Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta Tarnobrzeg

www.tarnobrzeg.pl

Zawiadomienie, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle w dniu 24.07.2017r., została wydana przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE Dn 63mm, na działkach w Tarnobrzegu przy ul. Jaśminowej – obręb 12”.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2017-07-24
Data publikacji:
2017-07-24
Data ostatniej zmiany:
2017-07-24

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego Kopalni Siarki "Machów" S.A. w likwidacji ul. Górnicza 11, 39-400 Tarnobrzeg.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2017-07-19
Data publikacji:
2017-07-24
Data ostatniej zmiany:
2017-07-24

Ogłoszenie o zamiarze ograniczenia decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym statusie prawnym, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków w Tarnobrzegu - Mokrzyszowie...

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2017-07-17
Data publikacji:
2017-07-17
Data ostatniej zmiany:
2017-07-17

Zawiadomienie, że na wniosek złożony do Burmistrza Miasta i Gminy Sandomierz, przekazany Prezydentowi Miasta Tarnobrzega, Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach wszczęte zostało przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia, na działkach położonych w Sandomierzu przy ul. Koćmierzów, Bocznej, Strażackiej, Kopanina, Szklanej i Piaski - obręb Sandomierz Prawobrzeżny oraz na działkach położonych w Tarnobrzegu przy ul. Szklanej i Wiosennej – obręb 9 Wielowieś”.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2017-07-10
Data publikacji:
2017-07-11
Data ostatniej zmiany:
2017-07-11

Zawiadomienie, że na wniosek z dnia 07.07.2017r. Piotr Sitek F.H.U.B. „BUDO-MIX” wszczęte zostało przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej DN 250 mm, na działkach w Tarnobrzegu przy ul. Kanadyjskiej – obręb 12”.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2017-07-07
Data publikacji:
2017-07-10
Data ostatniej zmiany:
2017-07-10

Zawiadomienie, że na wniosek z dnia 07.07.2017r. Piotr Sitek F.H.U.B. „BUDO-MIX” wszczęte zostało przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej DN 250 mm, na działkach w Tarnobrzegu przy ul. Kanadyjskiej – obręb 12”.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2017-07-07
Data publikacji:
2017-07-10
Data ostatniej zmiany:
2017-07-10

Obwieszczenie w sparwie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. Modernizacja drogi powiatowej w Tarnobrzegu polegająca na rozbudowie ulicy Mickiewicza i ul. Orląt Lwowskich.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Wojciech Wdowik - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2017-07-06
Data publikacji:
2017-07-10
Data ostatniej zmiany:
2017-07-10

Obwieszczenie w sprawie rozpatrzenia wniosku Pani Wiesławy Barnaś o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2017-07-07
Data publikacji:
2017-07-10
Data ostatniej zmiany:
2017-07-10

Obwieszczenie w sparwie rozpatrzenia wniosku Pani Agnieszki Szlęzak o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu melioracyjnego nr 1-3 położonego na działkach w Tarnobrzegu, obręb Mokrzyszów.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2017-07-07
Data publikacji:
2017-07-10
Data ostatniej zmiany:
2017-07-10

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „ Modernizacja drogi powiatowej nr P1110R w Tarnobrzegu, w tym: rozbudowa ul. Mickiewicza od km 0+000 do km 1+221 oraz rozbudowa ul. Orląt Lwowskich” wraz z budową i przebudową chodników, ścieżki rowerowej, ciągów pieszo-jezdnych oraz przebudową istniejących sieci uzbrojenia terenu.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2017-06-27
Data publikacji:
2017-07-07
Data ostatniej zmiany:
2017-07-07

Prezydent Miasta Tarnobrzega informuje o wywieszeniu na okres 21 dni tj. od dnia 07 lipca 2017 r. do dnia 28 lipca 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. Mickiewicza 7, wykazu nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ewid. 371/52 o pow. 0,0158 ha położonej w Tarnobrzegu przy ul. Mickiewicza przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2017-07-03
Data publikacji:
2017-07-05
Data ostatniej zmiany:
2017-07-05

Obwieszczenie w sprawie postanowienia ugadniajacego projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji iwestycji celu publicznego w zakresie melioracji wodnych dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE Dn 63 mm na działkach w Tarnobrzegu przy ul Jaśminowej - obręb 12.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Małgorzata Wajda - dyrektor Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2017-06-23
Data publikacji:
2017-07-03
Data ostatniej zmiany:
2017-07-03

Zawiadomienie, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle w dniu 29.06.2017 r. została wydana przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE Dn 63mm, na działce w Tarnobrzegu przy ul. Onufrego i Tarninowej – obręb 12”.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2017-06-29
Data publikacji:
2017-06-30
Data ostatniej zmiany:
2017-06-30

Prezydent Miasta Tarnobrzega informuje o zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta Tarnobrzega www.tarnobrzeg.eobip.pl wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Tarnobrzeg, położonych w Tarnobrzegu przeznaczonych do oddania w najem lub dzierżawę na okres do 3 lat.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2017-06-22
Data publikacji:
2017-06-29
Data ostatniej zmiany:
2017-06-29

Wezwanie do uzupełnienia Karty informacyjnej przedsięwzięcia złożonej w wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Budowa drogi opaskowej przy Jeziorze Tarnobrzeskim, od zjazdu z punktu widokowego przy ul. Wisłostrada do ul. Siarkowej wraz z budową skrzyzowania typu rondo ulicy Siarkowej i odcinka drogi opaskowej.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Wojciech Wdowik - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2017-06-26
Data publikacji:
2017-06-28
Data ostatniej zmiany:
2017-06-28

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-07-26 12:44:50, zmian dokonał(a): zamowienia

WCAG 2.0 (Level AA)