Powrót na stronę główną

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Tarnobrzeg www.tarnobrzeg.pl

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza przetarg nieograniczony pn.: Opracowanie dokumentacji geodezyjnej do celów prawnych wraz z projektami wniosków wieczysto-księgowych

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Norbert Mastalerz - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2014-10-30
Data ostatniej zmiany:
2014-10-30

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działki ewid. 186/5 i 186/8 o łącznej pow. 0,1843 ha objętej KW Nr TB1T/00048165/3 położonej w Tarnobrzegu obręb Miechocin, zabudowanej budynkami warsztatowymi, magazynowymi i biurowymi z przeznaczeniem pod usługi.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Norbert Mastalerz - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Marzena Wójtowicz
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2014-10-30
Data ostatniej zmiany:
2014-10-30

Odpowiedzi na pytania w postępowaniu przetargowym pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej - ul. Prusa, na odcinku od ulicy Zwierzynieckiej do ul. M. Dąbrowskiej i od ul. Dąbrowskiej do końca odcinka”

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Norbert Mastalerz- Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2014-10-30
Data ostatniej zmiany:
2014-10-30

Odpowiedzi na pytania w postępowaniu przetargowym pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej ul. E. Orzeszkowej na długości 240 m na odcinku od Banku PKO do wieżowców w Tarnobrzegu.”

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Norbert Mastalerz- Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2014-10-30
Data ostatniej zmiany:
2014-10-30

Zawiadomienie o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty w zadaniu I w przetargu na wykonanie zadania pn.: Pełnienie funkcji koordynatora projektu, specjalisty ds. rozliczeń finansowych projektu i asystenta koordynatora projektu pn. „Podkarpacie stawia na zawodowców”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Norbert Mastalerz - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2014-10-29
Data ostatniej zmiany:
2014-10-29

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej ozn. nr ewid. 1884/16 o pow. 0,0799 ha, objętej KW Nr TB1T/00014224/8 położonej w Tarnobrzegu przy ul. Sikorskiego obręb 12 stanowiącej własność Miasta Tarnobrzega na prawach powiatu.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Norbert Mastalerz - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Marzena Wójtowicz
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2014-10-29
Data ostatniej zmiany:
2014-10-29

Prezydent Miasta Tarnobrzega zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn.Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn: „Remont boiska przy Szkole Podstawowej nr 8 na osiedlu Wielowieś w Tarnobrzegu”.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Norbert Mastalerz- Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2014-10-28
Data ostatniej zmiany:
2014-10-28

Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym pn.: Zredagowanie oraz zamieszczenie 2 artykułów sponsorowanych na temat Tarnobrzeskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego w 2 czasopismach o profilu gospodarczym na potrzeby promocji projektu pn.: „Tarnobrzeski Park Przemysłowo-Technologiczny” w ramach osi priorytetowej I. Nowoczesna Gospodarka, działania I.3 Wspieranie innowacji, Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Norbert Mastalerz - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2014-10-24
Data ostatniej zmiany:
2014-10-24

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego pn.: „Budowa chodnika przy ul. Słomki Os. Dzików w Tarnobrzegu”

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Norbert Mastalerz - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2014-10-24
Data ostatniej zmiany:
2014-10-24

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu przetargowym pn.„Budowa budynku mieszkalnego zabudowy wielorodzinnej, socjalnego wraz z urządzeniami budowlanymi, instalacjami wewnętrznymi wod-kan, elektryczną, C.O. oraz zagospodarowaniem terenu przyległego do budynku wraz z przyłączami i instalacjami zewnętrznymi: elektryczną, wodna i kanalizacyjną, na dz. nr 3050/3 1443/7, 3050/4 przy ul. M. Dąbrowskiej w Tarnobrzegu”

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Norbert Mastalerz- Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2014-10-23
Data ostatniej zmiany:
2014-10-23

Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym pn.: "Kredyt bankowy"

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Norbert Mastalerz - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2014-10-22
Data ostatniej zmiany:
2014-10-22

Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym pn.: Zarządzanie budynkami, lokalami mieszkalnymi i użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Tarnobrzeg.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Norbert Mastalerz - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2014-10-20
Data ostatniej zmiany:
2014-10-20

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu przetargowym pn.Pełnienie funkcji koordynatora projektu, specjalisty ds. rozliczeń finansowych projektu i asystenta koordynatora projektu pn. „Podkarpacie stawia na zawodowców”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Norbert Mastalerz- Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2014-10-20
Data ostatniej zmiany:
2014-10-20

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza przetarg nieograniczony pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej - ul. Prusa, na odcinku od ulicy Zwierzynieckiej do ul. M. Dąbrowskiej i od ul. Dąbrowskiej do końca odcinka”

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Norbert Mastalerz - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2014-10-17
Data ostatniej zmiany:
2014-10-17

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza przetarg nieograniczony pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej ul. E. Orzeszkowej na długości 240 m na odcinku od Banku PKO do wieżowców w Tarnobrzegu.”

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Norbert Mastalerz - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2014-10-17
Data ostatniej zmiany:
2014-10-17

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2014-10-30 12:47:45, zmian dokonał(a): zamowienia