Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta Tarnobrzeg

www.tarnobrzeg.pl
Ikona statystyk

Wysokość stawek podatku od nieruchomości w 2009 r.

Zbieranie statystyk
1. od gruntów :

a) związanych  z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0 ,69 zł od 1m2 powierzchni
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych  - 3,65 zł od 1 ha  powierzchni
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,34 zł od 1m2 powierzchni

2.od budynków lub ich części :
a) mieszkalnych - 0,57 zł  od 1m2 powierzchni użytkowej
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub  ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej-18,60 zł od 1m2 powierzchni użytkowej
c) zajętych na prowadzenie  działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 8,66 zł  od 1m2 powierzchni użytkowej
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 3,75 zł od 1m2 powierzchni użytkowej
e) pozostałych,  w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 6,23 zł za 1m2 powierzchni użytkowej

3. od budowli -  2 % ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt.3 i ust.3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Rada Miasta Tarnobrzeg
Informację wprowadził:
Paweł Antończyk
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2008-12-05
Data ostatniej zmiany:
2009-02-05

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-07-06 15:13:3, zmian dokonał(a): Wioletta Burdzy

WCAG 2.0 (Level AA)