Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta Tarnobrzeg

www.tarnobrzeg.pl
Ikona statystyk

Organizacja urzędu

Zbieranie statystyk

Komórki organizacyjne rzędu Miasta mieszczące się w budynku przy ulicy Kościuszki 32


 

Biuro Promocji Miasta i Współpracy z Mediami
Kierownik Biura (rzecznik prasowy): Wojciech Lis
tel. 15 81 81 545
e-mail: w.lis@um.tarnobrzeg.pl

Wydział Organizacji i Pratycypacji Społecznej
Naczelnik Wydziału: Robert Chrząstek
tel. 15 81 81 525
r.chrzastek@um.tarnobrzeg.pl

Wydział Budżetu i Finansów
Naczelnik Wydziału: Aleksandra Pagacz
tel. 15 81 81 555
Z-ca Naczelnika: Krzysztof Walczyk

Biuro Kard i Polityki Zatrudnienia
Kierownik Biura: Agnieszka Kopeć
tel.  15 8181 586

Biuro Rady Miasta
Kierownik Biura: Sylwia Witczak
tel. 15 822 71 39, 15 822 67 75, 822 65 70 wew. 587
fax: 15 822 50 42

 


Komórki organizacyjne Urzędu Miasta mieszczące się w budynku przy ulicy Mickiewicza 7


 

Wydział Edukacji, Zdrowia, Sportu i Kultury
Naczelnik Wydziału: Tomasz Krawczuk
tel. 15 822 65 70 wew. 213
 

Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska
Naczelnik Wydziału: Piotr Pawlik
tel. 15 822 65 70 wew. 231

Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
Naczelnik Wydziału: Anna Feręs - Niezgoda
tel. 15 822 65 70 wew.253

Wydział Techniczno - Inwestycyjny i Drogownictwa
Naczelnik Wydziału: Barbara Trzeciak
tel. 15 822 65 70 wew. 262

Wydział Komunikacji
Naczelnik Wydziału: Adam Napieracz
tel. 15 822 65 70 wew. 238

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
Naczelnik Wydziału: Danuta Papiernik
tel. 15 822 65 70 wew. 233
Zastepca Naczelnika: Przemysław Rawski (budynek przy ul. Kościuszki 30)
tel. 15 822 65 70 wew.

Urząd Stanu Cywilnego
Kierownik: Krystyna Rycombel
tel. 15 822 65 70 wew. 274
z-ca Kierownika: Mariusz Dadia - tel. 15 822 65 70 wew. 272
z-ca Kierownika: Adam Siek - tel. 15 822 65 70 wew. 273

Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami
Wydziałem kieruje Naczelnik Wydziału: Stanisław Czuchara
przy pomocy Zastępcy Naczelnika Wydziału
oraz Geodety Powiatowego
tel. 15 822 65 70 wew. 240
Z-ca Naczelnik, Geodeta Powiatowy: Wiesław Możdżeń
tel. 15 822 65 70 wew. 210

Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Pomocowych
Naczelnik Wydziału: Joanna Kozub
tel. 15 822 65 70 wew. 236

Biuro Obsługi Interesantów
e-mail: um@um.tarnobrzeg.pl; boi@um.tarnobrzeg.pl

Sektor A  Sala 1
Kierownik  Biura Obsługi  Interesantów

Lidia Staszczyk
tel/fax: 15 822 52 81
tel. 15 822 65 70 wew. 242

Miejski Rzecznik Konsumentów
Robert Kwiatkowski
przyjmuje interesantów w każdy wtorek, środę i piątek w godz. od 7.30 do 15.30
tel. 15 822 65 70 wew. 516

