Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta Tarnobrzeg

www.tarnobrzeg.pl
Ikona statystyk

Tarnobrzeski Dom Kultury

Zbieranie statystyk

Tarnobrzeski Dom Kultury

 

1. TARNOBRZESKI DOM KULTURY działa na podstawie Statutu TDK nadanego Uchwałą Rady Miasta Tarnobrzeg Nr XL/530/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej Dz. U. Nr 13  z 2001 r.,  poz. 123; Regulaminu Organizacyjnego Tarnobrzeskiego Domu Kultury   zaopiniowanego przez Radę Miasta Tarnobrzeg i Uchwałą Nr XVII/233/99 z dnia 21 grudnia 1999 r. wpisu  do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora.

2. Tarnobrzeski Dom Kultury jest instytucją realizującą zadania z zakresu kultury i sztuki działającą na terenie miasta Tarnobrzega.

3.  Siedziba TDK  znajduje się w Tarnobrzegu, ul. Słowackiego 2. Budynek jest własnością miasta.

4.  Celem działalności TDK jest zaspakajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców Tarnobrzega oraz tworzenie warunków dla aktywnego uczestnictwa społeczeństwa w kulturze.

5. Do podstawowych zadań należą w szczególności:

- edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę

- tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego

- rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych

6. Tarnobrzeski Dom Kultury prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków z uwzględnieniem dotacji organizatora. Podstawą gospodarki finansowej TDK jest roczny plan finansowy obejmujący przychody i wydatki stanowiące koszty działalności.

7. Tarnobrzeski Dom Kultury dysponuje następującym majątkiem:

samochód Fiat Doblo -  rocznik 2005, aparatura nagłaśniająca, aparatura oświetleniowa

8.  Tarnobrzeskim Domem Kultury kieruje dyrektor – Piotr Markut, zastępcą dyrektora  jest Mariusz Ryś. Główna księgowa – Aleksandra Jendo. Stan zatrudnienia na dzień 30 czerwca 2015 r. -  30,83 etatu.

9. Tarnobrzeski Dom Kultury załatwia sprawy w oparciu o Instrukcję Kancelaryjną oraz Instrukcję Archiwalną zgodnie z Zarządzeniem nr 13 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 8 maja 1989 r.

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Bożena Grądzka - Tarnobrzeski Dom Kultury
Informację wprowadził:
rzecznik
Data wytworzenia:
2011-09-06
Data publikacji:
2011-09-06
Data ostatniej zmiany:
2015-07-21

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-07-15 12:51:56, zmian dokonał(a): Anna Wrona

WCAG 2.0 (Level AA)