Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta Tarnobrzeg

www.tarnobrzeg.pl

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego pn. „Dostawa i montaż sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby pracowni fryzjerskiej dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tarnobrzegu w ramach projektu pn. „Synergia. Od jakości kształcenia do wzrostu zatrudnienia” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb-Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-01-20
Data ostatniej zmiany:
2017-01-20

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza przetarg nieograniczony pn.„Dostawa i montaż sprzętu komputerowego i oprogramowania biurowego na potrzeby pracowni geodezyjnej, urządzeń sanitarnych, pracowni budowlanej i urządzeń i systemów energetyki odnawialnej” dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Tarnobrzegu w ramach projektu pn. „Synergia. Od jakości kształcenia do wzrostu zatrudnienia” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb-Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-01-20
Data ostatniej zmiany:
2017-01-20

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu przetargowym pn.„DOSTAWA LEKÓW DLA PACJENTÓW SP ZOZ ZAKŁADU PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZEGO W TARNOBRZEGU.”

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
SP ZOZ Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-01-19
Data ostatniej zmiany:
2017-01-19

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza przetarg nieograniczony pn.: „Ochrona i dozór budynków administracyjnych, usługa monitorowania i konserwacji systemów alarmowych Urzędu Miasta Tarnobrzega”

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-01-17
Data ostatniej zmiany:
2017-01-17

Prezydent Miasta Tarnobrzega zaprasza do składania ofert w postępowaniu do 30 000 euro pn.: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim dla zadania inwestycyjnego: „Rewitalizacja Placu Górnika”.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-01-13
Data ostatniej zmiany:
2017-01-13

Informacje z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn.: „Dostawa i montaż sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby pracowni fryzjerskiej dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tarnobrzegu w ramach projektu pn. „Synergia. Od jakości kształcenia do wzrostu zatrudnienia” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-01-13
Data ostatniej zmiany:
2017-01-13

Prezydent Miasta Tarnobrzega zaprasza do składania ofert w postępowaniu do 30 000 euro pn.: „Wycena wartości drewna pozyskiwanego przez Gminę Tarnobrzeg ”.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-01-13
Data ostatniej zmiany:
2017-01-13

Odpowiedzi na pytania w postępowaniu przetargowym pn. „Dostawa i montaż sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby pracowni fryzjerskiej dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tarnobrzegu w ramach projektu pn. „Synergia. Od jakości kształcenia do wzrostu zatrudnienia” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb-Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-01-11
Data ostatniej zmiany:
2017-01-11

Prezydent Miasta Tarnobrzega zaprasza do składania ofert w postępowaniu poniżej 30 000 euro pn. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn: Zadanie nr 1 – Budowa placu zabaw dla dzieci na osiedlu Sobów przy ul. Olszowej Zadanie nr 2 – Budowa placu zabaw dla dzieci na osiedlu Miechocin w rozwidleniu dróg gminnych - ul. 12 Października, J. Długosza i St. Orła Zadanie nr 3 – Budowa oświetlonej siłowni na Świeżym Powietrzu na Osiedlu Ocice Zadanie nr 4 – Budowa siłowni zewnętrznej na osiedlu Dzików w Tarnobrzegu

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb-Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-01-09
Data ostatniej zmiany:
2017-01-09

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn. „DOSTAWA LEKÓW DLA PACJENTÓW SP ZOZ ZAKŁADU PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZEGO W TARNOBRZEGU.”

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
SP ZOZ Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-01-05
Data ostatniej zmiany:
2017-01-05

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza przetarg nieograniczony pn.„Dostawa i montaż sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby pracowni fryzjerskiej dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tarnobrzegu w ramach projektu pn. „Synergia. Od jakości kształcenia do wzrostu zatrudnienia” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb-Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-01-05
Data ostatniej zmiany:
2017-01-05

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych objętych KW TB1T/00067920/3 położonych w Tarnobrzegu obręb Mokrzyszów, stanowiących własność Gminy Tarnobrzeg przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2017-01-04
Data publikacji:
2017-01-04
Data ostatniej zmiany:
2017-01-04

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu do 30 000 euro pn.: Przygotowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Dzików w Tarnobrzegu

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
2016-12-30
Data publikacji:
2016-12-30
Data ostatniej zmiany:
2016-12-30

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy ogłasza przetarg nieograniczony pn.: „DOSTAWA LEKÓW DLA PACJENTÓW SP ZOZ ZAKŁADU PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZEGO W TARNOBRZEGU.”

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
2016-12-28
Data publikacji:
2016-12-28
Data ostatniej zmiany:
2016-12-28

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-20 15:38:48, zmian dokonał(a): rzecznik

WCAG 2.0 (Level AA)