Sektor A  Sala 2
Urbanistyka, Architektura i Budownictwo

tel. 15 822 65 70 wew. 275

Sektor A  Sala 1 St. 2
Wydział. Geodezji  i Gospodarki  Gruntami – GODGiK

Elżbieta Grodzka
tel. 15 822 65 70 wew. 276

Sektor A  Sala 1  St. 3
Ewidencja Gruntów i Budynków

Marian Niemiec
tel. 15 822 65 70 wew. 277

Sektor A  Sala 1 St. 4
Gospodarka  Nieruchomościami

Katarzyna Furtak
tel. 15 822 65 70 wew. 278

Sektor A  Sala1  St. 5
Edukacja, Zdrowie, Kultura, Środowisko
, Fundusze Pomocowe
Monika Ruszowska
tel. 15 822 65 70 wew. 279

Sektor A  Sala 1  St. 6-7
Podatki  i Opłaty Lokalne

Mateusz Pastuszak
tel. 15 822 65 70 wew. 270

Sektor A  Sala 2  St. 1
Wydział  Komunikacji i Rejestracja  pojazdów

Janina Jugo, Elżbieta Wolska
tel. 15 822 65 70 wew. 271

Sektor A  Sala 2  St. 2
Wydział Komunikacji i Rejestracja pojazdów

tel. 15 822 65 70 wew. 280

Sektor A  Sala 2  St. 3
Wydz. Komunikacji Transport, Licencje, Ośrodki Szkolenia Kierowców

Mariusz Dadia
tel. 15 822 65 70 wew. 237

Sektor A Sala 2 St. 3
Wydział Komunikacji  Prawa Jazdy

Dorota Obara
tel. 15 822 65 70 wew. 237

Sektor A  Sala 3  St. 1
Centrum Obsługi Inwestora
tel. 15 81 81 299
tel. kom. 602 248 280
e-mail: coi@um.tarnobrzeg.pl

Sektor A  Sala 3  St. 2
Ewidencja  działalności gospodarczej. Zezwolenie na alkohol

Anna Wołoszyn
tel. 15 822 65 70 wew. 282

Sektor B  Sala1  St. 1
Wydz. Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, Dowody Osobiste

Anna Skubida, Maria Słonina
tel. 15 822 65 70 wew. 281

Sektor B  Sala 2
Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, Ewidencja Ludności
 Magdalena Szaro
tel. 15 822 65 70 wew. 243

Sektor B  Sala 1  St. 3
Wydz. Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, Ewidencja Działalności Gospodarczej

Jerzy Panek
tel. 15 822 65 70 wew. 230

Sektor B  Sala 2
Wydz. Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, Ewidencja Ludności

Magdalena Szaro
tel. 15 822 65 70 wew. 243

KASA
tel. 15 822 65 70 wew. 201

Informacja  Kancelaria
tel. 15 822 65 70 wew. 200

 


Komórki organizacyjne Urzędu Miasta mieszczące się w budynku przy ulicy Mickiewicza 7a


 

Straż Miejska
Komendant: Robert Kedziora
tel. 15 822 75 43

 

Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska (biuro Naczelnika wydziału)
Naczelnik Wydziału: Piotr Pawlik
tel. 15 822 65 70 wew. 231

 


Komórki organizacyjne Urzędu Miasta mieszczące się w budynku przy ul. Kościuszki 30


 

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego (biuro Naczelnika)
Zastepca Naczelnika: Przemysław Rawski 
tel. 15 822 65 70 wew.

 

Biuro Informatyki
Kierownik Biura: Marta Kamych Turbak
tel. 15 81 81 515

 

Biuro Inspektorów Ochrony Danych 
Borowiec Błażej, Przemysław Rękas
tel. 15 81 81 510
 

Audytor Wewnętrzny: Urszula Wesolińska
tel. 15 81 81 567
 

Samorządowego Centrum Usług Wspólnych
Dyrektor: Mazurek Małgorzata
tel. 15 847 94 01

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
tel. 15 822 68 64

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2003-06-26
Data publikacji:
2003-06-26
Data ostatniej zmiany:
2019-06-05

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-09-16 13:02:12, zmian dokonał(a): zamowienia

WCAG 2.0 (Level AA)