Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta Tarnobrzeg

www.tarnobrzeg.pl
Ikona statystyk

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego pn.Dostawa sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego, wspomagającego w ramach projektu pn. „ Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Liliana Lewińska- Dyrektor MOPR
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
2019-09-16
Data publikacji:
2019-09-16
Data ostatniej zmiany:
2019-09-16

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym pn.Dostawa dwóch samochodów osobowych tej samej marki na potrzeby Urzędu Miasta Tarnobrzega w formie leasingu operacyjnego.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Mirosław Pluta- Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-09-16
Data ostatniej zmiany:
2019-09-16

Modyfikacja SIWZ w postępowaniu przetargowym pn. Dostawa wyposażenia Domu Seniora w ramach zadania pn. „Adaptacja budynku przy ul. Sandomierskiej 25 w Tarnobrzegu na dzienny dom SENIOR+” - ( Etap I – parter budynku, wydzielone pomieszczenia na I piętrze, teren na zewnątrz budynku) w ramach programu wieloletniego „Senior +” na lata 2015 – 2020, edycja 2019 – Moduł I – utworzenie i wyposażenie placówki „Senior +” w Tarnobrzegu

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Mirosław Pluta- Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-09-16
Data ostatniej zmiany:
2019-09-16

Miejski Ośródek Pomocy Rodzinie zaprasza do składania ofert w postepowaniu pn. Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. „ Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Liliana Lewińska- Dyrektor MOPR
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-09-13
Data ostatniej zmiany:
2019-09-13

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania do 30 000 euro pn.: Wykonanie stałej ekspozycji w Muzeum Historycznym Miasta Tarnobrzega pt. „Tarnobrzeg. Z Leliwą ku siarce” - sale 3 i 4, realizowanego z udziałem środków pozostających w dyspozycji Ministra Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego w ramach programu: Wspieranie Działań Muzealnych.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Z up. Dyrektora Muzeum - Inwentaryzator Zbiorów Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega - Bożena Staszczak
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-09-13
Data ostatniej zmiany:
2019-09-13

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza przetarg nieograniczony pn. Dostawa wyposażenia Domu Seniora w ramach zadania pn. „Adaptacja budynku przy ul. Sandomierskiej 25 w Tarnobrzegu na dzienny dom SENIOR+” - ( Etap I – parter budynku, wydzielone pomieszczenia na I piętrze, teren na zewnątrz budynku) w ramach programu wieloletniego „Senior +” na lata 2015 – 2020, edycja 2019 – Moduł I – utworzenie i wyposażenie placówki „Senior +” w Tarnobrzegu

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Mirosław Pluta- Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-09-12
Data ostatniej zmiany:
2019-09-12

Modyfikacja SIWZ w postępowaniu przetargowym pn. Dostawa dwóch samochodów osobowych tej samej marki na potrzeby Urzędu Miasta Tarnobrzega w formie leasingu operacyjnego.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Mirosław Pluta- Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-09-12
Data ostatniej zmiany:
2019-09-12

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości objętych księgą wieczystą nr TB1T/00050521/4 położonych w Tarnobrzegu przy ul. Zamkowej, obręb Mokrzyszów, stanowiących własność Gminy Tarnobrzeg przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne:

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Katarzyna Urbaniak
Data wytworzenia:
2019-09-09
Data publikacji:
2019-09-12
Data ostatniej zmiany:
2019-09-12

Prezydent Miasta Tarnobrzega zaprasza do składania ofert w postępowaniu do 30 000 euro pn.: „Zakup pompy do wody zanieczyszczonej z kompletem węży dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu os. Sielec”.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Dariusz Bożek - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-09-11
Data ostatniej zmiany:
2019-09-11

Modyfikacja SIWZ w postępowaniu przetargowym pn. Dostawa dwóch samochodów osobowych tej samej marki na potrzeby Urzędu Miasta Tarnobrzega w formie leasingu operacyjnego.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Mirosław Pluta- Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
2019-09-11
Data publikacji:
2019-09-11
Data ostatniej zmiany:
2019-09-11

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu przetargowym pn. Świadczenie usług przewozowych uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjnego „Radość Życia” w Sandomierzu w roku szkolnym 2019/2020

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Mirosław Pluta- Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-09-10
Data ostatniej zmiany:
2019-09-10

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym pn.„Wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicy Dzikowskiej w Tarnobrzegu.”

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Mirosław Pluta- Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-09-09
Data ostatniej zmiany:
2019-09-09

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym pn.„Rewitalizacja zdegradowanych obszarów poprzemysłowych miasta Tarnobrzega poprzez zagospodarowanie terenów wokół Jeziora Tarnobrzeskiego” - etap I

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Mirosław Pluta- Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
2019-09-09
Data publikacji:
2019-09-09
Data ostatniej zmiany:
2019-09-09

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu przetargowym pn. „Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby projektu grantowego pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Tarnobrzeg” realizowanego w ramach projektu pn. „e-MISJA – rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa lubelskiego i podkarpackiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 Oś priorytetowa III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Dariusz Bożek- Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-09-09
Data ostatniej zmiany:
2019-09-09

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-09-16 13:02:12, zmian dokonał(a): zamowienia

WCAG 2.0 (Level AA)