Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta Tarnobrzeg

www.tarnobrzeg.pl

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tarnobrzeg o pow. 1,0916 ha położonej w Tarnobrzegu przy ul. Zakładowej obręb Nagnajów, przeznaczonej pod zabudowę usługową.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Kamil Kalinka - p.o. Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2018-03-16
Data publikacji:
2018-03-19
Data ostatniej zmiany:
2018-03-19

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż drewna pozyskanego przez Gminę Tarnobrzeg w lesie gminnym na os. Miechocin w Tarnobrzegu.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Kamil Kalinka - p.o. Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2018-03-16
Data publikacji:
2018-03-16
Data ostatniej zmiany:
2018-03-16

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż drewna pozyskanego przez Gminę Tarnobrzeg w lesie gminnym na os. Ocice w Tarnobrzegu.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Kamil Kalinka - p.o. Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2018-03-16
Data publikacji:
2018-03-16
Data ostatniej zmiany:
2018-03-16

Prezydent Miasta Tarnobrzega zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn.: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu „Obsługa wózka widłowego z egzaminem UDT” dla uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Tarnobrzegu w ramach projektu pn. „Synergia. Od jakości kształcenia do wzrostu zatrudnienia” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Kamil Kalinka - p.o. Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-03-15
Data ostatniej zmiany:
2018-03-15

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu przetargowym pn. „Budowa Aktywnego Parku Rozrywki „Stawik” przy ul. Grobla na osiedlu Wielowieś – Etap II”

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Kamil Kalinka- p.o. Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-03-15
Data ostatniej zmiany:
2018-03-15

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej (3113/232) z przeznaczeniem pod budowę garażu wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w wysokości 1/26 części stanowiącej drogę dojazdową położoną w Tarnobrzegu, obręb Mokrzyszów.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Kamil Kalinka - p.o. Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2018-03-14
Data publikacji:
2018-03-15
Data ostatniej zmiany:
2018-03-15

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej (3102/563) z przeznaczeniem pod budowę garażu wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w wysokości 1/26 części stanowiącej drogę dojazdową położoną w Tarnobrzegu, obręb Mokrzyszów.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Kamil Kalinka - p.o. Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2018-03-14
Data publikacji:
2018-03-15
Data ostatniej zmiany:
2018-03-15

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu przetargowym pn. „Budowa obwodnicy miasta Tarnobrzega” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Kamil Kalinka- p.o. Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-03-15
Data ostatniej zmiany:
2018-03-15

Prezydent Miasta Tarnobrzega informuje o zamieszczeniu na okres 21 dni wykazu nieruchomości gruntowych, położonych w Tarnobrzegu przy ul. Żeglarskiej i Plażowej przeznaczonych do oddania na najem na dwa sezony letnie tj. od 01.05.2018 r. do 30.09.2018 r. i od 01.05.2019 r. do 30.09.2019 r. w trybie przetargu ustnego nieograniczonego pod wypożyczalnie sprzętu pływającego.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Kamil Kalinka - p.o. Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2018-03-12
Data publikacji:
2018-03-12
Data ostatniej zmiany:
2018-03-12

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, ORAZ O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO pn.Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Tarnobrzeg odbieranych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Kamil Kalinka- p.o. Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-03-09
Data ostatniej zmiany:
2018-03-09

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu do 30 000 euro pn. Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu na operatora wózków jezdniowych z napędem silnikowym dla 10 uczniów/uczennic Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tarnobrzegu w ramach projektu pn. „Synergia. Od jakości kształcenia do wzrostu zatrudnienia” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Kamil Kalinka- p.o. Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-03-09
Data ostatniej zmiany:
2018-03-09

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-03-20 14:06:16, zmian dokonał(a): Robert Chrząstek

WCAG 2.0 (Level AA)