Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta Tarnobrzeg

www.tarnobrzeg.pl
Ikona statystyk

Tarnobrzeski Dom Kultury

Zbieranie statystyk

TarnobrzeskiDom Kultury

 

1. TARNOBRZESKIDOM KULTURY działa na podstawie Statutu TDK nadanego Uchwałą Rady Miasta Tarnobrzeg Nr XL/530/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej Dz. U. Nr13  z 2001 r.,  poz. 123; Regulaminu OrganizacyjnegoTarnobrzeskiego Domu Kultury   zaopiniowanegoprzez Radę Miasta Tarnobrzeg i Uchwałą Nr XVII/233/99 z dnia 21 grudnia 1999 r.wpisu  do rejestru instytucji kulturyprowadzonego przez organizatora.

2. TarnobrzeskiDom Kultury jest instytucją realizującą zadania z zakresu kultury i sztuki działającąna terenie miasta Tarnobrzega.

3.  Siedziba TDK  znajduje się w Tarnobrzegu, ul. Słowackiego 2.Budynek jest własnością miasta.

4.  Celem działalności TDK jest zaspakajanie potrzebkulturalnych mieszkańców Tarnobrzega oraz tworzenie warunków dla aktywnegouczestnictwa społeczeństwa w kulturze.

5. Do podstawowych zadań należą wszczególności:

- edukacjakulturalna i wychowanie przez sztukę

- tworzeniewarunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego

-rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych

6. TarnobrzeskiDom Kultury prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanychśrodków z uwzględnieniem dotacji organizatora. Podstawą gospodarki finansowejTDK jest roczny plan finansowy obejmujący przychody i wydatki stanowiące kosztydziałalności.

7. Tarnobrzeski Dom Kulturydysponuje następującym majątkiem:

samochód FiatDoblo -  rocznik 2005, aparaturanagłaśniająca, aparatura oświetleniowa

8.  Tarnobrzeskim Domem Kultury kieruje dyrektor –Piotr Markut, zastępcą dyrektora  jestMariusz Ryś. Główna księgowa – Aleksandra Jendo. Stan zatrudnienia na dzień 30 czerwca 2015 r. -  30,83 etatu.

9. TarnobrzeskiDom Kultury załatwia sprawy w oparciu o Instrukcję Kancelaryjną oraz InstrukcjęArchiwalną zgodnie z Zarządzeniem nr 13 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 8 maja1989 r.

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Bożena Grądzka - Tarnobrzeski Dom Kultury
Informację wprowadził:
rzecznik
Data wytworzenia:
2011-09-06
Data publikacji:
2011-09-06
Data ostatniej zmiany:
2015-07-21

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-02-15 13:47:01, zmian dokonał(a): zamowienia

WCAG 2.0 (Level AA)