Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta Tarnobrzeg

www.tarnobrzeg.pl
Ikona statystyk

Zbieranie statystyk

Spis formularzy B

/DECYZJE/

B/1/09

Zezwolenia na usunięcie 32 sztuk drzew z nieruchomości nr ewid. 916/3, 993/1, 917/7, 522/4 os. Zakrzów

Gmina Tarnobrzeg

B/2/09

Zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa z nieruchomości nr ewid. 1562 os. Siarkowiec

Statoil Poland Sp. z o. o.

B/3/09

Zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew z nieruchomości nr ewid. 2260 os. Miechocin

Łukasz Nowak, Zdzisław        i Krystyna Nowak, Arkadiusz i Renata Nowak

B/4/09

Zezwolenia na usunięcie 10 szt. drzew z nieruchomości nr ewid. 671, 666/7, 668 os. Mokrzyszów

Zofia Ordon

B/5/09

Zezwolenia na usunięcie 8 szt. drzew z nieruchomości nr ewid. 1151 os. Sobów

Halina Wilk

B/6/09

Zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa z nieruchomości nr ewid. 271/1 os. Wielowieś

Elżbieta i Witold Swiatowiec

B/7/09

Zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa z nieruchomości nr ewid. 214 os. Ocice

Monika Babula

B/8/09

Zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa z nieruchomości nr ewid. 3618/3 os. Przywiśle

PPUP Poczta Polska

B/9/09

Zezwolenia na usunięcie 6 szt. drzew z nieruchomości nr ewid. 329/2 os. Przywiśle

Podkarpacki Urząd Wojewódzki

B/10/09

Zezwolenia na usunięcie 61 szt. drzew z nieruchomości nr ewid. 2328/1 os. Mokrzyszów

Kazimierz Szypuła

B/11/09

Zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew z nieruchomości nr ewid. 409/19 os. Przywiśle

Gmina Tarnobrzeg

B/12/09

Zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa z nieruchomości nr ewid. 1159/12 os. Sobów

Parafia Rzymsko-Katolicka   w Sobowie

B/13/09

Zezwolenia na usunięcie 23 szt. drzew i 5 m2 krzewów z nieruchomości nr ewid. 1023/45, 3731/3, 3710/5, 3713/2, 3713/4, 3715/1, 1863/10, 1602/8, 3716/8, 3723/2, 3723/21, 3728/2   os. Serbinów, Siarkowiec, Przywiśle

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Siarkowiec”

B/14/09

Zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew z nieruchomości nr ewid. 1732/3  os. Siarkowiec

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego      w Tarnobrzegu

B/15/09

Zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew z nieruchomości nr ewid. 34 os. Dzików

Maria Micek

B/16/09

Zezwolenia na usunięcie 14 szt. drzew z nieruchomości nr ewid. 994/4 os. Piastów

Joanna Szczytyńska-Grdeń     i Adam Grdeń

B/17/09

Zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew z nieruchomości nr ewid. 1493 os. Serbinów

Małgorzata i Wojciech Krysa

B/18/09

Zezwolenia na usunięcie 60 szt. drzew z nieruchomości nr ewid. 340/2, 343/1, 169/8, 367/18, 2139/6, 2153/2, 2051/57, 2124, 2020/1, 2025/10, 1859/12, 2362/55, 1022/1, 1722/3, 1869/11, 1586/15, 1412/1, 2488/8 os. Stare Miasto, Wielopole, Dzików, Siarkowiec, Piastów, Serbinów

Gmina Tarnobrzeg

B/19/09

Zezwolenia na usunięcie 19 szt. drzew z nieruchomości nr ewid. 327/2, 1720/16 os. Przywisle Siarkowiec

Miasto Tarnobrzeg                na prawach powiatu reprezentowanego przez Prezydenta Miasta Tarnobrzeg

B/20/09

Zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew z nieruchomości nr ewid. 460 os. Dzików

Marta Kokoszka

B/21/09

Zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa z nieruchomości nr ewid. 502/1  os. Miechocin

Władysław Sabat

B/22/09

Zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew z nieruchomości nr ewid. 99  os. Ocice

Maria Korczak i Janusz Korczak

B/23/09

Zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa z nieruchomości nr ewid. 1003 os. Sobów

Krystyna i Andrzej Dziedzic

B/24/09

Zezwolenia na 1 szt. drzewa z nieruchomości nr ewid. 1454 os. Serbinów

Małgorzata i Jerzy Białkowscy

B/25/09

Zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa z nieruchomości nr ewid. 137/1 os. Nagnajów

Gmina Tarnobrzeg

B/26/09

Zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew z nieruchomości nr ewid. 906 os. Mokrzyszów

Mariola i Mirosław Mroczkowscy

B/27/09

Zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew z nieruchomości nr ewid. 778 os. Zakrzów

Gmina Tarnobrzeg

B/28/09

Zezwolenia na usunięcie 6 szt. drzew z nieruchomości nr ewid. 1127/3 os. Wielowieś

Mirosław Komada

B/29/09

Zezwolenia na usunięcie 10 szt. drzew z nieruchomości nr ewid. 1127/2 os. Wielowieś

Mirosław Komada i Piotr Michał Stala reprezentowany przez Władysława Stala

B/30/09

Zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa z nieruchomości nr ewid. 898 os. Wielowieś

Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Gertrudy i św. Michała w Tarnobrzegu

B/31/09

Decyzja zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi

Diagnostyka Laboratoria Medyczne Sp. z o.o.

