska 25 w Tarnobrzegu na Dzienny Dom „SENIOR+”

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Z up. Przeydenta Miasta - Sekretarz Miasta - Przemysław Rękas
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-01-11
Data ostatniej zmiany:
2018-01-11

Prezydent Miasta Tarnobrzega zaprasza do składania ofert w postępowaniu d0 30 000 euro pn. Usługa szkoleniowa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu kursu o tematyce „Kursu-spawacz spoin pachwinowych -MAG 135” dla uczniów z Zespołu Szkół im. Ks. St. Staszica w Tarnobrzegu w ramach projektu pn. „Synergia. Od jakości kształcenia do wzrostu zatrudnienia” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 pn.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb-Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
2018-01-11
Data publikacji:
2018-01-11
Data ostatniej zmiany:
2018-01-11

Odpowiedzi na pytania w postępowaniu przetargowym pn. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim dla zadania inwestycyjnego pn: „ Adaptacja budynku przy ul. Sandomierska 25 w Tarnobrzegu na Dzienny Dom „SENIOR+”

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb-Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-01-05
Data ostatniej zmiany:
2018-01-05

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu przetargowym pn. „Dostawa środków czystości do placówek oświatowych w Tarnobrzegu - Przedszkoli”.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb-Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
2018-01-05
Data publikacji:
2018-01-05
Data ostatniej zmiany:
2018-01-05

Prezydent Miasta Tarnobrzega zaprasza do składania ofert w postępowaniu do 30 000 euro pn.: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn: Zadanie nr 1 – Budowa siłowni plenerowej na osiedlu Sielec w Tarnobrzegu przy ul. Sieleckiej 26, w ramach zadania pn. „Budowa siłowni zewnętrznej - Os. Sielec”. Zadanie nr 2 – Budowa siłowni plenerowej na osiedlu Miechocin w Tarnobrzegu, w ramach zadania pn. „Zagospodarowanie terenu użyteczności publicznej położonego w Tarnobrzegu – Osiedle Miechocin w rozwidleniu dróg gminnych - ul. 12 Października, J. Długosza i St. Orła”. Zadanie nr 3 – Budowa siłowni plenerowej na Osiedlu Mokrzyszów w Tarnobrzegu, w ramach zadania pn. „Rodzinny park rekreacyjny Przy Stadionie z nową siłownią i altaną”. Zadanie nr 4 – Budowa siłowni plenerowej na osiedlu Ocice w Tarnobrzegu przy ul. Błonie, w ramach zadania pn. „Plac zabaw z elementami do ćwiczeń na świeżym powietrzu”.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-01-04
Data ostatniej zmiany:
2018-01-04

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-01-16 12:14:19, zmian dokonał(a): zamowienia

WCAG 2.0 (Level AA)