Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA
www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa
Urząd Miasta Tarnobrzeg www.tarnobrzeg.pl
Ikona statystyk

Informacja Prezydenta Miasta Tarnobrzeg dla dyrektorów miejskich instytucji kultury, kierowników Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, kierowników jednostek organizacyjnych miasta oraz członków zarządów spółek komunalnych

Ikona statystyk

Informacja Prezydenta Miasta Tarnobrzeg

dla

 dyrektorów miejskich instytucji kultury, kierowników Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, kierowników jednostek organizacyjnych miasta oraz członków zarządów spółek komunalnych

 

Przypominam o obowiązku prawnym składania oświadczeń majątkowych do dnia 30 kwietnia 2010r. wg stanu na dzień 31 grudnia 2009r. Oświadczenie majątkowe wraz z kopią swojego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu  w roku podatkowym 2009 (PIT) i jego korektą należy złożyć w dwóch oryginalnych egzemplarzach Prezydentowi Miasta – Urząd Miasta Tarnobrzeg przy ul. Kościuszki 32, pok. 206 lub przesłać drogą pocztową w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2010r.

 

Druki oświadczeń majątkowych można pobrać na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.tarnobrzeg.eobip.pl w katalogu oświadczenia majątkowe.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Antończyk
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2010-03-22
Data ostatniej zmiany:
2010-03-22

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-03-05 08:32:49, zmian dokonał(a): a.witkowska

WCAG 2.0 (Level AA)