Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta Tarnobrzeg

www.tarnobrzeg.pl

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu przetargowym pn.: Budowa placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych w Tarnobrzegu: Zadanie nr 1 – Budowa placu zabaw dla dzieci na osiedlu Sobów przy ul. Olszowej Zadanie nr 2 – Budowa placu zabaw dla dzieci na osiedlu Miechocin w rozwidleniu dróg gminnych - ul. 12 Października, J. Długosza i St. Orła Zadanie nr 3 – Budowa oświetlonej siłowni na Świeżym Powietrzu na Osiedlu Ocice Zadanie nr 4 – Budowa siłowni zewnętrznej na osiedlu Dzików w Tarnobrzegu

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-05-25
Data ostatniej zmiany:
2017-05-25

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn. Zagospodarowanie cmentarza komunalnego w Tarnobrzegu, os. Sobów ul. Bema (dz. ewid. 1713).

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb-Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-05-24
Data ostatniej zmiany:
2017-05-24

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn. „Przebudowa infrastruktury dydaktycznej Zespołu Szkół im. Ks. Stanisława Staszica oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 wraz z zakupem wyposażenia”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 – oś priorytetowa VI – Spójność przestrzenna i społeczna, działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 6.4.2 Kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb-Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-05-24
Data ostatniej zmiany:
2017-05-24

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza przetarg nieograniczony pn. „Przebudowa infrastruktury dydaktycznej Zespołu Szkół im. Ks. Stanisława Staszica oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 wraz z zakupem wyposażenia”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 – oś priorytetowa VI – Spójność przestrzenna i społeczna, działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 6.4.2 Kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb-Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
2017-05-23
Data publikacji:
2017-05-23
Data ostatniej zmiany:
2017-05-23

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu do 30 000 euro pn. „Zwalczanie larw komarów i dorosłych osobników na terenie miasta Tarnobrzega”.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb-Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-05-22
Data ostatniej zmiany:
2017-05-22

Odpowiedzi na pytania w postępowaniu przetargowym pn.: „Przebudowa infrastruktury dydaktycznej Zespołu Szkół im. Ks. Stanisława Staszica oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 wraz z zakupem wyposażenia”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 – oś priorytetowa VI – Spójność przestrzenna i społeczna, działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 6.4.2 Kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-05-19
Data ostatniej zmiany:
2017-05-19

Odpowiedzi na pytania w postępowaniu przetargowym pn.: Zagospodarowanie cmentarza komunalnego w Tarnobrzegu, os. Sobów ul. Bema (dz. ewid. 1713).

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-05-19
Data ostatniej zmiany:
2017-05-19

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu do 30 000 euro pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tarnobrzeg w roku 2017”

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-05-17
Data ostatniej zmiany:
2017-05-17

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza przetarg nieograniczony pn.„Przebudowa infrastruktury dydaktycznej Zespołu Szkół im. Ks. Stanisława Staszica oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 wraz z zakupem wyposażenia”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 – oś priorytetowa VI – Spójność przestrzenna i społeczna, działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 6.4.2 Kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb-Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-05-16
Data ostatniej zmiany:
2017-05-16

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu przetargowym pn.: Ochrona, dozór obiektów i powstałej infrastruktury oraz konserwacja i obsługa awaryjna systemów SSWiN i CCTV na terenie Tarnobrzeskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-05-16
Data ostatniej zmiany:
2017-05-16

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu przetargowym pn. Remont alejek – chodnika w rejonie obeliska Porucznika Sarny – Os. Przywiśle w Tarnobrzegu.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb-Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-05-16
Data ostatniej zmiany:
2017-05-16

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn. „Bieżące utrzymanie oznakowania poziomego dróg na terenie gminy Tarnobrzeg”

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb-Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-05-16
Data ostatniej zmiany:
2017-05-16

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu przetargowym pn.: „Dostawa i montaż sprzętu komputerowego i oprogramowania biurowego na potrzeby pracowni symulacyjnej, technikum hotelarstwa, technikum architektury krajobrazu, technikum ekonomicznego, technikum spedycji i logistyki” dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Tarnobrzegu w ramach projektu pn. „Synergia. Od jakości kształcenia do wzrostu zatrudnienia” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Z up. Przeydenta Miasta - Sekretarz Miasta - Przemysław Rękas
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-05-15
Data ostatniej zmiany:
2017-05-15

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-05-26 09:08:50, zmian dokonał(a): Robert Chrząstek

WCAG 2.0 (Level AA)