Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta Tarnobrzeg

www.tarnobrzeg.pl
Ikona statystyk

Zbieranie statystyk

Spis formularzy A

/WNIOSKI O WYDANIE  DECYZJI/

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
  

Nr kolejny

  
  

Nazwa i zakres sprawy

  
  

Dane podmiotu

  
  

A/1/07

  
  

Wniosek o wydanie zezwolenia usunięcie 4 sztuk drzew z   terenu nieruchomości nr ewid. 1310 na os. Sobów

  
  

Motyka Eugeniusz

  
  

A/2/07

  
  

Wniosek o wydanie zezwolenia usunięcie 16 sztuk drzew z   terenów zabudowy wielorodzinnej osiedli Przywiśle
  i Bogdanówka

  
  

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Siarkowiec” w Tarnobrzegu

  
  

A/3/07

  
  

Wniosek o wydanie zezwolenia usunięcie 1 sztuki drzewa z   terenu przy ul.Wianek 11

  
  

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Siarkowiec” w Tarnobrzegu

  
  

A/4/07

  
  

Wniosek o wydanie zezwolenia usunięcie 1 sztuki drzewa z   terenu nieruchomości nr ewid. 1098 na os. Sobów

  
  

Fryzik Maria,

  

Fryzik Szymon

  
  

A/5/07

  
  

Wniosek o wydanie zezwolenia usunięcie 25 sztuk drzew z   terenu nieruchomości nr ewid. 915/21 przy ul.Łąkowej i 993/1 przy ul.Parkowej

  
  

Gmina Tarnobrzeg

  
  

A/6/07

  
  

Wniosek o wydanie zezwolenia usunięcie 4 sztuk drzew z   terenu nieruchomości nr ewid. 102/63 przy ul.Grobla

  
  

Gmina Tarnobrzeg

  
  

A/7/07

  
  

Wniosek o wydanie zezwolenia usunięcie 8 sztuk drzew z   terenu nieruchomości nr ewid. 2125/2 i 2127/1 przy Przedszkolu Nr 3

  
  

Gmina Tarnobrzeg

  
  

A/8/07

  
  

Wniosek o wydanie zezwolenia usunięcie 1 sztuki drzewa z   terenu nieruchomości nr ewid. 375/35 przy al.Niepodległości

  
  

Gmina Tarnobrzeg

  
  

A/9/07

  
  

Wniosek o wydanie zezwolenia usunięcie 1 sztuki drzewa z   terenu nieruchomości nr ewid. 1177 na os. Miechocin

  
  

Komsa Lidia

  
  

A/10/07

  
  

Wniosek o wydanie zezwolenia usunięcie 2 sztuk drzew z   terenu nieruchomości nr ewid. 310/33 przy ul.Skalna Góra

  
  

Gmina Tarnobrzeg

  
  

A/11/07

  
  

Wniosek o wydanie zezwolenia usunięcie 2 sztuk drzew z   terenu nieruchomości nr ewid. 1353 i 1354 na os. Wielowieś

  
  

Kondub Michał,

  

Kondub Rozalia

  
  

A/12/07

  
  

Wniosek o wydanie zezwolenia usunięcie 9 sztuk drzew z   terenu nieruchomości nr ewid. 1681/1 na os. Mokrzyszów

  
  

Krociel Paweł,

  

Krociel Ewa

  
  

A/13/07

  
  

Wniosek o wydanie zezwolenia usunięcie 1 sztuki drzewa z   terenu nieruchomości nr ewid. 186/5 na os. Miechocin

  
  

Kotarba Jan

  
  

A/14/07

  
  

Wniosek o wydanie zezwolenia usunięcie 7 sztuk drzew z   terenu nieruchomości nr ewid. 1494/19, 1494/33, 1498/4, 1500 przy   ul.Sienkiewicza

  
  

Handlowa Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”

  
  

A/15/07

  
  

Wniosek o wydanie zezwolenia usunięcie 1 sztuki drzewa z   terenu nieruchomości nr ewid. 269 na os. Wielowieś

  
  

Szwc Agnieszka, Szewc Tomasz

  
  

A/16/07

  
  

Wniosek o wydanie zezwolenia usunięcie 2 sztuk drzew z   terenu nieruchomości nr ewid 467 na os. Miechocin

