Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta Tarnobrzeg

www.tarnobrzeg.pl
Ikona statystyk

Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu

Zbieranie statystyk

Status prawny lub forma prawna

 

Organizacja

 

Przedmiot działalności lub kompetencji

 

Organy sprawujące funkcje lub kompetencje

 

Struktura własnościowa

 

 

 

Jednostka organizacyjna Urzędu Miasta

 

Zakład Budżetowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liceum Ogólnokształcące

3 letnie

 

 

 

Działalność oświatowo–wychowawcza szkoła ponadgimnazjalna

 

 

Dyrektor

 

 

 

Wicedyrektor ds.dydaktycznych

 

 

 

Wicedyrektor ds. wychowawczych

 

 

 

Rada Pedagogiczna

 

 

 

Rada Rodziców

 

 

 

Samorząd uczniowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gminna

 

 

 

Majątek którym dysponuje

 

Tryb działania w zakresie wykonyw. zadań publ.

 

Działalność w ramach gospod. budżetowej

 

i pozabudżetowej.

 

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

 

Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz zasady udostępniania danych w nich zawartych

 

Budynki szkoły

 

 

 

Budynek internatu

 

 

 

Grunty oddane

 

w trwały zarząd

 

 

 

Majątek trwały

 

 

 

Wyposażenie pracowni komputerowych.

 

Wyposażenie internatu w meble wyposażenie kuchni w internacie          

 

w maszyny

 

i narzędzia,

 

meble szkolne

 

i biurowe

 

pomoce dydaktyczne

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekrutacja do szkoły ponadgimnazjalnej

 

 

 

Egzaminy  maturalne

 

 

Działalność ze środków gminnych 

i pozabudżetowych

 

wg instrukcji kancelaryjnej

 

Księga uczniów

 

 

 

Dziennik podawczy

 

 

 

Archiwum szkolne

 

dokumentacja pedagogiczna

 

i dokumentacja księgowa

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
mgr Tomasz Stróż
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2003-07-01
Data publikacji:
2003-07-01
Data ostatniej zmiany:
2017-02-04

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-08-03 13:58:2, zmian dokonał(a): Robert Chrząstek

WCAG 2.0 (Level AA)