Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta Tarnobrzeg

www.tarnobrzeg.pl

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości objętych księgą wieczystą nr TB1T/00050984/7 położonych w Tarnobrzegu przy ul. Św. Onufrego stanowiących własność Gminy Tarnobrzeg, przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Anna Pekár - wykonująca zadania i kompetencje Prezydenta Miasta Tarnobrzega Zastępca Prezydenta Miasta
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2018-09-17
Data publikacji:
2018-09-18
Data ostatniej zmiany:
2018-09-18

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości objętych księgą wieczystą nr TB1T/00075566/2 położonych w Tarnobrzegu przy ul. Jaśminowej stanowiących własność Gminy Tarnobrzeg, przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Anna Pekár - wykonująca zadania i kompetencje Prezydenta Miasta Tarnobrzega Zastępca Prezydenta Miasta
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2018-09-17
Data publikacji:
2018-09-18
Data ostatniej zmiany:
2018-09-18

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości ozn. nr. ewid. 848/11 o powierzchni 0,1266 ha objętej księgą wieczystą nr TB1T/00050984/7 położonej w Tarnobrzegu przy ul. Borów stanowiącej własność Gminy Tarnobrzeg, przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Anna Pekár - wykonująca zadania i kompetencje Prezydenta Miasta Tarnobrzega Zastępca Prezydenta Miasta
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2018-09-17
Data publikacji:
2018-09-18
Data ostatniej zmiany:
2018-09-18

Prezydent Miasta Tarnobrzega zaprasza do składania ofert w postępowaniu do 30 000 euro pn.: „Usunięcie 92 sztuk drzew porażonych kornikiem ostrozębnym w lasach gminnych na osiedlach Zakrzów i Sielec w Tarnobrzegu wraz z wyrobieniem drewna opałowego i utylizacją gałęzi”.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Wykonująca zadania i kompetencje Prezydenta Miasta Tarnobrzega - Zastępca Prezydenta- Anna Pekár
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-09-17
Data ostatniej zmiany:
2018-09-17

Prezydent Miasta Tarnobrzega zaprasza do składania ofert pn.„Przeprowadzenie sprawdzenia warunków widoczności przejazdów kolejowych wraz ze sprawdzeniem prawidłowości i czytelności oznakowania 13 przejazdów kolejowo – drogowych oraz wykonanie pomiaru natężenia ruchu drogowego na 1 przejeździe kolejowym w Tarnobrzegu”.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
z-ca Prezydenta Miasta Tarnobrzega Kamil Kalinka
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-09-13
Data ostatniej zmiany:
2018-09-13

Prezydent Miasta Tarnobrzega zaprasza do składania ofert pn.Rozbudowa systemu miejskiego monitoringu wizyjnego miasta Tarnobrzcga

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Wykonująca zadania i kompetencje Prezydenta Miasta Tarnobrzega - Zastępca Prezydenta- Anna Pekár
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
2018-09-12
Data publikacji:
2018-09-12
Data ostatniej zmiany:
2018-09-12

Prezydent Miasta Tarnobrzega zaprasza do składania ofert pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim dla zadania: Remont pomieszczeń i wykonanie stałej ekspozycji w Muzeum Historii Miasta Tarnobrzega

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Wykonująca zadania i kompetencje Prezydenta Miasta Tarnobrzega - Zastępca Prezydenta- Anna Pekár
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-09-12
Data ostatniej zmiany:
2018-09-12

Informacje z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn.: „Przebudowa ulicy dojazdowej - Błonie wraz z przebudową ul. Ocickiej na Os. Ocice w Tarnobrzegu”

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Z-ca Prezydenta Miasta Tarnobrzega - Kamil Kalinka
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-09-12
Data ostatniej zmiany:
2018-09-12

Odpowiedzi na pytania w postępowaniu przetargowym pn.„Przebudowa ulicy dojazdowej - Błonie wraz z przebudową ul. Ocickiej na Os. Ocice w Tarnobrzegu”

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
z-ca Prezydenta Miasta Tarnobrzega Kamil Kalinka
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-09-07
Data ostatniej zmiany:
2018-09-07

Informacja Prezydent Miasta Tarnobrzega informuje o upublicznieniu wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Tarnobrzeg, położonych w Tarnobrzegu przy ul. Skłodowskiej, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Kamil Kalinka - Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega z up. Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2018-09-06
Data publikacji:
2018-09-07
Data ostatniej zmiany:
2018-09-07

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego pn.: „Przebudowa drogi od Urzędu Miasta przy ul. Mickiewicza 7 do ul. Targowej wraz z terenem pomiędzy blokami przy ul. Mickiewicza 5, 5a i 5b” - etap I

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Z-ca Prezydenta Miasta Tarnobrzega - Kamil Kalinka
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-09-06
Data ostatniej zmiany:
2018-09-06

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 położonego na pierwszym piętrze budynku przy Placu Bartosza Głowackiego 7 w Tarnobrzegu o pow. 57,20 m2 wraz ze sprzedażą niewydzielonych wspólnych części budynku oraz oddaniem w użytkowanie wieczyste 5720/24440 części gruntu ozn. nr ewid. 2089 o pow. 0,0148 ha obj. księgą wieczystą nr TB1T/00047862/2.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Anna Pekár - wykonująca zadania i kompetencje Prezydenta Miasta Tarnobrzega Zastępca Prezydenta Miasta
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2018-09-06
Data publikacji:
2018-09-06
Data ostatniej zmiany:
2018-09-06

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokali mieszkalnych nr 1 i nr 2 położonych w budynku przy Placu Bartosza Głowackiego 4 w Tarnobrzegu wraz ze sprzedażą niewydzielonych wspólnych części budynku oraz oddaniem w użytkowanie wieczyste niewydzielonych części gruntu ozn. nr ewid. 2087/1 o pow. 0,0129 ha obj. księgą wieczystą nr TB1T/00047880/4.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Anna Pekár - wykonująca zadania i kompetencje Prezydenta Miasta Tarnobrzega Zastępca Prezydenta Miasta
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2018-09-06
Data publikacji:
2018-09-06
Data ostatniej zmiany:
2018-09-06

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-09-18 15:30:23, zmian dokonał(a): Robert Chrząstek

WCAG 2.0 (Level AA)