Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta Tarnobrzeg

www.tarnobrzeg.pl
Ikona statystyk

Odpowiedzi na pytania w postępowaniu przetargowym pn. Udzielenie gwarancji zapłaty za roboty budowlane w celu zabezpieczenia terminowej zapłaty umówionego wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania pod nazwą „Budowa obwodnicy miasta Tarnobrzega”

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Mirosław Pluta- Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-06-14
Data ostatniej zmiany:
2019-06-14

Prezydent Miasta Tarnobrzega zaprasza do składania ofert w postepowaniu do 30 000 euro pn.” Przeglądy techniczne pięcioletnie obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągach dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich oraz nie stanowiące dróg publicznych na terenie miasta Tarnobrzega.”

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Mirosław Pluta- Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Magdalena Walkiewicz
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-06-13
Data ostatniej zmiany:
2019-06-13

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza przetarg nieograniczony pn.Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją zadania pn.: „Budowa obwodnicy miasta Tarnobrzega” (formuła zaprojektuj i wybuduj) współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi Priorytetowej V „Infrastruktura komunikacyjna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 -2020.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Mirosław Pluta- Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
2019-06-13
Data publikacji:
2019-06-13
Data ostatniej zmiany:
2019-06-13

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu przetargowym pn.: Przebudowy i remonty budynków oświatowych w Tarnobrzegu: Zadanie nr 1 – Budynek Gimnazjum nr 1 ul. Jachowicza 4 na potrzeby ZSP Nr 2 Zadanie nr 2 – Budynek Gimnazjum Nr 2 ul. Kopernika 18 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych Zadanie nr 3 – Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Kochanowskiego 1 Zadanie nr 4 – Szkoła Podstawowa nr 4 ul. Wyspiańskiego 10 Zadanie nr 5 – Szkoła Podstawowa nr 10 ul. M. Dąbrowskiej 10 Zadanie nr 6 – Remont kuchni w Budynku Gimnazjum Nr 2 ul. Kopernika 18 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Mirosław Pluta - Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-06-12
Data ostatniej zmiany:
2019-06-12

Odpowiedzi na pytania wraz z modyfikacją w postępowaniu przetargowym pn.„Bankowa obsługa budżetu Miasta Tarnobrzega oraz jednostek organizacyjnych miasta”

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Mirosław Pluta- Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
2019-06-11
Data publikacji:
2019-06-11
Data ostatniej zmiany:
2019-06-11

Prezydent Miasta Tarnobrzega zaprasza do składania ofert w postepowaniu do 30 000 euro pn.„Dostawa odzieży roboczej dla uczestników staży i praktyk zawodowych z Zespołu Szkół im. St. Staszica w ramach projektu pn. „Synergia. Od jakości kształcenia do wzrostu zatrudnienia” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020”

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Mirosław Pluta- Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-06-11
Data ostatniej zmiany:
2019-06-11

Dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega zaprasza do składania ofert w postepowaniu do 30 000 Euro p.n.: „Adaptacja Zespołu Parkowo-Zamkowego w Dzikowie dla potrzeb Muzeum Miasta Tarnobrzega - prace remontowo-konserwatorskie w pomieszczeniach I-go piętra Zamku – pomieszczenie nr 1/111 Komunikacja oraz 1/113 Chór kaplicy”

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Kwasek
Data wytworzenia:
2019-06-11
Data publikacji:
2019-06-11
Data ostatniej zmiany:
2019-06-12

Odpowiedzi na pytania wraz z modyfikacją w postępowaniu przetargowym pn.„Rewitalizacja zdegradowanych obszarów poprzemysłowych miasta Tarnobrzega poprzez zagospodarowanie terenów wokół Jeziora Tarnobrzeskiego” - etap I

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Mirosław Pluta- Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
2019-06-11
Data publikacji:
2019-06-11
Data ostatniej zmiany:
2019-06-11

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza przetarg nieograniczony pn.„Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Miasta Tarnobrzega”

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Mirosław Pluta- Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-06-11
Data ostatniej zmiany:
2019-06-11

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu przetargowym pn.: „Modernizacja skateparku w Tarnobrzegu, ul. Przy Zalewie (nr działki 169/5, 169/9, 301/2)”.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Mirosław Pluta - Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-06-10
Data ostatniej zmiany:
2019-06-10

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza przetarg nieograniczony pn.: Udzielenie gwarancji zapłaty za roboty budowlane w celu zabezpieczenia terminowej zapłaty umówionego wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania pod nazwą „Budowa obwodnicy miasta Tarnobrzega”

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Mirosław Pluta - Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
2019-06-07
Data publikacji:
2019-06-07
Data ostatniej zmiany:
2019-06-10

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn. .„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tarnobrzeg w roku 2019”

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Łukasz Maciąg (l.maciag)
Data wytworzenia:
2019-06-07
Data publikacji:
2019-06-07
Data ostatniej zmiany:
2019-06-07

Prezydent Miasta Tarnobrzega zaprasza do składania ofert w postępowaniu do 30 000 euro pn.: „Dostawa odzieży roboczej dla uczestników staży i praktyk zawodowych z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Tarnobrzegu składającego się z 3 zadań w ramach projektu pn. „Synergia. Od jakości kształcenia do wzrostu zatrudnienia” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020”

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Mirosław Pluta - Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Mariola Pasieka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-06-06
Data ostatniej zmiany:
2019-06-06

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu przetargowym pn. „Remont dachu budynku Gimnazjum Nr 1 ul. Jachowicza 4 w Tarnobrzegu na potrzeby ZSP Nr 2”.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Mirosław Pluta- Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Agnieszka Straburzyńska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-06-06
Data ostatniej zmiany:
2019-06-06

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-06-19 15:17:23, zmian dokonał(a): zamowienia

WCAG 2.0 (Level AA)