Oddział w  Tarnobrzegu

Tarnobrzeg, ul. Szpitalna 1   

B/32/09

Decyzja zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi

PKO BP S.A. Centrum Administracji w Warszawie,

Biuro Administr. w Lublinie

Oddział 1 i 2 w Tarnobrzegu

B/33/09

Decyzja zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi

Gambit Krzysztof Kusy

Tarnobrzeg

Pl. B. Głowackiego 20

B/34/09

Zmiana decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi w części transportu odpadów

P.P.H.U. Mariusz Przykaza

Tarnobrzeg, ul.Wianek 1/9     

B/35/09

Zmiana decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi

Centrum Medyczne PULS Grupowa Praktyka Lekarska

Tarnobrzeg, ul. Targowa 5     

B/36/09

Decyzja zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi

Zakład Mechaniczny Siarkopol Sp. z o.o.

Tarnobrzeg, ul. Zakładowa 50     

B/37/09

Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadów

Media Regionalne Sp. z o.o.

Warszawa; Oddz.w Kielcach

Drukarnia w Tarnobrzegu

ul. Zakładowa 50

B/38/09

Zmiana pozwolenia na wprowadzanie gazów do powietrza

Media Regionalne Sp. z o.o.

Warszawa; Oddz.w Kielcach

Drukarnia w Tarnobrzegu

ul. Zakładowa 50

B/39/09

Zmiana pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza

Zakłady Chemiczne

Anser-Tarnobrzeg Sp. z   o.o.

Tarnobrzeg, ul. Zakładowa 48

B/40/09

Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa skrzyżowania ulic: Sikorskiego – Wiejska w Tarnobrzegu wraz z budową sygnalizacji świetlnej w rejonie tego skrzyżowania”.

Gmina Tarnobrzeg
ul. Kościuszki 32
39-400 Tarnobrzeg

B/41/09

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa skrzyżowania ulic: Sikorskiego – Wiejska w Tarnobrzegu wraz z budową sygnalizacji świetlnej w rejonie tego skrzyżowania”

Gmina Tarnobrzeg
ul. Kościuszki 32
39-400 Tarnobrzeg

B/42/09

Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Sieć kanalizacji sanitarnej dla realizowanej zabudowy mieszkalnej, jednorodzinnej na osiedlu Wielowieś- Północ w Tarnobrzegu”

Przedsiębiorstwo Gospodarki

Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Wiślna1,

39-400 Tarnobrzeg

B/43/09

Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na warsztat elektroniki i elektromechaniki pojazdowej wraz z częścią socjalno – biurową. Pojazdy do 3,5 tony”.

HMB ENERGOMAT

S. Kołodziej, W Sobczyk

ul. Słomki 14, 39-400 Tarnobrzeg

B/44/09

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na warsztat elektroniki i elektromechaniki pojazdowej wraz z częścią socjalno – biurową. Pojazdy do 3,5 tony”.

HMB ENERGOMAT

S. Kołodziej, W Sobczyk

ul. Słomki 14, 39-400 Tarnobrzeg

B/45/09

Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. .  „Rozbudowa Warsztatu Stolarskiego przy ul. Górki 1”

Piotr Wiśniewski

B/46/09

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.  „Rozbudowa Warsztatu Stolarskiego przy ul. Górki 1”

Piotr Wiśniewski

B/47/09

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.  „Sieć kanalizacji sanitarnej dla realizowanej zabudowy mieszkalnej, jednorodzinnej na osiedlu Wielowieś- Północ w Tarnobrzegu”, na działkach o nr ewidencyjnych: 102/57, 102/69, 102/75, 102/76, 102/78, 102/79, 265/1

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Wiślna 1,

39-400 Tarnobrzeg

B/48/09

Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. .  „Sieć kanalizacji sanitarnej dla realizowanej zabudowy mieszkalnej, jednorodzinnej w

ul. Siarkowej na osiedlu Miechocin w Tarnobrzegu”, na działkach o nr ewidencyjnych: 280/1, 280/3, 279, 278, 277, 494/2, 498, 292, 499/3, 297, 499/1

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Wiślna 1,

39-400 Tarnobrzeg

B/49/09

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.  „Sieć kanalizacji sanitarnej dla realizowanej zabudowy mieszkalnej, jednorodzinnej w ul. Siarkowej na osiedlu Miechocin w Tarnobrzegu”, na działkach o nr ewidencyjnych: 280/1, 280/3, 279, 278, 277, 494/2, 498, 292, 499/3, 297, 499/1”

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Wiślna 1,

39-400 Tarnobrzeg

B/50/09

Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. .  „Sieć kanalizacji sanitarnej dla realizowanej zabudowy mieszkalnej, jednorodzinnej w ul. Robotniczej, Żniwnej i Rolnej na osiedlu Miechocin w Tarnobrzegu”

