Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta Tarnobrzeg

www.tarnobrzeg.pl

OBWIESZCZENIE - zawiadamiam się, że na wniosek z dnia 15.09.2017 r., Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle wszczęte zostało przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE Dn 63 mm, na działkach w Tarnobrzegu przy ul. Warszawskiej – obręb 9 Wielowieś”.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2017-09-20
Data publikacji:
2017-09-20
Data ostatniej zmiany:
2017-09-20

OBWIESZCZENIE - zawiadomienie, że na wniosek Gminy Tarnobrzeg ul. Kościuszki 32 39-400 Tarnobrzeg w dniu 20.09.2017r., została wydana przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn: „Budowa odcinka sieci elektroenergetycznej nN zasilającej projektowane oświetlenie uliczne na terenie kompleksu garażowego „Kamionka” – II etap, na działkach w Tarnobrzegu – obręb 3 Miechocin i na działkach w Tarnobrzegu – obręb 4 Mokrzyszów”.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2017-09-20
Data publikacji:
2017-09-20
Data ostatniej zmiany:
2017-09-20

OBWIESZCZENIE – zawiadomienie, że na wniosek Pana Piotra Sitka została wydana przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej DN 250 mm, na działkach w Tarnobrzegu przy ul. Kanadyjskiej – obręb 12”.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzeg
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2017-09-15
Data publikacji:
2017-09-15
Data ostatniej zmiany:
2017-09-15

OBWIESZCZENIE - zawiadomienie, że na wniosek Pana Piotra Sitka została wydana przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej DN 250 mm, na działkach w Tarnobrzegu przy ul. Kanadyjskiej – obręb 12”.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzeg
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2017-09-15
Data publikacji:
2017-09-15
Data ostatniej zmiany:
2017-09-15

Prezydent Miasta Tarnobrzega podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Tarnobrzeg, położonej w Tarnobrzegu stanowiącej własność Gminy Tarnobrzeg, położonej w Tarnobrzegu, przeznaczonej do oddania na okres 3 lat.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzeg
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2017-09-12
Data publikacji:
2017-09-15
Data ostatniej zmiany:
2017-09-15

Prezydent Miasta Tarnobrzega podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tarnobrzeg, położonej w Tarnobrzegu przy ul. Gen. Józefa Bema, obręb Sobów przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzeg
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2017-09-11
Data publikacji:
2017-09-13
Data ostatniej zmiany:
2017-09-13

Postanowienie w sprawie sprostowania decyzji własnej z dnia 22 sierpnia 2017 r.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Małgorzata Owsiany - zastępca dyrektora RZGW w Krakowie
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2017-09-08
Data publikacji:
2017-09-12
Data ostatniej zmiany:
2017-09-12

OBWIESZCZENIE - w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi opaskowej przy jeziorze Tarnobrzeskiem, od zjazdu z punktu widokowego przy ul. Wisłostrada do ulicy Siarkowej wraz z budową skrzyżowania typu rondo ulicy Siarkowej i odcinka drogi opaskowej”

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Wojciech Wdowik - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Informację wprowadził:
d.bajor
Data wytworzenia:
2017-09-08
Data publikacji:
2017-09-08
Data ostatniej zmiany:
2017-09-08

OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 10, 49a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017r., poz.1257–t.j.), w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym z wniosku z dnia 18.07.2017r., Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnobrzegu ul. Wyspiańskiego 3 39-400 Tarnobrzeg w sprawie wydania warunków zabudowy dla inwestycji pod nazwą: „Budowa miejsc parkingowych (około 32 m.p.) wraz z przebudową drogi manewrowej, wykonaniem odwodnienia oraz remontem istniejącego ciągu pieszego w sąsiedztwie budynków, na działkach nr ew. 1414, 1415/2, 1384/6, 1384/7, 1384/8, 1385/21, 1385/20 i 1385/22 przy ul. Sienkiewicza w Tarnobrzegu – obręb 12”

