Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta Tarnobrzeg

www.tarnobrzeg.pl
Ikona statystyk

Informacje z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn.: „Dostawa środków czystości dla Urzędu Miasta Tarnobrzega, placówek oświatowych i pozostałych jednostek w Tarnobrzegu”

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Dariusz Bożek - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-12-27
Data ostatniej zmiany:
2018-12-27

Odpowiedź na pytanie w postępowaniu do 30 000 euro pn.: „System monitoringu jakości powietrza dla miasta Tarnobrzega”

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Dariusz Bożek - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-12-21
Data ostatniej zmiany:
2018-12-21

Odpowiedzi na pytania w postępowaniu przetargowym pn.: „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Tarnobrzeg, jednostek organizacyjnych i Spółek Miejskich”

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Dariusz Bożek - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
2018-12-21
Data publikacji:
2018-12-21
Data ostatniej zmiany:
2018-12-21

Prezydent Miasta Tarnobrzega zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn. Wyłapywanie i opieka nad zwierzętami bezdomnymi z terenu miasta Tarnobrzega w 2019 r. w terminie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Mirosław Pluta-Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-12-19
Data ostatniej zmiany:
2018-12-19

Prezydent Miasta Tarnobrzega zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn. „System monitoringu jakości powietrza dla miasta Tarnobrzega”

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Mirosław Pluta-Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-12-19
Data ostatniej zmiany:
2018-12-19

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza przetarg nieograniczony pn. „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Tarnobrzeg, jednostek organizacyjnych i Spółek Miejskich”

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Dariusz Bożek- Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-12-19
Data ostatniej zmiany:
2018-12-19

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn.„Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Tarnobrzeg, jednostek organizacyjnych i Spółek Miejskich”

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Dariusz Bożek- Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-12-17
Data ostatniej zmiany:
2018-12-17

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu przetargowym pn.:Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Tarnobrzeg odbieranych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Dariusz Bożek - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-12-17
Data ostatniej zmiany:
2018-12-17

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu przetargowym pn.: „DOSTAWA OBIADÓW DIETETYCZNYCH DLA PACJENTÓW SPZOZ ZAKŁADU PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZEGO W TARNOBRZEGU.”

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
SP ZOZ Zakład Pilęgnacyjno-Opiekuńczy
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-12-14
Data ostatniej zmiany:
2018-12-14

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn.„Dostawa sprzętu do pracowni betoniarsko - zbrojarskiej” dla Centrum Kształcenia Praktycznego w Tarnobrzegu w ramach projektu pn. „Synergia. Od jakości kształcenia do wzrostu zatrudnienia” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Mirosław Pluta - Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-12-13
Data ostatniej zmiany:
2018-12-13

Prezydent Miasta Tarnobrzega zaprasza do składania ofert w postępowaniu do 30 000 euro pn.: „Program Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Tarnobrzega”

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Mirosław Pluta - Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-12-12
Data ostatniej zmiany:
2018-12-12

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania do 30 000 euro pn.: „Program Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Tarnobrzega”

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Mirosław Pluta - Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-12-10
Data ostatniej zmiany:
2018-12-10

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn.Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Warszawskiej, Nowej – obręb Wielowieś w Tarnobrzegu

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Dariusz Bożek- Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-12-10
Data ostatniej zmiany:
2018-12-10

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn. Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Miasta Tarnobrzega oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów w obrocie krajowym i zagranicznym

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Dariusz Bożek- Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-12-10
Data ostatniej zmiany:
2018-12-10

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-01-17 18:34:44, zmian dokonał(a): Robert Chrząstek

WCAG 2.0 (Level AA)