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Wiślna 1,

39-400 Tarnobrzeg

B/51/09

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.  „Sieć kanalizacji sanitarnej dla realizowanej zabudowy mieszkalnej, jednorodzinnej w ul. Robotniczej, Żniwnej i Rolnej na osiedlu Miechocin w Tarnobrzegu”

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Wiślna 1,

39-400 Tarnobrzeg

B/52/09

Postanowienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na  środowisko dla przedsięwzięcia  pn.  „Zakład mechaniczno–biologicznego przetwarzania odpadów „Fabryka Odzysku” na działkach o nr ewidencyjnych 306/1, 307/1, 308, 309/1, 310, 311,

„JAREMA AKRYL”

Magdalena Przygórzewska – Małek

ul. Lipowa 22a, 39-120 Sędziszów Młp,

B/53/09

Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. .  „Przebudowa budynku hali na terenie stacji paliw LAKO S.C. Konrad Lachowski, Renata Lachowska w Tarnobrzegu ul. Warszawska BN pod kątem diagnostyki i myjni” na działkach o nr ewidencyjnych 1192/2 i 1193

Stacje Paliw „LAKO” S.C.

ul. Warszawska BN, 39-400 Tarnobrzeg

B/54/09

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.  „Stacja Demontażu Zużytych Pojazdów na terenie Przedsiębiorstwa Miejskiej Komunikacji Samochodowej Spółka z o.o. w Tarnobrzegu”, na działce nr ewidencyjny: 1111/22.

Przedsiębiorstwa Miejskiej Komunikacji

Samochodowej Sp. z o.o.

ul. Zwierzyniecka 30, 39-400 Tarnobrzeg

B/55/09

Decyzja o udzieleniu pozwolenia                          na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza  dla  Zakładu Mechanicznego „Siarkopol”           Sp. z o.o., 39-402 Tarnobrzeg 4,                       ul. Zakładowa 50

Zakład Mechaniczny               „ Siarkopol” Sp. z o.o.

ul. Zakładowa 50,                39-402 Tarnobrzeg 4

B/56/09

Decyzja o udzielenie Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Tarnobrzegu pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów  do powietrza  z Ciepłowni Nr 2                     przy ul. Sikorskiego 4 w Tarnobrzegu

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.,

ul. Sikorskiego 4,

39-400 Tarnobrzeg

B/57/09

Decyzja o zmianie pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji spalania paliw            o nominalnej mocy 51 MW dla Ciepłowni Nr 3 zlokalizowanej w Tarnobrzegu przy ul. Borów

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.,

ul. Sikorskiego 4,

39-400 Tarnobrzeg

B/58/09

Decyzja o udzieleniu zezwolenia firmie „Usługi Transportowo-Handlowe Krzysztof Kobylarz, Aneta Kędziora s.c.”, zlokalizowanej                w Tarnobrzegu przy ul. Gen. Bema 158,          na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów

„Usługi Transportowo-Handlowe Krzysztof Kobylarz, Aneta Kędziora s.c.” , ul. Gen. Bema 158

39-400 Tarnobrzeg

B/59/09

Decyzja zatwierdzająca Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, 35-310 Rzeszów, ul. Wierzbowa 14 program gospodarki odpadami niebezpiecznymi           dla Oddziału Terenowego , 39-400 Tarnobrzeg, ul. Szpitalna 1

Regionalne Centrum Krwiodawstwa                             i Krwiolecznictwa                       w Rzeszowie, Oddział Terenowy w Tarnobrzegu

ul. Szpitalna 1,                          39-400 Tarnobrzeg

B/60/09

Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. .  „Sieć kanalizacji sanitarnej dla realizowanej zabudowy mieszkalnej, jednorodzinnej w ul. Warszawskiej i Jasień na osiedlu Sielec i Wielowieś w Tarnobrzegu”

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Wiślna 1,

39-400 Tarnobrzeg

B/61/09

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Sieć kanalizacji sanitarnej dla realizowanej zabudowy mieszkalnej, jednorodzinnej w ul. Warszawskiej i Jasień na osiedlu Sielec i Wielowieś w Tarnobrzegu”

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Wiślna 1,

39-400 Tarnobrzeg

B/62/09

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa budynku hali na terenie stacji paliw LAKO S.C. Konrad Lachowski, Renata Lachowska w Tarnobrzegu ul. Warszawska BN pod kątem diagnostyki i myjni” na działkach o nr ewidencyjnych 1192/2 i 1193,

Stacje Paliw „LAKO” S.C.

ul. Warszawska BN, 39-400 Tarnobrzeg

B/63/09

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa wiaty nad torem kolejowym nr 31 oraz przyległych: instalacji załadunku i rozładunku kwasu siarkowego czystego i technicznego, kwasoodpornej tacy rozładunkowej pod wiata, instalacji płukania cystern kolejowych kwasem siarkowym czystym, instalacji neutralizacji ścieków kwaśnych, instalacji odprowadzania zneutralizowanych ścieków do oczyszczalni ścieków” ul. Zakładowa 50 39-402 Tarnobrzeg 4,

Zakłady Chemiczne „ Siarkopol”

Tarnobrzeg Sp. z o.o.