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzeg
Informację wprowadził:
d.bajor
Data wytworzenia:
2017-09-08
Data publikacji:
2017-09-08
Data ostatniej zmiany:
2017-09-08

OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 10, 49a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017r., poz.1257–t.j.), w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym z wniosku z dnia 19.07.2017r., Państwa Michała i Anny Mazurkiewicz w sprawie wydania warunków zabudowy dla inwestycji pod nazwą: „Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z infrastrukturą techniczną , na działce nr ew. 756/5 w Tarnobrzegu – obręb 12”

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
PREZYDENT MIASTA Grzegorz Kiełb
Informację wprowadził:
d.bajor
Data wytworzenia:
2017-09-08
Data publikacji:
2017-09-08
Data ostatniej zmiany:
2017-09-08

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów poprzemysłowych przy Jeziorze Tarnobrzeskim w Tarnobrzegu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Zbieranie statystyk

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów poprzemysłowych przy Jeziorze Tarnobrzeskim w Tarnobrzegu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 25.08.2017 r. do 24.09.2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7, 39-400 Tarnobrzeg, pok. nr 49, w godzinach pracy urzędu. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12.09.2017 roku w siedzibie Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Kościuszki 32, 39‑400 Tarnobrzeg pok. nr 201 o godz. 12:00. Uwagi do projektu można składać na piśmie do Prezydenta Miasta Tarnobrzega z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.10.2017 r.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2017-08-25
Data publikacji:
2017-08-25
Data ostatniej zmiany:
2017-08-25

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Mokrzyszów w Tarnobrzegu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Zbieranie statystyk

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Mokrzyszów w Tarnobrzegu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 25.08.2017 r. do 24.09.2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7, 39-400 Tarnobrzeg, pok. nr 49, w godzinach pracy urzędu. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12.09.2017 roku w siedzibie Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Kościuszki 32, 39‑400 Tarnobrzeg pok. nr 201 o godz. 11:30. Uwagi do projektu można składać na piśmie do Prezydenta Miasta Tarnobrzega z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.10.2017 r.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2017-08-25
Data publikacji:
2017-08-25
Data ostatniej zmiany:
2017-08-25

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru usług i przemysłu w tym Tarnobrzeskiego Parku Technologicznego w rejonie ulic: Al. Warszawska, Batalionów Chłopskich i Wędkarskiej na terenie miasta Tarnobrzega – osiedle Zakrzów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Zbieranie statystyk

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru usług i przemysłu w tym Tarnobrzeskiego Parku Technologicznego w rejonie ulic: Al. Warszawska, Batalionów Chłopskich i Wędkarskiej na terenie miasta Tarnobrzega – osiedle Zakrzów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 25.08.2017 r. do 24.09.2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7, 39-400 Tarnobrzeg, pok. nr 49, w godzinach pracy urzędu. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12.09.2017 roku w siedzibie Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Kościuszki 32, 39‑400 Tarnobrzeg pok. nr 201 o godz. 11:00. Uwagi do projektu można składać na piśmie do Prezydenta Miasta Tarnobrzega z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.10.2017 r.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2017-08-25
Data publikacji:
2017-08-25
Data ostatniej zmiany:
2017-08-25

OBWIESZCZENIE - zawiadomienie, że na wniosek z dnia 23.08.2017r., Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle wszczęte zostało przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE Dn 40mm, na działce nr ew. 792/25 w Tarnobrzegu przy ul. Jaśminowej – obręb 12”.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2017-08-24
Data publikacji:
2017-08-24
Data ostatniej zmiany:
2017-08-24

OBWIESZCZENIE - w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym z wniosku z dnia 19.07.2017r., Pana Michała Mazurkiewicza w sprawie wydania warunków zabudowy dla inwestycji pod nazwą: „Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z infrastrukturą techniczną , na działce w Tarnobrzegu – obręb 12”.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2017-08-22
Data publikacji:
2017-08-24
Data ostatniej zmiany:
2017-08-24

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-09-21 14:24:08, zmian dokonał(a): zamowienia

WCAG 2.0 (Level AA)