  
  

Dziadosz Janina

  
  

A/17/07

  
  

Wniosek o wydanie zezwolenia usunięcie  8 sztuk drzew z terenu nieruchomości nr   ewid 1107/9 przy ul.Zwierzynieckiej

  
  

„DANEX” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe

  
  

A/18/07

  
  

Wniosek o wydanie zezwolenia usunięcie  2 sztuk drzew z terenu nieruchomości nr   ewid  2708/4 i 1237/41 przy   ul.M.Dąbrowskiej

  
  

Tarnobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa

  
  

A/19/07

  
  

Wniosek o wydanie zezwolenia usunięcie 
  9 sztuk drzew z terenu nieruchomości nr ewid 1213 na os. Mokrzyszów

  
  

Buczek Anna

  

Buczek Paweł

  
  

A/20/07

  
  

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie  9 sztuk drzew z terenu nieruchomości nr   ewid 343/7, 343/8 i 343/10 przy ul.Skalna Góra

  
  

Parafia Rzymsko-Katolicka Chrystusa Króla

  
  

A/21/07

  
  

Wniosek o wydanie zezwolenia usunięcie  1 sztuki drzewa z terenu nieruchomości nr   ewid 1183 na os. Sobów

  
  

Zioło Władysław

  
  

A/22/07

  
  

Wniosek o wydanie zezwolenia usunięcie  6 sztuk drzew z terenów na os. Serbinów   działki nr ewid 3613, 1446/292, 1448/12, 1058/75, 1237/103

  
  

Tarnobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa

  
  

A/23/07

  
  

Wniosek o wydanie zezwolenia usunięcie  1 sztuki drzewa z terenu nieruchomości nr   ewid 2362/28 przy ul.Bolesława Chrobrego

  
  

Gmina Tarnobrzeg

  
  

A/24/07

  
  

Wniosek o wydanie zezwolenia usunięcie 1 sztuki drzewa z   terenu nieruchomości nr ewid 2247 na os. Miechocin

  
  

Krępa Jacek

  
  

A/25/07

  
  

Wniosek o wydanie zezwolenia usunięcie  3 sztuk drzew z terenu nieruchomości nr   ewid 1356 na os. Wielowieś

  
  

Majdańska Elzbieta

  

Majdański Stanisław

  
  

A/26/07

  
  

Wniosek o wydanie zezwolenia usunięcie  4 sztuk drzew z terenu nieruchomości nr   ewid 2298 na os. Miechocin

  
  

Śmidowska Małgorzata

  
  

A/27/07

  
  

Wniosek o wydanie zezwolenia usunięcie  4 sztuk drzew z terenu nieruchomości nr   ewid 827 na os. Mokrzyszów

  
  

Baran Małgorzata

  

Baran Piotr

  
  

A/28/07

  
  

Wniosek o wydanie zezwolenia usunięcie  3 sztuk drzew z terenu nieruchomości nr   ewid 2714/1 przy ul.Matejki

  
  

Gmina Tarnobrzeg

  
  

A/29/07

  
  

Wniosek o wydanie zezwolenia usunięcie  8 sztuk drzew z terenu nieruchomości nr   ewid 985/10 przy ul.Dąbrówki

  
  

Rejon Dróg Miejskich
  Sp. z o.o.

  
  

A/30/07

  
  

Wniosek o wydanie zezwolenia usunięcie  26 sztuk drzew z terenu nieruchomości nr   ewid 998/8 przy ul.Fabrycznej

  
  

Gmina Tarnobrzeg

  
  

A/31/07

  
  

Wniosek o zmianę decyzji zatwierdzającej program   gospodarki odpadami niebezpiecznymi

  
  

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu   ul.Sikorskiego 86A

  
  

A/32/07

  
  

Wniosek o zmianę decyzji zatwierdzającej program   gospodarki odpadami niebezpiecznymi

  
  

Zakłady Chemiczne Anser-Tarnobrzeg Sp. z o.o. Tarnobrzegu   ul. Zakładowa 48

  
  

A/33/07

  
  

Wniosek o decyzję zatwierdzającą program gospodarki   odpadami niebezpiecznymi

  
  