Ul. Zakładowa 50, 39-402 Tarnobrzeg 4,

B/64/09

Postanowienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. .  „Zabudowa linii produkcyjnej obejmującej linię technologiczną Voortman, kabiny malarską i śrutownicą w ramach której wytwarzane będą konstrukcje stalowe w Tarnobrzegu, przy ul. Zakładowej” na działkach o nr ewidencyjnych 957/78, 957/77, 957/79, 959/1, 957/80, 957/83, 959/3, 959/2

TARKON Sp. z o. o

ul. Zakładowa 50,

39-405 Tarnobrzeg

B/65/09

Decyzja udzielająca Wojewódzkiemu Szpitalowi im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Szpitalna 1 pozwolenia na wytwarzanie odpadów

Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej,               

 ul. Szpitalna 1,

39-400 Tarnobrzeg

B/66/09

Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie do rowów melioracyjnych ścieków deszczowych z kanalizacji deszczowej ul. Sienkiewicza oraz wykonanie wylotów do rowów, osiedle Mokrzyszów w Tarnobrzegu

Pracownia Projektowa „Promost  Consulting”

35-060 Rzeszów, ul. Słowackiego 20

B/67/09

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Zakład mechaniczno–biologicznego przetwarzania odpadów „Fabryka Odzysku” na działkach o nr ewidencyjnych 306/1, 307/1, 308, 309/1, 310, 311,

„JAREMA AKRYL”

Magdalena Przygórzewska – Małek

ul. Lipowa 22a, 39-120 Sędziszów Młp,

B/68/09

Decyzja udzielająca Zakładowi Produkcji Urządzeń Sterowych Sp. z o.o. w Tarnobrzegu, ul. Sienkiewicza 159 pozwolenia na wytwarzanie odpadów

Zakład Produkcji Urządzeń Sterowych Sp. z o.o.

ul. Sienkiewicza 159

39-400 Tarnobrzeg

B/69/09

Decyzja zatwierdzająca Zakładowi Usługowo-Handlowemu EKO-SERVICE Rafał Podgórni, ul. Obozowa 58b/10, 31-383 Kraków, program gospodarki odpadami niebezpiecznymi          

Zakład Usługowo-Handlowy EKO-SERVICE Rafał Podgórni, ul. Obozowa 58b/10,           

31-383 Kraków

A/70/09

Zezwolenie na prowadzanie działalności w zakresie transportu odpadów innych niż niebezpieczne dla Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „Transdźwig” Leszek Konieczny, ul. 12-go Października 20B, 39-400 Tarnobrzeg

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Transdźwig” Leszek Konieczny,               ul. 12-go Października 20B, 39-400 Tarnobrzeg

B/71/09

Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Zabudowa kotła parowego w budynku lokomotywowni Zakładu Transportu Kolejowego „Siarkopol” Sp. z o.o. położonej na działce nr ewidencyjny gruntów 957/70 w obrębie ewidencyjnym Machów w jednostce ewidencyjnej Tarnobrzeg”

Zakład Transportu Kolejowego „Siarkopol”

Sp. z o.o. ul. Zakładowa 50,

39-402 Tarnobrzeg

B/72/09

Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa skrzyżowania ulicy M. Kopernika z ulicą 11-go Listopada w Tarnobrzegu na rondo” 

Gmina Tarnobrzeg

ul. Kościuszki 32

39-400 Tarnobrzeg

B/73/09

Postanowienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn „Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku magazynowego na zakład produkcji stolarskiej w Tarnobrzegu na ul. Sienkiewicza 129”

SPEED GAZ Sp. C.

Grzegorz Magda, Jarosław Magda

ul. Sienkiewicza 129

39-400 Tarnobrzeg 

B/74/09

Zezwolenia na usunięcie   2 szt. drzew z nieruchomości nr ewid. 457 os. Ocice

Zofia Godek, Stanisław Godek

B/75/09

Zezwolenia na usunięcie   1 szt. drzew z nieruchomości nr ewid. 3193 os. Piastów

Bogusław Kapel

B/76/09

Zezwolenia na usunięcie 19 szt. drzew rosnących wzdłuż drogi przy ul. Zakładowej os. Nagnajów

Agencja Rozwoju Przemysłu

B/77/09

Zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzew z nieruchomości nr ewid. 1014/91 os. Serbinów

Gmina Tarnobrzeg

B/78/09

Zezwolenie na usunięcie 125 szt. drzew rosnących w pasie drogi przy ul. Wisłostrada z nieruchomości nr ewid. 2203/1 obręb Tarnobrzeg, nr 56 obręb Miechocin, nr 22/2 obręb Kajmów

Prezydent Miasta Tarnobrzega

B/79/09

Zezwolenie na usunięcie   1 szt. drzew z nieruchomości nr ewid. 2135/6 os. Wielopole

Miasto Tarnobrzeg reprezentowane przez Prezydenta Miasta Tarnobrzeg

B/80/09

Zezwolenie na usunięcie 9 szt. drzew z nieruchomości nr ewid. 1237/50, 1237/132  i 1444/7

Tarnobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa

B/81/09

Zezwolenie na usunięcie 1 szt. drzew z nieruchomości nr ewid. 1229/1 os. Mokrzyszów

