Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta Tarnobrzeg

www.tarnobrzeg.pl
Ikona statystyk

Wysokość stawek podatku od środków transportu w 2010 r.

Zbieranie statystyk

Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych:

 

1.1) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy                o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:

a)        powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie                                        692,00 zł.;

b)        powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie                                1.156,00 zł.;

c)         powyżej 9 ton a poniżej 12 ton                                        1.334,00 zł.;

 

   2) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy                o podatkach i opłatach lokalnych, posiadających urządzenia mające wpływ na ochronę środowiska, o dopuszczalnej masie całkowitej:

a)        powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie                             664,00 zł.;

b)        powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie                                1.098,00 zł.;

c)         powyżej 9 ton a poniżej 12 ton                                        1.264,00 zł.;

 

2.1) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy                 o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej       równej i wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych               w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;

 

 

 

3.1) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a)        od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie                                                962,00 zł.;

b)        powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie                                1.156,00 zł.;

c)         powyżej 9 ton a poniżej 12 ton                                        1.334,00 zł.;

 

 2)  od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, posiadających urządzenia mające wpływ na ochronę środowiska, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a)        od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie                                                906,00 zł.;

b)        powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie                                1.096,00 zł.;

c)         powyżej 9 ton a poniżej 12 ton                                        1.264,00 zł.;

 

4.1) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;

 

5.1) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach          i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego)                                                            994,00 zł.;

 

6.1) od przyczep lub naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton według stawek określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;

 

7.1) od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach                 i opłatach lokalnych, o ilości miejsc do siedzenia:

a)       mniej niż 30 miejsc                                                           1.156,00 zł.;

b)      równej lub wyższej niż 30 miejsc                                     1.636,00 zł.;

 

 2)  od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach                   i opłatach lokalnych, posiadających urządzenia mające wpływ na ochronę środowiska, o ilości miejsc do siedzenia:

a)       mniej niż 30 miejsc                                                                    1.098,00 zł.;

równej lub wyższej niż 30 miejsc                                         1.560,00 zł.;

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Rada Miasta Tarnobrzeg
Informację wprowadził:
Paweł Antończyk
Data wytworzenia:
2009-12-10
Data publikacji:
2009-12-10
Data ostatniej zmiany:
2010-07-27

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-07-06 15:13:3, zmian dokonał(a): Wioletta Burdzy

WCAG 2.0 (Level AA)