Zakład Robót Sanitarnych „SANATOR-BIS” s.c.; Aleksandrów   Łódzki, Rąbień ul. Wiosenna  4

  
  

A/34/07

  
  

Wniosek o zmianę zezwolenia na prowadzenie działalności w   zakresie odzysku odpadów

  
  

Zakłady Chemiczne Anser-Tarnobrzeg Sp. z o.o. w   Tarnobrzegu ul. Zakładowa 48

  
  

A/35/07

  
  

Wniosek o zmianę pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów   do powietrza

  
  

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o   Tarnobrzeg, ul.Sikorskiego 4

  
  

A/36/07

  
  

Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla   przedsięwzięcia  pn. Rozbudowa Stacji   bazowej telefonii  cyfrowej PLUS GSM –   BT 24580 TARNOBRZEG CENTRUM przy
  ul. Piłsudskiego.

  
  

Radosław Wojciechowski

  

będący pełnomocnikiem firmy POLKOMTEL S.A.

  
  

A/37/07

  
  

Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla   przedsięwzięcia  pn. Zakład   przetwórstwa  tworzyw sztucznych w   Tarnobrzegu przy
  ul. Zakładowej 50

  
  

 Rekfol Sp. z o.o.

  
  

A/38/07

  
  

Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla   przedsięwzięcia  pn. Przebudowa drogi   wojewódzkiej nr 723 Tarnobrzeg – Sandomierz km 7+300,00 – 8+697,84;
  Al. Warszawska w m. Tarnobrzeg

  
  

Naczelna Organizacja Techniczna będąc pełnomocnikiem Gminy   Tarnobrzeg

  
  

A/39/07

  
  

Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla   przedsięwzięcia  polegającego na   rozbudowie  stacji bazowej   telefonii  komórkowej   Tarnobrzeg_56144_PrzyWiśle przy
  ul. Rusinowskiego 3

  
  

PPUH Elektromont Leszek Gorol s.j.

  

będący pełnomocnikiem Polskiej Telefonii Cyfrowej sp. z   o.o.

  
  

A/40/07

  
  

Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla   przedsięwzięcia  pn. Zmiana sposobu   użytkowania budynku magazynowo-składowego z przeznaczeniem na warsztat   samochodowy dla pojazdów samochodowych o masie do 3,5 t, w Tarnobrzegu przy
  ul.. Mickiewicza 76A , na działce nr ewid. 186/5 os. Miechocin

  
  

Jan Kotarba

  
  

A/41/07

  
  

Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla   przedsięwzięcia  polegającego na   prowadzeniu działalności w zakresie zbierania i czasowego magazynowania   odpadów metali (złomu) w Tarnobrzegu przy ul. Sienkiewicza 145

  
  

F.H. STOTON Spółka z o.o.

  
  

A/42/07

  
  

Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla   przedsięwzięcia  polegającego na   rozbudowie stacji bazowej telefonii    komórkowej  PTK Centertel sp. z   o.o. nr 5602 Tarnobrzeg o system UMTS zlokalizowanej na działce
  nr ewid. 325/6 przy ul. 1-go Maja 4

  
  

Katarzyna FUS

  

Będąca pełnomocnikiem firmy PTK Centertel
  Sp. z o.o.

  
  

A/43/07

  
  

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa   z nieruchomości nr ewid. 1355 na os. Miechocin

  
  

Dybus Klara

  
  

A/44/07

  
  

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 137 sztuk drzew   z terenów przy ul.Zakładowej

  
  

Zakłady Chemiczne „Siarkopol” Tarnobrzeg Sp. z o.o.

  
  

A/45/07

  
  

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew z   nieruchomości nr ewid. 293 na os. Ocice

  
  

Kuszek Barbara

  
  

A/46/07

  
  

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa   z nieruchomości nr ewid. 1357/2 na os. Wielowieś

  
  

Banasiak Anna

  
  

A/47/07

  
  

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew z   nieruchomości nr ewid. 1869 przy ul.Kopernika

  
  

Gmina Tarnobrzeg

  
  

A/48/07

  
  

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew z   nieruchomości nr ewid. 387 w otoczeniu szkoły Podstawowej Nr 3 przy   ul.Kochanowskiego 1

  
  

Gmina Tarnobrzeg

  
  

A/49/07

  
  