Ireneusz Wszoła

B/82/09

Zezwolenie na usunięcie  3 szt. drzew z nieruchomości nr ewid. 1150/2 os. Sobów

Zenobia Korczyńska

B/83/09

Zezwolenie na usunięcie  3 szt. drzew z nieruchomości nr ewid. 549 os. Zakrzów

Elżbieta Gronek-Ulita

B/84/09

Zezwolenie na usunięcie 16 szt. drzew z nieruchomości nr ewid. 343/11, 343/7, 343/8 i 343/10    os. Przywiśle

Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Chrystusa Króla w Tarnobrzegu

B/85/09

Zezwolenie na usunięcie 14 szt. drzew z nieruchomości nr ewid. 1508/24 i 1508/28 os. Mokrzyszów

Tarnobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa

B/86/09

Zezwolenie na usunięcie  2 szt. drzew z nieruchomości nr ewid. 859 os. Mokrzyszów

Robert Kornatowski

B/87/09

Zezwolenie na usunięcie  3 szt. drzew z nieruchomości nr ewid. 530 os. Dzików

Józef Kula

B/88/09

Zezwolenie na usunięcie 1 szt. drzew z nieruchomości nr ewid. 1229/1 os. Mokrzyszów

Ireneusz Wszoła

B/89/09

Zezwolenie na usunięcie   1 szt. drzew z nieruchomości nr ewid. 573/1 os. Zakrzów

Izabela Żarów

B/90/09

Zezwolenie na usunięcie   1 szt. drzew z nieruchomości nr ewid. 1035/13 os. Piastów

Lidl Polska Sp. z o.o.

B/91/09

Zezwolenie na usunięcie   1 szt. drzew z nieruchomości nr ewid. 259 os. Ocice

Bernadeta Kozik

B/92/09

Zezwolenie na usunięcie   21 szt. drzew z nieruchomości nr ewid. 1858/23  os. Siarkowiec

Zespół Szkół im. Ks. St. Staszica

B/93/09

Zezwolenie na usunięcie 2 szt. drzew z nieruchomości nr ewid. 2166    os. Wielopole

Alicja Zych

B/94/09

Zezwolenie na usunięcie   1 szt. drzew z nieruchomości nr ewid. 477/2   os. Miechocin

Anna i Kazimierz Stępień

B/95/09

Zezwolenie na usunięcie   129 m2 krzewów z nieruchomości nr ewid. 277/62  i 957/19  os. Nagnajów

KiZPS Siarkopol

B/96/09

Zezwolenie na usunięcie   1 szt. drzew z nieruchomości nr ewid. 1041/1  os. Piastów

Genowefa i Marian Krzyżanowscy

B/97/09

Zezwolenie na usunięcie   1 szt. drzew z nieruchomości nr ewid. 1890/6  os. Siarkowiec

Gmina Tarnobrzeg

B/98/09

Zezwolenie na usunięcie   49 szt. drzew z nieruchomości nr ewid. 702, 1198, 1669 i 1077  os. Sobów

Gmina Tarnobrzeg

B/99/09

Zezwolenie na usunięcie   1 szt. drzew z nieruchomości nr ewid. 2003/1  os. Wielopole

Gmina Tarnobrzeg

B/100/09

Zezwolenie na usunięcie   7 szt. drzew z nieruchomości nr ewid. 1199   i 406  os. Sobów

Miasto Tarnobrzeg

B/101/09

Zezwolenie na usunięcie   1 szt. drzew z nieruchomości nr ewid. 3185  os. Piastów

Halina i Jerzy Czernik

B/102/09

Zezwolenie na usunięcie  2 szt. drzew z nieruchomości nr ewid. 11    os. Dzików

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej

B/103/09

Zezwolenie na usunięcie   5 szt. drzew z nieruchomości nr ewid. 535   os. Wielowieś

Janina Ciba

B/104/09

Zezwolenie na usunięcie   1 szt. drzew z nieruchomości nr ewid. 450  os. Dzików

Halina Miśkowicz

B/105/09

Zezwolenie na usunięcie 10 szt. drzew i odmowa zezwolenia na wycięcie 1 szt. drzew  z nieruchomości nr ewid. 2160/15  os. Wielopole

Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

B/106/09

Zezwolenie na usunięcie   1 szt. drzew z nieruchomości nr ewid. 293  os. Miechocin

Czesława i Stanisław Andrysiewicz

B/107/09

Zezwolenie na usunięcie   9 szt. drzew z nieruchomości nr ewid. 2127/1 i 2132/4  os. Wielopole

Gmina Tarnobrzeg

B/108/09

Zezwolenie na usunięcie   1 szt. drzew z nieruchomości nr ewid. 1163 os. Zakrzów

Gmina Tarnobrzeg

B/109/09

Zezwolenie na usunięcie   1 szt. drzew z nieruchomości nr ewid. 169/5 os. Przywiśle

Gmina Tarnobrzeg

B/110/09

Zezwolenie na usunięcie   2 szt. drzew z nieruchomości nr ewid. 1451 os. Serbinów

Skarb Państwa reprezentowany przez Prezydenta Miasta Tarnobrzeg

B/111/09

Zezwolenie na usunięcie   1 szt. drzew z nieruchomości nr ewid. 2143/3 os. Wielopole

Skarb Państwa reprezentowany przez Prezydenta Miasta Tarnobrzeg

B/112/09

Zezwolenie na usunięcie   1 szt. drzew z nieruchomości nr ewid. 2191 os. Wielopole

