Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta Tarnobrzeg

www.tarnobrzeg.pl
Ikona statystyk

Szkoła Podstawowa nr 7 im. gen. L. Okulickiego w Tarnobrzegu

Zbieranie statystyk

1.      Status prawny lub forma prawna

- Jednostka organizacyjna gminy Tarnobrzeg

2.      Organizacja

- 7 oddziałów

- 21 nauczycieli 

- 4 pracowników administracji i obsługi

3.      Przedmiot działalności i kompetencji

- działalność  dydaktyczno – wychowawcza i opiekuńcza

- dzieci w wieku od 6 lat do 15 lat

4.      Organy sprawujące funkcje i kompetencje

- Dyrektor Szkoły Krystyna Ordon,

- Rada Pedagogiczna działająca na podstawie regulaminu RP

- Rada Rodziców działająca wg regulaminu RR

- Samorząd uczniowski wg regulaminu SU

5.      Struktura własnościowa

- Jednostka administracyjna Urzędu Miejskiego – własność komunalna.

6.      Majątek, którym dysponuje

- Budynek szkoły z działką i ogrodzeniem

Majątek trwały:

1. Budynek:

- powierzchnia zabudowy  - 974,2 m2

- powierzchnia użytkowa - 1320 m2

- kubatura - 7855 m3

- instalacja elektryczna, wodno - kanalizacyjna, CO, odgromowa,   wentylacja grawitacyjna

- telefon + internet

- 7 sal lekcyjnych

- biblioteka z czytelnią

- sala gimnastyczna z zapleczem sanitarnym

2. Plac zabaw " Radosna szkoła"

3. Grunty 0,959 ha - plac szkolny

7.      Tryb działania w zakresie wykonyw. zadań publ.

- Przyjmowanie dzieci zgodnie z obwodem szkolnym i zgodnie z zaleceniami Urzędu Miasta.

8.      Działalność w ramach gospod. budżetowej i pozabudżet.

- Dotacje z Urzędu Miasta 

-Wpływy z Rady Rodziców

- Z umów najmu, darowizny

-Wpływy z nagród i udziału w konkursach

9.      Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

- Zapisy dzieci do szkoły zgodnie z obowiązującymi terminami na podstawie rejestru ewidencji ludności

- Kontakt z rodzicami, zajęcia otwarte, lekcje pokazowe, wywiadówki , uroczystości i imprezy szkolne, międzyszkolne, środowiskowe

- Przyjmowanie i załatwianie spraw oparte jest na Kodeksie Postępowania Administracyjnego udostępnianie na wniosek osoby kontrolującej lub zainteresowanej

10.  Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz zasady udostepniania danych w nich zawartych.

- Rejestr świadectw szkolnych

- Rejestr legitymacji szkolnych

- Rejestr wypadków uczniów i pracowników

- Rejestr wydawanych zaświadczeń

- Rejestr akt osobowych.

- Obowiązek szkolny

- Rejestr uczniów

- Ewidencja czasu pracy

- Rejestr urlopów wypoczynkowych, zdrowotnych, bezpłatnych

- Rejestr przyjęcia uczniów

- Rejestr pism wychodzących i przychodzących

- Rejestr zwolnień lekarskich

- Rejestr badań okresowych

- Rejestr szkoleń BHP

- Rejestr otrzymanych i wydanych druków kart rowerowych

- Rejestr świadczeń socjalnych , zdrowotnych i mieszkaniowych

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Krystyna Ordon - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7
Informację wprowadził:
Wioletta Burdzy
Data wytworzenia:
2019-04-10
Data publikacji:
2003-07-13
Data ostatniej zmiany:
2019-05-07

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-09-28 11:17:21, zmian dokonał(a): zamowienia

WCAG 2.0 (Level AA)