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 13 sztuk drzew z   nieruchomości nr ewid. 1111/36 na os. Serbinów

  
  

Świerczek Agnieszka

  

Świerczek Mariusz

  
  

A/50/07

  
  

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa   z nieruchomości nr ewid. 1153 na os. Sobów

  
  

Lis Dorota, Lis Magdalena, Lis Bartłomiej

  
  

A/51/07

  
  

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 198 sztuk drzew   i 51 m2 krzewów z terenów przy ul.Zakładowej

  
  

Kopalnia Siarki „Machów” w Tarnobrzegu

  
  

A/52/07

  
  

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew z   terenu cmentarza parafialnego przy ul.Mickiewicza

  
  

Parafia Rzymsko-Katolicka Wniebowzięcia NMP OO.Dominikanie   w Tarnobrzegu

  
  

A/53/07

  
  

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 18 sztuk drzew z   terenu stadionu sportowego przy ul.Grzybowej na os. Mokrzyszów

  
  

Gmina Tarnobrzeg

  
  

A/54/07

  
  

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa   z nieruchomości nr ewid. 1799 na os. Mokrzyszów

  
  

Trzaska Urszula

  

Trzaska Tadeusz

  
  

A/55/07

  
  

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa   z nieruchomości nr ewid. 1261/1 na os. Wielowieś

  
  

Kasak Józef

  
  

A/56/07

  
  

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew z   nieruchomości nr ewid. 2708/4 i 1237/41 będących własnością Wspólnoty   Mieszkaniowej Nieruchomości M.Dąbrowskiej 16

  
  

Tarnobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa

  
  

A/57/07

  
  

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 6,5 m2   krzewów z nieruchomości nr ewid. 409/19 przy ul.Moniuszki 18

  
  

Gmina Tarnobrzeg

  
  

A/58/07

  
  

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew z   terenu przy ul.Dworcowej w Tarnobrzegu

  
  

PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w   Krakowie

  
  

A/59/07

  
  

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 11 sztuk drzew z   nieruchomości nr ewid. 379/6 przy Al.Niepodległości

  
  

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem   Umysłowym Kolo w Tarnobrzegu

  
  

A/60/07

  
  

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 49 sztuk drzew z   terenów przy ul.Zakładowej

  
  

Kopalnia Siarki „Machów” w Tarnobrzegu

  
  

A/61/07

  
  

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 17 sztuk drzew z   terenów zabudowy wielorodzinnej na os. Przywiśle, Srebinów i Siarkowiec

  
  

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Siarkowiec”

  
  

A/62/07

  
  

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie
  3 sztuk drzew z nieruchomości nr ewid. 322 na os. Wielowieś

  
  

Rękas Agnieszka

  

Rękas Łukasz

  
  

A/63/07

  
  

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie
  1 sztuki drzewa z nieruchomości nr ewid. 510/4 przy ul.Sokolej 10

  
  

Gmina Tarnobrzeg

  
  

A/64/07

  
  

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 25 sztuk drzewa   z terenów przy ul.Zakładowej

  
  

Zakłady Chemiczne „Siarkopol” Tarnobrzeg Sp. z o.o.

  
  

A/65/07

  
  

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie

  

5 sztuk drzew z nieruchomości nr ewid. 1505/5 przy   ul.Dworcowej

  
  

PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w   Krakowie

  
  

A/66/07

  
  

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie
  3 sztuk drzew z nieruchomości nr ewid. 850 na os. Sielec

  
  

Rusinek Barbara

  
  

A/67/07

  
  

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie
  8 sztuk drzew z nieruchomości nr ewid. 1494/21 przy ul.Sienkiewicza 145m

  
  

„INTOP Tarnobrzeg” Sp. z o.o. w Tarnobrzegu

  
  

A/68/07

  
  

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 11 sztuk drzew i   32 m2 krzewów z nieruchomości nr ewid. 2700 przy ul.Konstytucji 3   Maja 11

  
  

Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Matki Bożej Nieustającej   Pomocy w Tarnobrzegu

  
  

A/69/07

  
  

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie
  5 sztuk drzew z nieruchomości nr ewid. 1473 przy ul.Sienkiewicza

  
  

Gmina Tarnobrzeg

  
  

A/70/07

  
  