Ewa i Jerzy Pabisiak

B/113/09

Zezwolenie na usunięcie   1 szt. drzew z nieruchomości nr ewid. 1989 os. Wielopole

Maria i Ryszard Wójcik

B/114/09

Zezwolenie na usunięcie   1 szt. drzew z nieruchomości nr ewid. 2160/5 os. Wielopole

Wanda Szpin

B/115/09

Zezwolenie na usunięcie   1 szt. drzew z nieruchomości nr ewid. 1014/105 os. Serbinów

Monika i Marcin Szlęzak

B/116/09

Zezwolenie na usunięcie   1 szt. drzew z nieruchomości nr ewid. 1147/2 os. Serbinów

Gmina Tarnobrzeg

B/117/09

Zezwolenie na usunięcie   1 szt. drzew i 3 m2 krzewów z nieruchomości nr ewid. 375/3 os. Przywiśle

Joanna i Piotr Sobierajscy

B/118/09

Zezwolenie na usunięcie   1 szt. drzew z nieruchomości nr ewid. 2672 os. Piastów

Daniela Błasiak, Monika Szwajkowska, Bożena Pelc

B/119/09

Zezwolenie na usunięcie   2 szt. drzew z nieruchomości nr ewid. 2015/34 i 2015/56 os. Wielopole

Urząd Skarbowy w Tarnobrzegu

B/120/09

Zezwolenie na usunięcie   2 szt. drzew z nieruchomości nr ewid. 1498/4 os. Serbinów

Handlowa Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Tarnobrzegu        

B/121/09

Zezwolenie na usunięcie   1 szt. drzew z nieruchomości nr ewid. 1152/3 os. Sobów

Mieczysław Farbisz

B/122/09

Zezwolenie na usunięcie   1 szt. drzew z nieruchomości nr ewid. 2631 os. Piastów

Mieczysław Kudyba

B/123/09

Zezwolenie na usunięcie   1 szt. drzew z nieruchomości nr ewid. 367 os. Dzików

Helena i Henryk Truniarz

B/124/09

Zezwolenie na usunięcie   3 szt. drzew z nieruchomości nr ewid. 1063 os. Serbinów

Stanisław Babula, Jacek Babula

B/125/09

Zezwolenie na usunięcie   2 szt. drzew z nieruchomości nr ewid. 310/34 i 3623/10 os. Przywiśle i os. Serbinów

Gmina Tarnobrzeg

B/126/09

Zezwolenie na usunięcie   1 szt. drzew z nieruchomości nr ewid. 162 os. Miechocin

Dorota i Leszek Polek

B/127/09

Zezwolenie na usunięcie  5 szt. drzew z nieruchomości nr ewid. 281/2 os. Miechocin

Dorota Polek

B/128/09

Zezwolenie na usunięcie 25 szt. drzew i 28 m2 krzewów z nieruchomości nr ewid. 3718/2, 3729/3, 3723/21, 3723/7,  3722/8, 3728/9, 3728/3, 3729/22, 3719/2, 3723/3, 3729/3, 3729/6, 3729/13   i 3724/9 os. Przywiśle, z nieruchomości nr ewid 3713/1      i 1715/13    os. Siarkowiec            i odmowa zezwolenia na wycięcie 1 szt. drzew z działki ewid. 3723/15

Spółdzielnia Mieszkaniowa Siarkowiec

B/129/09

Zezwolenie na usunięcie   25 szt. drzew z nieruchomości nr ewid. 511 os. Nagnajów

Teresa i Jan Kazalscy

B/130/09

Zezwolenie na usunięcie   5 szt. drzew z nieruchomości nr ewid. 1273 os. Mokrzyszów

Dorota Głodowicz

B/131/09

Zezwolenie na usunięcie   2489 szt. drzew i 403 m2 krzewów z nieruchomości nr ewid. 120/3, 120/7, 502/6, 502/7, 506, 509, 120/38, 500/25, 507/1, 507/3 i 508  os. Nagnajów

PGE Dystrybucja Rzeszów

Rejon Dystrybucji Energii Tarnobrzeg

B/132/09

Zezwolenie na usunięcie   10 szt. drzew z nieruchomości nr ewid. 191/21 os. Miechocin

Gmina Tarnobrzeg

B/133/09

Zezwolenie na usunięcie   2 szt. drzew i 15 m2 krzewów z nieruchomości nr ewid. 2052/1 i 2052/2  os. Wielopole

Gmina Tarnobrzeg

B/134/09

Zezwolenie na usunięcie   6 szt. drzew z nieruchomości nr ewid. 2051/62 os. Przywiśle – Młodych

Tarnobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa

B/135/09

Zezwolenie na usunięcie   20 szt. drzew z nieruchomości nr ewid. 920 os. Mokrzyszów

Gmina Tarnobrzeg

B/136/09

Zezwolenie na usunięcie   1 szt. drzew z nieruchomości nr ewid. 375/44 os. Przywiśle

Gmina Tarnobrzeg

B/137/09

Zezwolenie na usunięcie   11 szt. drzew i 9 m2 krzewów z nieruchomości nr ewid. 2020/2,  2024/3, 2051/57  i 1992/1 os. Wielopole, z nieruchomości nr ewid. 3625/1, 2054 i 1722/77 os. Siarkowiec

