Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta Tarnobrzeg

www.tarnobrzeg.pl

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb-Prezydent Miasta
Informację wprowadził:
Ewa Miękina
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-11-17
Data ostatniej zmiany:
2017-11-17

Obwieszczenie - postanowienie uzgadniające pozytywnie projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie melioracji wodnych dla zamierzenia inwestycyjnego: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach w Tarnobrzegu przy ul. Jaśminowej - obręb 12.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Małgorzata Wajda - Dyrektor Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2017-11-09
Data publikacji:
2017-11-16
Data ostatniej zmiany:
2017-11-16

Zawiadomienie, że na wniosek Tarnobrzeskich Wodociągów Sp. z o.o. ul. Wiślna 1 39-400 Tarnobrzeg w dniu 13.11.2017r., została wydana przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działce nr ew. 1152/66 w Tarnobrzegu ul. Górki – obręb 9 Wielowieś”.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2017-11-13
Data publikacji:
2017-11-13
Data ostatniej zmiany:
2017-11-13

Gmina Tarnobrzeg informuje o wynikach otwartego naboru partnera spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2017-11-09
Data publikacji:
2017-11-09
Data ostatniej zmiany:
2017-11-09

OBWIESZCZENIE w związku z przystąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej, jako strony narażenia, do postępowania transgranicznego oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na przedłużeniu licencji na działalność dla dwóch elektrowni jądrowych na Ukrainie (South-Ukraine NPP i Zaporizhzhya NPP).

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Wojciech Wdowik Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2017-11-08
Data publikacji:
2017-11-09
Data ostatniej zmiany:
2017-11-09

OBWIESZCZENIE w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym z wniosku z dnia 22.09.2017r., Szczepana Guni w sprawie wydania warunków zabudowy dla inwestycji pod nazwą: „Budowa i przebudowa parkingu dla samochodów osobowych wraz z odwodnieniem, na działkach w Tarnobrzegu przy ul. 1 Maja – obręb 12”.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2017-11-09
Data publikacji:
2017-11-09
Data ostatniej zmiany:
2017-11-09

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania warunków zabudowy dla inwestycji pod nazwą:„Dobudowa balkonu do lokalu mieszkalnego nr 3 (parter, I klatka) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, usytuowanym przy ul. Mickiewicza 5A, na działkach w Tarnobrzegu – obręb 12”.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2017-11-08
Data publikacji:
2017-11-08
Data ostatniej zmiany:
2017-11-08

Zawiadomienie, że na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej „SIARKOWIEC” w Tarnobrzegu w dniu 08.11.2017r., została wydana przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: „Budowa garaży w zabudowie szeregowej (ok. 5 szt.) oraz miejsc parkingowych (ok. 9 mp.) na działkach przy ul. Św. Barbary w Tarnobrzegu – obręb 12”.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2017-11-08
Data publikacji:
2017-11-08
Data ostatniej zmiany:
2017-11-08

Wniosek wybrany do realizacji z zakresu rozwoju sportu w 2017 r.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta
Informację wprowadził:
Ewa Miękina
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-11-07
Data ostatniej zmiany:
2017-11-07

Zawiadomienie, że na wniosek z dnia 31.10.2017 r., Gmina Tarnobrzeg ul. Kościuszki 32 39-400 Tarnobrzeg wszczęte zostało przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Budowa miejskiego żłobka wraz z infrastrukturą techniczną, na działce w Tarnobrzegu przy ul. Elizy Orzeszkowej – obręb 12”.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2017-11-07
Data publikacji:
2017-11-07
Data ostatniej zmiany:
2017-11-07

Zawiadomienie, że na wniosek z dnia 30.10.2017 r., Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle wszczęte zostało przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE Dn 63 mm, na działkach w Tarnobrzegu przy ul. Zagórze – obręb 9 Wielowieś”.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2017-11-07
Data publikacji:
2017-11-07
Data ostatniej zmiany:
2017-11-07

Zawiadomienie, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle w dniu 07.11.2017r., została wydana przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE Dn 63 mm, na działkach w Tarnobrzegu przy ul. Warszawskiej – obręb 9 Wielowieś”.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2017-11-07
Data publikacji:
2017-11-07
Data ostatniej zmiany:
2017-11-07

Prezydent Miasta Tarnobrzega informuje o zamieszczeniu na okres 21 dni tj. od dnia 6 listopada 2017 r. do dnia 27 listopada 2017 r. wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Tarnobrzeg, położonych w Tarnobrzegu przeznaczonych do oddania w najem lub dzierżawę na okres do 3 lat.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2017-11-03
Data publikacji:
2017-11-06
Data ostatniej zmiany:
2017-11-06

Informacja o zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta Tarnobrzega (BIP), do dnia 20 listopada 2017 r., wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy tarnobrezg, położonej w Tarnobrezgu, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 10 lat.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2017-10-27
Data publikacji:
2017-10-30
Data ostatniej zmiany:
2017-10-30

Zarządzenie Prezydenta Miasta Tarnobrzega w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu 2 listopada.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2017-10-12
Data publikacji:
2017-10-26
Data ostatniej zmiany:
2017-10-26

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-11-17 14:33:11, zmian dokonał(a): zamowienia

WCAG 2.0 (Level AA)