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie
  9 sztuk drzew z terenu cmentarza parafialnego przy ul.Mickiewicza

  
  

Parafia Rzymsko-Katolicka Wniebowzięcia NMP OO.Dominikanie   w Tarnobrzegu

  
  

A/71/07

  
  

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie
  8 sztuk drzew z terenów:  przy
  Al. Niepodległości, ul. Wyspiańskiego
  i ul. Przemysłowej

  
  

Gmina  Tarnobrzeg

  
  

A/72/07

  
  

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie
  8 sztuk drzew z nieruchomości nr ewid. 3713/4 i 3713/6 przy ul. Św. Barbary

  
  

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Siarkowiec”

  
  

A/73/07

  
  

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie
  1 sztuki drzewa z nieruchomości nr ewid. 1152/3 na os. Sobów

  
  

Farbisz Sabina

  
  

A/74/07

  
  

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie
  1 sztuki drzewa z nieruchomości nr ewid. 531/3 na os. Zakrzów

  
  

Szewc Alicja, Szewc Tomasz, Szewc Piotr, Szewc Anna

  
  

A/75/07

  
  

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie
  3 sztuk drzew z nieruchomości nr ewid. 719/1 przy ul.Krzywej

  
  

Gmina Tarnobrzeg

  
  

A/76/07

  
  

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 24 sztuk drzew w   pasie drogowym ul.Wisłostrada

  
  

Prezydent Miasta Tarnobrzeg

  
  

A/77/07

  
  

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie

  

2 sztuk drzew z nieruchomości nr ewid. 2025/5 przy   obiektach sportowych Szkoły Podstawowej Nr 4    ul.Wyspiańskiego 10

  
  

Gmina Tarnobrzeg

  
  

A/78/07

  
  

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 15 sztuk drzew z   nieruchomości nr ewid. 500/23 przy ul.Zakładowej

  
  

Kopalnia Siarki „Machów” w Tarnobrzegu

  
  

A/79/07

  
  

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie
  2 sztuk drzew w pasie drogowym ul.Zielonej

  
  

Gmina Tarnobrzeg

  
  

A/80/07

  
  

Wniosek o wydanie zezwolenie na usunięcie
  3 sztuk drzew z nieruchomości nr ewid.1236
  os. Mokrzyszów

  
  

Kiełbowski Czesław,

  

Kiełbowska Maria

  
  

A/81/07

  
  

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie
  5 sztuk drzew z nieruchomości nr ewid. 1279/2 os. Mokrzyszów

  
  

Rzeźnik Urszula,

  

Rzeźnik Ryszard

  
  

A/82/07

  
  

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie
  1 sztuki drzewa z nieruchomości nr ewid. 1178 os. Sobów

  
  

Gmina Tarnobrzeg

  
  

A/83/07

  
  

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie
  2 sztuk drzewa z nieruchomości nr ewid. 324/2 przy ul. 1 Maja

  
  

Starostwo Powiatowe Tarnobrzeg

  
  

A/84/07

  
  

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 69 drzew z   terenów zieleni komunalnej

  
  

Gmina Tarnobrzeg

  
  

A/85/07

  
  

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie
  1 sztuki drzewa z nieruchomości nr ewid. 408 os. Miechocin

  
  

Rębisz Barbara

  
  

A/86/07

  
  

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 12 sztuk drzew z   nieruchomości nr ewid. 124/4 os. Ocice

  
  

Tarnowski Adam

  

Tarnowska Agata

  
  

A/87/07

  
  

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie

  

1 szt. drzewa z nieruchomości nr  ewid. 189/1 os. Ocice

  
  

Pietraszko Wanda

  
  

A/88/07

  
  

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie
  6 sztuk drzew z terenów os. Centrum
  i Serbinów

  
  

Tarnobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa

  
  

A/89/07

  
  

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie
  2 sztuk drzew z nieruchomości nr ewid. 2457 os. Piastów

  
  

Tadla Danuta, Tadla Dariusz, Tadla Maria, Tadla Jan

  
  

A/90/07

  
  

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie
  2 sztuk drzew z nieruchomości nr ewid. 481/3 os. Zakrzów

  
  

Sitek Kazimierz

  
  

A/91/07

  
  