Gmina Tarnobrzeg

B/138/09

Zezwolenie na usunięcie    9 m2 krzewów z nieruchomości nr ewid. 1784/1 os. Siarkowiec

Monika i Robert Wrona

B/139/09

Zezwolenie na usunięcie   4 szt. drzew z nieruchomości nr ewid. 328 os. Sobów

Katarzyna i Andrzej Kołata

B/140/09

Zezwolenie na usunięcie   4 szt. drzew z nieruchomości nr ewid. 100 os. Sobów

Janina i Kazimierz Zioło

B/141/09

Zezwolenie na usunięcie   7 szt. drzew z nieruchomości nr ewid. 1015 os. Zakrzów

Jakub Przybylski

B/142/09

Zezwolenie na usunięcie 20 szt. drzew i 40 m2 krzewów z nieruchomości nr ewid. 3706/1, 3707/1, 1023/30, 1023/28, 3710/4, 3708/2, 3709/5, 3709/3, 3731/1, 3710/6, 3729/13, 3723/8, 3719/2 i 3713/1 os. Przywiśle, Serbinów, Siarkowiec i Wielopole i odmowa zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzew z nieruchomości nr ewid. 3729/13 os. Przywiśle

Spółdzielnia Mieszkaniowa Siarkowiec

B/143/09

Zezwolenie na usunięcie   1 szt. drzew z nieruchomości nr ewid. 843/1 os. Zakrzów

Marian Miśkiewicz

B/144/09

Zezwolenie na usunięcie   25 szt. drzew rosnących w pasach dróg wojewódzkich: ulice Sienkiewicza, Sikorskiego i Wisłostrada

Prezydent Miasta Tarnobrzeg

B/145/09

Zezwolenie warunkowe  na usunięcie   31 szt. drzew z nieruchomości nr ewid. 1858/23 os. Siarkowiec

Zespół Szkół im. Ks. St. Staszica

B/146/09

Zezwolenie na usunięcie   1 szt. drzew z nieruchomości nr ewid. 121 os. Nagnajów

Małgorzata i Wiesław Ordon

B/147/09

Zezwolenie na usunięcie   1 szt. drzew z nieruchomości nr ewid. 2659 os. Piastów

Edward Marchewka, Krzysztof Marchewka

B/148/09

Zezwolenie na usunięcie   1 szt. drzew z nieruchomości nr ewid. 1719/32 os. Piastów

Tarnobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego

B/149/09

Zezwolenie na usunięcie   2 szt. drzew z nieruchomości nr ewid. 2015/55 os. Wielopole

Urząd Statystyczny w Rzeszowie, Oddział w Tarnobrzegu

B/150/09

Zezwolenie na usunięcie   9 szt. drzew z nieruchomości nr ewid. 1869/11, 2515/64 i 2325/30

Gmina Tarnobrzeg

B/151/09

Zezwolenie na usunięcie   1 szt. drzew z nieruchomości nr ewid. 2127/1 os. Wielopole

Gmina Tarnobrzeg

B/152/09

Zezwolenie na usunięcie   1 szt. drzew z nieruchomości nr ewid. 3050/2 os. Serbinów

Gmina Tarnobrzeg

B/153/09

Zezwolenie na usunięcie   1 szt. drzew z nieruchomości nr ewid. 334/3 os. Przywiśle

Przedszkole Nr 1

B/154/09

Zezwolenie na usunięcie   1 szt. drzew z nieruchomości nr ewid. 332/13 os. Przywiśle

Gmina Tarnobrzeg

B/155/09

Zezwolenie na usunięcie   1 szt. drzew z nieruchomości nr ewid. 2630 os. Piastów

Zofia i Jan Kuś

B/156/09

Zezwolenie na usunięcie   2 szt. drzew z nieruchomości nr ewid. 2362 os. Mokrzyszów

Elżbieta Staszuk

B/157/09

Zezwolenie na usunięcie   4 szt. drzew z nieruchomości nr ewid. 692 os. Sobów

Alfreda i Jan Czech

B/158/09

Zezwolenie na usunięcie   1 szt. drzew z nieruchomości nr ewid. 691 os. Sobów

Franciszek Czech, Jan Czech

B/159/09

Zezwolenie na usunięcie   1 szt. drzew z nieruchomości nr ewid. 856 os. Mokrzyszów

Krzysztof Nowak

B/160/09

Zezwolenie na usunięcie   2 szt. drzew z nieruchomości nr ewid. 959 os. Wielowieś

Małgorzata Maciąg

B/161/09

Zezwolenie na usunięcie   2 szt. drzew z nieruchomości nr ewid. 1736/1 os. Mokrzyszów

Mirosław Wilk

B/162/09

Zezwolenie na usunięcie   9 m2 krzewów z nieruchomości nr ewid. 2123/15 os. Przywiśle

Tarnobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa

B/163/09

Zezwolenie na usunięcie   39 szt. drzew z nieruchomości nr ewid. 1678 os. Mokrzyszów

Edyta i Paweł Robótka

B/164/09

Zezwolenie na usunięcie   4 szt. drzew z nieruchomości nr ewid. 107/2, 107/9 os. Wielowieś

Krystyna i Józef Stala

B/165/09

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Zabudowa kotła parowego w budynku lokomotywowni Zakładu Transportu Kolejowego „Siarkopol” Sp. z o.o. położonej na działce nr ewidencyjny gruntów 957/70 w obrębie ewidencyjnym Machów w jednostce ewidencyjnej Tarnobrzeg”.

