Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta Tarnobrzeg

www.tarnobrzeg.pl
Ikona statystyk

Wysokość stawek podatku od środków transportu w 2009 r.

Zbieranie statystyk
Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych:

1.1) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 668,00 zł.;
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1.116,00 zł.;
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton - 1.288,00 zł.;

2) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, posiadających urządzenia mające wpływ na ochronę środowiska, o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 640,00 zł.;
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1.060,00 zł.;
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton - 1.220,00 zł.;

2.1) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawyo podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej       równej i wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
                                                                                                                                          
  

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita w tonach

  
  

Stawka   podatku w złotych

  
  

 

  

 

  

nie   mniej niż

  
  

 

  

 

  

mniej   niż

  
  

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym   lub  zawieszeniem uznanym za   równoważne

  
  

Inne systemy zawieszania osi jezdnych

  
  

Dwie osie

  
  

12

  
  

13

  
  

1.510,00

  
  

1.646,00

  
  

13

  
  

14

  
  

1.626,00

  
  

1.750,00

  
  

14

  
  

15

  
  

1.760,00

  
  

2.090,00

  
  

15

  
  

 

  
  

2.110,00

  
  

2.420,00

  
  

Trzy   osie

  
  

12

  
  

17

  
  

1.486,00

  
  

1.650,00

  
  

17

  
  

19

  
  

1.626,00

  
  

1.810,00

  
  

19

  
  

21

  
  

1.810,00

  
  

2.006,00

  
  

21

  
  

23

  
  

1.986,00

  
  

2.166,00

  
  

23

  
  

25

  
  

2.140,00

  
  

2.256,00

  
  

25

  
  

 

  
  

2.256,00

  
  

2.466,00

  
  

Cztery   osie i więcej

  
  

12

  
  

25

  
  

1.886,00

  
  

2.056,00

  
  

25

  
  

27

  
  

2.046,00

  
  

2.210,00

  
  

27

  
  

29

  
  

2.180,00

  
  

2.360,00

  
  

29

  
  

31

  
  

2.340,00

  
  

2.616,00

  
  

31

  
  

 

  
  

2.360,00

  
  

2.636,00

  

3.1) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 928,00 zł.;
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1.116,00 zł.;
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton - 1.288,00 zł.;

2)  od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, posiadających urządzenia mające wpływ na ochronę środowiska, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 875,00 zł.;
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1.058,00 zł.;
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton - 1.220,00 zł.;

4.1) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
                                                                
  

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu   pojazdów;

  

ciągnik siodłowy + naczepa,

  

ciągnik balastowy + przyczepa

  

(w tonach)

  
  

 

  

 

  

Stawka podatku w złotych

  
  

 

  

nie mniej niż

  
  

 

  

mniej niż

  
  

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym   lub zawieszeniem uznanym za równoważne

  
  

Inne systemy zawieszania osi jezdnych

  
  

Dwie osie

  
  

12

  
  

18

  
  

1.810,00

  
  

1.866,00

  
  

18

  
  

25

  
  

1.860,00

  
  

1.936,00

  
  

25

  
  

31

  
  

1.910,00

  
  

1.980,00

  
  

31

  
  

 

  
  

1.970,00

  
  

2.080,00

  
  

Trzy osie

  
  

12

  
  

40

  
  

1.980,00

  
  

2.060,00

  
  

40

  
  

 

  
  

2.420,00

  
  

2.690,00

  

5.1) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego)                                   960,00 zł.;

6.1) od przyczep lub naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton według stawek określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
                                                                                          
  

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu   pojazdów:

  

Naczepa (przyczepa) + pojazd silnikowy

  

(w tonach)

  
  

 

  

Stawka podatku (w złotych)

  

 

  
  

 

  

nie mniej niż

  
  

 

  

Mniej niż

  
  

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym   lub zawieszeniem uznanym za równoważne

  
  

 

  

Inne system zawieszenia osi

  
  
Jedna oś
  
  

12

  
  

18

  
  

   866,00

  
  

   920,00

  
  

18

  
  

25

  
  

1.190,00

  
  

1.260,00

  
  

25

  
  

 

  
  

1.330,00

  
  

1.410,00

  
  

Dwie osie

  
  

12

  
  

28

  
  

   896,00

  
  

   956,00

  
  

28

  
  

33

  
  

1.046,00

  
  

1.116,00

  
  

33

  
  

38

  
  

1.226,00

  
  

1.420,00

  
  

38

  
  

 

  
  

1.450,00

  
  

1.790,00

  
  

Trzy osie i   więcej

  
  

12

  
  

38

  
  

1.296,00

  
  

1.486,00

  
  

38

  
  

 

  
  

1.490,00

  
  

1.760,00

  

7.1)  od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości miejsc do siedzenia:
a) mniej niż 30 miejsc - 1.116,00 zł.;
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.580,00 zł.;

2) od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, posiadających urządzenia mające wpływ na ochronę środowiska, o ilości miejsc do siedzenia:
a) mniej niż 30 miejsc - 1.060,00 zł.;
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.506,00 zł.;

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Antończyk (adamk)
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2008-12-05
Data ostatniej zmiany:
2009-02-05

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-07-06 15:13:3, zmian dokonał(a): Wioletta Burdzy

WCAG 2.0 (Level AA)