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie
  4 sztuk drzew z nieruchomości nr ewid. 676/8 os. Piastów

  
  

Osada Wojciech
  Osada Ewa

  
  

A/92/07

  
  

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie
  1 sztuki drzewa z nieruchomości nr ewid. 1057 os. Sobów

  
  

Tworek Elżbieta

  
  

A/93/07

  
  

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie
  2 sztuk drzew z nieruchomości nr ewid. 1279/1 os. Mokrzyszów

  
  

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BETA”

  
  

A/94/07

  
  

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie
  2 sztuk drzew przy Przedszkolu Nr 4 przy
  ul. Tracza

  
  

Gmina Tarnobrzeg

  
  

A/95/07

  
  

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie
  9 sztuk drzew z przy obiektach sportowych Gimnazjum Nr 2 przy ul. Kopernika

  
  

Gmina Tarnobrzeg

  
  

A/96/07

  
  

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie
  2 sztuk drzew z nieruchomości nr ewid. 691 os. Sobów

  
  

Czech Jan
  Czech Franciszek

  
  

A/97/07

  
  

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie
  2 sztuk drzew z nieruchomości nr ewid. 931/1 os. Mokrzyszów

  
  

Jajako Zofia

  
  

A/98/07

  
  

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie
  2 sztuk drzew z nieruchomości nr ewid. 972/2 os. Ocice

  
  

Puzio Franciszek

  
  

A/99/07

  
  

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie
  2 sztuk drzewa przy budynkach Szkoły Specjalnej ul. M. Dąbrowskiej

  
  

Gmina Tarnobrzeg

  
  

A/100/07

  
  

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie
  1 sztuki drzewa z nieruchomości nr ewid. 2667 os. Piastów

  
  

Rycombel Krystyna

  
  

A/101/07

  
  

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie
  1 sztuki drzewa z nieruchomości nr ewid. 1712/1 os. Mokrzyszów

  
  

Gospoś Janina
  Gospoś Zdzisław

  
  

A/102/07

  
  

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie
  drzew z nieruchomości nr ewid. 919/3 przy
  ul. Leśnej

  
  

Rolek Władysław

  
  

A/103/07

  
  

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie
  11 sztuk drzew z nieruchomości nr ewid. 102/67 os. Wielowieś

  
  

Gmina Tarnobrzeg

  
  

A/104/07

  
  

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 10 szt. drzew z   nieruchomości nr ewid. 107/4 os. Wielowieś

  
  

Edward Latawiec

  
  

A/105/07

  
  

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie
  5 szt. drzew przy domu osiedlowym w os. Ocice

  
  

Gmina Tarnobrzeg

  
  

A/106/07

  
  

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie
  3 szt. drzew przy budynku przedszkola Nr 15 ul. Św. Barbary

  
  

Skarb Państwa – Prezydent Miasta

  
  

A/107/07

  
  

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie
  6 szt. drzew z terenu Przedszkola Nr 1

  

 

  
  

Przedszkole Nr 1

  
  

A/108/07

  
  

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie
  6 szt. drzew z nieruchomości nr ewid. 518/2 os. Ocice

  
  

Anna Motyka

  

Józef Motyka

  
  

A/109/07

  
  

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie
  1 szt. drzewa z nieruchomości nr ewid. 19
  os. Ocice

  
  

Anita Tutak

  

Paweł Tutak

  
  

A/110/07

  
  

Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów

  
  

Zakład Surowców Chemicznych i Mineralnych „Piotrowice II”

  

Tarnobrzeg, ul. Zakładowa 1

  
  

A/111/07

  
  

Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej program   gospodarki odpadami niebezpiecznymi

  
  

Środowisko i Innowacje               Sp. z o.o. Dobrów 8                       28-142 Tuczępy

  
  

A/112/07

  
  

Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej program   gospodarki odpadami niebezpiecznymi

  
  

Niepubliczny ZOZ „Machów” Sp. z o.o.

  

Tarnobrzeg, ul.Zakładowa 50

  
  

A/113/07

  
  

Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej program   gospodarki odpadami niebezpiecznymi

  
  

SITA POLSKA  Sp. z   o.o.

