Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta Tarnobrzeg

www.tarnobrzeg.pl
Ikona statystyk

Wysokość stawek podatku od nieruchomości w 2010 r.

Zbieranie statystyk

Określa wysokość stawek podatku od nieruchomości :

1. od gruntów :

a)  związanych  z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,71 zł od 1m2 powierzchni

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,74 od 1 ha  powierzchni

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,35 zł  od 1m2 powierzchni

2.od budynków lub ich części :

a) mieszkalnych   -  0,59 zł  od 1m2 powierzchni użytkowej

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub  ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej- 19,01 zł od 1m2 powierzchni użytkowej

c) zajętych na prowadzenie  działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 8,86 zł  od 1m2 powierzchni użytkowej

    d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 3,84 zł od 1m2 powierzchni użytkowej

    e) pozostałych,  w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 6,37 zł za 1m2 powierzchni użytkowej

3. od budowli -  2 % ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt.3 i ust.3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Rada Miasta Tarnobrzeg
Informację wprowadził:
Paweł Antończyk
Data wytworzenia:
2009-12-10
Data publikacji:
2009-12-10
Data ostatniej zmiany:
2009-12-15

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-07-06 15:13:3, zmian dokonał(a): Wioletta Burdzy

WCAG 2.0 (Level AA)