Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta Tarnobrzeg

www.tarnobrzeg.pl

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW PRAC GEODEZYJNYCH I KARTOGRAFICZNYCH

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Wiesław Możdżeń - Zastępca Naczelnika Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2017-05-26
Data publikacji:
2017-05-26
Data ostatniej zmiany:
2017-05-26

Zawiadomienie, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło działającej przez pełnomocnika w dniu 24.05.2017r., została wydana przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE Dn 40mm, na działkach w Tarnobrzegu przy ul. Górki – obręb 9 Wielowieś”.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2017-05-24
Data publikacji:
2017-05-24
Data ostatniej zmiany:
2017-05-24

Zawiadomienie, że na wniosek z dnia 19.05.2017 r. Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło działającej przez pełnomocnika wszczęte zostało przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE Dn 63mm, na działce nr ew. 763/8 w Tarnobrzegu przy ul. Onufrego i Tarninowej – obręb 12”.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2017-05-22
Data publikacji:
2017-05-22
Data ostatniej zmiany:
2017-05-22

Zawiadomienie, że na wniosek z dnia 17.05.2017 r. Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnobrzegu ul. Wyspiańskiego 3, 39-400 Tarnobrzeg wszczęte zostało przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr G122063 – ul. Konfederacji Dzikowskiej oraz budowa łącznika do drogi wojewódzkiej Nr 723 – ul. Władysława Sikorskiego wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi, na działkach położonych w Tarnobrzegu obr. 12”.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2017-05-22
Data publikacji:
2017-05-22
Data ostatniej zmiany:
2017-05-22

Zawiadomienie, że na wniosek Tarnobrzeskich Wodociągów Sp. z o.o. ul. Wiślna 1, 39-400 Tarnobrzeg w dniu 22.05.2017r., została wydana przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i odcinków kanalizacji deszczowej w ul. Sienkiewicza i ul. Dominikańskiej na działkach w Tarnobrzegu – obręb 12”.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2017-05-22
Data publikacji:
2017-05-22
Data ostatniej zmiany:
2017-05-22

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla inwestycji pn. Trześniówka V - rozbudowa lewego wału rzeki Trzesniówki na terenie os. Sobów i Wielowieś miasto Tarnobrzeg wraz z budową przepompowni w m. Trześń, gm. Gorzyce woj. Podkarpackie.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Marta Jakowska - Zastępca DYrektora Wydziału Infrastruktury
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2017-05-17
Data publikacji:
2017-05-19
Data ostatniej zmiany:
2017-05-19

Prezydent Miasta Tarnobrzega informuje o zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta Tarnobrzega www.tarnobrzeg.eobip.pl na okres 21 dni tj. od dnia 18 maja 2017 r. do dnia 8 czerwca 2017 r. wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Tarnobrzeg, położonych w Tarnobrzegu przeznaczonych do oddania w najem lub dzierżawę na okres do 3 lat.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2017-05-16
Data publikacji:
2017-05-18
Data ostatniej zmiany:
2017-05-18

Zawiadomienie, że na wniosek Marszałka Województwa Podkarpackiego zostało wszczęte postępwanie administracyjne w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych zabezpieczajacych przed powodzią dla inwestycji pn. Trześniówka VII - rozbudowa wału rzeki Trzesniówka na terenie m. Zalesie Gorzyckie i Trześń, gm. Gorzyce oraz na terenie m. Tarnobrzega.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Danuta Piskorz - kierownik Wydziału Uzgodnień i Postepowań Wodnoprawnych
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2017-05-09
Data publikacji:
2017-05-17
Data ostatniej zmiany:
2017-05-17

Zawiadomienie, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło działającej przez pełnomocnika w dniu 17.05.2017r., została wydana przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn 40 PE, na działkach położonych w Tarnobrzegu przy ul. Jaśminowej - obręb 12 ”.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2017-05-17
Data publikacji:
2017-05-17
Data ostatniej zmiany:
2017-05-17

Zawiadomienie, że PGE Dystrybucja S.A. Ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin - Pełnomocnik: P. Piotr Leja adres do koresp. 35-030 Rzeszów ul. Fircowskiego 1, pismem z dnia 12.05.2017 r. data wpływu), zmienił wniosek z dnia 11.04.2016r. o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej SN 15 kV w ramach inwestycji: Przebudowa linii napowietrznej 15 kV Tarnobrzeg – Mleczarnia – Magistrala w m. Tarnobrzeg, na działkach w Tarnobrzegu obręb 8 Sobów”.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2017-05-17
Data publikacji:
2017-05-17
Data ostatniej zmiany:
2017-05-17

Zawiadomienie, że na wniosek z dnia 12.05.2017 r. Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło działającej przez pełnomocnika wszczęte zostało postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE Dn 40mm, na działkach w Tarnobrzegu przy ul. Tarninowej – obręb 12”.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2017-05-15
Data publikacji:
2017-05-15
Data ostatniej zmiany:
2017-05-15

Wniosek w sparwie zamieszczenia informacji o czynnościach ustalenia granic nieruchomości w Tarnobrzegu - dz.ew. 665

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Lucyna Bosek - Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2017-05-10
Data publikacji:
2017-05-12
Data ostatniej zmiany:
2017-05-12

Wniosek w sparwie zamieszczenia informacji o czynnościach ustalenia granic nieruchomości w Tarnobrzegu - dz.ew. 673/17

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Lucyna Bosek - Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2017-05-10
Data publikacji:
2017-05-12
Data ostatniej zmiany:
2017-05-12

Wniosek w sparwie zamieszczenia informacji o czynnościach ustalenia granic nieruchomości w obrębie osiedla Dzików - dz.ew. 371/14

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Lucyna Bosek - Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2017-05-10
Data publikacji:
2017-05-12
Data ostatniej zmiany:
2017-05-12

zawiadamiam, że na wniosek Gminy Tarnobrzeg, ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg w dniu 08.05.2017r. została wydana przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa oświetlenia ciągów pieszych i dróg osiedlowych, na działkach położonych w Tarnobrzegu przy ul. M. Dąbrowskiej i ul. Kwiatkowskiego - obręb 12 ”.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2017-05-08
Data publikacji:
2017-05-08
Data ostatniej zmiany:
2017-05-08

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-05-26 09:08:50, zmian dokonał(a): Robert Chrząstek

WCAG 2.0 (Level AA)