  

01-443 Warszawa,    ul. Ciołka 16

  
  

A/114/07

  
  

Wniosek o zmianę zezwolenia na prowadzenie działalności w   zakresie zbierania i transportu odpadów

  
  

RAN-DICKMAR Sp. z o.o. w Tarnobrzegu
  ul. Sienkiewicza 145

  
  

A/115/07

  
  

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w   zakresie zbierania odpadów

  
  

SINOMA
  Krzysztof Oettingen
  31-998 Kraków ul. Brzeska 1

  
  

A/116/07

  
  

Wniosek o zmianę zezwolenia na prowadzenie działalności w   zakresie transportu odpadów

  
  

KRUSZTAR Sp. z o.o.
  39-400 Tarnobrzeg
  ul. Wisłostrada

  
  

A/117/07

  
  

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w   zakresie zbierania odpadów

  
  

F.H. STOTON Sp. z o.o.
  97-200 Tomaszów Mazowiecki 
  ul. Mireckiego123

  
  

A/118/07

  
  

Wniosek o zmianę zezwolenia na prowadzenie działalności w   zakresie zbierania odpadów

  
  

SINOMA
  Krzysztof Oettingen
  31-998 Kraków ul. Brzeska 1

  
  

A/119/07

  
  

Wniosek o zmianę pozwolenia na wprowadzenie  gazów i pyłów do powietrza

  
  

Zakład Surowców Chemicznych i Mineralnych „Piotrowice II”

  

Tarnobrzeg, ul. Zakładowa 1

  
  

A/120/07

  
  

Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego  dla Ciepłowni Nr 3

  

w Tarnobrzegu, ul. Borów

  
  

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.   Tarnobrzeg, ul. Sikorskiego 4

  
  

A/121/07

  
  

Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla   przedsięwzięcia  polegającego na   rozbudowie stacji bazowej telefonii    komórkowej  PTK Centertel sp. z   o.o. nr 5587 Tarnobrzeg o system UMTS oraz wymianie istniejącej anteny   radiolini  zlokalizowanej na działce
  nr ewid. 1115/29 przy ul. Zwierzynieckiej 24

  

 

  
  

PTK Centertel sp. z o.o.

  

Ul. Skierniewidzka 10a

  

01-230 Warszawa

  
  

A/122/07

  
  

Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla   przedsięwzięcia  polegającego na   przebudowie technologii Stacji Paliw Płynnych w Tarnobrzegu przy ul.   Warszawskiej BN na działkach nr Ew. 1192/1 i 1192/2

  
  

Renata i Konrad Lachowscy

  

Ul. Szkolna 24

  

39-432 Gorzyce

  

Tel. 502556524

  
  

A/123/07

  
  

Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla   przedsięwzięcia  polegającego na   rozbudowie stacji bazowej telefonii  komórkowej   nr BT 22190 Tarnobrzeg, Zlokalizowanej na działce nr 1987/1, obręb 12 w   Tarnobrzegu.

  
  

Polkomtel S.A.

  

Ul. Postępu 3

  

02-676 Warszawa

  

 

  
  

A/124/07

  
  

Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla   przedsięwzięcia polegającego na  Skupie   Metali Kolorowych i Stalowych w    39-400 Tarnobrzegu, ul. Edukacji 11

  
  

F.H.U. STALMET Piskur Jan

  

Ul. Edukacji 11

  

39-400 Tarnobrzeg

  

Tel. 697-926-718       

  
  

A/125/07

  
  

Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla   przedsięwzięcia polegającego na    zabudowie dwóch kotłów  węglowych   parowych o mocy 4,2 MW każdy na istniejącym fundamencie wyeksploatowanego   kotła OR-32 nr 4 na terenie Przedsiębiorstwa Termicznej utylizacji Odpadów   RA-TAR w Tarnobrzegu przy ul. Zakładowej 50.    

  
  

PTU RA-TAR sp. z o.o.

  

Ul. Zakładowa 50

  

39-400 Tarnobrzeg

  

REGON 830842860

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  

 

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Antończyk (adamk)
Data wytworzenia:
2007-04-06
Data publikacji:
2007-04-06
Data ostatniej zmiany:
2009-02-12

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-05-25 15:27:34, zmian dokonał(a): Robert Chrząstek

WCAG 2.0 (Level AA)