Zakład Transportu Kolejowego „Siarkopol”

Sp. z o.o. ul. Zakładowa 50,

39-402 Tarnobrzeg

B/166/09

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa skrzyżowania ulicy M. Kopernika z ulicą
11-go Listopada w Tarnobrzegu na rondo” na działkach o nr ewidencyjnych 1587/9, 1722/3, 3513, 1586/15, 3696/13, 1586/20, 3691/14, 1602/11, 3732/1.

Gmina Tarnobrzeg

ul. Kościuszki 32

39-400 Tarnobrzeg

B/167/09

Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest dla Firmy „Spe-Bau” Sp. z o.o., ul. Mielecka 21/1, 53-401 Wrocław

„Spe-Bau” Sp. z o.o.,           ul. Mielecka 21/1,               53-401 Wrocław

B/168/09

Zezwolenie na usunięcie 19 szt. drzew z nieruchomości nr ewid. 80 os. Wielowieś

Grzegorz Kwiatkowski

B/169/09

Zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z nieruchomości nr ewid. 328/1 os. Przywiśle

Gmina Tarnobrzeg

ul. Kościuszki 32

39-400 Tarnobrzeg

B/170/09

Zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z nieruchomości nr ewid. 603 os. Nadole

Małgorzata Kędzia

Stanisław Madej

Andrzej Strugała

Kazimierz Strugała

Marian Strugała

Zofia Strugała

B/171/09

Zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z nieruchomości nr ewid. 360 os. Miechocin

Wojciech Skiba

B/172/09

Zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z nieruchomości nr ewid. 2271 os. Miechocin

Skarb Państwa reprezentowany przez Prezydenta Miasta Tarnobrzeg

ul. Kościuszki 32

39-400 Tarnobrzeg

B/173/09

Zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z nieruchomości nr ewid. 888/1 os. Wielowieś

Dorota Kościelny

B/174/09

Zezwolenie na usunięcie 14 szt. drzew z nieruchomości nr ewid. 102/54 os. Wielowieś

Gmina Tarnobrzeg

ul. Kościuszki 32

39-400 Tarnobrzeg

B/175/09

Zezwolenie na usunięcie 2 szt. drzew z nieruchomości nr ewid. 2708/11 os. Serbinów

Tarnobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Wyspiańskiego 3, 39-400 Tarnobrzeg

B/176/09

Zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z nieruchomości nr ewid. 1237/41 os. Serbinów

Tarnobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Wyspiańskiego 3, 39-400 Tarnobrzeg

B/177/09

Zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z nieruchomości nr ewid. 2015/23 os. Wielopole

Tarnobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 4

39-400 Tarnobrzeg

B/178/09

Zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z nieruchomości nr ewid. 2015/164 os. Wielopole

Tarnobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa,

ul. Wyspiańskiego 3, 39-400 Tarnobrzeg

B/179/09

Zezwolenie na usunięcie 25 szt. drzew z nieruchomości nr ewid. 511 os. Nagnajów

Teresa i Jan Kazalscy

B/180/09

Zezwolenie na usunięcie 6 szt. drzew z nieruchomości nr ewid. 2057/62 os. Wielopole

Tarnobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa,

ul. Wyspiańskiego 3, 39-400 Tarnobrzeg

B/181/09

Zezwolenie na usunięcie 22 szt. drzew i 40 m2 krzewów z terenów osiedli: Serbinów, Przywiśle, Wielopole i Siarkowiec

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Siarkowiec”

ul. Moniuszki 3,

39-400 Tarnobrzeg

B/182/09

Zezwolenie na usunięcie 2 szt. drzew z nieruchomości nr ewid. 1741/1, os. Siarkowiec

Elżbieta Jachyra,

Paweł Jachyra,

Marta Kaczmarek

B/183/09

Zezwolenie na usunięcie 1 drzewa. z nieruchomości nr ewid. 1806, os. Siarkowiec

Krystyna Wróbel

B/184/09

Zezwolenie na usunięcie 1 drzewa. z nieruchomości nr ewid. 3167, os. Piastów

Stanisław Pytel

B/185/09

Zezwolenie na usunięcie 1 drzewa. z nieruchomości nr ewid. 2778, os. Serbinow

Teresa Markiewicz

Mieczysław Markiewicz

B/186/09

Zezwolenie na usunięcie 30 szt. drzew. z nieruchomości nr ewid. 1152/64, os. Wielowieś

Gmina Tarnobrzeg

ul. Kościuszki 32

39-400 Tarnobrzeg

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Jan Dziubiński - Prezydent Miasta
Informację wprowadził:
Paulina Długoń
Data wytworzenia:
2009-07-13
Data publikacji:
2009-07-13
Data ostatniej zmiany:
2011-01-05

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-05-25 15:27:34, zmian dokonał(a): Robert Chrząstek

WCAG 2.0 (Level AA)