Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta Tarnobrzeg

www.tarnobrzeg.pl
Ikona statystyk

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu przetargowym pn.: „Wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicy Starowiejska w Tarnobrzegu.”

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Mirosław Pluta - Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-03-08
Data ostatniej zmiany:
2019-03-08

Informacje z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym pn.: „Wymiana stolarki okiennej w budynku administracyjno-biurowym przy ul. 11-go Listopada 8 w Tarnobrzegu”.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Mirosław Pluta - Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-03-07
Data ostatniej zmiany:
2019-03-07

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu przetargowym pn.: Modernizacja pomieszczeń siłowni w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Tarnobrzegu wraz z zakupem wyposażenia.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Mirosław Pluta - Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-03-07
Data ostatniej zmiany:
2019-03-07

Prezydent Miasta Tarnobrzega zaprasza do składania ofert w postępowaniu do 30 000 euro pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej odwodnienia ulicy Kąpielowej od skrzyżowania z ul. Sielecką do skrzyżowania z ul. Sowią”.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Mirosław Pluta - Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-03-07
Data ostatniej zmiany:
2019-03-07

Informacje z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr P1110R w Tarnobrzegu poprzez rozbudowę ul. Mickiewicza”

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Mirosław Pluta - Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-03-07
Data ostatniej zmiany:
2019-03-07

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem terenów położonych w Tarnobrzegu przy ul. Żeglarskiej i Plażowej - Jezioro Tarnobrzeskie pod sezonowe punkty handlowo-usługowe.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Mirosław Pluta - z up. Prezydenta Miasta Tarnobrzega - Zastępca Prezydenta Miasta
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2019-03-04
Data publikacji:
2019-03-06
Data ostatniej zmiany:
2019-03-06

Modyfikacja zapytania ofertowego pn. Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu na operatora wózków jezdniowych z napędem silnikowym dla 10 uczniów/uczennic Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tarnobrzegu w ramach projektu pn. „Synergia. Od jakości kształcenia do wzrostu zatrudnienia” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Dariusz Bożek - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-03-05
Data ostatniej zmiany:
2019-03-05

Modyfikacja SIWZ w przetargu nieograniczonym pn.: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowy i remonty budynków oświatowych w Tarnobrzegu”

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Mirosław Pluta - Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-03-05
Data ostatniej zmiany:
2019-03-05

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu przetargowym pn.: Bezgotówkowy zakup paliw płynnych na potrzeby pracy Urzędu Miasta Tarnobrzega, Straży Miejskiej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych w Tarnobrzegu

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Mirosław Pluta - Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-03-05
Data ostatniej zmiany:
2019-03-05

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 30 lat części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Tarnobrzeg ozn. nr ewid. 406/55 o pow. 100 m2 objętej księgą wieczystą Nr TB1T/00030628/8 położonej w Tarnobrzegu obręb Zakrzów z przeznaczeniem pod budowę stacji bazowej telefonii cyfrowej.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Mirosław Pluta - z up. Prezydenta Miasta Tarnobrzega - Zastępca Prezydenta
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2019-02-26
Data publikacji:
2019-03-04
Data ostatniej zmiany:
2019-03-04

Odpowiedzi na pytania wraz z modyfikacją SIWZ w postępowaniu przetargowym pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr P1110R w Tarnobrzegu poprzez rozbudowę ul. Mickiewicza”

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Mirosław Pluta - Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-03-01
Data ostatniej zmiany:
2019-03-01

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu do 30 000 euro pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej utwardzenia terenu pod wykonanie 10 miejsc parkingowych wraz z placem manewrowym w ramach zadania pn. ,,Odrestaurowane centrum Mokrzyszowa - budowa parkingu na działce ewid. nr 1222/1 wraz z remontem elewacji budynku Domu Ludowego”.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Mirosław Pluta - Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-03-01
Data ostatniej zmiany:
2019-03-01

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu do 30 000 euro pn.: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, remontu elewacji budynku Domu Ludowego na os. Mokrzyszów w Tarnobrzegu w ramach zadania pn. ,,Odrestaurowane centrum Mokrzyszowa - budowa parkingu na działce ewid. nr 1222/1 wraz z remontem elewacji budynku Domu Ludowego”.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Mirosław Pluta - Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-03-01
Data ostatniej zmiany:
2019-03-01

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-03-22 14:12:31, zmian dokonał(a): zamowienia

WCAG 2.0 (Level AA)